Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele……………………..

Data……………
Clasa………………

Test de evaluare

1. Realizaţi sub forma unei scheme ierarhia nevoilor.


2. Enumeraţi cel puţin cinci trebuinţe care se impun în conduita umană şi detaliaţi una
dintre ele.
3. Care sunt etapele procesului volitiv?
4. Daţi exemplu din experienţa voastră de viaţă de o situaţie în care aţi dat dovadă de
multă voinţă. (în care s-au evidenţiat calităţile voinţei).
5. Ce este atenţia ?
6. Daţi exemple de câteva meserii în care sunt solicitate foarte mult calităţile atenţiei.

Fiecare subiect valorează 1,5 puncte


1 punct din oficiu