Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE

BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA


DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA

 CUPRINS

1. GENERALITĂŢI

Date generale

Instructiuni , dispozitii, proceduri


Bazele proiectului
Materiale , produse , sisteme , consideratii generale

2. Trasarea pe teren
Date generale

Trasarea pe teren
Fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat
Sapaturi

3. Arhitectura , finisaje

Zidarie pereti de inchidere exteriori , pereti interiori de compartimentare


Sisteme de compartimentare din gips-carton
Tencuieli
Pardoseli din gresie
Plafoane suspendate din placi de gips+carton
Placare cu placi de faianta
Zugraveli si vopsitorii
Zugraveli interioare
Tamplarii interioare si exterioare – usi si ferestre
Invelitoarea
Hidroizolatii
Termoizolatii

4. Lucrari exterioare

Spatii verzi
Imprejmuiri
Dotari

5. Standarde de referinta
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Concept de baza

Specificatiile acestui volum fac trimitere la standarde , normative si prescriptii tehnice si se citesc
impreuna cu acestea.

Materiale , produse , sisteme

Sunt enumerate si se descriu materialele si standardele sau normele de calitate si testare ale acestora.

Executia lucrarilor

Sunt descrise principalele conditii tehnice de executie a lucrarilor de finisaj, cu referire la tehnologiile
specifice pentru fiecare capitol de lucrare in parte .

Teste , probe , verificari

Sunt indicate abaterile admisibile privind calitatea lucrarilor executate : de asemenea sunt indicate
principalele operatiuni de verificare , facandu-se referire si trimitere la standardele de verificari si teste necesare
asupra materialelor utilizate.

Date generale

Toate cerintele care sunt cuprinse in urmatorul caiet de sarcini si in planurile anexate trebuie executate .
De asemenea , toate performantele , care sunt necesare realizarii , functionarii corespunzatoare a intregului
obiectiv trebuie executate.
Executantul lucrarilor va asigura pe pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea
Constructiei , concomitent cu desfasurarea executiei. Documentele pentru Cartea Constructiei se vor pastra
separat de documentele folosite pentru executie. Ele vor putea fi oricand prezentate beneficiarului sau
reprezentantilor statului cu atributii de control in executia lucrarilor de constructii.
Pot fi folosite doar materiale de constructii certificate , aprobate de catre organul de supraveghere a
executiei ( CE , Normative , etc.).
Certificatele materialelor se vor anexa Cartii Tehnice.

Instructiuni , dispozitii , proceduri

Pentru prezentul proiect vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania:

-lista standardelor romane din domeniul constructiilor elaborate ca versiune nationala a standardelor
europene , publicate de MDRT la data 10.01.2011

lista reglementarilor tehnice in constructii in valabilitate la data de 31.03.2010 , publicate de


MDRT
− in absenta unor norme sau reglementari se vor aplica normele europene.

PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

In orice caz , se vor respecta:

− Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare cu privire la Autorizarea Lucrarilor de Constructie


− Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii , inclusiv corecturile tehnice si prescriptiile de
aplicare
− Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului
− Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea inclusiv Normele specifice
− Legea 106/1996 privind protectia civila
− Normativul de siguranta la foc a constructiilor P118-99 in conformitate cu care s-a intocmit
Scenariul de Securitate la Incendiu

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor , producatorilor , serviciilor , conditiilor de


santier , calificarea lucrarilor , etc. pentru a asigura respectarea :

− regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii


− regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse , procedee si echipamente noi in
constructii aprobate prin Legea 10/1995 , HGL 766/21.11.1997 si HG 675/3.11.2002

Se vor respecta instructiunile producatorilor inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care
instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor
cere beneficiarului clarificari inaintea inceperii lucrarilor.
Se vor respecta standardele specificate
Se vor respecta toloerantele prevazute in proiect
Lucrarile se vor executa ce catre lucratori calificati.
Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se va anunta beneficiarul
in cazul depasirii lor. Nu este permisa cumularea de tolerante
In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu datele din proiect se vor cere
beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor.Nu se accepta modificari fara acordul scris al
beneficiarului si a proiectantului general.
In vederea sigurarii calitatii lucrarilor se vor rspecta cu strictete standardele si normativele in vigoare , in
special urmatoarele:

− C140-86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat


− P2-85 Normativ privind alcatuirea , calculul si executia structurilor din zidarie
− C-17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie
si tencuiala
− C34-88 Normativ pentru executarea si alcatuirea invelitorilor la constructii
− C107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii tehnice la
cladiri
− C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructie
− P122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la
cladiri civile , social-culturale si tehnico-administrative
− C6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta
− C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
− C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor
produse din sticla
− C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente , impreuna cu instructiunile de aplicare.
− Regulamente privind protectia si igiena muncii in constructii

− Codul Muncii in vigoare la aceasta dataPROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

− Legea nr 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca , protectia muncii


− Protectia Muncii-Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006
− P118-99 Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a constructiilor
− C300-94 Norme tehnice privind proiectarea si executia adaposturilor de protectie civila in
subsolul constructiilor noi
− CPH1 Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice la cerintele pentru
persoanele cu handicap.

