Sunteți pe pagina 1din 5

PUBLICAȚII DIGITIZATE PÂNĂ ÎN 25 MAI 2020

1. Ardelean Aurel, Mohan Gheorghe, Flora medicinală a României. București : All, 2008.
2. Ardelean Gavril, Roşioru Corina-Luminiţa, Integrarea şi coordonarea organismului
animal. Baia Mare : Editura Universităţii, 1996.
3. Bavaru Adrian, Godeanu Stoica, Butnaru Gallia, Bogdan Alexandru, Biodiversitatea şi
ocrotirea naturii. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007.
4. Bâră Constantin, Imunologie fundamentală : biologia răspunsului imun. Bucureşti :
Editura Medicală, 1996. 
5. Berkes László, Györgyi Sándor, Rontó Györgyi, Tarján Imre, A biofizika alapjai :
egyetemi tankönyv. Budapest : Medicina, 1991.
6. Bojor Ovidiu, Ghidul plantelor medicinale şi aromatice de la A la Z. Bucureşti : Fiat Lux,
2003.
7. Bojor Ovidiu, Popescu Octavian, Fitoterapie tradiţională şi modernă. Bucureşti : Fiat Lux,
2009.
8. Boldor Octavian, Raianu Octavian, Trifu Mihai, Fiziologia plantelor : lucrări practice.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.
9. Borza Alexandru, Pop Emil, Întâiul Congres Naţional al Naturaliştilor din România : ţinut
la Cluj dela 18 până la 21 aprilie 1928 : tenu à Cluj du 18 au 21 avril 1928. Cluj :
Societatea de ştiinţe, 1930.
10. Botnariuc Nicolae, Ghiţă Simion, Din istoria biologiei generale. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică, 1961.
11. Botnariuc Nicolae, Evoluţia sistemelor biologice supraindividuale. Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2003. 
12. Botnariuc Nicolae, Vădineanu Angheluţă, Ecologie. Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1982
13. Burzo Ioan, Toma Simion, Crăciun Constantin, Fiziologia plantelor de cultură. Vol. 1:
Procesele fiziologice din plantele de cultură. Chişinău : Ştiinţa, 1999
14. Butiuc-Keul Anca-Livia, Biotehnologie generală. Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2014.
15. Campbell Peter N., Smith Anthony Donald, Socaciu Carmen, Biochimie ilustrată.
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2004. 
16. Campean Mirela, Battes Karina, Momeu, Laura, Hidrobiologie: ape continentale: lucrari
practice, 2011
17. Cristea Vasile, Gafta Dan, Pedrotti Franco, Fitosociologie. Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2004
18. Cristea Vasile, La conservation de la nature en Roumanie. Camerino : Università degli
Studi, 1995.
19. Cristea Vasile, Denaeyer de Smet Simone, Herremans Jean-Paul, Goia Irina Gabriela,
Ocrotirea naturii şi protecţia mediului în România. Cluj-Napoca : Cluj University Press,
1996.
20. Cristea Vasile, Plante vasculare : diversitate, sistematică, ecologie şi importanţă. Cluj-
Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2014.
21. Cristea Victor, Imunologie fundamentală : baze teoretice şi aplicate. Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2002.
22. Cristea Victor, Imunologie clinică. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002.
23. Crişan Alexandru, Zoologia nevertebratelor. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană,
2012.
24. Deliu Cornelia, Morfologia şi anatomia plantelor : histologia, rădăcina şi tulpina : [curs
universitar]. Cluj-Napoca : [s.n.], 2003.
25. Dobrotă Cristina Teodora, Fiziologia plantelor. Cluj-Napoca : Risoprint, 2010-2013. 
26. Dordea Manuela, Crăciunaş Cornelia, Coman Nicolae, Andraş Călin S., Genetică generală
şi moleculară : abordare practică. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000. 
27. Fodorpataki László, A növények fotoszintézise. Kolozsvár : Kriterion, 2004.
28. Fodorpataki László, Szigyártó Irma-Lídia, A növények ökofiziológiájának alapjai.
Kolozsvár : Kriterion, 2009. 
29. Freshney R. Ian, Capes-Davis Amanda, Culture of animal cells : a manual of basic
technique and specialized applications. Hoboken, N. J. : Wiley-Blackwell, 2016.
30. Gafta Dan, Nature conservation : concepts and practice. Berlin : Springer, 2006. 
31. Iftimovici Radu, Creaţie românească în biologia universală. Bucureşti : Albatros, 1977.
32. Irimie Florin-Dan, Elemente de biochimie. Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 1998
33. Kósa Ferenc, Sejtbiológia. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007-2009.
34. Lehninger Albert L., Principles of biochemistry. [New York] : Worth Publishers, Inc,
1982.
