Sunteți pe pagina 1din 4

Tatiana Radulescu „Retele de telecomunicatii”,

Editura Thalia, Bucuresti, 2005, 506 pag.

Prezentarea lucrarii:

"Reţele de telecomunicaţii" este destinata prezentarii principalelor tehnici de


comunicaţie, a reţelelor de telecomunicaţii (PSTN, N-ISDN, SS7, IN, PLMN, X.25,
Frame-Relay, B-ISDN/ATM, Internet), a serviciilor şi a reţelei de acces prin cablu,
destinata asigurarii accesul abonatului la serviciile de bandă largă oferite de reţelele
clasice de telecomunicatii şi Internet.
In realizarea lucrarii s-au avut in vedere prezentarea caracteristicilor
principalelor tipuri de retele digitale existente in prezent si adaptarea acestora pentru
integrarea comunicaţiilor de date şi video în reţelele de telecomunicatii clasice (cu
comutatie de circuite), precum şi adaptarea reţelelor de date pentru integrarea
comunicaţiilor de voce şi video şi a comunicaţiilor interactive multimedia prin aceste
reţele.
Lucrarea "Reţele de telecomunicaţii" este dedicată studenţilor şi specialiştilor
în telecomunicaţii, care trebuie să facă faţă unei evoluţii rapide în acest domeniu,
oferind o sinteză a principalelor concepte, tehnici, sisteme, reţele şi servicii utilizate
în telecomunicaţii.
CUPRINS
1. Introducere 1
1.1. Telecomunicaţii. 1
1.2. Servicii de telecomunicaţii 1
1.3. Reţele de telecomunicaţii 2
1.4. Organizarea lucrării "Reţele de telecomunicaţii" 9
2. Tehnici de transmisiuni digitale. 11
2.1. Semnale analogice şi digitale. 11
2.2. Tehnici de modulaţie şi multiplexarea semnalelor 11
2.3. Modulaţia impulsurilor în cod (PCM-Pulse Code Modulation) 13
2.4. DPCM (Differential Pulse Code Modulation) 21
2.5. Modulaţia în cuadratură (QAM = Quadrature Amplitude Modulation). 22
2.6. Tehnica de modulaţie DMT (Discrete MultiTone). 24
2.7. Moduri de transfer pentru semnalele digitale. 26
3. Reţele şi servicii de telecomunicaţii 30
3.1. Introducere 30
3.2. Piaţa serviciilor de telecomunicaţii 31
3.3. Servicii de telecomunicaţii. 32
3.4. Terminale si reţele de acces 35
3.5. PSTN (Public Switching Telecommunication Network) 37
3.6. N-ISDN (Narowband Integrated Service Digital Network) 38
3.7. PLMN (Public Land Mobile Network) 41
3.8. Reţeaua de semnalizare pe canal comun (SS 7) 42
3.9. PSPDN (Packet Switching Public Data Network) - Reţele X.25 43
3.10. Frame Relay 44
3.11. ATM şi B-ISDN 45
3.12. INTERNET 47
3.13. Conceptul de reţea inteligentă (IN = Intelligent Network) 49
4. Sisteme de transmisiuni digitale. 52
4.1. Sisteme de transmisiuni digitale PDH . 52
4.2. Sisteme de transmisiuni SDH. 67
4.3.Transmisiunipe fibră optică. 94
5. Centrale telefonice electronice . 106
5.1. Introducere 106
5.2. Reţele de comutaţie electronice digitale. 114
5.3. Semnalizări. 139
5.4. Interfeţe cu mediul telefonic. 155
5.5. Unitatea de comandă a centralelor telefonice electronice digitale. 167
6. PSTN (Public Switching Telecommunication Network) 185
6.1. Modelul de referinţă al PSTN 185
6.2. Servicii de bază oferite de PSTN. 186
6.3 Terminale PSTN 186
6.4. Comutaţia. 203
6.5. Tehnici de transmisie 206
6.6. Inteligenţa reţelelor şi serviciile cu valoare adăugată în PSTN 206
6.7. Interconectarea cu alte reţele. 208
7. N_ISDN (Narrowband Integrated Service Digital Network) 210
7.1. Introducere 210
7.2. Interfeţe utilizator-reţea N-ISDN 211
7.3. Servicii oferite de N-ISDN. 214
7.4. Terminale ISDN. 215