Executantul , dispune executarea incercarilor cerute de legislatia in vigoare inclusiv controlul de


calitate pe cheltuiala sa.
Executantul va asigura prelevarea probelor de beton inclusiv depozitarea si transportul acestora la
laboratoarele de incercari pe cheltuiala sa. Daca rezultatul probelor nu corespunde prescriptiilor legale probele
se vor reface de catre acelasi laborator. Plata pentru noua serie de incercari va fi facuta de asemenea de
catre executant.
Executantul autorizat va inainta beneficiarului rapoarte privind observatiile si concluziile inspectiilor
precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si cu standardele in vigoare.
Executantul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie forte de munca atunci
cand este necesar atat pe santier cat si in afara santierului.
Executantul va asigura prin contractele incheiate cu producatorii de materiale si echipamente prezenta
unui reprezentant calificat sa supravegheze montajul si calitatea lucrarilor , punerea in functiune si reglarea
utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare.
In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute prin proiect , la indicatiile
beneficiarului , executantul va prezenta mostre si esantioane precum si ansambluri specifice impreuna cu
dispozitivele de fixare , elementele de etansare si finisare , inainte de contractare si aprovizionare.
Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparatie pana la terminarea lucrarii. Este in sarcina
executantului de a verifica si confirma , inainte de inceperea fiecarei lucrari a conditiilor de calitate ale lucrarii
anterioare.
Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente , beneficiarulsi proiectantul
general fiind exonerati de orice raspundere

Bazele proiectului

Cladirea After-School trebuie executata conform planurilor din proiect avizate de beneficiar.Precizarea
si adaptarea specificatiilor si detaliilor de punere in opera oferite de proiectantul general , acolo unde se
produc modificari acceptate de acesta sau unde este necesar un proiect suplimentar specific de executie
pentru materialele si tehnologii speciale , cade in sarcina antreprenorului.
La acest obiectiv va fi necesara intocmirea unor astfel de documentatii pentru:
-executia tamplariei exterioare si interioare conform tabloului de tamplarie din volumul de arhitectura
- amenajarea spatiilor verzi si a locului de joaca

Antreprenorul va contracta serviciile specializate ale furnizorului si/sau producatorului de materiale si


tehnologii sau va obtine de la o firma specializata , pe cheltuiala sa, consultanta sau proiecte de detaliu
necesare executiei. De regula, beneficiarul prin Managerul de Proiect va comunica Antreprenorului daca
exista deja un furnizor/ producator agreat.
Proiectele si fisele tehnologice vor fi inaintate spre aprobare proiectantului general si beneficiarului
care vor hotari asupra punerii acestora in opera.
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

In situatia in care antreprenorul considera ca pot fi gasite solutii alternative la anumite specificatii si
detalii indicate de proiectant , el are libertatatea de a se adresa , pe cheltuiala sa, unei firme autorizate de
specialitate care-i va furniza alte detalii si specificatii verificate de un verificator autorizat , conforme cu
detaliile tehnice si financiare ale proiectului.
Aceste specificatii si detalii vor fi prezentate spre evaluare si aprobare proiectantului general care
poate hotari acceptarea lor si punerea in aplicare sau le poate respinge.

Materiale – consideratii generale

Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor


producatorilor.
La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se
asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea , deteriorarea sau descompletarea
materialelor sau echipamentelor.
Depozitarea si protectia se va face in conformitate cu instructiunile producatorului, se vor pastra
intacte etichetele si sigiliile .

Atunci cand din motive intemeiate si nu din vina executantului este necesara inlocuirea unui material
sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect , executantul va intocmi o cerere catre beneficiar cu cel
putin 7 zile inainte de data stabilita pentru inceperea lucrarilor in care sunt incluse.

Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile necesare privind calitatea produsului si
conformitatea cu proiectul, insotite de atestarile specifice( fisa tehnica , agrement tehnic, declaratie de
conformitate). Garantia produsului inlocuit va fi de cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Executantul
va efectua schimbarile care decurg din inlocuirea unui material asupra celorlalte lucrari fara obligatii fata de
beneficiar si fara prelungirea duratei de executie.

Trasarea pe teren

Beneficiarul a pus la dispozitie suportul topografic pe baza caruia a fost intocmit proiectul.

Pentru trasare se vor lua in consideratie plansele:

Plan de situatie
Plan trasare

-prin grija beneficiarului vor fi communicate tuturor partilor implicate eventualele modificari ale
proiectului.

Trasarea pe teren cuprinde doua faze:


PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

a) Trasarea pe teren a constructiei ( fixarea pozitiei pe amplasamentul proiectat) atat pe orizontala


cat si pe verticala .
b) Trasarea lucrarilor de detaliu pentru terasamente , fundatii, zidarii, stalpi etc. pe baza proiectului
de executie a constructiei in raport cu punctele si reperele de nivel materializate pentru amplasarea
constructiei.

Fixarea pozitiei constructiei pe amplasament consta din aplicarea pe teren conform planselor din
proiect a bazei de trasare prin materializarea unui punct de sprijin in sistemul de referinta folosit la intocmirea
planului general de trasare ( puncte ale retelei geodezice sau topometrice existente )

Receptia lucrarilor de trasare pe teren a constructiei se va face verificandu-se :


− respectarea pe teren a prevederilor din planul de trasare.
− pozitia in teren a reperelor de trasare
− pozitia in teren a punctelor caracteristice si a dimensiunilor conturului constructiei trasate
− valoarea si marcarea cotei +/- 0,00
Pentru trasarea axelor principale se recomanda utilizarea teodolitelor, marcarea facandu-se prin borne
protejate si ingradite prin elemente de inventar sau din lemn.

Sapaturi

Sapaturile vor fi executate in cel mai scurt timp posibil. Sustinerile se vor indeparta numai daca terenul
o permite si numai inaintea turnarii betonului.

In cazul in care este necesara fundarea in trepte latimea precum si inaltimea acestora va fi indicata
prin proiect in functie de natura terenului de fundare.

Executarea sprijinirilor la peretii sapaturilor este obligatorie , indiferent de adancimea gropii daca se
constata infiltratii de apa sau daca terenul are tendinta de surpare.

Inaintea inceperii lucrarilor de terasamente se va stabili precis existenta instalatiilor subterane si felul
cum acestea sunt amplasate sub pamant. Este permisa inceperea lucrarilor de terasamente numai pe baza
unui acor scris , incheiat cu unitatea ce poseda instalatiile subterane.

