Sunteți pe pagina 1din 7

Diana Sahleanu, Gr.

11, MD IV

Referat Endodontie

-Barem-

Student: Diana Sahleanu, Gr.11 , Seria B, An IV, Romana


Asistent Universitar Indrumator: Yllka Dekolli
Diana Sahleanu, Gr.11, MD IV

Cimenturi de silicat di / tricalcic bioactiv pentru tratamentul pulpei


și țesuturilor periapicale

Rezumat

Peste 2500 de articole și 200 de recenzii au fost publicate pe materialele dentare bioactive
silicate di/tricalcic. Indicațiile s-au extins de la introducerea lor în anii 1990, de la tratamente
de restaurare și pulpare endodontice la etanșare și obturație endodontică.

Ceramica bioactivă, bazată pe cimenturi de silicat tri / dicalcic, este acum o parte
indispensabilă a armamentarului dentar contemporan pentru specialiști, inclusiv endodonti,
dentisti pediatri, chirurgi orali și pentru stomatologi generali. Această revizuire subliniază
cercetările privind modul în care aceste materiale s-au conformat standardelor internaționale
pentru materialele dentare, care variază de la biocompatibilitate până la conformitatea ca
sigilante pentru canalele radiculare. Au fost incluse evoluțiile viitoare ale materialelor
hidraulice alternative. Această revizuire oferă informații precise despre știința materialelor cu
privire la aceste materiale importante.

Indicațiile de lărgire și proliferarea produselor pe bază de silicat tri / dicalcic fac ca acest
material dentar relativ nou să fie important pentru toți medicii stomatologi și oamenii de
știință din biomateriale. Prezentarea variațiilor compozițiilor, proprietăților, indicațiilor și
performanței clinice permite clinicienilor să aleagă materialul cel mai potrivit pentru cazurile
lor.
Diana Sahleanu, Gr.11, MD IV

Introducere:

Materialele bioactive sunt utilizate în procedurile pulpare și alte endodontice pentru


îmbunătățirea rezultatelor vindecării, reducând în special probabilitatea de extracție.
Pierderea dinților este asociată negativ cu sănătatea, bunăstarea psihologică și eliberarea de
dizabilități și este predominantă la nivel mondial. Produsele actuale pentru diferitele indicații
conțin în principal doi compuși ceramici, silicatul de tricalcic și silicatul de dicalcic. Aceste
pulberi ceramice sunt aceleași faze ca în cimentul Portland comercial utilizat pentru
construcție, dar sunt modificate pentru grade medicale și pentru utilizare în stomatologie, așa
cum s-a discutat aici. Această revizuire discută doar pe silicatul tri / dicalcic hidraulic, care
sunt cele mai frecvente, deși alte pulberi ceramice, de ex. cimentul de aluminat de calciu, de
asemenea, este hidraulic.

2.Produse de silicat tri / dicalcic hidraulic, bioactiv

Doar un singur material experimental de tip MTA a fost disponibil până în 1998, disponibil
personal prin intermediul inventatorului. Articolele publicate în anii ’90 despre acest material
au demonstrat beneficiile MTA experimentale asupra amalgamului și zinc-eugenolului în
citotoxicitate și implantare osoasă. Studiile de microleakage au confirmat performanța
materialului folosind filtrarea fluidelor, scurgerea de colorant, teste bacteriene și endotoxine.
Testele pe animale au arătat eficacitatea în umpluturile de la rădăcină la maimuțe sau câini.

3. Standarde Intternationale

Organizațiile de reglementare internaționale și americane se bazează pe cerințele Organizației


