Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR SUCEAVA Str. Universității, nr. 3 Telefon/ Fax: 0230. 558314 E.mail: ofsuceava@anfof.ro
PUNCT FITOSANITAR FĂLTICENI Str. Pleşeşti Gane, nr. 10 bis Telefon/ Fax: 0230 251198
BULETIN DE AVERTIZARE NR. 12 din 15.04.2020

TRATAMENT PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR SI BOLILOR LA SÂMBUROASE


(prun, cireş, vişin, piersic )
DĂUNATORI
Viespea neagră a prunelor (Hoplocampa minuta). Are o singură generatie pe an si iernează în stadiul de larvă la o
mică adâncime în sol (2-18 cm sub proiecţia coroanei). Este o insecta monofagă, larvele atacă numai fructele de prun.

Femela depune ouăle la baza sepalelor sau uneori în receptacul. Larvele se hrănesc cu sâmburii cruzi apoi si cu pulpa
fructelor, săpând cavitati în care se strâng resturi de hrană si excremente, trec dintr-un fruct în altul asa încât o larva
poate ataca 3-6 fructe. Fructele atacate se recunosc usor, prezinta la suprafată un orificiu negru- violaceu, acoperit cu
particule negricioase, rămân mici si cad. La atacuri puternice poate distruge recolta de la 60 -80 % până la 95 %.
In plantatiile de prun, în acelasi timp cu viespea neagră, atacă si viespea galbenă Hoplocampa flava. Gradul de atac al
acesteia este mai mic. Încadrarea sistematica, biologia, modul de atac si combaterea fiind asemănătoare.

MOMENTUL APLICARII TRATAMENTULUI:


Pentru combaterea viespei negre a prunelor se efectueaza tratamentul atunci când 10-15 % din flori au început
să-si scuture petalele. Respectarea momentului aplicarii tratamentului este foarte importanta pentru combaterea
acestui dăunator.
PRODUSE RECOMANDATE
CALYPSO 480 SC - 0,02% ( insecticid selectiv faţă de insectele polenizatoare)
Produsul se retrage la data 03 august 2020. Pentru stocurile existente pe teritoriul Rornâniei se acordă, din momentul
retragerii ornologării 3 luni pentru comercializare si distribuire (până la data 03.11.2020) la care se adauqa 3 luni
pentru depozitare, utilizare şi eliminare stocuri la utilizatori (până la data 03.02.2021 ).
Alti dăunatori ai speciilor sâmburoase.
Produsul CALYPSO 480 SC- 0,02 % este omologat si pentru combaterea afidelor (păduchilor de frunze : păduchele
cenusiu al prunului (Hyalopterus pruni), păduchele negru al ciresului (Myzus cerasi), păduchele verde al
piersicului (Myzus persicae). Păduchii dezvolta mai multe generatii pe an, formează colonii masive pe lăstari si pe
partea inferioara a frunzelor pe care le înteapa si sug sucul celular. Din cauza atacului frunzele se îngalbenesc, se
deformeaza, se încretesc iar lăstarii nu mai cresc, se deformeaza si se înnegresc. Afidele secreta pe frunze ,,roua de
miere’’pe care se instaleaza fumagina, care impedica asimilatia normala a frunzelor. Afidele sunt principalul vector de
transmitere a virusurilor la prun iar paduchele verde al piersicului este vector si pentru transmiterea virusurilor la
legume. Pentru combaterea afidelor poate fi utilizat si MAVRIK 2 F – 0,05 % sau TEPPEKI- 0,012 - 0,014%

Insecticidele menţionate sunt eficiente şi pentru combaterea gândacului păros (Epicometis hirta). Gândacul păros este
o specie polifagă, atacă speciile pomicole în perioada înfloritului hrănindu-se cu organele florale, producând daune
semnificative în situatii de invazie puternica. Combaterea acestui dăunător este dificilă întrucât în perioada înfloritului
trebuie să protejăm maxim entomofauna utilă. Aplicarea tratamentelor se face obligatoriu cu respectarea strictă a
legislaţiei în vigaoare.

Nu folosiţi alte tipuri de insecticide. Acestea, chiar dacă sunt aplicate atunci când albinele sunt închise în stupi pot
provoca mari pierderi. Substanţa activă ajunsă fizic pe polen este apoi preluată de albină şi dusă în stup. Mierea va fi
astfel contaminată cu insecticid. De asemenea cu respectivul polen albine îşi hrănesc puietul. Consecinţele pot fi
distrugătoare, chiar dacă de multe ori apicultorul le observă doar în timp.