Saparea gropilor de fundatii care nu intrec dimensiunile aratate mai jos , in terenuri cu umiditate
naturala si in cazul in care nu exista ape freatice , poate fi executata cu pereti vertical si fara sprijiniri in:

a) teren usor la adancimea maxima de 0,75m

b) teren mijlociu la 1,25m

c) teren tare la 2,00m

d) teren foarte tare la 2,00m

Este interzisa instalarea si circulatia autovehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de


locurile unde se executa sapaturi pentru fundatii in raza de alunecare a terenului.
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Apa subterana care apare pe fundul sapaturilor va fi evacuata imediat pentru a nu inmuia pamantul si
a produce prabusirea malurilor. Pamantul provenit din sapaturi va fi asezat la o distanta de cel putin 0,5m de
marginea peretilor sapaturii. Nu este admisa amplasarea de depozite sau stive de materiale de-a lungul
marginii gropii la o distanta mai mica de 0,75m de la margine.
La executarea mecanizata a lucrarilor de fundatii , peretii sapaturilor se vor consolida cu panouri
dinainte confectionate care se vor introduce de sus in jos pe masura avansarii lucrarilor. Este interzisa
stationarea in raza de actiune a utilajului.

Arhitectura, Finisaje

Acest capitol cuprinde specificatii pentru zidarii executate in peretii interiori si exteriori , cu caramizi (
blocuri ceramice ).
Pentru executia acestor zidarii se vor urmari cu atentie atat plansa Plan Parter din volumul de
arhitectura cat si din volulul de rezistenta.
Caracteristicile necesare ale materialelor pentru executarea zidariei si a elementelor din beton
inglobate precum si in modul de realizare al zidariei au fost stabilite prin proiect in functie de cerintele de
rezistenta, stabilitate , protectie antiseismica, rezistenta la transfer termic, optimizarea consumului de
materiale si de forte de munca.

Materiale de baza: Blocuri ceramice cu goluri verticale tip Porotherm. Furnizarea acestor materiale se
va asigura de furnizorul acceptat si impus de beneficiar.Furnizorul va asigura si caietul de sarcini privind
executia zidariilor, la solicitarea executantului, asistenta tehnica pe santier , instructiunile de exploatare in timp
care vor face parte din cartea tehnica a constructiei.

Standarde de referinta : Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si
cele din prescriptiile enumerate , vor avea prioritate cele din standardele si prescriptiile tehnice :

P 2-85 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie


C 126-75 Normativ privind alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice
C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor din zidarie si tencuieli
C 56-75 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii
STAS 457-86 Constructii si instalatii
P 104-84 Lucrari de zidarie si caramida
SR EN 998-2 :2004 Mortarul de zidarie de utilizare generala.

Se va solicita furnizorului de sistem de blocuri ceramice Porotherm caietul de sarcini privind executia
zidariilor.Se vor respecta instructiunile producatorului.

Toti pereti din zidarie ceramica sunt portanti.

Pregatirea blocurilor pentru zidire

Se va verifica ca blocurile ceramice au fost confectionate cu tehnologie omologata. Se vor prezenta


specificatiile producatorului caramizilor precum si certificatele prin care se va arata conformitatea cu conditiile
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

specificate. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite la zidarie
pentru a fi aprobate.
Nu se admite montarea caramizilor care prezinta deformari , urme de lovituri sau corp
deteriorat.Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice.
Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor avea fisuri , sparturi sau alte defecte care ar putea
impiedica asezarea lor sau ar afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea constructiei. Rezistenta la
compresiune a caramizilor se va testa conform STAS 456-75.
Deoarece folosirea uneltelor obisnuite cu cap metalic pot provoca avarierea blocurilor ceramice , se
vor folosi numai ciocane cu cap de cauciuc.
In cazul in care nu se dispune de jumatati de bloc gata fabricate , se va realiza taierea blocurilor pe
santier. In cazul realizarii colturilor cu unghi diferit de 90 grade , blocurile ceramice se taie la dimensiunile
necesare iar la imbinare se aplica mortar. Taierea se va face cu fierastraie mecanice / cuter electric pentru
zidarie sau fierastrau cu dinti diamantati. Este recomandat ca taierea blocurilor ceramice sa fie redusa la
minim.

Livrare , depozitare , manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la unul si acelasi producator. Se
va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de caramida specificata in proiect astfel incat sa se permita
executarea fara aprovizionari ulterioare.
Caramizile se vor depozita in gramezi, stive sau lazi in locuri ferite sau protejate in conformitate cu
planul de organizare de santier. Ele se vor acoperi imediat dupa livrare astfel incat sa se evite expunerea la
intempoerii si sa se asigure starea adecvata de uscare pentru punerea in opera.Caramizile se vor manipula cu
grija astfel incat sa se evite deteriorarea , ciobirea sau spargerea lor. Inainte de inceperea din nou a lucrului
se va indeparta surplusul de mortar vechi, suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor
pastra in stare de curatenie. Se va indeparta orice urma de mortar sau pamant de pe suprafata caramizilor.

Executia zidariei la pereti:

Se vor studia si aplica “ Instructiunile de utilizare si montaj “ dar si prezentele specificatii :


Procesul de executie al zidariei si operatiunile pregatitoare cuprinde :
-udarea caramizilor
-verificarea suprafetei care va trebui sa fie neteda cu denivelari de maxim 5mm care se vor corecta cu
mortar.
-se va verifica si curata stratul suport de resturi de materiale , praf etc.
-se va executa hidroizolatia hidrofuga rigida la asezarea blocurilor pe placa de b.a.
-trasarea zidariei si executia ei
-amestecarea mortarului
-verificarea cu nivela si firul cu plumb a orizontalitatii si verticalitatii zidariei.

