Sunteți pe pagina 1din 28

Prof.univ.dr.ing.

Nicolae Florin

MAȘINI ȘI INSTALAŢII NAVALE

http://adl.anmb.ro

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3
INSTALAȚII DE PUNTE
US 3_1 Instalația de guvernare

❖Caracteristicile de manevră şi de drum ale navei.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


❖Organe de guvernare pasivă.
❖Organe de guvernare activă.
❖Acționarea instalațiilor de guvernare.
❖Schematizarea instalaţiei de guvernare.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 2


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 3.1
- identificarea si interpretarea caracteristicilor de manevră şi de
drum ale navei;
- caracterizarea functionala a organelor de guvernare pasivă;
- caracterizarea functionala a organelor de guvernare activă;
- identificarea si caracterizarea variantelor constructive pentru
instalația de guvernare.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 3


3.1.1 Caracteristicile de manevră şi de drum ale navei

Calităţile care permit deplasarea navei prin apă în direcţia dorită se

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


numesc calităţi evolutive sau calităţi de manevră. Calităţile evolutive
sunt următoarele : viteza navei, inerţia navei, giraţia navei.

https://www.youtube.com/watch?v=9s84zV2VCgI&list=PLZbXA4lyC
tqqYJPrw2o1BbXOmvsnDvMJr&feature=iv&src_vid=38yH4yeJM2I&a
nnotation_id=annotation_3466484402

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 4


Viteza navei spaţiul parcurs în unitatea de timp exprimată în noduri
(mile/ora), în cabluri pe minut sau în metri pe secundă.
Viteza navei → rezistenţa la înaintare→ dependentă de :

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


▪ forma corpului navei
▪ dimensiunea navei
▪ starea operei vii

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 5


Inerţia navei→ principiul inerţiei→ elementele mişcării :
- distanţa parcursă de către navă până la oprire;
- timpul de mişcare

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


▪ De regulă, elementele inerţiei navei se determină pentru două
situaţii şi anume:
- distanţa parcursă şi intervalul de timp din momentul stopării
maşinilor şi până la oprirea definitivă a navei
- distanţa parcursă şi timpul necesar opririi navei din momentul
schimbării sensului de marş de la marş înainte la marş înapoi

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 6


Giraţia - capacitatea navei de a-şi

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


schimba direcţia de deplasare sub
influenţa: cârmei, a maşinilor de
propulsie şi/sau a efectului combinat
al acestora.
Curba de giraţie → Curba descrisă
de centrul de greutate al navei care
îşi schimbă direcţia de deplasare din
momentul acţionării cârmei şi până
la venirea navei la noul drum.

Fig. 3.1.1 Giraţia navei

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 7


Diametrul tactic al giraţiei (Dt)
Distanţa dintre PD aflat în poziţia

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


corespunzătoare unghiului de drum
adevărat ψ = 0º şi PD aflat în poziţia
corespunzătoare unghiului de drum
adevărat ψ = 180º.
Avansul (a )
Distanţa parcursă de CG al navei, pe
direcția inițială de înaintare, din momentul
începerii bandării cârmei până când se
ajunge la unghiul de drum adevărat ψ =
90º.
Transferul
Transferul direct, td, este modulul
vectorului deplasării laterale efectuat de Transferul invers, ti , este modulul vectorului
CG al navei din momentul începerii deplasării laterale maxime pe care o
giraţiei până când ajunge la drumul efectuează centrul de greutate al navei din
adevărat ψ = 90º şi are sensul spre bordul momentul începerii giraţiei şi are sensul spre
în care se bandează cârma. bordul opus bandării cârmei.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 8


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 3.1.1: Reprezentați toți parametrii mişcării de
giraţie pe schema din fig. 3.1.1.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 9


3.1.2 Organe de guvernare pasivă

▪ Organele de guvernare → Forţa laterală necesară guvernării navei pentru


traiectoria dorită .

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


→ Organe de guvernare pasivă;
→ Organe de guvernare activă.: cu cârma activă; cu jeturi transversale; propulsor
Voith – Schneider, AZIPOD.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 10


Organe de guvernare pasivă - realizează forţa laterală
necesară guvernării, folosind curentul de apă antrenat de

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


navă în timpul deplasării. Organul de lucru → cârma:
- rotirea acesteia în raport cu bordul creează o asimetrie a
scurgerii în jurul corpului ce va duce la mişcarea pupei.

Fig. 3.1.2 Tipuri de cârme: a- cârmă necompensată; b- cârmă compensată; c- cârmă semi-
compensată; d, e- cârmă semi-compensată (suspendatâ).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 11


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 3.1.2: Pentru schema din fig.3.1.4 precizati
modul in care se realizeaza efectul de guvernare.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 12


3.1.3 Organe de guvernare activă

▪ Organe de guvernare activă realizează forţa laterală necesară guvernării, prin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


transformarea energiei mecanice pe care o primesc direct şi special pentru
guvernare.
Sistemul de guvernare cu cârmă activă - un profil simetric plasat în P.D al
navei, în pupa acesteia, la care este ataşat un propulsor suplimentar a cărui
împingere este orientabilă odată cu safranul cârmei.

