Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

1
Numele………………………………………….

Lucrare scrisă pe Semestrul I


An şcolar 2019 – 2020
Disciplina Istorie

SUBIECTUL I – 1. Asezati in ordine cronologica evenimentele de mai jos: (10


puncte)
a. Împăratul Aurelian abandonează provincia Dacia;
b. atestarea documentară a voievodatelor conduse de Gelu, Glad şi Menumorut;
c. organizarea Daciei în provincie romană;
d. încheierea etnogenezei româneşti.
a ………b ………. c………… d………

SUBIECTUL II - Completati spatiile libere cu termenii corespunzători din listă: (21


puncte)
În secolul I î. Hr. triburile geto-dace erau organizate în ......................... Între secolele IV-VI împăraţii
romani .............................. şi ………………...................... au stăpânit nordul Dunării. Termenii religioşi, de bază, din
limba română sunt de origine ............................ Procesul istoric prin care dacii şi-au însuşit limba latina se
numeşte............................. Procesul de ………………… a dacilor constă în însuşirea limbii ………………………şi a
civilizaţiei romane, la care contribuie mai mulţi factori.
Lista termenilor: uniuni de triburi, Domitian, Iustinian, latina, romanizare, slavizare, latine.

SUBIECTUL III 1. Scrieţi, pe foaia lucrării, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: (20 puncte)
1. Geto-daci au fost denumiti …………………………………………………............................................
2. Ultimul rege care i-a unit pe geto-daci a fost............................................................................................
3. Coloniile greceşti din Dobrogea au fost ............... ..................... .............................................................
4. Capitala provinciei Romane Dacia a fost la .............................................................................................
2. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Între anii 82-44 î.Hr., statul dac a fost condus de regele:
a) Comosicus b) Decebal c) Duras d) Burebista
2. Formaţiunea politică românească numită Ţara Cavarnei, se afla în:
a) Transilvania b) Moldova c) Banat d) Dobrogea
3. Limba romana este alcatuita din cuvinte aprtinand limbilor daca, slava si :
a. franceza b. bulgara c. latina d. greaca
4. Împăratul roman care a format provincia romană Dacia, în 106 se numeşte:
a) Cezar b) Deceneu c) Pompei d) Traian
(20 puncte)
SUBIECTUL IV - Citiţi cu atenţie textul de mai jos: (20 puncte)
,, Odată a venit un oarecare negustor străin din Ţara Ungurească la cetatea lui. Şi după porunca lui a lăsat
căruţa lui pe uliţa oraşului, înaintea casei şi marfa lui în căruţă, iar el însuşi dormea în casă. Şi a venit cineva şi a furat
din căruţă 160 de ducaţi de aur. Negustorul s-a dus la domitor, şi i-a spus de pierderea aurului. Domnitorul i-a spus:
„Du-te, în această noapte vei afla aurul“. Şi a pornit să se caute hoţul prin tot oraşul, spunând: „Dacă nu se află hoţul,
atunci voi nimici tot oraşul“. Şi a poruncit ca să aducă aurul său, să-l aşeze în căruţă în timpul nopţii şi a mai adăugat
un zlot. Negustorul sculându-se, a găsit aurul şi a numărat o dată şi de două ori; s-a aflat un zlot mai mult. Şi s-a dus la
Domnitor şi i-a spus: „Stăpâne, am găsit aurul. Şi iată, este un zlot mai mult, care nu este al meu“. Atunci au adus şi
pe hoţ şi cu aurul. Şi a spus negustorului: „Mergi în pace, dacă nu mi-ai fi spus despre un zlot, eram gata să te pun în
ţeapă cu acest hoţ“. - Povestiri slavone
1. Mentionati numele domnitorului muntean la care face referire povestirea slavonă şi secolul în care a domnit;
2. Menționați, pe baza textului, o ţara vecină;
3. Prezentați tactica de lupta dusă de domnitor in Atacul de Noapte (doc. 1 – anul 1462 - impotriva sultanului
Mahomed al II-lea);
4. Definiți termenul cruciadă și precizați un efect al acestuia.

SUBIECTUL V. Prezentati evolutia Tarii Romanesti / Moldovei, avand in vedere: (19


puncte)
 Descalecatul lui Negru Voda; / Descalecatul lui Dragos;
 Basarab I Intemeietorul si lupta pentru indepedenta; / Descalecatul lui Bogdan;
 Consolidarea statului./ Consolidarea statului.
Nr. 2
Numele………………………………………….

