Sunteți pe pagina 1din 6

1

JUDETUL NEAMT
Municipiul Piatra Neamt
Nr. 8858 din 29.03.2019

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - PROIECT *

SINTEZA mii lei

PROPUNERI BUGET
DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR
2019
VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00
VENITURI PROPRII 4802 123.465,00
I . VENITURI CURENTE 00.02 141.484,00
A. Venituri fiscale, din care: 00.03 121.758,00
COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02 64.875,00
A. Cote defalcate din impozitul pe venit ( 43 % ) 04.02.01 64.875,00
B. Sume alocate de consiliul judetean pt echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0,00
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU BUGETELE LOCALE 11.02 18.981,00
=Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului
11.02.02 9.988,00
Bucuresti
=Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 0,00
=Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 8.307,00
=Sume defalcate din TVA pt finantarea învățământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 686,00
C. Venituri nefiscale 00.12 19.726,00
II . VENITURI DIN CAPITAL 00.15 1.042,00
IV. SUBVENTII 42.02 7.041,00
V. SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE 45.02 0,00
PROPUNERI BUGET
DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR
2019

CHELTUIELI - TOTAL (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 61.02 + 65.02 + 66.02 + 67.02
50.02 150.097,66
+ 68.02 + 70.02 + 74.02 + 80.02 + 81.02 + 84.02 + 87.02 )

AUTORITATI PUBLICE 51.02 39.841,73


CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.925,00
PRIMARIA 12.165,00
DTI 2.760,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 8.970,00
PRIMARIA 8.470,00
DTI 500,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58 0,00
DESPAGUBIRI CIVILE 59.17 150,00
FOND HANDICAP 59.40 180,00
CHELTUIELI DE CAPITAL - PRIMARIE 71 1.028,20
CHELTUIELI DE CAPITAL - DTI 71 59,00
PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATILOR COMERCIALE 72 0,00
RAMBURSARI DE CREDITE 81 14.529,80
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -0,27
Din total capitol :

Primăria Municipiului Piatra Neamţ 36.522,73


Directia de Taxe şi Impozite 3.319,00
SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 1.816,00
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.381,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 230,00
FOND DE REZERVA BUGETARA 50 100,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 105,00
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85
Din total capitol :

FOND REZERVA BUGETARA 54.02.05 100,00


SERVICII PUBLICE GENERALE-EVIDENTA POPULATIEI 54.02.10 1.516,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 200,00
DATORIA PUBLICA - DOBANZI 55.02 10.495,00
COMISIOANE 20 495,00
DOBANZI 30 10.000,00
TRANSFERURI INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 56.02 0,00
TRANSFERURI CURENTE 51

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului 0,00
51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 0,00
51.01.15
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social 0,00
51.01.31
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02 6.013,64
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5.200,00
2

PROPUNERI BUGET
DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR
2019

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 400,00


CHELTUIELI DE CAPITAL 71 418,01
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -4,37
Din total capitol :

POLITIA LOCALĂ 61.02.03.04 5.587,13


PROTECTIE CIVILA 61.02.05 426,51
INVATAMANT 65.02 14.929,19
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 331,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 9.182,00
TRANSFERURI - finanțarea învățământului particular 55 686,00
AJUTOARE SOCIALE - tichete grădiniță 57 35,00
AJUTOARE SOCIALE - finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale 57 789,00
AJUTOARE SOCIALE - finanțarea LPS 57 100,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58
ALTE CHELTUIELI - burse+premiere elevi 59 536,00
FOND HANDICAP 59.40 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 3.276,00
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -5,81
Din total capitol :

INVATAMANT PRESCOLAR 65.02.03.01 721,00


INVATAMANT PRIMAR 65.02.03.02
INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR 65.02.04.01
INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR 65.02.04.02 14.208,19
INVATAMANT PROFESIONAL 65.02.04.03
65.02.05
65.02.11.03
65.02.50
SANATATE 66.02 5.389,00
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.900,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 417,00
AJUTOARE SOCIALE IN NATURA 57 30,00
FOND HANDICAP 59.40 42,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 0,00
Din total capitol :

Servicii de sanatate publică (cabinete medicale școlare) 66.02.08 5.072,00


Alte institutii si actiuni sanitare (centre de permanență, drepturi donatori sânge) 66.02.50.50 317,00

CULTURA, RELIGIE SI RECREERE 67.02 8.238,97

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 4.500,00


ALTE TRANSFERURI INTERNE CURENTE 55 0,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58 0,00
SUSTINEREA CULTELOR 59 1.900,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 1.839,50
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -0,53
Din total capitol :

Servicii recreative si sportive 67.02.05.01 600,00

Intretinere, gradini publice, pacuri, zone verzi si de agrement 67.02.05.03 2.100,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreere si religiei 67.02.50 5.538,97

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02 22.294,47

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 9.127,00


ASISTENTI PERSONALI 3.100,00
CRESA 2.890,00
DAS 3.000,00
CANTINA 137,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 1.900,00
DAS 600,00
CRESA 800,00
CANTINA 500,00
ASISTENTI PERSONALI 0,00
TRANSFERURI 51 1.284,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58 0,00
ASISTENTA SOCIALA: AJUTOARE SOCIALE + INDEMNIZATII HANDIC. 57 9.108,00
FOND HANDICAP 59.40 262,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 626,50
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -13,03
Din total capitol :
3

PROPUNERI BUGET
DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR
2019

Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 1.284,00


Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02 12.100,00
Cresa 68.02.11 3.690,00
Ajutor social 68.02.15.01 108,00
Cantina sociala 68.02.15.02 637,00
Asistenta sociala pt.familie si copii 68.02.06 0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 4.475,47
LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 14.582,09
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 12.458,00
TRANSFERURI - rate locuinte de virat ANL 51 0,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 2.137,29
Fond national de dezvoltare 75 0,00
PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -13,20
Din total capitol :

Locuinte 70.02.03 1.550,00


Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 2.908,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 10.124,09
PROTECTIA MEDIULUI 74.02 3.200,00
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 3.200,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58 0,00
Din total capitol :

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 2.700,00


Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 500,00

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA 80.02 5.362,00

ALTE TRANSFERURI 55 350,00


PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 5.012,00
Din total capitol :

Programe de dezvoltare regionala si sociala 80.02.01.10 5.362,00


COMBUSTIBIL SI ENERGIE 81.02 0,00
SUBVENTII 40 0,00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 0,00
Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 40.20
Din total capitol :

Energia termica 81.02.06 0,00


TRANSPORTURI 84.02 17.935,57
BUNURI SI SERVICII 20 9.000,00
SUBVENTII 40 600,00
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 600,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 58
CHELTUIELI DE CAPITAL 71 8.335,57
Din total capitol :

Transport in comun 84.02.03.02 600,00


Strazi 84.02.03.03 17.335,57
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 0,00
PROGRAME CU FINANTARE NERAMBURSABILA 56 0,00
Din total capitol :

Turism 87.02.04 0,00


DEFICIT 96.02 -530,66

* Notă: nu a fost publicată Hotărârea de guvern privind costul standard per elev pentru finanțarea
cheltuielilor cu bunuri și servicii în învățământul preuniversitar de stat, sumele nefiind certe la această
dată.
4
5
6

S-ar putea să vă placă și