Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘA2

II. Se dau următoarele fragmente din basme:


a.”A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti.
A fost odată un împărat. Împăratul acesta stăpânea o lume întreagă şi în lumea asta era
un păcurar bătrân şi o păcurăriţă, care aveau trei fete: Ana, Stana şi Lăptiţa.”
(Ioan Slavici- „Doi feţi cu stea în frunte”)
Vocabular:
păcurar = (aici) oier
b.„Când sosi acasă, îl aşteptă baba Birşa, în poarta curţii.
-Hei, fătul meu Petre! Am ştiut cum că iară ai să vii, fiindcă n-ai plecat bine.
-Cum să fi plecat dară? întrebă pe jumătate supărat, pe jumătate trist.
-Vezi, dragul meu Petre, începu a-l învăţa acum baba, tu nu vei putea merge la fântâna
Zânei Zorilor decât dacă vei călări pe calul pe care a călărit tatăl tău, împăratul în tinereţea
sa; mergi întreabă unde şi care e calul acela, după aceea încalecă şi te du.”
(Ioan Slavici- „Zâna Zorilor”)

c.”Şi iată cum, la ora prânzului, în loc de cei şapte fraţi, se iviră şapte porumbei care
spuseră:
-Nefericito, uite ce-ai făcut! E a doua oară când nu ţii seama de spusele noastre! Acum
suntem în pericol să rămânem aşa pe vecie!
-Nu există decât o cale să ne scapi de acest necaz: să te duci la sălaşul Timpului, să o
găseşti pe mama sa şi să o rogi să-ţi spună cum să rupi vraja.”
(„Cei şapte porumbei”- poveste italiană)
Vocabular:
sălaşul = aşezare
d.”Atunci se apucară la trântă şi se luptară şi se luptară, zi de vară până seara, până când
zmeul băgă pe Prâslea în pământ până la glezne; iar Prâslea se opinti odată, aduse un zmeu
şi,
trântindu-l, îl băgă în pământ până în genunchi şi-i şi tăie capul.
Fata, cu ochii plini, de lacrimi, îi mulţumi că a scăpat-o de zmeu şi-l rugă să-i fie milă şi
de surorile ei.”
(Petre Ispirescu- „Prâslea cel voinic şi merele de aur”)
e. „Iară dacă îngropară pe fraţii cei mai mari, făcură nuntă mare şi Prâslea luă pe fata
cea mică. Toată împărăţia s-a bucurat că le-a adus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic al
împăratului şi se mândrea, fălindu-se, de vitejiile ce făcuse el; iar după moartea
tătâne-său se sui el în scaunul împărăţiei şi împărăţi în pace de atunci şi până în ziua de
astăzi, de or fi trăind. Trecui şi eu pe acolo şi stătui de mă veselii la nuntă, de unde luai
O bucată de batoc,
Ş-un picior de iepure şchiop,
Şi încălicai p-o şea şi v-o spusei dumneavoastră aşa.”
(Petre Ispirescu- „Prâslea cel voinic şi merele de aur”)

Vocabular:
batoc = peşte sărat

Precizează caracteristicile basmului care reies din aceste fragmente, urmărind


următoarea schema:
TEMA BASMULUI:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
STRUCTURA BASMULUI( ETAPA PREZENTATĂ) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULE:
*Iniţiale:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Mediane ( de mijloc):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Finale:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTE REALE :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTE FANTASTICE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMERE SIMBOLICE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTIVE ÎNTÂLNITE:

PERSONAJE:
-reprezentanţi ai binelui:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-reprezentanţi ai răului:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRĂSĂTURILE PERSONAJELOR:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
PROBE INIŢIATICE:

S-ar putea să vă placă și