Sunteți pe pagina 1din 4

APLICAŢII REZOLVATE

1. Un auditor bancar a selectat 10 conturi şi a înregistrat sumele existente în fiecare dintre


aceste conturi. Sumele sunt date în Euro:
150 175 195 200 235 240 250 256 275 294
Se cere:
a) să se calculeze suma medie de bani existentă într-un cont şi să se testeze proprietăţile
mediei;
b) să se calculeze indicatorii medii de poziţie;
c) să se caracterizeze gradul de omogenitate al seriei.
Analiza statistică a seriilor de distribuţie

Rezolvare:
Notăm cu xi = suma existentă în contul i
i=1, 10
a) Media se calculează ca o medie aritmetică simplă întrucât avem date negrupate:
10
∑ xi
150+175+195+200+235+240+250+256+275+294
x=i =1 = =
10 10
2270
= =227 Euro
10
Proprietăţile mediei aritmetice:
1)
x min ≤x≤x max
150≤227≤294 (A)
10
∑ ( x i −x )=0
2) i=1
(150 - 227) + (175 - 227) + … + (294 - 227) = 0 (A)
n
∑ x i=n⋅x
3) i=1
10
∑ x i=10⋅x ⇔2270=10⋅227
i =1 (A)
n
∑ ( x i−a )
x '= i=1 =x−a a≠0
4) n
Fie a = 5 (ales arbitrar)
10
∑ ( x i −5 )
(150−5)+(175−5 )+.. .+(294−5 )
x '=i=1 =
10 10
2220
= =222=x−5=227−5
10 (A)
n xi

x '=

i=1
( )
hx
=h ∉ {0 , 1 }
5) n n
Pentru h = 2 (ales arbitrar) avem:
150 175 294
+ +. ..+
2 2 2 1135 227 x
x'= = =113 ,5= =
10 10 2 2 (A)

b) Indicatorii medii de poziţie sunt: mediana, decile, quartile, centile şi modul.


Mediana
Pentru calculul medianei valorile xi trebuie ordonate crescător. (sunt, din ipoteză)
Seria are număr par de termeni (10 termeni), deci mediana este media aritmetică a celor doi
termeni centrali:
235+240
Me= =237 , 5 Euro
2
Deci, în 50% din conturi sunt mai puţin de 237,5 Euro, iar în 50% din conturi sunt peste
237,5 Euro.
Quartila 1:
- se determină locul quartilei 1:
n+1 11
LQ : = =2 , 75
1 4 4 deci Q1 va fi media aritmetică simplă a termenilor 2 şi 3
x 2 + x 3 175+ 195
Q1 = = =185 Euro
2 2
În 25% din conturi sunt sub 185 Euro, iar în 75% din conturi sunt peste 185 Euro.
Quartila 2 = Me
Quartila 3:
- se determină locul quartilei 3:
3 33
LQ : (n+1)= =8 ,25
3 4 4 deci Q3 se găseşte între termenii 8 şi 9.
x + x 256+275
Q3 = 8 9 = =265 , 5 Euro
2 2
În 75% din conturi sunt sub 265,5 Euro, iar în 25% din conturi sunt peste 265,5 Euro.
Decila 1:
- se determină locul decilei 1:
1 11
LD : ( n+1)= =1,1
1 10 10 deci D1 se află între primul şi al doilea termen
x 1 + x 2 150+175 325
D1 = = = =162 ,5 Euro
2 2 2
În 10% din conturi sunt sub 162,5 Euro, iar în 90% din conturi sunt peste 162,5 Euro.
Celelalte decile se calculează în mod analog.
Modul este valoarea cea mai des întâlnită. Fiind serie simplă şi neavând date care să se
repete, seria nu are mod.
c) Gradul de omogenitate al seriei se apreciază ci coeficienţii de variaţie (v, v’).
σ 45 , 68
v = ⋅100= ⋅100=20 , 12 %
x 227
d 37 ,6
v '= ⋅100= ⋅100=16 ,56 %
x 227
σ=√ σ 2 =√2086 ,889=45,68
10
∑ ( xi x)2
σ 2 = i=1 =2086 , 889
10
Deoarece v, v’  35%, apreciem că seria este omogenă, variaţia este mică, media este
reprezentativă.
d) În acest caz, variaţia nefiind continuă se poate utiliza un grafic prin coloane:

310
294
290
275
270
256
250
250 240
235
230

210 200
195
190
175
170
150
150

130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Scara de reprezentare:
1 cm OY = 20 Euro

Rezultatele obţinute cu ajutorul programului EXCEL sunt:

Număr operaţiuni
MEAN 227
STANDARD ERROR 14,446
MEDIAN 237,5
MODE
STANDARD DEVIATION 45,68248
SAMPLE VARIANCE 2086,889
KURTOSIS -0,80501
SKEWNESS -0,28987
RANGE 144
MINIMUM 150
MAXIMUM 294
SUM 2270
COUNT 10