Sunteți pe pagina 1din 7

Seminar 5

Aplicatia 1

Distributa celor 54 vanzatori, ai unei companii ce comercializeaza produse cosmetice, dupa numarul de
zile lucrate in luna iulie este urmatoarea:

Zile lucrate (Xi) Numar vanzatori (ni)


21 6
22 7
23 14
24 11
25 9
26 4
27 3
total 54
Se cere:

1) sa se reprezinte grafic distributia vanzatorilor dupa numarul de zile lucrate

2) sa se determine numarul mediu de zile lucrate si sa se interpreteze

3) sa se determine valoarea modala si sa se interpreteze

4) sa se determine numarul de zile lucrate peste care se afla: a) trei sferturi din vanzatori; b) 50% din
vanzatori; c) o patrime din vanzatori. Sa se interpreteze aceste valori.

Rezolvare

1) Diagrama prin coloane, variabila fiind discreta

Distributa vanzatorilor dupa zilele lucrate


16

14

12

10

0
21 22 23 24 25 26 27
2) Media aritmetica ponderata
∑ 𝑥𝑖 𝑛𝑖 1276
𝑥̅ = = = 23.63 𝑧𝑖𝑙𝑒/𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟
∑ 𝑛𝑖 54

Zile lucrate (Xi) Numar vanzatori (ni) Xi*ni


21 6 126
22 7 154
23 14 322
24 11 264
25 9 225
26 4 104
27 3 81
total 54 1276

Astfel, un vanzator, din cei 54 luati in studiu, a lucrat in medie 23.63 de zile in luna iulie.

3) Valoarea modala este valoarea cu frecventa cea mai mare, astfel Mo=23 zile (nmax=14 vanzatori)

Interpretare: majoritatea vanzatorilor au lucrat 23 de zile.

4)

a) Trei sferturi dintre vanzatori se afla peste valoarea cuartilei intai (Q1)
∑ 𝑛𝑖 +1 55
etp I – se determina locul cuartilei Loc Q1 = = = 13.75
4 4

etp II – se determina frecventele absolute cumulate crescator

Zile lucrate (Xi) Numar vanzatori (ni) Xi*ni Fci


21 6 126 6
22 7 154 13
23 14 322 27
24 11 264
25 9 225
26 4 104
27 3 81
total 54 1276 -

Q1 este acea valoare a variabilei corespunzatoare primei frecvente cumulate crescator mai mare decat
locul Q1, deci Q1=23 zile

Astfel, trei sferturi dintre vanzatori au lucrat peste 23 de zile, iar un sfert au lucrat mai putin.

b) Jumatate dintre vanzatori se afla peste valoarea medianei Me (cuartila a doua Q2)
∑ 𝑛𝑖 +1 55
etp I - se determina locul cuartilei Loc Q2 = = = 27.5
2 2

etp II - se determina frecventele absolute cumulate crescator


Zile lucrate (Xi) Numar vanzatori (ni) Xi*ni Fci
21 6 126 6
22 7 154 13
23 14 322 27
24 11 264 38
25 9 225
26 4 104
27 3 81
total 54 1276 -

Q2 este acea valoare a variabilei corespunzatoare primei frecvente cumulate crescator mai mare decat
locul Q2, deci Q2=24 zile

Deci, 50% dintre vanzatori au lucrat mai mult de 24 de zile, iar jumatate au lucrat mai putin de 24 de zile.

c) O patrime din vanzatori se afla peste valoarea cuartilei a treia (Q3)


3 165
etp I - se determina locul cuartilei Loc Q3 = (∑ 𝑛𝑖 + 1) = = 41.25
4 4

etp II - se determina frecventele absolute cumulate crescator

Zile lucrate (Xi) Numar vanzatori (ni) Xi*ni Fci


21 6 126 6
22 7 154 13
23 14 322 27
24 11 264 38
25 9 225 47
26 4 104
27 3 81
total 54 1276 -

Q3 este acea valoare a variabilei corespunzatoare primei frecvente cumulate crescator mai mare decat
locul Q3, deci Q3=25 zile

Deci, un sfert din vanzatori au lucrat peste 25 de zile, iar 75% au lucrat mai putin.

