Sunteți pe pagina 1din 11

MONEDĂ ŞI CREDIT

1. Politica monetara poate fi definita ca fiind:


a. un instrument de interventie indirecta aplicat pentru realizarea obiectivelor politicii
economice, care exprima ansamblul masurilor luate de catre stat, prin Banca Centrala sau
autoritatile monetare, pentru realizarea echilibrului dintre cantitatea de moneda si nevoile
de moneda, in scopul asigurarii permanente a lichiditatii economiei
b. ansamblul principiilor si normelor care reglementeaza adoptarea deciziilor autoritatilor
publice in scopul orientarii activitatii economice intr-un sens considerat dezirabil de catre
o comunitate
c. politica ce are ca obiective cresterea economica, ocuparea deplina, stabilitatea preturilor,
echilibrul balantei de plati
d. acea politica ce urmareste internationalizarea si globalizarea financiara si monetara

2. Teoriile monetare ale stabilizarii economice (centrate pe reglarea cererii agregate) fac parte din
categoria teoriilor monetare grupate dupa criteriul:
a. gradului de deschidere spre exterior
b. teoriei economice in care se incadreaza
c. premiselor si finalitatilor
d. politicii monetare pe care o fundamenteaza

3. Problema cea mai complexa a teoriei monetare este reprezentata de:


a. determinarea rolului banilor in economie
b. fundamentele politicii monetare
c. convergenta si globalizarea monetara internationala
d. realizarea echilibrului monetar intre oferta de bani si cererea de bani

4. Tranzactiile cu produse derivate pe piata valutara sunt:


Alegeti varianta care nu corespunde acestui gen de tranzactii.
a. cross, cu valuta de intermediere
b. optiuni pe valute
c. aranjamente sintetice
d. futures pe valute

5. Care este principalul avantaj al unui certificat de depozit comparativ cu alte instrumente de pe
piata monetara:
a. ofera o rata mai ridicata a dobanzii
b. poate fi comercializat pe piata secundara
c. este cea mai sigura cale de investitie
d. genereaza fluxuri financiare viitoare stabile

6. Care dintre urmatoarele instrumente de pe piata monetara nu sunt negociabile:


a. efectele de comert
b. certificatele de depozit
c. depozitele monetare
d. biletele de trezorerie
7. Calculati valoarea multiplicatorului monetar stiind ca: numerarul in circulatie = 500; depozitele
de referinta pentru constituirea depozitelor = 1900; rezervele bancare excedentare = 40; rata
rezervelor obligatorii = 0,15.
a. 2,93
b. 2,15
c. 0,43
d. 1,26

8. Calculati numerarul in circulatie pe baza urmatoarelor date: baza monetara = 1100; rezerve ale
bancilor = 350; depozite la vedere = 700; cecuri de calatorie = 40; alte depozite operabile prin
cecuri = 800.
a. 1100
b. 2280
c. 1050
d. 750

9. Specificati din care agregat monetar fac parte numerarul in afara sistemului bancar, depozitele
la vedere (de tranzactii) si cecurile la purtator.
a. Masa monetara standard, M2
b. Masa monetara in sens larg, M3
c. Masa monetara restransa, M1
d. Baza monetara, M0

10. Precizati care dintre enunturile de mai jos este adevarat in legatura cu moneda financiara:
a. Este generata de decalajul in timp intre cele doua faze ale metamorfozei marfii, de la
marfa ca valoare de schimb la marfa ca valoare de intrebuintare (utilitate)
b. Este creata prin tranzactii financiare, sub forma unei diversitati de instrumente financiare
c. Este generata de procesul de miscare a banilor in cadrul si in scopul asigurarii circulatiei
bunurilor si serviciilor
d. Este un ansamblu coerent si complex de fluxuri si circuite prin intermediul carora se
desfasoara miscarea banilor

11. Potrivit statului FMI, o moneda trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a putea fi
convertibila. Printre acestea se numara:
1) limitarea deficitului bugetar conform normelor impuse de UE si FMI;
2) existenta unui potential economic ridicat;
3) stbilirea unui curs real, fundamentat economic;
4) capacitatea monedei de a fi preschimbata cu alta moneda pe un teritoriu delimitat;
5) limitarea inflatiei, realizarea unei stabilitati economice.
a. 1, 2, 5
b. 1, 3, 4
c. 2, 3, 5
d. 1, 2, 3

