Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ


OFICIUL FITOSANITAR SUCEAVA
__________________________________________________________________________________________________
PUNCT FITOSANITAR FĂLTICENI Telefon/ Fax : 0230 251198 / Str. Pleşeşti Gane , nr.10 bis
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 17 din 9.05.2019

TRATAMENT PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR ŞI BOLILOR LA CEAPĂ, USTUROI ŞI PRAZ

În cultura de ceapă si usturoi, se pot dezvolta si produce atac urmatorii dăunători: musca cepei (Hylemia antiqua),
musca usturoiului (Suillia lurida), gărgarita cepei (Ceuthorrhynchus suturalis), tripsul comun (Trips tabaci), gândacul
roşu al cepei (Lilioceris merdigera)

musca cepei musca usturoiului gargarita cepei tripsul comun


Musca cepei - răspândită în toate zonele unde se cultivă legume, iernează în stadiul de pupă în sol, la 10-20 cm adâncime
şi are două generaţii pe an.În anii secetoși poate produce pagube considerabile la cultura de arpagic, ceapă-bulbi,usturoi, la
care plantele distruse pot să depăşească 80%. Daunele sunt produse de larve care atacă frunzele și bulbii în curs de formare,
iar în galeriile săpate de larve se instalează diferite ciuperci și bacterii care accelerează putrezirea.Plantele atacate au
frunzele îngălbenite, se vestejesc, apoi se usucă, formarea bulbilor este încetinită, iar cei formați rămân mici și putrezesc.
Musca usturoiului - ierneaza în stadiul de adult, are o singură generaţie pe an, dăunător în stadiul de larva, produce de
regulă pagube la culturile înfiinţate în toamnă. Larvele se localizează la început în zona coletului unde afectează frunza
centrală, după care patrund în bulb unde sapă galerii. Atacul poate fi identificat cu uşurinţă după frunza centrală care se
îngălbeneşte şi se usucă, plantele atacate se opresc din creştere, bulbii putrezesc parţial sau total.
Gărgărita cepei - ierneaza în sol la adancimea de 2-5 cm, în stadiul de adult; dăunător în stadiu de larva, produce în
interiorul frunzelor galerii longitudinale, fără a ataca epiderma externă. În interiorul unei frunze se dezvoltă până la 8-9
larve, la atac puternic, frunzele se usucă de la vârf spre bază, plantele se dezvoltă greu, bulbii rămân de dimensiuni reduse.
Tripsul comun - dăunător frecvent întâlnit în cultura de ceapă, mai ales în anii secetoşi. Plantele atacate se opresc din
creştere, frunzele sunt lipsite de turgescenţă, iar cultura are culoare argintie. Iernează în toate stadiile de dezvoltare,
frecvent însă în cel de adult. Are în general 3- 6 generaţii pe an. Ouăle sunt depuse în ţesuturile frunzelor. Tripsul comun
este vector de viroze- la ceapă- dungarea galbenă a frunzelor.
Gândacul roşu - are două generatii pe an, adulţii hibernanti depun ponta comasat, câte 5-20 ouă de-a lungul nervurilor
frunzelor; dăunator în stadiul de larva şi adult. Plantele atacate se dezvolta neuniform si dau productii de calitate inferioara
PRODUSE RECOMANDATE:
BENEVIA (s.a. ciantraniliprol) – 0,75 l/ha- omologat pentru musca cepei şi a usturoiului sau
NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC) - 0,2 % (0,6 l/ha) sau MOVENTO 100 EC- 0,75 l/ha sau
MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) - 0,2 kg/ha sau MAVRIK 2F (EVURE) - 0,05% sau FASTAC 10 EC - 0,02%
- produse omologate pentru combaterea tripsului comun, dar sunt eficiente în combaterea dăunătorilor prezentaţi.

Se recomandă stropirea plantelor, astfel încat solutia să ajungă pâna în zona coletului, zona afectată de dăunatori. Pentru o
eficientă maximă a tratamentului se va adăuga în solutia de stropit un adjuvant care sa permită o aderenţă mai bună la
frunzele lucioase, dispersie corespunzatoare si care măreşte rezistenţa la spălare a suprafetelor tratate. Se poate utiliza
SILWET sau SPRAY GARD sau BREAKTHRU. Ceapa destinată consumului în stare verde nu se tratează.
MOMENTUL APLICARII TRATAMENTULUI
Tratamentul se va aplica la formarea primelor frunze. La apariţia în masă a adulţilor hibernanţi.
În caz de atac, tratamentul se repeta la interval de 10-12 zile, alternând produsele.Se va respecta timpul de pauză.

