Sunteți pe pagina 1din 1

Nume prenume: Nume prenume:

NR. 1 Test de evaluare- clasa a VI-a NR. 2 Test de evaluare- clasa a VI-a

1. Enumerați elementele mulțimii A = { x € N* | 3x -1≤ 8}. 1.Enumerați elementele mulțimii A = { x € N | 5x+4 ≤ 24}.
........................................................................................................................ ...............................................................................................................................
........................................................................................................................ ...............................................................................................................................
................................................................................. ..............................................................................................................................
2.Determinați cardinalul mulțimii A ={ x € N | 1 < 4x < 110}.
2. Determinați cardinalul mulțimii A ={ x€ N | 10 <3x < 100}.
...............................................................................................................................
........................................................................................................................ ...............................................................................................................................
........................................................................................................................ ...............................................................................................................................
....................................................................................................................... ............................................................................................................................
3. Scrieți toate submulțimile mulțimii 3.Scrieți toate submulțimile mulțimii
M = { 1, 7, 9, 8} formate din câte două elemente. N = { 4, 6, 3, 5} formate din câte trei elemente.
........................................................................................................................ ........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................... ........................................................................................................................
4. Se consideră mulțimile: A = { 7,9,10,3,11} și B={ 1,5,7,8,3}. Să se 4. Se consideră mulțimile: A = { a, b, c, d, p} și B={ m, p, n, a , d}. Să se
calculeze: A ∪ B, A∩ B, A\B și B\A. calculeze: A ∪ B, A∩ B, A\B și B\A.
........................................................................................................................ ...............................................................................................................................
........................................................................................................................ ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................................................................ ...............................................................................................................................
........................................................................................................................ ..............................................................................................................................
....................................................................................................................... 5.Determinați mulțimile M și N , știind că sunt îndeplinite simultan condițiile:
5. Determinați mulțimile E și F , știind că sunt îndeplinite simultan condițiile: a)M ∪ N ={1, 2, 3, 4, 5, 6,7};
a) E ∪ F ={ 2, 3, 4, 5, 7}; b) , E ∩ F ={2, 5 }; b) M∩ N ={2, 6,7 }; c)M\ N = {1, 4}.
c)F \ E = { 7}.

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
................................................................................................................................. ....................................................................................................................................