Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN SECTORIAL ADER 3.1.

2
(2011 – 2014)

,,Soluţii tehnologice alternative destinate fermelor de


semisubzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul
modificărilor climatice la nivel regional şi a creşterii competitivităţii
producţiei”
Director de proiect: Dr. Marcel COSTACHE

CONTRACTOR: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ ŞI


FLORICULTURĂ – VIDRA (ICDLF VIDRA)

PARTENERI:
1. STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU
(SCDL BACĂU)
2. STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU
(SCDL BUZĂU)
3. STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ IERNUT
(SCDL IERNUT)
4. CENTRUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE
NISIPURI DĂBULENI (CCDCPN DĂBULENI)
5. INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIALIZAREA ȘI
MARKETINGUL PRODUSELOR HORTICOLE (HORTING)
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
(2011 – 2014)

OBIECTIV GENERAL: Creşterea competitivităţii fermelor de


semisubzistenţă profilate pe cultura legumelor protejate cu plastic (CCFSS)

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Construirea unui solar modern și modernizarea celor existente

2.Monitorizarea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor care apar în noile tipuri


constructive de solarii sub influenţa modificărilor climatice
3.Identificarea modificărilor survenite în spectrul agenților patogeni și
dăunătorilor sub influența condițiilor climatice
4.Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de tomate, ardei, vinete și
castraveți la atacul agenţilor patogeni şi dăunătorilor cu importanţă
economică, pentru identificarea celor rezistenţi/toleranţi

5. Evaluarea eficacităţii şi selectivităţii unor produse „bio” faţă de agenţii


patogeni şi dăunătorii cu importanţă economică
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
(2011 – 2014)

OBIECTIVE SPECIFICE:

6. Elaborarea unor programe de fertigare pentru culturile de tomate ciclu I,


castraveţi ciclu II, ardei şi vinete ciclu prelungit
7. Cercetări cu privire la efectul fertilizării organice cu compost a culturilor
ecologice de tomate şi ardei în solar, ca alternativă la gunoiul de grajd
8. Perfecţionarea producerii răsadurilor altoite de tomate, castraveţi şi
pepeni verzi

9. Cuantificarea rezultatelor privind efectul protejării temporare asupra


nivelului producţiei şi a însuşirilor calitative ale fructelor de ardei gras şi
pătlăgele vinete, pe solurile nisipoase

10. Diseminarea rezultatelor cercetării prin cărți, broșuri și articole


publicate in reviste de specialitate.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

1. Obiectiv: Construirea unui solar modern și modernizarea celor existente


În anul 2012 la ICDLF Vidra a fost construit un solar nou, cu lungimea de 50 m,
inălţimea de 4,5 m, lățimea de 10 m, aerisire laterală și frontală, microaspersie, care a
asigurat condiţii mult mai bune de creştere şi dezvoltare a plantelor, cu un atac al
agenţilor patogeni mai uşor de controlat sub pragul economic de dăunare.

Beneficiar: ICDLF Vidra, alți cultivatori care doresc să adopte aceste modele.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE
2. Obiectiv: Monitorizarea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor care apar în noile tipuri
constructive de solarii sub influenţa modificărilor climatice
La tomate, în solarul clasic (de tip ICLF, construit în 1988, lungime 50 m, lățime 5,4 m, înălțime
2,5 m, aerisire frontală), frecvența atacului agenților patogeni (Botrytis cinerea 1,8%) și dăunători
(Helicoverpa armigera 5,1%) a fost mai mare în comparație cu solarul înalt (B. cinerea 1%, H.
armigera 4%).
Dintre bacterioze, Pseudomonas tomato s-a manifestat cu precădere în solarul clasic. Alternaria
solani (8,4%), Fulvia fulva (12,4%) și Erysiphe sp. (0,5%)au prezentat un grad de atac mai ridicat
în solarul clasic, față de cel înalt (A. solani 1,6%, F. fulva 5,6%, Erysiphe sp. 0%).
Tuta absoluta s-a manifestat cu un grad de atac mai mare în solarul clasic (1,6%) față de cel înalt
(1,2%).

Atac de Botrytis cinerea Atac de Tuta


pe fruct sub formă de Atac de Alternaria Atac de Helicoverpa absoluta pe fructe
,,pete fantomă solani pe frunză armigera pe fructe
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

La ardei, în solarul clasic, dintre dăunători s-au manifestat cu precădere Tetranychus urticae
(GA 4,5%), Helicoverpa armigera (FA 15%), Thrips tabaci ( GA 20%) și Myzus persicae ( GA
15%) care au prezentat o frecvență și un grad de atac mai ridicat decât în solarul înalt (T.urticae
1,5%, H. armigera 11%, T. tabaci 15% și M. persicae 12%).