Operatia de udare a blocurilor ceramice se va face in locuri corespunzator amenajate pentru ca apa
scursa sa nu provoace inconveniente constructiei si care sa permita transportul usor spre pozitia de zidarie.
La executarea zidariei cu samburi din beton armat carcasele de armatura ale acestora se vor monta inainte de
executia zidariei ,pe masura executarii zidariei , in rosturile orizontale se aseaza barele orizontale de legatura
cu stalpisorii inglobandu-se in mortar marca 50. Turnarea betonului in stalpisori se face in straturi de 1m
inaltime , dupa udarea prealabaila a zidariei si cofrajului. Indesarea betonului se face cu vergele. Se interzice
folosirea in acest scop a vibratoarelor sau baterea cofrajului cu ciocanul.
Conditiile de calitate si verificare a lucrarilor de zidarie din caramida vor fi conform STAS 10109/1-82 si
Normativ C56-85.

Toate materialele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor se vor pune in opera numai
dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si cu prescriptiile
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta caliatatea materialelor si le insotesc la
livrare , prin examinare vizuala si masuratori.
Peretii vor fi gletuiti si vopsiti cu materiale adecvate suportului ( vezi capitolul tencuieli)

Materiale auxiliare

Standarde de referinta :

STAS 790-73 apa pentru mortare din betoane


STAS 3910/1-76 var pentru constructii
STAS 902-78 var hidratat constructii
STAS 10109/1-82 lucrari de zidarie cu calculul si alcatuirea elementelor
STAS 1030-70 mortare obiusnuite pentru zidarie si tencuieli
SR EN 998-2:2004 mortarul de zidarie de utilizare generala

Mortarul de zidarie generala preparat pe santier care nu indeplineste toate conditiile impuse de
SR EN 998-2:2004 va putea fi folosit numai daca respecta integral prevederile C17-82-Instructiuni tehnice
privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala

la preparare mortarele care vor contine ciment si apa se va tine cont de proportiile specificate prin
reteta. Pana la utilizare nu se mai accepta adaugarea de ciment sau apa peste materialul preparat .Se
accepta in mod exceptional adaugarea de apa pentru a inlocui apa pierduta prin evaporare.
Consistenta mortarului va fi stabilita de asa natura incat sa se poate realiza grozimea corecta a
rosturilor de mortar , grosime adaptata tipului de element din care sunt realizate zidariile.
Nu se accepta prepararea betoanelor pe santier.
Mortarele predozate se vor utiliza in conformitate cu instructiunile producatorului referitoare la modul
si durata de preparare si utilizare si a caietului de sarcini.
Echipamentele , procedurile si aditivii recomandati in prepararea mortarelor se vor utiliza numai
conform cu instructiunile tehnice ale producatorului.
Timpul de omogenizare va fi specificat in conformitate cu standardul de produs si se va tine cont de
posibiliatatea de adaugare a componentelor in malaxor.
Metoda si timpul de preparare trebuie sa asigure omogenmitatea materialului. O atentie deosebita
trebuie acordate starii de curatenie a materialelor componente pentru a se evita amestecarea cu alte
materiale.
Nu se accepta prepararea manuala a amestecului.

Asigurarea stabilitatii peretilor din zidarie contra rasturnarii

O atentie deosebita trebuie acordata peretilor care raman temporar necontravantuiti in timpul executiei
si care pot fi supusi la incarcari din vant sau seism sau la unele actiuni care pot interveni pe timpul executiei.
Pe toata durata de executie a lucrarilor trebuie prevazute masuri adecvate pentru asigurarea stabilitatii
peretilor individuali dar si a structurii in ansamblu. Aceste masuri vor fi prevazute de responsabilul tehnic cu
executia.
Stabilitatea peretilor la vant , seism si altele pe parcursul executiei se asigura prin:
-spijiniri prevazute de responsabilul tehnic cu executia
-executia in 2 etape , ½ din perete -priza si intarire mortar apoi 2/2 din perete cu sprijiniri mai rare.

Pentru zidaria nou executata nu este permisa uscarea rapida. In acest scop trebuie luate masurile
corespunzatoare pentru a mentine o umiditate suficienta pana cand zidaria va avea o rezistenta
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

corespunztoare, in special in conditii nefavorabile cum ar fi umiditatea scazuta , temperaturi inalte sau curenti
puternici de aer.
Zidaria nou executata va fi protejata in partea superioara pentru prevenirea spalarii mortarului din
rosturi de catre apele pluviale , pentru a preveni degradarea materialelor care nu sunt rezistente la apa.Zidaria
noua nu va fi supusa incarcarilor decat dupa atingerea unei rezistente corespunzatoare pentru a putea
suporta incarcarea fara degradari si deformari.
In cazul executarii pe timp rece, se vor lua toate masurile prevazute in reglementarile specifice pentru
evitarea degradarii datorita inghetului.

Slituri verticale si nise

Adancimea maxima a nisei sau slitului include si adancimea golurilor elementului deschis cand se
realizeaza slitul sau nisa.
Sliturile verticale care nu se intind pe mai mult de o treime din inaltimea nivelului , peste nivelul
planseului pot avea o adancime de pana la 80mm si o latime de pana la 120mm daca grosimea peretelui este
de 225mm sau mai mare. Este necesar ca distanta orizontala intre sliturile adiacente sau intre un slit si o nisa
sau un gol sa nu fie mai mica de 225mm. Distanta orizontala minima intre doua nise alaturate fie ca sunt de
aceiasi parte sau pe fete opuse ale peretelui , sau dintre o nisa si un gol sa nu fie mai mica decat dublul latimii
celei mai late dintre cele doua nise. E necesar ca latimea cumulata a sliturilor si niselor verticale sa nu
depaseasca 0,13 din lungimea peretelui.

