Sunteți pe pagina 1din 1

Formular nr.

AN-1
SRL”Nefis”

1003600044307
APROB:
Director
(funcţia)
Zikri Kilicoglu Zikri
__________________ ___________________________________
(semnătura) (numele, prenumele)

"13" ianuarie 2019


PROCES-VERBAL
de punere în funcţiune a activelor nemateriale
nr. 2 din "13 " ianuarie 2019
În baza ordinului nr. 2 din " 13 " ianuarie 2019 , comisia în
componenţa preşedintelui comisiei director Kilicoglu Zikri
(funcţia) (numele, prenumele)

şi membrilor comisiei: contabil- sef Griu Mariana


(funcţia) (numele, prenumele)
tehnolog Tomac Ion
(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de punere în funcţiune a următoarelor


active nemateriale:
Durata de
Data punerii Termenul de Suma
Nr. Valoarea exploatare
Denumirea activului nematerial în valabilitate amortizării
crt. de intrare, lei utilă,
funcţiune (data) lunare, lei
luni

1 2 3 4 5 6 7
programa contabilă „1-C” 10056,8 13.01.2019 36 15.01.2022 279,35555

Total 10056,8 X 36 X 279,35555


Activele nemateriale sus-menţionate în sumă totală de
10056,8/ zece mii cincizeci si sase lei , 8bani
(în cifre şi litere)
se pun în funcţiune.

Preşedintele comisiei Kilicoglu Zikri Zikri


(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: Griu Mariana Griu
(numele, prenumele) (semnătura)
Tomac Ion Tomac
(numele, prenumele) (semnătura)
Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea intrării activelor nemateriale:
Proces verbal de punre în funcțiune nr. 2 din " 13 " ianuarie 2019
(denumirea documentului)

Contabil-şef Griu Griu Mariana

" 13 " ianuarie 2019