Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Industria energetică și a energiei electrice

I. In coloana A sunt numerotate resursele naturale iar in coloana B sunt enumerate unitatile
de relief din care se exploateaza acestea .Asociati perechile corect 5x4=20

A B
1. gaz metan Depresiunea Petroșani
2. huila Campia Română
3. lignit Podișul Dobrogei
4. petrol Podișul Getic
Depresiunea Colinară a Transilvaniei

II. Selectati din lista de mai jos cinci denumiri care se refera la termocentrale si
hidrocentrale: 10x3=30
Brazi, Portile de Fier, Mintia-Deva, Cernavoda, Lotru-Ciunget, Ludus-Iernut, Stejaru-Bicaz,
Bihor, Isalnita-Craiova, Vidraru, Paroseni, Harghita, Borzesti, Bucuresti-Sud,

a)Termocentrale b)Hidrocentrale

III. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 5x4=20


1. Cărbunii cu cea mai mare putere calorică sunt:
a. Antracitul; b. Cărbunele brun; c. lignitul; d.Huila
2. Cărbuni bruni se exploatează din:
a. Munții Aninei; b. Bazinul Motru-Rovinari;
c. Depresiunea Petroșani; d. Depresiunea Comănești
3. Râul pe care sunt amenajate cele mai multe hidrocentrale este:
a. Bistrița; b.Argeș; c.Olt; Sebeș
4. Singura atomocentrală din România se află la:
a. Cernavodă; b. București; c. Constanța; Suceava

IV. Completați spațiile libere cu informația corectă: 5x4=20


1. Cea mai mare termocentrală din România se află la .........................
2. Din Depresiunea Transilvaniei se exploatează.............................
3. Barajul Bicaz se află pe râul ......................................................
4. În localitatea Crucea, jud. Suceava se exploatează...............................

Se acordă 10 p din oficiu

S-ar putea să vă placă și