Fig. 3.1.5 Cârma activă


19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 13
© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
M g = Mc + Ms
1 L L
M g =  C yc  S c    w  v + Ts  sin  
2

2 2 2
L
pentru _ v = 0 _ M g = Ts  sin  
2

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 14


Sistemul de guvernare cu jeturi transversale
Instalaţii de guvernare care dispun de un tunel transversal plasat în extremităţile

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


navei (sau numai în prova) în care este montat un motor axial.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 15


Sistemul de guvernare cu jeturi transversale

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


dm
= w  S  v
dt
w  v2 v2 F
p = T = S  p = S   w  =
2 2 2
v2
M g = T  l =   l  w 
2
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 16
Sistemul de guvernare cu propulsor Voith - Schneider

Sistemul de guvernare cu propulsor Voith -

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Schneider (propulsor cu aripioare)
→ înglobează mai multe propulsoare dispuse
circular.
→ propulsoarele executa o miscare compusa
circular-principala pentru intregul sistem si de
rotatie in jurul axului propriu pentru fiecare
propulsor

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 17


Sisteme de guvernare-propulsie de tip POD/ AZIPOD

Propulsoarele azimutale realizează împingere maximă în orice direcţie.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Împingere îsi poate modifica direcţia funcţie de necesităţile manevrării navei.

Fig. 3.1.10 Sisteme de guvernare-propulsie de


tip POD şi AZIPOD: 1 - partea submersă a
sistemului POD; 2 - răcitor de aer; 3 - ventilatoare
de aer; 4 - motor hidraulic; 5- unitate de putere; 6
- răcirea sistemului hidraulic; 7- corpul navei.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 18
© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 3.1.3: Precizați modul de functionare al
sistemului de guvernare-propulsie de tip POD şi AZIPOD din fig.
3.1.10.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 19


3.1.4 Acționarea instalațiilor de guvernare

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Fig. 3.1.11 Structura instalației de
guvernare: 1- transmisia masinii de
cârmă; 2- dispozitiv de cuplare a
axului inferior cu pana cârmei; 3-
pana cârmei; 4- axul cârmei.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 20


Instalația de guvernare cu actionare electromecanica (IGAEM)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Fig. 3.1.12 Masina de cârmă cu
actionare electromecanică: 1-
acționare manuală (acționare de
avarie); 2- echea; 3 - transmisie cu
roată dințată; 4 - sector dințat
conducător; 5 - motor electric; 6 -
arc; 7 - axul cârmei; 8 - pana cârmei;
9, 10 - transmie melc-roată melcată.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 21


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 3.1.4: Precizați modul de functionare al
masinilor de cârmă din fig. 3.1.12 si 3.1.13.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 22


3.1.5 Schematizarea instalaţiei de guvernare
▪ IG este formata din: elementul de comanda
(timona), transmisia de comanda, maşina

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


de forţa si unul sau mai multe elemente de
execuţie-organele de guvernare (cârmele).
Condiţiile generale impuse instalaţiei de
guvernare sunt:
▪ sa asigure forţa laterala necesara giratiei
navei;
• pornirea masinii de carma sa se faca
▪ valoarea forţei laterale trebuie sa fie obţinuta cu ajutorul timonei indiferent de pozitia
intr-un timp impus; carmei
▪ la organul de comanda trebuie sa fie asigurat • sa fie reversibila pentru a permite
controlul elementului de execuţie (unghiul de deplasarea carmei in ambele borduri
cârma); • la oprirea timonei sa se opreasca
▪ in transmisia de forţa trebuie prevăzuta masina carmei si implicit deplasarea
posibilitatea limitării forţei laterale pentru a carmei
nu distruge organele transmisiei; • in pozitiile extreme masina de carma
▪ sa aibă siguranţa mare de funcţionare sa se opreasca imediat
realizata si prin existenta actionarii de avarie.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 23


Schema bloc a instalaţiei de guvernare
▪ Timonierul poate comanda doar intrarea în funcţiune a maşinii de cârma 3
urmărind la axiometrul 7 unghiul de bandare al cârmei.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Fig. 3.1.15 Schema bloc a unei instalaţii de guvernare în circuit deschis 1 -
timona de comandă; 2 - transmisia de comandă; 3 - maşina de cârmă; 4 -
transmisia de forţă, 5 - element de execuţie; 6 - transmisia de control; 7 –
axiometrul.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 24
▪ Prin rotirea timonei la unghiul dorit, mărime de intrare α este păstrată în forma ei
iniţială sau este transformată într-o altă mărime mecanică, electrică, sau hidraulică

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


cu care va opera elementul comparator 2.

Fig. 3.1.16 Schema bloc a unei instalaţii de guvernare în circuit închis 1 -


timona de comandă; 2 - elementul comparator; 3 - maşina de cârmă; 4 - organul
de execuţie; 5 - transmisia de comandă (mecanică, hidraulică sau electrică) ; 6 -
transmisia de forţă; 7 - legătura inversă; 8 - transmisia de control; 9 - axiometrul.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 25
Schema maşinii de cârmă cu hidromotor liniar

1 - piston; 2 -

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


cilindru; 3 - eche; 4 -
piatra de culisă; 5 -
pompa cu debit
variabil; 6 -
electromotor de
acţionare; 7 - bara de
comandă; 8 - cârma;
9 - conducte
hidrostatice; 10 - bara
legăturii inverse; 11 -
tija de comandă a
pompei; c - element
de comandă.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 26


Schema maşinii de cârmă cu servomotor oscilant

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Fig. 3.1.18 Maşina de cârma cu servomotor oscilant şi cu debit variabil: 1 -
hidromotor oscilant; 2- pompa de debit variabil cu pistonase radiale; 3 - pompa
liniara de reacţie;4- pompa liniara a transmisiei de comandă;5 - transmisie
mecanică de comandă cu cremalieră; 6 - hidromotor liniar al transmisiei de
comandă; 7 – timona.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 27
© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 3.1.5: Precizați modul de functionare al
masinilor de cârmă din fig. 3.1.17 si 3.1.18.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 28