Aplicatia 2

Pentru 200 de agenti economici se cunosc datele:

Grupe de agenti Numar de agenti


economici dupa numarul economici
de salariati (persoane) (ni)
0-10 14
10-20 16
20-30 24
30-40 124
40-50 12
50-60 10
total 200

Se cere:

1) sa se reprezinte grafic distributia agentilor economici dupa numarul de salariati

2) sa se determine numarul mediu de angajati si sa se interpreteze

3) sa se determine media agentilor economici care au peste 30 de salariati

4) sa se determine valoarea modala si sa se interpreteze

5) sa se determine cuartilele si sa se interpreteze

Rezolvare

1) Histograma sau poligon de frecvente

Distributia agentilor economici dupa numarul de


salariati
140

120

100

80

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6

2) Media aritmetica ponderata


∑ 𝑐𝑖 𝑛𝑖 6340
𝑥̅ = = = 31.7 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖/𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡
∑ 𝑛𝑖 200

Grupe de agenti Numar de agenti Numar de salariati Ci*ni


economici dupa numarul economici (ci)
de salariati (persoane) (ni)
0-10 14 5 70
10-20 16 15 240
20-30 24 25 600
30-40 124 35 4340
40-50 12 45 540
50-60 10 55 550
total 200 - 6340

Astfel, o firma din cele 200 are in medie 31.7 salariati.

3) Se transforma in problema cu variabila alternetiva

Caracteristica Frecventa absoluta Frecventa relativa


X1=1 M=146 p=146/200=0.73
X2=0 N=54 q=54/200=0.27
total M+N=200 p+q=1

Media este 0.73 (p) adica 73% din agenti economici au peste 30 de salariati.

4) Valoarea modala nu poate fi determinata cu exactitate, o estimam.

Etp I – intervalul cu frecventa cea mai mare (30-40) include Mo (nmax=124 agenti economici)

Etp II – se estimeaza valoarea modala


(124−24) 100
𝑀𝑜 = 30 + 10 (124−24)+(124−12) = 30 + 10 = 30 + 10 ∗ 0.47 = 34.7 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖
100+112

Cele mai multe firme au circa 34.7 salariati.

5) a) Q1
∑ 𝑛𝑖 +1 201
Etp I – se determina locul cuartilei Loc Q1 = = = 50.25
4 4

Etp II – gasim intervalul in care se regaseste acest Loc Q1

se determina frecventele absolute cumulate crescator

Grupe de agenti Numar de agenti Numar de Ci*ni Fci


economici dupa numarul economici salariati (ci)
de salariati (persoane) (ni)
0-10 14 5 70 14
10-20 16 15 240 30
20-30 24 25 600 54
30-40 124 35 4340
40-50 12 45 540
50-60 10 55 550
total 200 - 6340
Q1 apartine intervalului corespunzator primei frecvente cumulate crescator mai mare decat locul Q1
adica 20-30
50.25−30
Etp III – se estimeaza Q1 cu relatia 𝑄1 = 20 + 10 = 28.44 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖
24

Astfel, trei sferturi dintre firme au in medie peste 28.44 de salariati, iar un sfert au mai putini.

b) Q2
∑ 𝑛𝑖 +1 201
Etp I – se determina locul cuartilei Loc Q2 = = = 100.5
2 2

Etp II – gasim intervalul in care se regaseste acest Loc Q2

se determina frecventele absolute cumulate crescator

Grupe de agenti Numar de agenti Numar de Ci*ni Fci


economici dupa numarul economici salariati (ci)
de salariati (persoane) (ni)
0-10 14 5 70 14
10-20 16 15 240 30
20-30 24 25 600 54
30-40 124 35 4340 178
40-50 12 45 540
50-60 10 55 550
total 200 - 6340

Q2 apartine intervalului corespunzator primei frecvente cumulate crescator mai mare decat locul Q2
adica 30-40
100.5−54
Etp III – se estimeaza Q2 cu relatia 𝑄2 = 30 + 10 = 33.75 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖
124

Astfel, jumatate dintre firme au in medie peste 33.75 salariati, iar 50% au mai putini.

c) Q3
3 3
Etp I – se determina locul cuartilei Loc Q3 = (∑ 𝑛𝑖 + 1) = 201 = 150.75
4 4

Etp II – gasim intervalul in care se regaseste acest Loc Q3

se determina frecventele absolute cumulate crescator

Grupe de agenti Numar de agenti Numar de Ci*ni Fci


economici dupa numarul economici salariati (ci)
de salariati (persoane) (ni)
0-10 14 5 70 14
10-20 16 15 240 30
20-30 24 25 600 54
30-40 124 35 4340 178
40-50 12 45 540
50-60 10 55 550
total 200 - 6340

Q3 apartine intervalului corespunzator primei frecvente cumulate crescator mai mare decat locul Q3
adica 30-40
150.75−54
Etp III – se estimeaza Q3 cu relatia 𝑄3 = 30 + 10 = 37.80 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖
124

Astfel, 25% dintre firme au in medie peste 37.80 de salariati, iar trei sferturi au mai putini.