12. Printre criteriile de clasificare a semnelor monetare se numara:


1) forma de existenta a monedei:
2) continutul economic;
3) valoarea intrinseca;
4) capacitatea liberatorie.
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 2, 3, 4
d. 1, 2, 4

13. In legatura cu circuitul finantarii, unul din cele patru circuite ale monedei, se poate afirma:
a. asigura conjunctia dintre investire si economisire, prin treansferul de lichiditati contra
titluri financiare remunerate, substituind moneda si contrapartile sale cu creante si datorii,
plasamentele si finantarea monetara limitand cererea de lichiditati
b. se caracterizeaza prin deconexiunea incasarilor si platilor, acestea din urma imbracand
adesea forma unor servicii publice gratuite
c. este asociat actelor de vanzare-cumparare, avand la origini o creatie monetara, prin
creditare de catre banca, firmele fiind debitoarele bancii, marindu-si pasivul, aceste firme
transmitand semnale monetare, primite prin creditare, altor firme sau particularilor
d. reprezinta o prelungire a celor trei circuite monetare ale economiei, problema paritatilor
monetare, adica a raportului de schimb dintre monede, fiind esentiala in reglementarea
fluxurilor monetare internationale

14. Printre functiile monedei se numara:


1) intermediar al schimburilor;
2) masura a valorii;
3) portabilitatea;
4) durabilitatea;
5) instrument de rezerva a valorii;
6) identificarea.
a. 1, 2, 5
b. 1, 3, 4
c. 2, 4, 5
d. 1, 2, 3

15. Determinati scadenta prevazuta in cadrul unui contract de creditare, tinand cont de o valoare a
imprumutului de 58.500 euro, o rata anuala a dobanzii de 4,25 %, calculata dupa principiul
dobanzii compuse, si o dobanda totala de rambursat de 13.533,77 lei.
a. 4 ani
b. 1 an
c. 3 ani
d. 5 ani

16. Determinati perioada de creditare prevazuta in cadrul unui contract de imprumut, tinand cont
de o valoare a creditului de 43.200 euro, o rata anuala a dobanzii de 5,90 %, calculata dupa
principiul dobanzii compuse, si o dobanda totala de rambursat de 11.133,48 lei.
a. 3 ani
b. 4 ani
c. 6 ani
d. 2 ani

17. O persoana fizica a incheiat cu o institutie de credit un contract de imprumut, ce prevede un


credit de 19.200 euro, o rata anuala a dobanzii de 6,15 %, calculata pe principiul dobanzii
compuse, scadenta imprumutului fiind de 5 ani. Calculati ce rata anuala a dobanzii ar plati acest
client, pe principiul dobanzii simple, care ar aduce aceeasi dobanda in aceeasi perioada de
creditare de 5 ani.
a. 9,65 %
b. 6,95 %
c. 5,15 %
d. 8,25 %

18. Un agent economic a incheiat cu o institutie bancara un contract de imprumut, ce prevede un


credit de 35.500 euro, o rata anuala a dobanzii de 7,25 %, calculata pe principiul dobanzii
compuse, scadenta imprumutului fiind de 3 ani. Calculati ce rata anuala a dobanzii ar plati acest
client, pe principiul dobanzii simple, care ar aduce aceeasi dobanda in aceeasi perioada de
creditare de 2 ani.
a. 9,90 %
b. 8,50 %
c. 6,35 %
d. 7,78 %

19. Contractele clasice la orice data in viitor, orice valuta, la un anumit termen, reprezinta:
a. contracte futures
b. operatiuni de capitalizare
c. contracte forward
d. operatiuni speculative

20. Pentru acoperirea riscului valutar, sunt utilizate:


a. operatiuni swap
b. operatiuni bursiere
c. garantii de la terte parti
d. operatiuni de compensare