Lucrare scrisă pe Semestrul I


An şcolar 2019 - 2020
Disciplina Istorie

SUBIECTUL I – 1. Asezati in ordine cronologica evenimentele de mai jos: (10


puncte)

a. Atestarea formatiunilor politice din Tara Romaneasca


b. Domnia lui Burebista
c. Incheierea procesului de formare a poporului roman
d. Retragerea aureliană
a ………b ………. c………… d…………..

SUBIECTUL II - Completati spatiile libere cu termenii corespunzători din listă: (21


puncte)
În secolul I î. Hr. triburile geto-dace erau organizate în ................................. Între secolele IV-VI împăraţii
romani .............................. şi ………………...................... au stăpânit nordul Dunării. Termenii religioşi, de bază, din
limba română sunt de origine ............................ Procesul istoric prin care dacii şi-au însuşit limba latina se
numeşte............................. Procesul de ………….……… a dacilor constă în însuşirea limbii ………………………şi
a civilizaţiei romane, la care contribuie mai mulţi factori.
Lista termenilor: uniuni de triburi, Domitian, Iustinian, latina, romanizare, latine.

SUBIECTUL III 1. Scrieţi, pe foaia lucrării, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: (20 puncte)
1. Etnogeneza românească studiază…………………………………………………………………………….
2. Poporul român face parte din familia popoarelor……………………………………………………………
3. La baza formării poporului român a stat sinteza dintre ………………….. şi ………………………………
4. În romanizarea dacilor un rol primordial l-au avut elementele………………………………………………
2. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:
1. Primele voievodate din secolul al IX-lea au fost conduse de Gelu, Glad si:
a. Litovoi b. Menumorut c. Satza d. Dragos
2. Statul dac a fost creat de regele:
a. Dromihete b. Burebista c. Duras d. Decebal
3. Limba romana este alcatuita din cuvinte aprtinand limbilor daca, slava si :
a. franceza b. bulgara c. latina d. greaca
4. Forma de organizare politică specifică românilor din interiorul arcului carpatic în sec. al IX-lea a fost:
a. ţara; b. voievodatul; c. marca; d. Jupanatul

SUBIECTUL IV - Citiţi cu atenţie textul de mai jos: (20 puncte)


,, Odată a venit un oarecare negustor străin din Ţara Ungurească la cetatea lui. Şi după porunca lui a lăsat
căruţa lui pe uliţa oraşului, înaintea casei şi marfa lui în căruţă, iar el însuşi dormea în casă. Şi a venit cineva şi a furat
din căruţă 160 de ducaţi de aur. Negustorul s-a dus la domitor, şi i-a spus de pierderea aurului. Domnitorul i-a spus:
„Du-te, în această noapte vei afla aurul“. Şi a pornit să se caute hoţul prin tot oraşul, spunând: „Dacă nu se află hoţul,
atunci voi nimici tot oraşul“. Şi a poruncit ca să aducă aurul său, să-l aşeze în căruţă în timpul nopţii şi a mai adăugat
un zlot. Negustorul sculându-se, a găsit aurul şi a numărat o dată şi de două ori; s-a aflat un zlot mai mult. Şi s-a dus la
Domnitor şi i-a spus: „Stăpâne, am găsit aurul. Şi iată, este un zlot mai mult, care nu este al meu“. Atunci au adus şi
pe hoţ şi cu aurul. Şi a spus negustorului: „Mergi în pace, dacă nu mi-ai fi spus despre un zlot, eram gata să te pun în
ţeapă cu acest hoţ“. - Povestiri slavone
5. Mentionati numele domnitorului muntean la care face referire povestirea slavonă şi secolul în care a domnit;
6. Menționați, pe baza textului, o ţara vecină;
7. Prezentați tactica de lupta dusă de domnitor in Atacul de Noapte (doc. 1 – anul 1462 - impotriva sultanului
Mahomed al II-lea);
8. Definiți termenul cruciadă și precizați un efect al acestuia.
SUBIECTUL V. Prezentati evolutia Tarii Romanesti / Moldovei, avand in vedere: (19
puncte)
 Etapele intemeierii
 Descalecatul lui Negru Voda; / Descalecatul lui Dragos;
 Basarab I Intemeietorul si lupta pentru indepedenta; / Descalecatul lui Bogdan;
 Consolidarea statului./ Consolidarea statului.

S-ar putea să vă placă și