Sunteți pe pagina 1din 4

Instrumente pentru crearea și formatarea unui document în

QuarkXpress
Item tool - pentru a selecta, redimensiona, muta un element.

Text content tool – pentru a trasa o casetă in care scriem un text.

Linkingtool– pentru a lega casetele de text.

Unlinkingtool – pentru a dezlega casetele de text.

Picture content tool - pentru a trasa casete în care inserăm imagini.

Rectangle box – pentru a desena o casetă dreptunghiulară. Dacă ținem apăsată tasta Shift, desenăm
o casetă pătrată.

Oval box – pentru a desena o casetă ovală. Dacă ținem apăsată tasta Shift, desenăm un cerc.

Starbusttool – pentru a crea o casetă în formă destea. Dacă apăsăm dublu clic pe ea, putem selecta
numărul de vârfuri și mărimea acestora.

Composition box – pentru a crea o casetă de compoziție.

Line tool – pentru a desena o linie in orice unghi. Pentru a desena la un unghi de 45 grade, ținem
tasta Shift apăsată.

Bezierpentool–pentru a desena linii curbe, sau casete.

Freehanddrawingtool – pentru a desena o formă liberă

Table tool – pentru a realiza un tabel. După stabilirea numărului de rânduri și coloane, se stabilește
dacă în tabel se adaugă text sau imagini.

Zoomtools – mărește sau reduce vizualizarea documentului. Aceasta se mai poate face ținând tasta
CTRL şi mişcând scrool-ulmouse-ului.

Pan tools– repoziţionează aspectul activ.

Scurtături pentru instrumente:

Item tool: V
Text Content tool: T
Text Linkingtool: T
Text Unlinkingtool: T
Picture Content tool: R
Rectangle Box tool: B
Oval Box tool: B
Starbursttool: B
CompositionZonestool: B
Line tool: L
Béziertool: P
Add Point tool: P
Remove Point tool: P
ConvertAngletool: P
Scissorstool: P
Point Selectiontool: P
Freehand Line tool: P
Tablestool: G
Zoomtool: Z
Pan tool: X

Crearea unui document nou:

File – New – Project. Scriem un nume, selectăm tipul Print, şi bifăm caseta
Single Layout Mode, pentru a crea un document printabil, WEB, pentru a crea
un document web, sau Interactive, pentru acrea o prezentare o expunere
deimagini sau un buton.

În cazul unui document printabil, putem selecta dimensiunea, orientarea foii, şi


dimensiunile pentru margini. Tot aici, putem selecta numărul de coloane.

Salvarea unui document:

File – Save As pentru a salva documentul in format qxp.

File – Export – Layout as PDF, pentru a salva documentul in format PDF, sau
Layout as Project pentru a salva documentul ca proiect (.qxp).

Importul de obiecte:

File – Import şi selectăm documentul din care vrem să facem importul. Putem
importa text, imagini...

Tipărirea:

File – Print.

Vizualizarea paginii

View – Fit in Windowsau clic dreapta in zona de lucru si din listă selectăm Fit
in Windowpentru a vizualiza intreaga pagină.

View – Actual Sizesau clic dreapta in zona de lucru si din listă selectăm Actual
Sizepentru a vizualiza pagina în mărimea normală.

Inserarea și formatarea textului:

Inserăm o casetă de text și în ea scriem textul.

În partea de jos, avem bara de formatare a textului, în care găsim următoarele


instrumente de formatare:

- X, Y, - poziția casetei față de axele X și Y


- Box Angle (unghiul) – inclinarea casetei cu un anumit unghi
- Cols – numărul de coloane în câte este împărțită caseta de text
- Box Color – culoarea de fundal a casetei de text
- Opacity – opacitatea pentru culoarea casetei de text
- FlipHorizontal – rotirea textului în plan orizontal
- Flip Vertical – rotirea textului în plan vertical
- Butoane pentru alinierea textului
- Fontul utilizat
- Dimensiunea textului
- Text color – culoarea textului
- B – text ingroșat
- I – text italic
- Stiluri de text (subliniat, superscript, subscript…)

Acestea sunt setările de bază pentru formatarea textului. În afară de acestea,


mai sunt şi alte setări.

Palete:

Window – Tools (F8)

Window – Measurements (F9)

Window – StyleSheets (F11)

Window – Page Layout (F4)

Window – Colors (F12)

Lucrul cu casete:

Pentru opțiunile de prelucrare ale unei casete apăsăm clic dreapta pe ea si din
listă selectăm:

- Fit in Window sau Actual Size pentru vizualizarea casetei în pagină


- Content pentru a specifica ce va conține caseta: text, imagini.
- Lock (F6) pentru blocarea casetei în poziția actuală în pagină
- Import pentru a importa în caseta respectivă texte, imagini…
- Modifysau apăsăm dublu clic pe casetă. Aici avem următoarele opțiuni:
- BOX:
o OriginAcross – poziția casetei pe orizontală
o OriginDown – poziția casetei pe verticală
o Width – lățimea casetei
o Height – înălțimea casetei
o Angle – unghiul de rotire a casetei
o Skew – oblicitatea casetei
o Corner Radius – raza colțului rotunjit
o Corner Style – forma colțului
o Color – culoarea casetei
- FRAME:
o Width – grosimea liniei
o Style – stilul liniei
o Color (Frame) – culoarea liniei
o Shade – umrirea
o Opacity – opacitatea
o Color (Gap) – culoarea spațiului dintre punctele care formează linia
(linie punctată)