21. Directia financiara de piata si afaceri din cadrul unei banci are urmatorul obiect de activitate:
a. deruleaza tranzactiile cu titluri si efecte comerciale atat pe plan intern, cat si pe plan
international
b. deruleaza contracte cu agenti economici
c. deruleaza contracte cu persoane fizice
d. serviciul de prelucrare a datelor

22. Nivelul dobanzii la care se renunta prin nedetinerea de active alternative (obligatini) reprezinta:
a. gradul de eroziune monetara
b. rata scontului
c. rata profitabilitatii financiare
d. costul de oportunitate

23. Operatia activa prin care intreprinzatorul cedeaza bancii portofoliul de efecte comerciale, in
schimbul unei sume de bani, reprezinta:
a. incasso
b. remiterea
c. scontarea
d. rezervarea activa
24. Dobanda aferenta creditelor acordate de banca centrala bancilor comerciale sub forma de
refinantare reprezinta:
a. dobanda la creditul lombard;
b. taxa nominala a scontulu
c. taxa reala a remiterii scontului
d. dobanda anuala efectiva;

25. Dobanda la care bancile comerciale sconteaza cambiile prezentate de intreprinzatori reprezinta:
a. taxa reala a remiterii scontului
b. taxa oficiala a scontului
c. taxa privata a scontului
d. taxa nominala de scont

26. Rata de schimb dintre moneda prezenta si viitoare este:


a. rata de dobanda reala
b. rata de dobanda nominala
c. rata de dobanda absoluta
d. rata de dobanda relativa

27. Expunerea totala la risc, pentru rata medie de depreciere, se acopera prin:
a. fondurile proprii ale bancii
b. imprumuturi interbancare
c. profitul net al institutiei de credit
d. garantii, provizioane

28. Reconstituirea periodica a datelor statistice si prelucrarea acestora prin analiza discriminatorie
multipla reprezinta:
a. metoda scoring
b. metoda 20:80
c. metoda de extrapolare
d. metoda lanturilor Marcov

29. In cazul creditelor de echipament, rambursarea se realizeaza:


a. in anuitati constante
b. in transe regresive, cu plata lunara a dobanzilor aferente
c. in transe lunare egale
d. prin plata integrala, la final de contract, a imprumutului si dobanzilor

30. Creditele de productie pot fi:


a. credite de investitii
b. credite speciale
c. credite de speculatie
d. credite de circulatie

31. Imprumuturile in cazul carora creditorul conditioneaza acordarea creditului de folosirea lui in
anumite scopuri convenite cu debitorul reprezinta:
a. credite amortizabile
b. credite nedenuntabile
c. credite denuntabile
d. credite legate

32. Creditele de circulatie sunt folosite pentru:


a. subscrierea de titluri de credit
b. acoperirea unor cheltuieli de stocare si transport al marfurilor
c. finantarea agentilor de bursa
d. constructia de obiective industriale

33. In cazul creditelor pentru persoane fizice, politele de asigurare, avand ca obiect
garantare/preluarea riscului de neplata, se incadreaza in categoria:
a. garantiilor personale
b. garantiilor imobiliare
c. creditelor de exploatare
d. liniilor de credit

34. Creditele obtinute de agentii economici in urma scontarii cambiilor reprezinta:


a. credite speciale
b. credite de exploatare
c. credite de echipament
d. credite de mobilizare

35. Garantarea creditelor reprezinta o caracteristica legata de:


a. rata inflatiei
b. rambursabilitatea acestora
c. profitabilitatea societatii bancare
d. gradul de solvabilitate al bancii

36. Participantii la raportul de credit sunt:


a. societatile de brokeraj si societatile de investitii financiare
b. Casele de Compensari
c. creditorul si debitorul
d. societatile de valori mobiliare si societatile de asigurari

37. In vederea respectarii indicatiilor B.N.R., rescadentarea creditelor se va efectua:


a. numai inainte de scadenta
b. numai in ziua scadentei acelui credit
c. in primele 5 zile lucratoare dupa scadenta
d. dupa 30 zile de la scadenta