35. Markó Bálint, Ujvárosi Lujza, László Zoltán, Gerinctelen állatismeret. Kötet 1: Állati
jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig : gyakorlati könyv egyetemi és középiskolai
használatra. Kolozsvár : Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2010
36. Mayr Ernst, Badea Marcela Elena, De la bacterii la om : evoluţia lumii vii. Bucureşti :
Humanitas, 2008
37. Mohan Gheorghe, Mică enciclopedie de plante medicinale şi fitoterapie. Bucureşti : All,
2000.
38. Mohan Gheorghe, Ardelean Aurel, Georgescu M., Rezervaţii şi monumente ale naturii din
România. Bucureşti : Scaiul, 1993.
39. Momeu, Laura, Campean Mirela, Battes Karina, Hidrobiologie, 2011
40. Muntean Vasile, Microbiologie generală. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
41. Muntean Leon Sorin, Tămaş Mircea, Muntean Sorin, Tratat de plante medicinale cultivate
şi spontane. Cluj-Napoca : Risoprint, 2016.
42. Ognean Laurenţ, Dojană Nicolae, Roşioru Corina-Luminiţa, Fiziologia animalelor: vol. 1.
Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000.
43. Parvu Marcel, Botanica sistematica: Tallophyta, 2020
44. Pârvu Constantin, Enciclopedia plantelor : plante din flora României. 4 vol. Bucureşti :
Editura Tehnică, 2002-2005.
45. Parvu Marcel, Ghid practice de micologie, 2007
46. Petrescu Ioan, Biochimie. Vol. 2: Constituentii chimici ai celulei. Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 1998.
47. Petrescu Ioan, Biochimie. Vol. 2: Reacţii chimice în celula vie. Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 1998.
48. Popa-Cristea Elena, Tratat de biochimie medicală. Bucureşti : Editura Medicală, 1991.
49. Pop Ioan, Ocrotirea naturii în Republica Socialistă România : [curs]. Cluj-Napoca : [s.n.],
1982.
50. Primack Richard B., Pătroescu Maria, Rozylowicz Laurenţiu, Iojă Cristian Ioan,
Fundamentele conservării diversităţii biologice. Bucureşti : AGIR, 2008.
51. Rácz Gábor, Laza Aristide, Coiciu Evdochia, Plante medicinale şi aromatice. Bucureşti :
Ceres, 1970
52. Roşioru Corina-Luminiţa, Gherghel Pante, Sevcencu Cristian, Lucrări practice de
fiziologie animală : pentru uzul studenţilor. Cluj-Napoca : [s.n.], 1995. 
53. Sandu Victoria-Doina, Paşca Cristina, Kis Erika, Anatomia şi igiena omului. Cluj-
Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1999.
54. Sandu Victoria-Doina, Paşca Cristina, Histologie animală ilustrată. Cluj-Napoca :
Risoprint, 2005.
55. Sebestyén Olga, Bevezetés a limnológiába : a belvizek életéről. Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1963
56. Sommer Markus, Muică Cristina, Plantele medicinale : de la remedii naturale la medicină.
Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2016.
57. Spangenburg Ray, Moser Diane K., Dumitru-Pălcuş Constantin, Istoria ştiinţei. 4 vol.
Bucureşti : Lider, 2002?-2004?.
58. Stanciu Erika, Florescu Florentina, Ariile protejate din România : noţiuni introductive.
Braşov : Green Steps, 2009. 
59. Standovár Tibor, Primack Richard B., A természetvédelmi biológia alapjai. Budapest :
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.
60. Stănescu Ursula Helena, Hăncianu Monica, Cioancă Oana, Plante medicinale de la A la Z.
Iaşi : Polirom, 2014.
61. Stugren Bogdan, Ecologie teoretică. Cluj-Napoca : Sarmis, 1994. 
62. Stugren Bogdan, Evoluţionismul în secolul 20 : Certitudini. Divergenţe. Idealuri.
Bucureşti : Editura Politică, 1969. 
63. Tarba Corneliu N., Banciu Horia Leonard, Biofizică. Cluj-Napoca : Risoprint, 2010.
64. Tarba Corneliu N., Biomembrane, transport şi energetică celulară. Bucureşti : Editura
Academiei Române, 1996. 
65. Teleuţă Alexandru S., Colţun Maricica, Mihăilescu Constantin, Plante medicinale.
Chişinău : Litera Internaţional, 2008. 
66. Ujvárosi Lujza, Markó Bálint, Gerinctelen állattan. Kötet 1: Az állati jellegű egysejtűektől
a gyűrűsférgekig : rendszertani és morfológiai alapok. Kolozsvár : Presa Universitară
Clujeană : Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2007
67. Vădineanu Angheluţă, Negrei C. Costel, Dezvoltarea durabilă : teorie şi practică: vol. 1.
Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1998.
68. Viehmann Iosif, Curs de speologie generală. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană,
2000.
69. Vlad Radu Grigore, Ghid practic pentru identificarea şi managementul pădurilor cu
valoare ridicată de conservare. Braşov : Green Steps, 2013.