7.5. Standarde referitoare la N-ISDN 219
7.6. Comutaţia 219
7.7. Tehnici de transmisie. 222
7.8. Inteligenţa reţelei N-ISDN şi serviciile cu valoare adăugată oferite. 233
7.9. Interconectarea N-ISDN cu alte reţele 234
8. Sistemul de semnalizare no. 7 (SS7) ITU-T. 236
8.1. Definiţie şi caracteristici ale sistemului de semnalizare Nr.7. (SS7). 236
8.2. Obiectivele SS7. 237
8.3. Avantajele utilizării sistemului de semnalizare Nr.7. 237
8.4. Standardizare 237
8.5. Structura sistemului de semnalizare Nr.7. 238
9. Reţeaua inteligentă (IN = Intelligent Network) 269
9.1. Introducere. 269
9.2. Ce este reţeaua inteligentă (I.N. = Intelligent Network) 271
9.3. Evoluţia standardizării în domeniul reţelelor inteligente (IN) 277
9.4. Servicii ale reţelei inteligente (IN). 279
9.5. Crearea serviciilor IN 284
10. Reţele de comunicaţii mobile 293
10.1. GSM (Global System for Mobile Communications) 295
10.2. GPRS (General Packet Radio Service) 313
10.3. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 315
11. B-ISDN şi ATM 328
11.1. Introducere. 328
11.2. Clase de servicii ATM. 329
11.3. Standarde 331
11.4. Comutaţie 340
11.5.Tehnici de transmisie 348
11.6. Reţele de acces 349
11.7. Inteligenta reţelei şi servicii cu valoare adăugată 350
11.8. Semnalizarea 350
11.9. Interconectarea dintre reţele 354
11.10. Construirea unei reţele ATM 358
12. Reţeaua de date X.25 361
12.1. Introducere. 361
12.2. Structura reţelei X.25. 361
12.3. Caracteristici şi performanţe. 362
12.4. Servicii de utilizator. 362
12.5. Terminale şi elemente de conexiune la reţea. 363
12.6. Standarde 363
12.7. Comutaţie 365
12.8.Tehnici de transmisie. 366
12.9. Reţeaua de acces şi de interconexiune 366
12.10. Servicii cu valoare adaugata 367
12.11. Semnalizare 367
12.12. Interconectarea reţelei X.25 cu alte reţele 368
13. FRAME - RELAY 369
13.1. Introducere 369
13.2. Servicii. 369
13.3. Elemente de conexiune la reţea. 370
13.4. Standarde 373
13.5. Comutaţie 375
13.6. Tehnici de transmisie. 377
13.7. Reţea de acces şi de interconexiune 377
13.8. Servicii cu valoare adaugata 379
13.9. Semnalizare 380
13.10. Interconectarea reţelei Frame-Relay cu alte reţele 380
14. INTERNET 382
14.1. Introducere 382
14.2. Servicii de utilizator şi terminale 383
14.3 Standarde. Protocoale Internet. 386
14.4. Rutarea 394
14.5.Tehnici de transmisie 398
14.6. Servicii server. 398
14.7. Reţele de acces la Internet. 404
14.8. Semnalizarea 407
14.9. Interconectarea între reţele 414
14.10. Calitatea serviciului (QoS= Quality of Service) în Internet 416
14.11. Telefonie prin Internet (VoIP = Voice over IP) 422
15. Reţele de acces. 445
15.1. Introducere. 445
15.2. Categorii de abonaţi. Cerinţe impuse reţelei de acces 446
15.3. Definiţia tehnică a reţelei de acces 449
15.4. Moduri de transfer în reţeaua de acces. 450
15.5. Tipuri de acces şi caracteristicile acestora. 451
15.6. Concentrare şi multiplexare în reţeaua de acces 453
15.7. Reţeaua de acces pe perechi de cablu torsadate 456
15.8. Soluţii optice pentru reţeaua de acces. 479
15.9. Acces prin cablu coaxial 484
15.10. Tehnologii de acces radio la abonaţi. 486

Abrevieri 491

Bibliografie 501

Date referitoare la Editura Thalia

Adresa Str. Av. Petre Cretu nr. 71, sector 1, Bucuresti

Telefon 021/2246419
Mobil 0721407387
Fax 021/2246419
x 021/2246419
email: editura_thalia@yahoo.com