38. Pentru conturile curente ale clientilor se calculeaza:


a. numai dobanda debitoare
b. atat dobanda debitoare, cat si dobanda creditoare
c. numai dobanda creditoare
d. comisioane fixe lunare

39. Garantia reala are la baza:


a. angajamentul luat de o terta persoana de a plati suma ajunsa la scadenta
b. angajamentul luat de o alta institutie bancara de a plati suma scadenta
c. conturile bancare ale solicitantului de credit
d. garantarea creditului cu valori materiale

40. Creditul este acordat efectiv clientului:


a. numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor mentionate in referatul de aprobare
b. dupa aprobarea evaluatorului agreat de catre banca
c. dupa aprobarea departamentului juridic al sucursalei bancare
d. dupa ce este semnat de salariatul bancar din cadrul Departamentului de Credite

41. Referatul cu privire la creditul solicitat de client este aprobat de către:


a. Centrala Riscurilor Bancare
b. Comitetul de Credite al sucursalei sau Comitetul de Directie si Risc al centralei bancare
c. conducerea sucursalei bancare
d. evaluatorul propriu sau cel agreat de bancă

42. Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise de:


a. Trezoreria de Stat
b. Casele de Compensare
c. institutii de creditare
d. agenti economici de mari dimensiuni

43. Imprumutul de legatura reprezinta:


a. o ipoteca pe dobanda pe termen scurt
b. o ipoteca pe termen lung
c. un credit auto
d. o ipoteca pe dobanda

44. In cazul tipului de ipoteca cu plati graduale, rata dobanzii:


a. este fixata
b. poate fi ajustabila
c. este indexata la rata pietei
d. este indexata la rata inflatiei

45. Liniile de credit automat cu descoperire de cont se concretizeaza in completarea de catre client
a:
a. unei cambii
b. unui ordin de plata
c. unui cec cu valoare limitata la valoarea soldului
d. unui cec pentru o suma mai mare decat soldul sãu

46. Imprumutul garantat direct este negociat intre banca si client, garantarea facandu-se prin:
a. veniturile altor persoane;
b. colaterale
c. ipoteca
d. asigurari adiacente

47. Creditul prin carduri este inclus in urmatoarea categorie de credite:


a. creditul de trezorerie
b. creditul cu o singura rambursare
c. creditul cu rambursarea in rate
d. linii de credit reinnoibile

48. Variante ale ratei de bază sunt:


a. rata inflationista si rata efectiva
b. rata financiara si rata economica
c. rata de baza plus si rata de baza multiplu
d. rata nominala si rata indirecta

49. Atunci cand clientul se poate imprumuta in limita unui plafon, este vorba de:
a. linii de credit
b. credite in suma fixa
c. leasing direct
d. leasing indirect

50. Prin forma de leasing indirect:


a. firmele de leasing acorda diverse imprumuturi bancilor
b. banca imprumuta firmele de leasing care, la randul lor, actioneaza ca proprietar al
activului
c. bancile acorda imprumturi in colaborare cu firmele de leasing
d. banca imprumuta persoanele fizice cu un un regim fix al ratei dobanzii

51. Deoarece obligatiunile sunt active cu venituri fixe, cand ratele dobanzii cresc:
a. preturile obligatiunilor cresc exponential cu rata inflatiei
b. preturile obligatiunilor se reduc
c. preturile obligatiunilor raman constante, nefiind influentate de acestea
d. preturile obligatiunile cresc exponential cu rata dobanzii

52. Obligatiunea cu discount este cumparata:


a. la un pret echivalent cu dublul valorii nominale
b. la un pret mai mare decat valoarea nominala
c. la acelasi pret cu valoarea nominala
d. la un pret mai mic decat valoarea nominala

53. Obligatiunea consolidata reprezinta o obligatiune perpetua:


a. cu scadenta fixa
b. cu scadenta nedefinita si rascumpararea principalului
c. cu scadenta flexibila si cupon unic
d. cu anuitati constante