Slituri orizontale si inclinate

Adancimea maxima a nisei sau a slitului include si adancimea golurilor elementului deschise cand se
realizeaza slitul. Este necesara ca distanta orizontala dintre capatul unui slit si gol sa nu fie mai mica de
500mm. Distanta orizontala intre sliturile de lungime limitata alaturate aflate pe aceeasi parte sau pe partile
opuse ale peretelui sa nu fie mai mica decat dublul lungimii celui mai lung slit. In pereti cu grosime mai mare
de 175mm adancimea admisa poate fi sporita cu 10mm daca slitul este taiat cu un utilaj care realizeaza cu
exactitate adancimea ceruta. Daca se folosesc astfel de utilaje pot fi taiate slituri cu adancimi cu pana la
10mm mai adanci pe ambele fete ale peretilor cu grosime mai mare sau egala cu 225mm. Este necesar ca
latimea unui slit sa fie mai mica decat jumatate din grosimea peretelui ramasa dupa taiere.

Teste , probe si verificari

Verificarea executiei zidariei ( cote , tesere, respectarea instructiunilor de punere in opera , etc. ) se va
efectua atat in timpul executiei cat si dupa terminarea lor. Verificarea dimensiunilor si a calitatii materialelor se
va face conform specificatiilor si standardelor. Verificarea grosimiii zidurilor se face la zidurile netencuite , intre
2 dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor. Verificarea teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii, ancorarii,
a colturilor se va face in cursul executiei prin examinare vizuala. Verificarea planeitatii suprafetelor superioare
se va face cu bolobocul pe dreptarul de 2m lungime. Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se va
face cu firul cu plumb si dreptarul de 2m. Verificarea dimensiunilor incaperilor , a golurilor pentru usi si ferestre
, nise etc. , se va face prin masuratori directe cu metrul si ruleta.
Defecte considerate remediabile sunt cele care se pot inlatura prin operatiuni de indreptare locala cum
ar fi:
-repararea muchiilor stirbite
-matarea rosturilor cu mortare
-adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuielii

Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacertea partiala sau totala a lucrarilor, in functie
de cum va decide dirigintele de santier urmatoarele:
-nerespectarea prezentelor specificatii
-folosirea caramizilor necorespunzatoare

-amplasarea gresita datorita unor trasaje a peretilor


PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

-executarea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2cm pe orizontala sau verticala
fata de cum este specificat in proiect.

Sisteme de compartimentare din gips-carton

Peretii din gips-carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereti interiori neportanti care se monteaza pe
santier.
Standarde de referinta: Fabricantul executa in permanenta controlul de calitate dupa modelul seriei de
standarde ISO 9001. Produsele sunt fabricate conform standardelor DIN 18180 / EN 520.

Materiale si produse

Peretii din gips-carton se monteaza pe structura metalica din profile zincate, cu termoizolatie vata
minerala semirigida de 10cm grosime si cu doua foi de 12,5mm pe ambele parti ale profilului. In cazul
executiei peretilor la grupurile sanitare se poate folosi gips-carton hidrofug( de culoare verde special ptr.
zonele umede sau rigidur) spre interiorul grupului sanitar si gips-carton normal spre spatiul personal.

Executia sistemelor de compartimentare din gips-carton:


Acesti pereti se vor executa in zona grupurilor sanitare, zona bucatarie-depozit si zonele de cabinet
metodic-depozit si cabinet medical conform planselor. Foile de gips-carton se vor monta pe structura metalica
zincata si vor urma tehnologia indicata de furnizor. Structura peretilor este alcatuita din:

-profiluri UW si CW din tabla zincata de 0,6mm grosime


-elemente de prindere si rigidizare : ancore, cleme, tije, bride sau alte accesorii metalice
-suruburi autofiletante si piulite cu filet
-suruburi cu dibluri din plastic
-conexpanduri
-console pentru montare

-alte materiale: chit de rosturi, banda adeziva din plasa si hartie


-vata minerala pentru izolare termica si fonica cu folie de aluminiu pe o fata grosime de 10cm.

Punerea in opera: se vor respecta specificatiile din fisele tehnice aferente sistemelor oferite de
fabricant.
Pentru executia peretilor din gips-carton in grupurile sanitare trebuie sa se tina seama de urmatoarele:
obiecte sanitare care trebuie considerate “sarcini mari in consola “ care se prind fie de elemente portante
prefabricate , fie de montanti portanti de la firma producatoare cu prinderi adaptabile. Acesti montanti se
monteaza in rezalitul special creat si ei preiau impreuna cu profilele CW si panotajul eforturile la care este
supus peretele. Dupa realizarea structurii de sustiunere si panotajul unei fete instalatorul poate realiza
instalatiile. Fixarea acestora de suportii prevazuti pe montantii portanti se poate face prin bratari si coltari
.Pentru izolarea fonica instalatiile se separa de perete prin garnituri de cauciuc sau pasla. Tevile de apa rece
trebuie izolate complect pentru a se evita formarea de condens. Dupa realizarea instalatiilor atat sanitare-
termice cat si electrice, inainte de inchiderea peretilor din gips-carton pe ambele fete se verifica toate
instalatiile importiva scurgerilor si pentru buna lor functionare. Se vor verifica consorm STAS-urilor in vigoare
si se vor testa impotriva scurgerilor si etanseitatii tuturor elementelor si se va face “Receptia de lucrari
ascunse “.
Intre pardoseala si peretii din gips-carton se lasa un rost de aprox. 10mm. Se acorda atentie zonelor
de colt. Pentru prinderea placilor ceramice de faianta trebuie folosit adeziv special impermeabil.
Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei cat si dupa terminarea lor. Verificarile se
vor face conform standardelor si specificatiilor.

