Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume: ..................................................... Clasa a VIII-a.

TEST SUMATIV

I. Enumerați în ordine cronologică marile perioade ale istoriei României; (10 puncte)

II. Definiți termenii: spațiu etnografic, izvor istoric, indoeuropenizare și romanizare;(20 puncte)

III. Încercuiți varianta corectă: (10 puncte)


Perioada preistorică cuprinde următoarele epoci în ordine cronologică:
1. Paleoliticul; Calcoliticul sau Eneoliticul, Ep. Bronzului, Ep. fierului (Hallstatt apoi La Tene);
2. Paleoliticul, Calcoliticul, Eneoliticul, Ep. Bronzului, Ep. La Tene și Epoca Hallstattiană;
3. Paleoliticul, Eneoliticul, Calcoliticul, Ep. fierului, Ep. Bronzului, Epocile Hallstatt și La Tene;
4. Paleoliticul, Eneoliticul, Ep. Bronzului și Ep. Fierului (La Tene apoi Hallstatt).

IV. Încercuiți răspunsul corect pentru următoarele afirmații: (10 puncte; 5x2
puncte)
1. Istoric și geograf grec ce a susținut că geții și dacii vorbesc aceeași limbă a fost:
a. Herodot; b. Caius Iulius Caesar; c. Strabon; d. Tucidides;
2. Cine era regele geto-dac numit într-o inscripție „cel dintâi și cel mai mare dintre regii din
Tracia”?
a. Dromichetes, b. Burebista, c. Decebal, d. Oroles.
3. Care era capitala Daciei în timpul regelui Decebal?
a. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, b. Sarmizegetusa Regia, c. Costești, d. Kogaionon.
4. Cine era zeul suprem al dacilor?
a. Gebeleizis, b. Bendis, c. Zeus, d. Zamolxis.
5. Titlul guvernatorului provinciei romane Dacia Felix era:
a. Legatus Augusti pro praetore; b. Basileus; c. Rex Histrianorum; d. Legatus Augusti.

V. Completați spațiile libere folosindu-vă de datele și cuvintele următoare: Dromichetes, dava, 105,
Decebalus, 102, tarabostes, coloniști, Decebal, Aurelian, Domițian, Apollodor din Damasc, 89,
Traian, 101, comati, 106, latină, veteranii, mistere, pileati, administrația. (20 puncte; 10x2 puncte)
1. Regele dac din Câmpia Munteniei care a respins armatele lui Lisimah a fost..................... ;
2. Pe un vas de cult descoperit în zona munților Orăștiei era scris: ...................... PER SCORILO;
3. Societatea geto dacă era împărțită între nobili numiți și .................sau..................., oameni de rând
numiți .................... și sclavi;
4. În urma păcii din anul 89 dintre Decebal și împăratul ................... din anul ....... , Dacia devine regat
clientelar al Imperiului Roman;
5. În urma a două războaie îndelungate cu dacii cuprinse între anii ..... - ....... și ........ - ....... ,
împăratul .................. își va lua supranumele de „Dacicus”;
6. Romanizarea provinciei Dacia a avut la bază următorii factori: ............. aduși din tot imperiul, care
vorbeau limba ................. , armata și ............. care au rămas în Dacia întemeindu-și familii, dar mai
ales ................ romană care folosea limba oficială a statului roman în relațiile cu autohtonii, apoi
preluarea de către autohtoni a limbii latine și a elementelor de bază a civilizației și culturii romane.
7. În anul 271, împăratul roman ........................... decide să retragă din Dacia ............... și ......................
romană cu scopul unei mai bune apărări a imperiului pe linia fluviului Dunărea.
8. Renumitul istoric al religiilor, Mircea Eliade era de părere că religia geto-dacilor se încadra în religiile
antice grupate în tipul „religii de ...................” .
9. La ordinul împăratului Traian, renumitul arhitect ............................................... construieşte podul din
piatră peste fluviul ............................. şi „columna lui Traian” din Forumul de la Roma în cinstea
victoriilor împăratului asupra dacilor.
10. Triburile geto-dace aveau centrele în câte o așezare fortificată care purta numele de .................. ,
precum așezările: Argedava, Buridava, Sucidava, etc.
VI. Asociați anii din coloana din stânga cu evenimentele istorice sau personjele din coloana din
dreapta (exemplu: 1c; 2f, etc): (20 puncte; 10x2
puncte)
1 271 a Întemeierea orașelor grecești Tomis și Callatis
2 106 b Pacea dintre Decebal și Domițian
3 102 c Retragerea Aureliană din Dacia
4 97 - 117 d Anii de domnie ai regelui Decebal
5 82 – 44 î.Hr. e Pacea dintre Traian și Decebal
6 87 - 106 f Transformarea Daciei în provincie romană
7 89 g Anii de domnie ai regelui Burebista
8 Secolul VI î.Hr. h Anii de domnie ai împăratului Marcus Ulpius Traianus
9 300 – 292 î.Hr. i Începe cel de al doilea război daco - roman
10 Iulie 105 j Victoria regelui Dromichetes asupra lui Lisimah, regele macedonienilor

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu!

S-ar putea să vă placă și