Sunteți pe pagina 1din 1

Formular nr.

AN-1
SRL”Nefis”

1003600044307
APROB:
Director
(funcţia)

Zikri Kilicoglu Zikri


__________________ ___________________________________
(semnătura) (numele, prenumele)

"08" mai 2019


PROCES-VERBAL
de punere în funcţiune a activelor nemateriale
nr. 3 din "08 " mai 2019
În baza ordinului nr. 3 din " 08 " mai 2019 , comisia în
componenţa preşedintelui comisiei director Kilicoglu Zikri
(funcţia) (numele, prenumele)

şi membrilor comisiei: contabil- sef Griu Mariana


(funcţia) (numele, prenumele)
tehnolog Tomac Ion
(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de punere în funcţiune a următoarelor


active nemateriale:
Durata de
Data punerii Termenul de Suma
Nr. Valoarea exploatare
Denumirea activului nematerial în valabilitate amortizării
crt. de intrare, lei utilă,
funcţiune (data) lunare, lei
luni

1 2 3 4 5 6 7
Website 24570 08.05.2019 48 15.05.2023 511,875

Total 24570 X 48 X 511,875


Activele nemateriale sus-menţionate în sumă totală de
24570/ Doua zeci si patru mii cinci sute saptezeci lei , 00 bani
(în cifre şi litere)
se pun în funcţiune.

Preşedintele comisiei Kilicoglu Zikri Zikri


(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: Griu Mariana Griu
(numele, prenumele) (semnătura)
Tomac Ion Tomac
(numele, prenumele) (semnătura)
Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea intrării activelor nemateriale:
Proces verbal de punre în funcțiune nr. 3 din " 08 " mai 2019
(denumirea documentului)

Contabil-şef Griu Griu Mariana

" 08 " mai 2019