Tencuieli
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Stratul de mortar aplicat pe suprafata elementelor de constructii cu rol de protectie, izolare , igienizare
sau decorativa poarta numele de tencuiala.
Tencuielile se aplica la interior sau exterior pe suport de zidarie de caramida sau beton.Din punct de
vedere al locului executiei sunt: tencuieli interioare si tencuieli exterioare.
Tencuielile interioare sunt clasificate dupa: - natura suprafetei pe care se aplica, in lucrarea de fata
caramida si beton armat.
-liantul intrebuintat care trebuie sa reziste la umiditate
-modul de prelucrare a fetei vazute: obisnuite , driscuite fin, sclivisite, gletuite

Normative :

C 18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede


C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,
instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea.
NE-001-1996 Normativ pentru executarea tencuielilor umede subtiri si groase
C 17-1982 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor pentru zidarie si
tencuiala

Din punct de vedere al modului de prelucrare a fetei vazute in acest capitol sunt tratate tencuielile
obisnuite umede si groase.
Tencuielile umede folosesc ca material de baza mortarul compus din agregat ( nisip , praf de piatra,
praf de caramida, mica etc ) liant ( ciment, var ipsos, argila) si materiale auxiliare ( culori , intarzietori de priza ,
calti sau canepa). Tencuielile se aplica in 3 straturi:

-stratul de amorsaj , spritul


-grundul
-stratul vizibil , finsajul

Executia tencuielilor interioare

Tencuielile interioare se vor executa dupa terminarea urmatoarelor operatiuni in cadrul santierului :
-finalizarea executiei zidurilor exterioare si interioare din caramida si beton armat
-finalizarea lucrarilor de instalatii electrice , sanitare , astuparea tuturor santurilor, sliturilor executate in
pereti pentru executia si trecerea instalatiillor
-montarea tamplariei

Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse socurilor mecanice trebuie protejate cu profile
metalice. In cazul executiei tencuielilor interioare la o temperatura exterioara mai mica de +5 gade C , se vor
lua masuri speciale prevazute in normativul “Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros “ indicativ
C16-79. Inaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile si muchiile profile metalice care nu ruginesc .
Tencuielile interioare se vor executa inaintea celor exterioare pentru a permite uscarea lor. Receptia
pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea:
-rezistentei mortarului
-numarul de straturi aplicate si grosimile respective , cel putin un sondaj la fiecare 200mp
-aderenta la suport si intre straturi

-planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor bucata cu bucata


PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Calitatea tencuielilor va fi evaluata si vizual. Neregularitati ale planeitatii suprafetelor tencuite pe orice
directie la verificarea facuta cu dreptarul de 2 m in orice directie avand adancimea sau inaltimea cu pana la
1mm.

La solicitarea beneficiarului tencuielile executate in dreptul stalpilor se vor arma cu plasa de fibra din
sticla pe o latime de 1m, cate 50cm de o parte si alta a axului stalpului sau stalpisorului pentru a elimina
posibilitatea aparitiei fisurilor.

Tencuielile exterioare

Se va folosi mortar rezistent la intemperii , hidrofobat, permeabil la vapori de apa, prelucrabil manual
sau mecanizat ca tencuiala driscuita sau periata. Se poate folosi un mortar gata preparat pe baza de ipsos
fara adausuri de nisip si var aplicabil in strat unic
Tencuielile exterioare pot fi demarate dupa :
-finalizarea lucrarilor la invelitori inclusiv streasina, pazie ,sageac , frontoane, montarea jgheaburilor
-montarea tamplariei

Executarea tencuielii grund:


-suportul trebuie sa fie uscat si curat
-cu cateva ore inainte de incepere se va umezi stratul suport
-nu se prelucreaza sub incidenta razelor solare
-se va tine cont de specificatiile tehnice din fisa produsului

Conditii de calitate pentru receptie

Calitatea tencuielilor va fi evaluata vizual. Suprafata tencuita nu trebuie sa prezinte pete, dungi care
pot fi evitate daca se lucreaza continuu , concomitent pe toata suprafata si nu sub incidenta razelor solare.

Pardoseli din gresie

Beneficarul, prin managerul de proiect, va comunica Antreprenorului daca exista deja agreeat un
furnizor si/sau producator. Plinta va fi din acelasi material si culoare.
Antreprenorul va contracta serviciile specializate ale furnizorului sau producatorului de materiale si
tehnologii sau va obtine de la o firma specializata , pe cheltuiala sa, consultanta sau proiectele de detaliu
necesare executiei.
Standarde de referinta:
− GP 037/0-1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor
la cladiri civile
− C 35-82 Normativ privind alcatuirea si executarea pardoselilor
− STAS 5939-80 Placi de gresie ceramica
− Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Materiale auxiliare: sape

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al
pardoselilor. Se va folsi mortarul de sapa indicat de producatorul de gresie agreeat de beneficiar. Se
recomanda sapa mecanizata, preparata pe santier , nivelarea se face manual.
Sapele vor avea grosimea indicata in planuri, daca nu se specifica altfel sapa va avea o grosime de
5,5cm indiferent de stratul pe care se aplica ( beton , hidroizolatie sau termoizolatie )
In spatiile pentru sala de mese ,salile de grupa 1 si 2, precum si sala multifunctionala,hol , cabinetul
metodic si cabinetul medical-izolator se recomanda termoizolarea pardoselii cu polistiren extrudat de 3cm.
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Sapa se toarna doar dupa ce toate instalatiile sanitare si electrice vor fi pozate si receptionate ca
lucrari finale.
Sapa va fi una armata cu plasa de minim 6mm si ochiuri de 10x10cm .
Trebuie respectate cotele finale ale pardoselii conform proiectului.

Plafoane si tavane din gips carton.

Tavanele din gips-carton se monteaza pe structura metalica din profile zincate. Placile de gips-carton
se folosesc cele de 12,5mm iar piesele metalice sunt urmatoarele:

-profiluri UW si CW din tabla zincata de 0,6mm grosime


-elemente de prindere si rigidizare : ancore, cleme, tije, bride sau alte accesorii metalice
-suruburi autofiletante si piulite cu filet
-suruburi cu dibluri din plastic
-conexpanduri
-console pentru montare
-carlige

Pentru etansarea rosturilor se foloseste chit de rosturi agreat de producatorul de sisteme gips-carton ,
banda adeziva din plasa si hartie

Golul de vizitare pod-scara de acces in pod va fi amplasata in spatiul depozit de langa cabinetul
medical.
Se vor folosi doar sistemele si materialele agrementete tehnic, conform reglementarilor in vigoare.
Se respecta instructiunile si indicatiile date de producatorul sistemelor. Se verifica planeitatea
tavanelor executate. In cazul instalatiilor electrice se face receptia lucrarilor la instalatiile ce vin acoperite cu
gips carton-vezi receptia lucrarilor ascunse.