Atac pe Myzus persicae la ardei Atac pe Helicoverpa armigra pe fructe


La vinete, frecvența atacului de Verticillium dahliae a fost mai ridicată în solarul înalt (7%) în
comparație cu solarul clasic unde a fost de 5%. Tetranycus urticae și Thrips tabaci au întregistrat
un grad de atac mai ridicat în solarul clasic (25 - 27%) în comparație cu solarul înalt 15 - 20%).
Helicoverpa armigera s-a manifestat în solarul clasic cu o frecvență (5%) mai mare decât în
solarul înalt (3%).
La castraveți agenții patogeni Pseudoperonospora cubensis și Sphaerotheca fuliginea în solarul
clasic au prezentat un grad de atac de 40,8% și respectiv 31,3%, cu valori mai mari decât în
solarul înalt (22,4%, respectiv 10,7%).
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE
3. Obiectiv: Identificarea modificărilor survenite în spectrul agenților patogeni și dăunătorilor
sub influența condițiilor climatice
La tomate, Botrytis cinerea s-a manifestat sub formă de ,,pete fantomă", care apar de regulă în
condiții nefavorabile atacului (temperaturi peste 240C și umiditatea atmosferică sub 75%).
În ceea ce privește dăunătorii, s-a extins atacul produs de Tetranychus urticae care s-a
manifestat la culturile de tomate din spații protejate cu o frecvență ridicată. În ultimii ani
Helicoverpa armigera a produs pagube importante, atât în spații protejate cât și în câmp, dacă nu
s-au aplicat măsuri de combatere.
Un alt dăunător foarte periculos este Tuta absoluta, care atacă frunzele și fructele de tomate, și
care s-a răspândit în ultimii 3 ani, în majoritatea bazinelor legumicole, producând pagube
importante la această cultură.
La ardei, un dăunător deosebit de periculos este Myzus persicae care transmite Cucumis virus 1
(virusul mozaicului castraveţilor la ardei) și Pepper rosette disease (piticirea şi îndesirea
ardeiului). A apărut în perioada mai - iunie și a afectat cultivarele sensibile și mai puțin sensibile.
La vinete, Verticillium dahliae s-a manifestat cu frecvență și intensitate medie, iar Fusarium
oxysporum f.sp. melongenae cu frecvență și instensitate scazută. Dintre dăunători s-au remarcat
Tetranychus urticae și Thrips tabaci cu o frecvență ridicată (30 - 50%). Cu o frecvență mai redusă
(10 - 20%) s-a manifestat și Helicoverpa armigera.
La castraveți, Pseudoperononospora cubensis s-a manifestat cu frecvență și intensitate medie
(30%), Sphaerotheca fuliginea a apărut începând cu luna august, manifestându-se cu intensitate
mai ridicată în septembrie. Dintre dăunători, Cerosipha gossypii s-a manifestat cu frecvență și
intensitate ridicată (30 -50%) și pe lângă pagubele directe a transmis și Cucumis virus 1 (virusul
mozaicului castraveţilor), la culturile care s-au înființat în luna aprilie.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

4. Obiectiv: Evaluarea comportării unui sortiment de hibrizi de tomate, ardei, vinete și


castraveți la atacul agenţilor patogeni şi dăunătorilor cu importanţă
economică, pentru identificarea celor rezistenţi/toleranţi
La tomate s-au remarcat prin producția obținută hibrizii Class F1 (6,35kg/plantă),
Venezia F1 (5,85kg/plantă) și Benatar F1 (5,55kg/plantă) în solarul de tip înalt.
Toleranță față de atacul agenților patogeni foliari prezintă Hunk F1, Buran F1 și
Siriana F1 la Alternaria solani și Buran F1, Benatar F1 și Siriana F1 la Fulvia fulva.