Internaționale pentru Standardizare (ISO) pentru materiale dentare. Ierarhia pentru evaluarea
materialelor și produselor începe cu cunoașterea proprietăților fizice / chimice, progresând
spre testare ex vivo (dinte extras) și testare celulară, teste pe animale și, în final, până la
testări clinice la animale și oameni. Această revizuire descrie conformitatea materialelor
hidraulice de silicat tri / dicalcic cu cerințele dentare ISO de la cerințele fizice la cele de
biocompatibilitate, inclusiv performanța clinică. Tabelul 2 conține o listă a documentelor ISO
Diana Sahleanu, Gr.11, MD IV

pertinente pentru silicații tri / dicalcic. Standardele American Dental Association sunt adesea
identice cu documentele ISO, deși unele excepții pentru proprietăți particulare sunt notate în
această revizuire. Folosind definițiile din ISO 10993-1 pentru biocompatibilitatea
dispozitivelor medicale, indicațiile pentru utilizările endodontice discutate mai sus fac
dispozitive medicale de tip silicat tri / dicalcic (permanente) pentru contact cu țesutul sau
osul; adică expunerea pe termen lung.

4. Proprietăți chimice și fizice

După cum este descris în introducere, fazele (compușii) ceramici prezenți în materialele de
tip MTA nu au fost inițial bine înțelese sau descrise. O metodă convenabilă de analiză pentru
analiza materialelor este analiza cu raze X cu dispersie energetică (EDX) cu un microscop
electronic de scanare. Detectorul EDX sesizează emisia de raze X de elemente stimulate de
fasciculul de electroni la microscop. Software-ul EDX poate converti datele elementare în
oxizi care au fost raportate; cu toate acestea, EDX nu poate determina ce faze sunt prezente.
Adică, EDX nu poate face distincția între calciu și aluminiu și compusul de aluminat tricalcic.
Drept urmare, când componentele materialelor de tip MTA au fost raportate ca oxizi
individuali folosind tehnica SEM-EDX, compușii ceramici nu au fost identificați. Compușii
sunt cruciali pentru a ști, deoarece aceste faze determină reacțiile de stabilire.

5. Rezultatele testelor conform standardelor ISO

Bioactivitatea a fost evidentă în răspunsurile favorabile de vindecare ale studiilor histologice


timpurii folosind silicați tri / dicalcic, dar bioactivitatea conform ISO 22317 a fost identificată
pentru prima dată de Sarkar. Cimenturile de silicat tri / dicalcic reacționează cu apa și
formează o matrice hidratată, cu particule reziduale de ciment și hidroxid de calciu
încorporat, așa cum este descris mai sus. În timpul și după setare, hidroxidul de calciu poate
fi eliberat de la suprafață, creând un pH ridicat, în special în apropierea suprafeței. Ionii de
calciu reacționează cu ionii fosfat din sânge și fluidele interstițiale, iar pH-ul ridicat
determină calciul și fosfatul să reacționeze și să se precipite pe suprafața cimentului de silicat
tri / dicalcic formând ceea ce a fost identificat drept hidroxiapatită (apatit carbonatat) sau o
pseudo-apatită. Reacția începe în câteva ore, formând precursori de apatita, fosfat de calciu
amorf pe suprafața silicaților tri / dicalcic. Bioactivitatea, formarea superficială a fosfatului de
Diana Sahleanu, Gr.11, MD IV

calciu, îmbracă eficient corpul străin (cimentul) din țesuturi în câteva ore și permite începerea
celor patru faze de vindecare a rănilor. Vindecarea rănilor este esențială pentru menținerea
vitalității pulpei în proceduri cum ar fi plafonarea pulpei și pulpotomia cu formarea
concomitentă a unei bariere dentare reparative.

6. Testarea proprietăților fizice - standarde non-ISO

Evaluările materialelor silicaților tri / dicalciști au inclus folosirea altor metode experimentale
care sunt testele specificate în standardele ISO 6876, 9917-1 și 23317. Astfel de teste includ
eliberarea de ioni de pH și Ca, microleakage, rezistență la împingere, porozitate, decolorare,
analize ale mărimii particulelor și teste antimicrobiene. Silicații tri / dicalcici creează în mod
inerent un pH alcalin atunci când se stabilesc deoarece formează hidroxid de calciu ca produs
de reacție. Multe rapoarte confirmă alcalinitatea materialelor de etanșare a silicaților tri /
dicalcic, deși pH-ul variază de la 8 la 12. Desigur, valorile pH depind de suprafața
eșantionului în comparație cu volumul de lichid în care este plasat cimentul setat; volumele
mai mari reduc alcalinitatea. PH-ul ridicat creează aceleași avantaje pe care le-au oferit în
trecut pansamentele cu hidroxid de calciu. Se cunoaște că pH-ul alcalin extracelular
promovează proliferarea și mineralizarea cementoblastelor umane in vitro. Concomitent cu
creșterea pH-ului este eliberarea ionilor de calciu de către silicații tri / dicalciști. Prevenirea
microleakage-ului este cheia succesului materialelor endodontice; cu toate acestea,
variabilitatea rezultatelor testelor și a metodelor de testare a determinat ca această metodă de
cercetare să nu fie favorizată de jurnale.

