Sunteți pe pagina 1din 2

sem I _ an universitar 2019-2020

Proiect

Management comparat

Tema nr. 1. Analizaţi şi prezentaţi principalele asemănări şi diferenţe dintre


România – ţară colectivistă – şi alte ţări colectiviste din diverse zone ale lumii.

Tema nr. 2. Analizaţi şi prezentaţi principalele asemănări şi diferenţe dintre


România – ţară cu evitare intensă a incertitudinii – şi alte ţări ale lumii cu
punctaje mari pentru această dimensiune.

- Diferenţele şi asemănările culturale pe care trebuie să le aveţi în vedere vor porni de


la cele sintetizate de Geert Hofstede.
- Precizaţi dacă şi pentru celelalte dimensiuni culturale (masculinitate-feminitate,
distanţa faţă de putere, orientarea pe termen scurt-lung) ţările analizate înregistrează
sau nu scoruri similare celor obţinute de România.
- Menţionaţi în ce măsură componente ale culturii precum religia, tradiţiile,
obiceiurile/cutumele şi nu numai se reflectă în practicile organizaţionale actuale ale
ţărilor alese spre analiză.
- De asemenea, aveţi în vedere aspecte legate de economia statelor, cultura
organizaţiilor, relaţiile dintre guvern şi companii, politicile de angajare, sistemul de
învăţământ, relaţiile sociale în general, obiceiurile de consum, precum şi tipurile de
afaceri predominante/industriile cu pondere semnificativă în PIB, produse şi/sau
servicii specifice oferite de către firmele autohtone, cadrul legislativ ce reglementează
activităţile comerciale (facilităţi/restricţii pentru investitorii străini) etc.

Note: 1. De exemplu, site-ul http://www.everyculture.com/ este destul de bogat în


informaţii privind cultura ţărilor din întreaga lume.
2. Pentru a identifica ţările pe care le consideraţi relativ asemănătoare, respectiv,
diferite de România în privinţa dimensiunilor culturale, vă puteţi orienta după sinteza
prezentată în Anexa 1.

Obs.: Ambele teme sunt obligatorii. Proiectul va fi predat listat la data examenului.
sem I _ an universitar 2019-2020

Anexa 1.
Primele patru dimensiuni din modelul lui G. Hofstede (distanţa faţă de putere, evitarea incertitudinii, individualism –
colectivism, masculinitate - feminitate) au fost integrate două câte două, ajungându-se la rezultatele din tabelul următor:

Distanţă faţă de Distanţă faţă de putere Distanţă faţă de putere Distanţă faţă de putere
putere mică, mare, individualism mică, individualism mare, individualism ridicat
individualism scăzut ridicat
scăzut Polonia, Spania, Franţa, Belgia,
Guatemala, Panama, Ecuador, Australia, Israel,Austria, Italia, Africa de Sud
Costa Rica Venezuela, Malaezia, Filipine, Finlanda, Germania, Norvegia,
Singapore, Indonezia, Columbia, Suedia, Irlanda, Danemarca,
Peru, Thailanda, Mexic, Olanda, Canada, Marea Britanie,
Turcia, Uruguai, Brazilia, Chile, SUA, Australia, Noua Zeelandă
Hong Kong, China, Serbia

Distanţă faţă de Distanţă faţă de putere Distanţă faţă de mică, Distanţă faţă de putere
putere mică, mare, evitare redusă a evitarea puternică a mare, evitarea puternică a
evitare redusă a incertitudinii incertitudinii incertitudinii
incertitudinii
Singapore, Malaezia, Hong Kong, Elveţia, Finlanda, Germania, Iran, Pakistan, Thailanda,
Danemarca, Suedia, Irlanda, India, Indonezia Austria, Argentina, Israel, Taiwan, Ecuador, Brazilia,
Marea Britanie, SUA, Canada, Costa Rica Columbia, Chile, Turcia,
Norvegia, Olanda Venezuela, Mexic, Spania,
Coreea, Peru, Franţa, Belgia,
Japonia, Uruguai,
Grecia, Portugalia
Evitare redusă a Evitare redusă a Evitarea puternică a Evitarea puternică a
incertitudinii, incertitudinii, incertitudinii, feminitate incertitudinii, masculinitate
feminitate masculinitate
Iran, Finlanda, Taiwan, Elveţia, Germania, Pakistan,
Danemarca, Suedia, Jamaica, Singapore, Hong Kong, Thailanda, Brazilia, Spania, Austria, Ecuador, Italia,
Norvegia, Olanda, Irlanda, Malaezia, Marea Chile, Coreea, Peru, Uruguai, Venezuela, Columbia, Argentina,
Indonezia Britanie, SUA, Filipine, Canada, Portugalia Belgia, Grecia, Japonia
Australia