Placarea cu placi de faianta

Placajele de faianta se vor executa in zona bucatariei, depozitul aferent bucatariei, grupurilor sanitare
si izolatorului din cabinetul medical doar cu materiale de calitatea I .

Standarde de referinta:
STAS 233-80 Placi din faianta pentru placarea peretilor interiori
STAS 9110-78 Pietre naturale fasonate pentru constructii:
Reguli de verificare a calitatii :
Legea 10/1995 calitatea in constructii.

Se vor monta placi de faianta cu rost de 2mm cu ajutorul distantierilor la pozarea faiantei.La muchiile
iesinde se vor aplica coltare drepte din aluminiu eloxat. Aplicarea placilor ceramice se va face numai pe
suprafete uscate, pregatite dinainte si cu o abatere de la planeitate cuprinsa intre 3mm pe verticala si 2mm pe
orizontala, eventualele neregularitati neputand depasi 2mm.
Grundul se aplica pe spatele fiecarei placi de faianta, respectand trasarea facuta cu dreptarul pe
verticala si orizontala si cu nivela cu bula de aer. Dupa montarea a 3-4 randuri se va verifica planeitatea
peretelui. Dupa 5-6 ore de la montare placile se vor curata de mortar prin frecare cu o carpa umezita.
Rostuirea plcilor se va face dupa 6-8 ore de la inceperea aplicarii placajului si se va executa cu chit de
rost impermeabil cu o drisca cauciucata sau cu spaclu din plastic. Dupa 1 ora de la rostuire se sterge
suprafata cu un burete umezit. La intalnirea cu pardoseala se va aplica silicon de etansare culoare identica cu
cea a rosturilor.
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Placarea cu faianta se va executa cu materiale atestate si vor avea certificat de garantie care se va
atasa la cartea constructiei.
Conditii de calitate pentru receptie la finalizarea plcajelor din faianta:
-devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: maxim 2mm

-devierea rosturilor dintre placile placajului maxim 1mm


-nu se admit stirbiturile sau lipsa de glazura , fisurile pe suprafata placajului, pete
-respectarea cotelor finite ale parapetului in functie de zona placajului

Zugraveli si vopsitorii

Zugraveli interioare

Toate zidurile interioare vor fi vopsite cu vopsea rezistenta la spalare. Se vor folosi culorile indicate de
beneficiar si proiectant de arhitectura. Materialele puse in opera vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor si normativelor. Se vor pune la dispozitie mostre pentru fiecare culoare cu care se vor testa
aproximativ 2-3 mp .
Executia zugravelilor:

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea zugravelilor :


-toate lucrarile de reparatie si tencuieli, glet sau plcaj cu ceramice sau alte finisari
-instalatii interioare sanitare sau electrice trebuie sa fie deja executate
-pregatirea suprafetelor gletuite: trebuie sa fie plane si netede fara bavuri sau dungi , toate fisurile sau
neregularitatile se chituiesc de catre zigravul vopsitor sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie ca si
gletul. Se curata de praf suprafata pentru ca vopseaua lavabila sa aibe aderenta.
-lucrarile de finisare a peretilor se vor incepe numai la o temperatura a aerului in mediul ambiant de cel
putin +5 garde C. Umiditatea trebuie sa fie sub 3% a celor tencuite si sub 8% a celor gletuite. Aceasta se
obtine in conditii obisnuite dupa circa 30 zile de la executarea tencuielilor si dupa circa 2 saptamani dupa
executarea gletului.
Se vor respecta indicatiile din normativul C3-76.
Suparafetele cu tencuiala proaspata trebuie amorsate cu amorsa de zidarie.
Se vor aplica 2 straturi de aproximativ 150gr/m2 pentru fiecare strat sau dupa indicatiile
producatorului.
Se accepta si executarea mecanizata a zugravelilor cu pistol de vopsit , respectand indicatiile
producatorului despre dozaj , diluare, presiune de pulverizare.

Receptia lucrarilor de vopsitorie

Se va face numai dupa uscarea lor completa. Se va verifica culoarea uniforma , sa nu prezinte pete,
scurgeri , cojiri, fire de par, urme de pensula sau trafalet , neregularitati.

La cererea beneficiarului , antreprenorul va executa remedierea defectelor fie prin remediere locala fie
prin refacerea lucrarilor pe suprafete mai mari ,dupa caz.

Tamplaria-usi si ferestre

Beneficiarul, prin managerul de proiect va comunica Antreprenorului daca exista deja agreat un
furnizor sau producator. Pe baza tabloului de tamplarie furnizorul va efectua masuratori si va elabora proiectul
de executie.
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Proiectele si fisele tehnologice vor fi inaintate proiectantului general si beneficiarului care vor hotari
punerea in opera.
Prevederi obligatorii:

Se vor respecta dimensiunile si culorile din tabloul de tamplarie.