7. Biocompatibilitate

Pulpotomiile au fost efectuate la câini pentru compararea prafului de hidroxid de calciu,


MTA experimental original și primul produs MTA comercializat. După 90 de zile, dinții au
fost pregătiți pentru scanarea microscopiei electronice. Rezultatele au susținut superioritatea
produsului comercial în ceea ce privește formarea tubinei de dentină. Superioritatea
experimentală față de MTA comercială poate rezulta din amestecarea și finețea îmbunătățită a
formulei comerciale față de materialul realizat din laborator. Când = Endocem Zr a fost
comparat cu ProRoot MTA la câinii care au primit pulpotomi, s-au format bariere calcifice în
ambele materiale, deși considerate inferioare în Endocem ZR.
Diana Sahleanu, Gr.11, MD IV

8. Studii umane

Au fost efectuate teste clinice pe dinții primari, în special pe pulpoomii. De exemplu,


pulpotomiile au fost efectuate cu ProRoot MTA alb sub compozite din rășină și coroane din
oțel inoxidabil. După 12 luni, rezultatele clinice și radiografice au avut succes și echivalente
în descoperirile radiografice; cu toate acestea, culoarea (cenușie) și marginile erau inferioare
pentru restaurările compozite din rășină din cauza decolorării oxidului de bismut.
Superioritatea clinică a fost demonstrată pentru pulpotomia de silicat tri / dicalcic vs.
pulpotomia formocresolă în cazul cazurilor, deși au fost raportate rezultate mai bune pentru
gri decât] ProRoot MTA colorat. În studiile clinice randomizate,] silicații tri / dicalciști au
fost cel puțin echivalenți cu formocresolul clinic și radiografic pentru pulpotomii după 24 de
luni. O revizuire retrospectivă a pulpotomiilor molare primare arată în mod constant
performanțe mai bune pentru produsele MTA față de formocresol timp de 48 de luni
postoperator.

9. Concluzii și perspective de viitor

Materialele alternative pot fi aluminate mono / di-calciu sau aluminosilicați de calciu care au
demonstrat atât o performanță bună în testele de biocompatibilitate cât și la animale.
Alternativ, silicații tri / dicalciști pot fi combinați cu ciment fosfat de magneziu sau cimenturi
de fosfat de calciu pentru comercializare. S-a sugerat adăugarea hidroxiapatitei, deși este
posibil ca bioactivitatea să nu fie îmbunătățită dincolo de ceea ce se întâmplă deja cu silicații
Diana Sahleanu, Gr.11, MD IV

tri / dicalcici. Nanoparticulele pot fi utilizate pentru a îmbunătăți proprietățile fizice. Crearea
unor particule din ce în ce mai mici din cimenturile hidraulice poate îmbunătăți potențial
penetrarea lor în tubulele dentare brevete.

Denitstii nou instruiți vor adopta utilizarea materialelor bioactive pentru terapia cu pulpă
vitală în planurile lor de tratament, iar costurile pe tratament vor continua să scadă odată cu
noile produse.

Bibliografie:

Bioactive tri/dicalcium silicate cements for treatment of pulpal and periapical tissues
Crossref DOI link: https://doi.org/10.1016/J.ACTBIO.2019.05.050
Published: 2019-09
Update policy: https://doi.org/10.1016/ELSEVIER_CM_POLICY
Primus, Carolyn M.
Tay, Franklin R.
Niu, Li-na http://orcid.org/0000-0002-6653-0819