54. Rata de baza a dobanzii reprezinta rata utilizata de banci pentru:


a. creditele pe termen lung
b. contractele de leasing imobiliar
c. creditele pe termen scurt contractate de firmele mari
d. creditele auto cu termen de 5 ani
55. In cazul imprumutului simplu, rata dobanzii:
a. este egala cu randamentul la scadenta
b. este egala cu rata dobanzii anuale efective
c. este mai mare decat randamentul la scadenta
d. este mai mica decat randamentul la scadenta

56. Precizati care din urmatoarele reprezinta o cale care ii permite bancii sa minimezeze riscul de
credit:
a. leasingul
b. vanzarea de actiuni
c. colateralul sau asigurarea
d. cumpararea de obligatiuni municipale

57. Volatilitatea suplimentara creata printr-o crestere a numarului de imprumuturi riscante poate fi
compensata prin:
a. diversificarea portofoliului de credite
b. inghetarea activitatii de creditare
c. cresterea ratei dobanzii
d. eliminarea regimului dobanzii variabile

58. Precizati care din urmatoarele nu reprezinta o cale prin care banca poate minimiza riscul de
credit:
a. evaluarea imprumutului
b. limitarea creditului
c. asigurarea
d. leasingul

59. Determinati care din urmatoarele reprezinta un principiu al activitatii de creditare bancara:
a. universalitatea
b. prudenta bancara
c. dublei reprezentari
d. certificarii
e. stabilitatii

60. Precizati care din urmatoarele sunt incluse in categoria garantiilor reale:
a. cautiunea
b. scrisoarea de garantie;
c. ipoteca
d. cesiunea de creanta
e. garantii personale

61. Creditele nerambursate nici dupa procedura de reesalonare se vor trece, din initiativa bancii, in
categoria:
a. creditelor refinantate
b. creditelor reesalonate
c. creditelor intermediare
d. creditelor restante
e. creditelor denuntabile
62. Creditul ipotecar urban este garantat cu:
a. ipotecarea cladirilor
b. proprietatea asupra terenului
c. obligatiuni municipale
d. certificate de trezorerie
e. certificate de depozit

63. Creditul in care bancherul nu-si rezerva dreptul de a cere restituirea anticipata a imprumutului
acordat este numit:
a. creditul obligatar
b. creditul de vanzator
c. creditul de cumparator
d. credit nedenuntabil
e. credit denuntabil

64. Creditul comercial cuprinde:


a. creditul de vanzator si creditul de cumparator
b. creditul bancar si creditul obligatar
c. creditul real si creditul personal
d. creditul ipotecar si creditul de consum
e. creditul de nevoi personale si creditul imobiliar

65. Creditul acordat pe temeiul unor garantii materiale, certe, care acopera cu prisosinta valoarea
creditului, reprezinta:
a. creditul personal
b. creditul denuntabil
c. creditul real
d. creditul amortizabil
e. creditul neamortizabil

66. Precizati care din urmatoarele elemente reprezinta un risc pe care il poate genera un credit:
a. redistribuirea capitalului
b. concentrarea capitalului
c. adaptarea elastica a cantitatii de moneda in circulatie
d. abuzul de credit
e. reducerea cheltuielilor circulatiie monetare

67. Care din urmatoarele functii enumerate apartin creditului?


a. mobilizare, ameliorare si redistribuire
b. dezvoltare
c. concentrare
d. limitare inflationista
e. echilibru macroeconomic

68. Precizati care din urmatoarele reprezinta active ale unei banci comerciale:
a. depozite de economii la termen
b. depozite la termen la purtator
c. creditele de consum
d. fonduri cumparate
e. imprumuturi de la Banca Centrală

69. Operatiunile active ale bancilor comerciale cuprind:


a. constituirea depozitelor prin cont curent
b. operatiuni comerciale si de comision
c. formarea capitalului propriu si rescontul
d. atragerea depunerilor si refinantarea
e. operatiunile de creditare si de plasament

70. Precizati care din urmatoarele fac parte din cadrul operatiunilor pasive desfasurate de bancile
comerciale:
a. operatiuni de creditare si de plasament
b. operatiuni comerciale si de comision
c. formarea capitalului propriu, rescontul
d. creditarea agentilor economici, creditarea persoanelor fizice
e. operatiunile cambiale si operatiuni de report