Materialul utilizat : tamplarie din lemn stratificat , tratat corespunzator , ferestre cu geam termoizolant
antiefractie triplu low-e cu argon U=1,30 W/mpK culoare neutra ,feronerie si balamale metalice.
Glafurile interioare si exterioare ale geamurilor vor fi deasemenea din lemn stratificat cu capeti ,latimea
lor va depasi cu 3cm fata finita a ancadramentelor geamului, pragurile de trecere ale usilor vor fi din aluminiu
eloxat.
Usile interioare vor fi din lemn stratificat, se respecta tabloul de tamplarie , usile de la salile de grupa
vor avea luminator din geam securizat.
Usile de la grupurile sanitare vor fi dotate cu grilaj de aerisire in partea inferioara prevazute cu sistem
antilovire si amortizor . Usile de la toalete vor avea dispozitiv de inchidere cu indicarea ocupat/liber.
Usile de evacuare in caz de incendiu cu deschidere la 90 grade cu maner antipanica, maner buton si
electromagnet. Se vor respecta indicatiile din plansele de arhitectura si instalatii.
Usa de acces principal prevazuta cu amortizor si sitem antilovire.

Invelitoarea

Se va comunica antreprenorului daca exista un furnizor agreat sau producator.Se vor respecta culorile
si materialele indicate in plansele de arhitectura. Toate dimensiunile elementelor sarpantei si a invelitorii se
vor citi din plansele de rezistenta.
Jgheaburile si burlanele se vor amplasa conform planului de invelitoare din proiectul de arhitectura
respectandu-se materialele, dimensiunile si culorile.

Hidroizolatii

Hidroizolatii la infrastructura-cuprind exigentele de baza privind lucrarile de hidroizolatie .

In cazul realizarii hidroizolatiilor curente cu materiale bituminoase se vor respecta conditiile prevazute
in reglementarea C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrari de constructii.
Utilizarea altor tipuri de hidroizolatii va putea fi admisa de proiectant la propunerea executantului
numai pe baza unor justificari motivate tehnic.
Se recomanda utilizara de izolatii cu bitumuri aditivate. Lucrarile de hidroizolatie, majoritatea fiind
lucrari ascunse, se va verifica calitatea lor pe etape de executie incheiindu-se documentele prevazute in
normativul C112-86 privind calitatea materialelor puse in opera si modul de realizare .

Termoizolatii

Pentru a asigura coeficientul de transfer termic la pereti de 0,46W/mpK si de 0,19W/mpK la acoperis,


pentru a evita puntile termice intre zonele calde si reci ale cladirii si mediul inconjurator se vor termoizola
astfel:

Acoperisul : cu vata minerala saltele 22cm rezistenta la foc si cu bariera de vapori.


Placa cota +/-0,00 cu polistiren extrudat 3cm sub placa
Soclul din beton- polistiren extrudat de la -0,90 pana la +/- 0,00 de 8cm grosime
Samburii din beton armat cu 10cm zidarie inspre fata exterioara

Peretii exteriori – cu 10cm polistiren expandat-termosistem cu respectarea indicatiilor si materialelor


date de producator, finisat cu tencuiala decorativa, conform planselor cu fatade din proiectul de arhitectura.
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Golurile ferestrelor si a usilor se bordeaza cu polistiren extrudat, minim 3cm iar ormanentele fatadelor
in jurul golurilor , usilor si altele elemente se vor alcatui din polistiren extrudat de 3cm , acoperit cu tinci, plasa
si tencuiala decorativa.
Standarde de referinta:

C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri


C 107/2-2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de
locuit
C 107/2-2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta
destinatie decat cea de locuit
C 107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu
solul
C 058-2000 Ghid pentru optimizarea nivelului de protectie termica la cladirile de locuit

Verificari inainte de inceperea lucrarilor de izolatii termice:


-terminarea lucrarilor anterioare-existenta procesului verbal de receptie
-existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de izolatii termice in documentatia constructorului
-pregatirea suprafetei suport: suprafata trebuie sa fie neteda, fara asperitati si fara contrapante ;
denivelarile mici se vor corecta cu mortar marca M 100T

Verificarea calitatii lucrarilor. Abateri admise.


Lucrarile de termoizolatii , majoritatea lor fiind lucrari ascunse , calitatea lor se va verifica pe etape de
executie, incheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respectate urmatoarele:
-calitatea suprtului-rigiditate , aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform normelor in
vigoare
-calitatea materialelor termoizolante sa fie conform certificatelor de calitate si conforme cu proiectul.

Lucrari exterioare

Antreprenorul va contacta serviciile specializate ale furniozorului si/sau producatorului de materiale si


tehnologii si va obtine de la o firma specializata, pe cheltuiala sa consultanta sau proiectele de detaliu
necesare executiei si amenajarii spatiului verde, spatiului de joaca si a zonei pietonale/carosabile.
Se va reszpecta planul de situatie propus.

Executia zonelor verzi cu gazon sau alte plante:

Se executa decopertarea terenului aproximativ 30 de cm grosime. Gazonul va fi plantat pe un strat


fertil de pamant de min 30cm amestecat cu ingrasamant pe baza de azot. Se pot folosi si plante usor de
intretinut cu h maxim de 30cm.In unele locuri se poate folosi o protectie a terenului cu resturi de coaja de
copac in loc de gazon.
Se foloseste gazonul adaptat si specific pentru conditiile de insorire si adecvat ca grad de utilizare.
Calitatea amenajarii va fi evaluata vizual.

Imprejmuiri

Pe limita proprietatii unde nu este calcan se va construi o imprejmuire realizata din panouri de gard din
lemn , respectand-se specificul zonei .Toate piesele metalice de imbinare si fixare vor fi zincate la cald
Inaltimea maxima va fi de 1,80m.
PROIECT INTEGRAT PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE
BAZA IN COMUNA SOCOL, COMPONENTA C3 CENTRU DE ASISTENTA
DUPA PROGRAM SCOLAR, TIP "AFTER SCHOOL" SI LOC DE JOACA
PENTRU COPII ,

PROI ECT D.T.A.C.

Standarde de referinta

Se vor respecta :
- Legea 10/1995
− Ord. nr. 1576 din 15.10.2005 pentru aprobarea reglementarii tehnice
− Normativ privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare,
indicativ NP 06802-cap. Siguranta la intruziuni si efractii; siguranta cu privire la imprejmuiri