Benatar F1 Class F1 Buran F1 Venezia F1 Hunk F1 Siriana F1

Hibridul de ardei gras Jade F 1 s-a remarcat prin numărul de fructe recoltate/plantă
(16,3 în solarul clasic și 21,4 în solarul înalt) și toleranță față de agentul patogen de sol
Fusarium oxysporum f.sp.vasinfectum.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

Hibridul de ardei lung Paladio F1 s-a evidențiat prin greutatea medie a fructelor (150,5g în
solarul clasic și 161,0g în solarul înalt), prin producția/ plantă (2,09 kg în solarul clasic și 2,88 kg
în solarul înalt) și prin toleranță față de agentul patogen Fusarium oxysporumf.sp. vasinfectum.
Hibridul de vinete, Surangy F1 s-a remarcat prin numărul de fructe recoltate/plantă (9,1) în
solarul clasic și 10,9 în solarul înalt, greutatea fructelor ( 365,5g în solarul clasic și 395,0g în
solarul înalt), producția/plantă 3,33kg în solarul clasic și 4,30kg în solarul înalt) și toleranță
ridicată față de Phytophthora parasitica și Verticillium dahliae.

Jade F1 Paladio F1 Surangy F1


Hibridul de castraveți Mirabelle F1 s-a remarcat prin numărul de fructe/plantă (39 în solarul
clasic și 46,9 în solarul înalt) și producția/plantă (2,95 kg în solarul clasic și 3,50 kg în solarul
înalt).
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE
4. Obiectiv: Evaluarea eficacităţii şi selectivităţii unor produse „bio” faţă de agenţii patogeni şi
dăunătorii cu importanţă economică
Produsul Trianum G (pe bază de Trichoderma harzianum) aplicat, în doză de 2,5g/mp, pentru
controlul agenților patogeni Pythium debaryanum și Rhizoctonia solani la producerea
răsadurilor de tomate și castraveți a avut o eficacitate bună (71,8 - 84,1%) în combaterea celor
doi agenți patogeni de sol.
Combinația de produse ,,bio" Mimoten 0,3% + Zytron 0,15% a avut eficacitate bună atât în
combaterea agentului patogen Erysiphe sp. la tomate (76,3%) cât și Sphaerotheca fuliginea la
pepenii galbeni (65,4%).
Pentru controlul agenților patogeni Pseudomonas tomato (pătarea pustulară) și Alternaria
solani (pătarea brună sau alternarioza) la cultura de tomate din spații protejate se pot utiliza
produse pe bază de cupru, cum sunt: Kocide 2000 - 0,25%, Cuproxat Flowable 0,4%,
Copernico HI Bio 0,25% și Funguran OH 300 SC - 0,1%) care au o eficacitate foarte bună în
controlul acestor agenți patogeni, cu valori cuprinse între 84,9 și 92,1%.
Aceleași produse (Kocide 2000 - 0,25% , Cuproxat Flowable 0,4%, Copernico HI Bio 0,25%
și Funguran OH 300 SC - 0,1%) sunt eficace și în combaterea manei la castraveți produsă de
Pseudoperonospora cubensis eficacitatea acestora fiind de peste 90%. Din cele 4 produse utilizate,
3 sunt foarte selective (Kocide 2000 - 0,25% , Copernico HI Bio 0,25% și Funguran OH 300 SC -
0,1%) și unul este selectiv (Cuproxat Flowable 0,4%) față de larvele prădătorului Coccinella
septempunctata.
Insecticidul Tarssus 0,2%, obținut din extracte vegetale, poate fi utilizat cu succes în controlul
acarianului Tetranychus urticae, având o eficacitate bună (75%), în controlul larvelor și adulților
acestui dăunător.
Beneficiari: cultivatori de legume legume ,,bio”, alți fermieri, asociații cu profil legumicol
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

