Sunteți pe pagina 1din 20

TEMA 2:

Veniturile publice
PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN | CURS 4
Conținutul temei

Conținut
Veniturile

 Mărime

publice  Dinamică
 Structură
 Factori care influențează
mărimea, dinamica și structura
veniturilor publice
Rezultatele așteptate ale cursului

Studenții vor fi capabili să:

• Să definească noțiunile de resurse financiare publice și venituri publice și să facă


distincția dintre ele

• Să cunoască mărimea veniturilor publice

• Să cunoască dinamica veniturilor publice

• Să cunoască structura veniturilor publice

• Să dea exemple de venituri publice


Resurse financiare

Resurse financiare Resurse financiare publice


 Totalitatea  Includresursele
administraţiei de stat
mijloacelor băneşti centrale şi locale,
necesare realizării resursele necesare
obiectivelor protecţiei şi
asigurărilor sociale
economice şi de stat, precum şi
sociale într-un resursele instituţiilor şi
interval de timp autorităţilor publice
cu caracter
determinat autonom
Structura resurselor financiare
publice (I)
Conținut economic Buget general consolidat
 Venituri cu caracter fiscal  Resursele bugetului de stat
 Impozite, taxe, venituri nefiscale,
 Venituri cu caracter nefiscal venituri de capital, donaţii şi
sponosrizări, încasări din
 Venituri de capital rambursarea împrumuturilor
acordate
 Resurse provenite din împrumuturi
de stat  Resursele bugetului asigurărilor
sociale de stat
 Emisiune bănească  Contribuţii pentru asigurările
sociale
 ......................................
 Resurse ale bugetelor locale
 +prelevări din bugetul de stat,
cote defalcate din impozite
Structura resurselor financiare
publice (II)
Ritmicitate Proveniență
 Resurse ordinare
 Statul apelează în mod
obişnuit, în condiţii
considerate normale şi care
se încsează la buget cu o  Resurse interne
anumită regularitate
 Resurse extraordinare
 Statul recurge în situaâii  Resurse externe
excepţionale când resursele
curente nu acoperă
cheltuielile publice
Venituri bugetare nominale (mrd.RON)
Analiza veniturilor 350

bugetare ale 300

României 250

Valorea 200

absolută în 150

expresie 100

nominală 50

0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Venituri bugetare nominale (mrd.RON)
Venituri bugetare reale (mrd.RON)
Analiza veniturilor 350

bugetare ale 300

României 250

Valorea 200

absolută în 150

expresie reală 100

(2015=100) 50

0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Venituri bugetare nominale (mrd.RON)
Venituri bugetare (mrd.RON)
Analiza veniturilor 350

bugetare ale 300

României 250

Valorea 200

absolută în 150

expresie 100

nominală vs. 50

reală 0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Venituri bugetare reale (mrd.RON) Venituri bugetare nominale (mrd.RON)
Venituri bugetare (% PIB)
Analiza veniturilor 40.0

bugetare ale
35.4 34.9
34.6
35.0 33.8 33.2 33.733.633.333.5
32.632.9 33.1 32.7
32.1 32.4 31.732.232.3 32.0
31.5 31.030.831.7
României 30.0
29.430.0

25.0

Ponderea în PIB 20.0

a veniturilor 15.0

bugetare 10.0

5.0

0.0

Venituri bugetare (% PIB)


Venituri bugetare medii pe locuitor (euro/loc.)
Analiza veniturilor 4000.0

bugetare ale 3500.0


3153.5
3450.2

României 3000.0 2825.8 2841.1


2669.5
2529.0
2500.0 2400.6

Veniturile
2304.0
2234.1
2231.1
2122.9
2046.5
2000.0 1861.4

bugetare medii 1500.0


1214.1
1536.2

pe locuitor 1000.0
662.3
614.1
920.5
778.8
740.3
536.7
523.1
500.0 407.2 421.3
380.2

0.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Venituri bugetare medii pe locuitor (EURO/Loc.)
Venituri bugetare (% PIB)
50

Comparații 45

internaționale 40

35

Ponderea în PIB
30

25

a veniturilor 20

bugetare
15

10

0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VB (EU, %PIB) VB (EURO, %PIB) Venituri bugetare (% PIB)
Venituri bugetare medii pe locuitor (euro/loc.)
18000

Comparații 16000

internaționale 14000

12000

Veniturile
10000

8000

bugetare medii 6000

pe locuitor
4000

2000

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VB (EU,euro/loc.)
VB (EURO, euro/loc.)
Venituri bugetare medii pe locuitor (EURO/Loc.)
Elasticitatea veniturilor bugetare în raport cu
PIB
3.5

Comparații 2.9
3.0
internaționale
2.5

Elasticitatea
2.0 1.9
1.7
1.6
1.5 1.4 1.4

veniturilor
1.3 1.2
1.2 1.2 1.2
1.0 1.0 1.1 1.0
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
1.0
0.7 0.7

bugetare în 0.5

raport cu PIB 0.0

-0.5

-0.7
-1.0

Elasticitate
Structura veniturilor bugetare ale
României
Venituri bugetare
totale

Sume primite de la
Venituri din UE în contul
Venituri curente Subvenții Donații plăților efectuate
capital

Contribuții și
Venituri fiscale Venituri nefiscale
asigurări

Impozite directe Impozite indirecte

Impozit pe salarii și Impozite pe


Impozit pe profit TVA Accize Taxe vamale
venit proprietate
Analiza veniturilor
bugetare ale
României

Impozitele
indirecte (%
total venituri
fiscale)
Sursa: Taxation Trends in European
Union, 2018
Analiza veniturilor
bugetare ale
României

Impozitele
directe (% total
venituri fiscale)
Sursa: Taxation Trends in European
Union, 2018
Analiza veniturilor
bugetare ale
României

Contribuții
securitate
socială(% total
venituri fiscale)
Sursa: Taxation Trends in European
Union, 2018
Factori care influnțează mărimea,
dinamica și structura veniturilor publice

Factori Factori Factori Factori


economici demografici monetari politici
online.ase.ro
ÎNTREBAREA PROFESORULUI