BOLI
Putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă (Erwinia carotovora, Pseudomonas alliicola)
Boala se observă, de regulă, mult mai târziu în cultură, întrucât frunzele plantelor bolnave nu prezinta simptome.
Dacă se smulge o ceapă bolnavă , se observă ca are coletul moale şi în unele cazuri atacul se observă numai dacă se
sectionează bulbul pe lungime, caz în care se va observa că unul sau mai multi solzi interni au culoare si textură anormală.
Înmuierea solzilor nu progresează transversal în bulb, ci de la partea superioara spre baza bulbului, unde infectia trece la
solzii învecinati, pâna ce în final este atacată toată partea internă. După ce boala a ajuns în această fază, tesutul începe să
se usuce sau se instalează alte organisme care vor cauza un putregai umed, ce degajă un miros caracteristic.
Boala este favorizată de umiditate şi rănile superficiale ale ţesuturilor coletului sau bulbului provocate de dăunători sau
rănile mecanice. Este foarte gravă atunci când o perioadă de câteva zile ploioase urmează unei furtuni sau vânturi
puternice. Atacul se întâlneşte adesea în asociaţie cu putregaiuri produse de ciuperci. Se va evita cultivarea cepei timp de
3 - 4 ani în terenurile infestate, grele, argiloase, deoarece acestea favorizează dezvoltarea bolii. Un rol important în
combaterea bolii îl au tratamentele fitosanitare, atât în cultura de ceapă dar şi la praz.

PRODUSE RECOMANDATE:
CUPROFIX ULTRA - 1,4 - 1,8 kg/ha (s.a.cupru,din sulfat de cupru tribazic) sau
ALIETTE 80 WDG – 2 kg/ha ( s.a. fosetil de aluminiu) sau
BOUILLIE BORDELAISE WDG -7,5 kg/ha (0,75%) (s. a.cupru sub forma de sulfat de cupru neutralizat)

ALTE RECOMANDARI
* Se va respecta cu strictete timpul de pauză indicat pe ambalajul produsului utilizat.
* Pentru a evita aparitia raselor rezistente de boli si dăunători la un anumit produs, folositi pentru tratamentele
dintr-un sezon, produse din grupe chimice diferite.
* Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de protectie a resurselor de apa, în zonele de
protectie sanitară si ecologică precum si în alte zone stabilite în conditiile legii;
* Se vor respecta normele de ecoconditionalitate, cerinţa legală în materie de gestionare SMR 10 ,,Introducerea pe piata a
produselor de protectie a plantelor’’ si standardele privind bunele conditii agricole si de mediu ale terenurilor, de către
toti utilizatorii de pesticide. * Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale (Regulamentului(CE) nr.1306/ art.93,
94 si anexa II si Ordinul 352 din 10 februarie 2015), normele de ecoconditionalitate/ bunele practici agricole si de mediu
(GAEC), trebuie respectate de către toti fermierii care solicită plăti în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin, pentru
implementarea PNDR 2014 – 2020
* La efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de CNOPPP si înregistrate în
baza de date Pest-Expert, şi numai de la distribuitorii / comerciantii înregistrati pentru comercializarea acestora. La
primirea ofertelor de la distribuitorii de imputuri, dar si de la fitofarmacii, producătorii agricoli trebuie să le solicite
acestora certificatul de înregistrare pentru comercializarea ppp. si documentele care însoţesc produsele (declaraţia de
conformitate, buletinul de analiză, fişa tehnică de securitate, facturi, avize).
* Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate/comercializate numai de
persoanele juridice care deţin autorizaţie în acest sens.
* Producătorii agricoli trebuie să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de
protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie (facturi, avize, bonuri de achizitionare/ sa completeze fisele de
magazie la zi).* Producatorii agricoli (persoane fizice si persoane juridice) sunt obligati sa întocmeasca Registrul de
evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor.Conform Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii
profesionisti de produse de protectia plantelor au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenta produselor
de protectia plantelor pe care le utilizează. În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenţie
nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind
menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează si se
sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000lei.
* Producatorii agricoli au obligatia să respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a pesticidelor în
exploatatiile agricole, asa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor
cap.2 si 3 (http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html). Este obligatorie returnarea
ambalajelor goale, dupa tripla clatire, către furnizorii de pesticide, care au obligatia de a le primi, prin programul gratuit
SCAPA sau în conditiile stabilite cu furnizorii. (se încheie un contract de preluat ambalaje, se solicita aviz de expediere la
predarea ambalajelor )
* Respectati măsurile cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor, asa cum au fost prezentate în buletinele de
avertizare anterioare.* Cititi cu atentie si respectati măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.
* Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine împotriva
intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al
Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala
Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de
albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Intocmit :
ing.Platon Maria

S-ar putea să vă placă și