păduchele cenusiu păduchele negru păduchele verde gândacului păros


BOLI
Pentru prevenirea si combaterea bolilor la sâmburoase (monilioza, ciuruirea frunzelor la prun, pătarea roşie a frunzelor
de prun, antracnoza frunzelor de cireş, băşicarea frunzelor de piersic), se va efectua un nou tratament la începutul
scuturării petalelor.
PRODUSE RECOMANDATE
DITHANE M 45 - 0,2% - pentru combaterea moniliozei sâmburoaselor, a patării roşii la prun, a băşicării frunzelor de
piersic,a ciuruirii frunzelor la piersic, cais sau
FOLPAN 80 WDG - 0,2 % - pentru combaterea ciuruirii frunzelor si a patării roşii la prun sau
MERPAN 50 WP-0,2% - pentru combaterea moniliozei sâmburoaselor, a patării roşii la prun, a băşicării frunzelor de
piersic,a ciuruirii frunzelor sau
SYLIT 400 SC (s.a. dodine) - 0,13% - pentru combaterea pătarii rosie a frunzelor la prun si - 0,2% - pentru băşicarea
frunzelor la piersic. Aceste produse de contact, asigură protectia pomilor 7 - 8 zile în conditii climatice normale, după
care tratamentul se repetă alternând produsele.
Dacă există atac de făinare se poate utiliza : MYCLOFIL (miclobutanil) - 40 – 60 ml/ 100 l apă- fungicid omologat
pentru combaterea făinării la sâmburoase (piersic, cais, nectarin). Se aplică în timpul vegetaţiei, după căderea petalelor,
la interval de 7- 10 zile; maxim 2 tratamente pe vegetatie.
ALTE RECOMANDARI
La realizarea amestecurilor se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate
* Pentru a favoriza cresterea echilibrata, stimularea rezistentei la boli, prevenirea carentelor de nutritie, obtinerea de sporuri de
productie, este indicat a se utiliza un biostimulator sau îngrăsamânt foliar: FoliMAX BorON Plus – 1-1,5 kg/ha sau SeaMaxx – 3
l/ha sau CROPMAX – 1 l/ha sau AMALGEROL - 5-10 l/ha sau alt îngrasamant foliar care să contina macro si microelemente.
Cititi cu atentie modul de utilizare al îngrasamantului foliar pe care îl utilizati. Se va efectua un test de compatibilitate în situatia în
care aplicati îngrasamantul foliar împreuna cu pesticidele.
* Este interzis păşunatul în livezile tratate! Nu se efectuează tratamente fitosanitare la viteze ale vântului mai mari de 5m/s !
CERINŢE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:
* Se vor respecta cu strictete normele de ecoconditionalitate, cerinţa legală în materie de gestionare SMR 10
,,Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor’’ si standardele privind bunele conditii agricole si de mediu
ale terenurilor, de către toti utilizatorii de pesticide. Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale (Reg. (CE)
nr.1306/ art.93, 94si anexa II si Ordinul 352 din 10 februarie 2015), normele de ecoconditionalitate/ bunele practici
agricole si de mediu (GAEC), trebuie respectate de către toti fermierii care solicită plăti, indiferent de marimea
exploatatiei, în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin, pentru implementarea PNDR 2014 – 2020.
* Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de protectie a resurselor de apa, în zonele
de protectie sanitară si ecologică precum si în alte zone protejate (SCI, SPA) stabilite în conditiile legii;
* Producătorii agricoli trebuie să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor
de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie (facturi, avize, bonuri de casa / să completeze fisele de
magazie la zi), documente care se păstrează de către fermieri şi care vor fi solicitate la controalele ulterioare.
* Producatorii agricoli au obligatia să respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a pesticidelor în
exploatatiile agricole, asa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor
cap.2 si 3 (http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html). Este obligatorie returnarea
ambalajelor goale, dupa tripla clatire, către furnizorii de pesticide, care au obligatia de a le primi, prin programul gratuit
SCAPA sau în conditiile stabilite cu furnizorii. Se încheie un contract de preluare ambalaje, se solicita aviz de
expediere la predarea ambalajelor- documente care se păstrează în gestiunea fermierului.
*Echipamentul de aplicare a produselor de protectie a plantelor trebuie sa asigure un grad înalt de protecţie pentru
sănatatea umană şi pentru mediu. Echipamentele de aplicare vor fi calibrate, etalonate corespunzator, fără scurgeri.
* Cititi cu atentie si respectati măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.
* Producatorii agricoli (persoane fizice si persoane juridice) sunt obligati sa întocmeasca Registrul de evidenta a
tratamentelor cu produse de protectia plantelor. Conform Reg. (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesionisti de
produse de protectia plantelor au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenta produselor de protectia
plantelor pe care le utilizează.
În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenţie nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a
prevederilor art. 67 alin. (1) din Reg.(CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a
produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează si se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10.000 lei.
* Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine
împotriva intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al
Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru
Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul
nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania-Romapis, privind
implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.
Pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, deţinătorii de suprafete agricole si silvice care efectuează tratamente chimice la
culturile agricole si silvice pe care le detin sunt obligati sa anunte în scris, consiliile locale cu cel putin 48 ore înainte de
efectuarea tratamentului, precum si denumirea produsului folosit. Consiliile locale, precum si administratorii terenurilor
agricole si silvice trebuie sa anunte în scris sau telefonic, apicultorii care au vatra de stupina stationara/permanenta sau
temporara/pastorala, cu cel putin 24 ore înaintea efectuarii de catre detinatorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor
cu substante chimice, în vederea prevenirii intoxicatiilor la albine Intocmit : ing. Platon Maria

S-ar putea să vă placă și