6. Obiectiv: Elaborarea unor programe de fertigare pentru culturile de tomate ciclu I,


castraveţi ciclu II, ardei şi vinete ciclu prelungit
Fertilizarea echilibrată, cu riscuri minime asupra poluării mediului la culturile legumicole din
spații protejate se poate realiza numai pe baza rezultatelor analizelor de sol, prin care se
determină gradul de fertilitate momentană a solului și în funcție de aceste valori se stabilește un
program de fertilizare echilibrat pentru fiecare specie în parte.
Determinări privind gradul de fertilitate momentană a solului Program de fertigare pentru cultura de tomate ciclul I
Determinarea Proba Interpretare
Înainte de plantare, la pregătirea terenului, se va împrăştia pe
1
toată suprafaţa, Complex 16.16.16 - 3 kg/100m2.
pH, reacția solului 7,0 Neutru 00 – 15 zdp*: Azotat de amoniu 0,05 kg + MAP 0,05 kg/zi/100m2;
16 – 30 : Azotat de amoniu 0,075 kg + MAP 0,05 kg/zi/100m2;
MO, materie organică % 22,0 Foarte ridicată
31 – 45 : POLYFEED 19.19.19 - 0,1 kg/zi/100m2;
cca, capacitatea de câmp pentru apă % 70 Foarte ridicată 46 – 60 : Azotat de amoniu 0,075 kg+ sulfat de potasiu
cristalizat 0,1 kg/zi/100m2;
U, umiditatea % la sol uscat 32 Scazută
61 – 75 : POLYFEED 19.19.19 - 0,1 kg/zi/100m2;
U inițială ca % din cca 46 Scazută 76 – 90 : Azotat de amoniu 0,075 kg + sulfat de potasiu
cristalizat 0,1 kg/zi/100m2;
CS, concentrația de săruri solubile % 0,1362 Foarte scăzută
91 - .... : Azotat de potasiu 0,1 kg/zi/100m2
N-NO3, azot nitric, ppm 37 Foarte scăzut zdp: zile după plantare
În vegetație, la intervale de 7-10 zile, se vor face patru tratamente
N-NH4 azot amoniacal, ppm Urme Normal
cu FOLIMAX 0,3 %.
PH2O, fosfor hidrosolubil, ppm 6 Foarte scăzut În toamna anului 2013, după defrișarea culturii,
înainte de aratură, se va aplica sulfat de potasiu granulat 4
KH2O, potasiu hidrosolubil, ppm 45 Foarte scăzut
kg/100m2 și superfosfat simplu 5 kg/100m2.
CaH2O, calciu hidrosolubil, ppm 111 Foarte scăzut În primăvara anului următor (2014), la pregătirea
terenului pentru plantare, se recomandă aplicarea de îngrășământ
MgH2O, magneziu hidrosolubil, ppm 202 Ridicat
complex NPK 15.15.15. - 5 kg/100m2.
NaH2O, sodiu hidrosolubil, ppm 130 Normal
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

7. Obiectiv: Cercetări cu privire la efectul fertilizării organice cu compost a culturilor


ecologice de tomate şi ardei în solar, ca alternativă la gunoiul de grajd
• Pentru experimentare s-a utilizat un compost de fermă realizat din fermentarea unui amestec
de resturi vegetale din fermă, cu gunoi de bovine din grajdurile gospodăriilor familiale.
•La cei doi hibrizi de tomate studiați Siriana F1 și Abellus F1 producția a fost mult mai
ridicată la variantele la care s-a aplicat compost, toate dozele experimentate (20, 30 și 40 t/ha)
prezentând diferențe foarte semnificative de producție față de martorul nefertilizat cu
compost.
Cele mai mari sporuri de producție s-au înregistrat la variantele la care s-a aplicat 40 t
compost /ha (+ 29,7t/ha la Siriana F1 și + 33,9t/ha la Abellus F1).
Conținutul de substanță uscată totală a crescut odată cu doza de compost aplicată. Astfel,
la doza de 40 t/ha fructele provenind de la Siriana F1 au avut un conținut de 8,31% substanță
uscată, iar Abellus F1 10,16% subsatanță uscată.
• La hibridul de ardei gras Belladona F1 cel mai mare spor de producție, de 15,7 t/ha, s-a
înregistrat la varinata la care s-au aplicat 40 t compost /ha.
La ardei, conținutul de substanțe minerale a fost influențat de doza de compost aplicată și
a înregistrat valori maxime la varianta experimentală fertilizată cu 40 t compost /ha (0,68%).
Rezultatele obținute demonstrează că, în general, îngrășămintele organice reprezintă o
sursă adecvată de nutrienți pentru îmbunătățirea fertilității solului și randamentul productiv
poate fi semificativ imbunătățit, in cazul aplicării acestora sub formă de compost.

Beneficiari: cultivatori de legume ,,bio”, alți fermieri și asociații cu profil legumicol


PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

8. Obiectiv: Perfecţionarea producerii răsadurilor altoite de tomate, castraveţi şi


pepeni verzi

•Altoirea răsadurilor de tomate (hibridul Mondial) pe portaltoii Beaufort și Efialto a imprimat


plantelor o uşoară tardivitate. Portaltoiul Beaufort a avut rezistenţă superioară la agenții
patogeni şi dăunatorii de sol, urmat de portaltoiul Efialto.
•Plantele de castraveți de tip cornișon (Rytm F1) altoite pe Shintoza și pepeni verzi (Perla
neagră) altoite pe UG 29 A au manifestat rezistență la Fusarium spp. Plantele nealtoite au
prezentat atac de Fusarium spp. în proporție de 5% la castraveții (Rytm) și 6% la pepenii verzi
(Perla neagră).
•În cea ce privește rezistența la Meloydogine spp., plantele altoite au fost rezistente. La plantele
nealtoite au fost identificate 10% plante de castraveți atacate de acest dăunător de sol. Portaltoii
Shintoza și UG 29 A au imprimat culturilor rezistență la agenții patogeni și dăunătorii de sol.
•Obținerea răsadurilor altoite de tomate, castraveți și pepeni verzi se realizează în condiții
specifice, fiind necesară existența unui spațiu (seră) dotat cu sisteme care asigură condiițiile
optime de microclimat (temperatura, lumina, umiditate atmosferică) și personal specializat.
•Prin utilizarea răsadurilor altoite la tomate, castraveți și pepeni verzi s-au obținut următoarele
beneficii: reducerea densității de plantare, obținerea unor culturi sănătoase, reducerea poluării
mediului datorită micșorării numărului de tratamente chimice, creșterea profitului/unitatea de
suprafață.
Beneficiari: producători de legume în spații protejate și câmp
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE
9. Obiectiv: Cuantificarea rezultatelor privind efectul protejării temporare asupra
nivelului producţiei şi a însuşirilor calitative ale fructelor de ardei gras şi
pătlăgele vinete, pe solurile nisipoase
•Prin protejarea plantelor de ardei cu folie tip Agril s-a obținut o producţie de 50,5 t/ha,
rezultând un spor de producţie de 11,4 t/ha faţă de varianta neprotejată. Condiţiile de
microclimat asigurate prin protejarea plantelor de ardei gras cu folie tip Agril şi mulcirea solului
cu polietilenă au fost cel mai bine valorificate de către plante, producţia realizată în aceste
condiţii fiind de 55,0 t/ha, rezultând un spor de producţie faţă de varianta neprotejată de 15,9
t/ha.
• Protejarea culturii de ardei gras cu folie de tip Agril şi mulcirea solului cu folie de polietilenă,
prin timpurietatea realizată şi producţia totală, a contribuit la realizarea celui mai mare profit.
• Protejarea plantelor de vinete cu folie de tip Agril şi mulcirea solului cu folie de polietilenă a
creat condiţii favorabile legării unui număr mai mare de fructe/plantă (4,5 fructe/plantă).
• Producţia totală realizată la cultura de vinete a fost cuprinsă între 53,1 și 68,8 t/ha. La varianta
neprotejată s-a obţinut cea mai mică producţie, respectiv 53,1 t/ha.
• Protejarea plantelor cu folie de tip Agril a condus la obţinerea unei producţii totale de 63,3 t/ha,
iar prin adăugarea mulciului producţia totală realizată a atins nivelul de 68,8 t/ha.
•Prin protejarea plantelor de ardei gras şi vinete se crează condiţii diferite de microclimat în
funcţie de natura materialului folosit. Sub tunelul din polietilenă se înregistrează cele mai
ridicate temperaturi atât în aer cât şi în sol.
•Adăugarea mulciului din polietilenă asigură un surplus termic cu implicaţii în desfăşurarea
proceselor fiziologice din plante. Protejarea plantelor cu folie microporoasă tip Agril şi a solului
cu mulci din polietilenă oferă condiţii optime desfăşurarii proceselor fiziologice în primele faze
de vegetaţie, accelerând creşterile vegetative şi favorizând creșterea producţiei.
PLAN SECTORIAL ADER 3.1.2
REZULTATE OBȚINUTE

10. Obiectiv: Diseminarea rezultatelor cercetării prin cărți, broșuri și articole


publicate in reviste de specialitate (2014)

Redactarea lucrării ,,Cultura legumelor protejate în fermele de semisubzistenţă”

Redactarea unui „Ghid de recunoaştere şi combatere a agenţilor patogeni şi


dăunătorilor cu importanţă economică la principalele specii de legume cultivate în
solarii”

Elaborarea ,,Tehnologiilor de cultivare a ardeiului gras şi pătlăgelelor vinete pe soluri


nisipoase, protejate temporar în tunele joase ”

Participarea cu lucrări şi comunicări ştiinţifice în cadrul unor manifestări naţionale, lucrări


de popularizare în diferite reviste cu profil agricol, simpozioane și mese rotunde organizate
de institut.

Beneficiari: cultivatori de legume individuali și asociați, studenți, cercetători.