Sunteți pe pagina 1din 5

Atributiile presedintelui

Presedintele reprezinta puterea executiva a unui stat alaturi de guvern. Presedintele


este conducatorul unui stat republic si nu al unui stat monarhic. Acesta detine mai multe
atributii in ceea ce priveste conducerea statului, el reprezinta tara in ceea ce priveste relatia
externa a statului cu celelalte state, este conducatorul armatei, tine cont de respectarea
normelor institutiei si desigur a Constitutiei, numeste guvernul si poate participa la sedintele
lui si desemneaza primul ministru (premierul) tarii pe care o conduce, poate participa la
smmitul NATO si la reuniunile Consiliului European.

Precum spune raportul forumului constitutional 1 Funcţia de preşedinte are atribuţii


care impiedică luarea de decizii eficiente. În sistemul actual preşedintele ajunge să fie dîntr-un
partid şi premierul din alt partid. Executivul bicefal eşuează în cele din urmă datorită faptului
că atribuţiile nu sunt complementare ci contradictorii. De exemplu, reprezentarea externă
revine preşedintelui, dar obligaţiile asumate de acesta în numele ţării trebuie implentate de
Guvern care se poate să fie de altă orientare. Preşedinţia trebuie eliminată.

In lume majoritatea statelor sunt conduse de catre presedinte mai ales dupa Al Doilea
Razboi Mondial. Tarile care au facut parte din regimurile totalitate au fost conduse de catre
un presedinte, dar nu exista democratie. Democratia este forma de guvernamant in care
populatia are dreptul sa decida cine este conducatorul statului prin vot, dar si cine face parte
din Parlament, in regimurile totalitare aceste drepturi erau interzise deoarece presedintele este
vazut ca un tiran si nu se sfatuieste cu nevoile populatiei pentru a conduce tara. Romania a
fost sub regim totalitar incepand din 1947 pana la revolutia din 1989 cand Nicolae Ceausescu,
presedinte al regimului comunist, a fost asasinat in urma revolutiei.

Astazi, Romania este o republica semi-parlamentara condusa de catre presedintele


Klaus Iohannis. 2Constituția României se bazează pe modelul Constituției celei de a cincea
Republici Franceze, și a fost ratificată prin referendum național la data de 8 decembrie 1991.
În anul 2003 a avut loc un plebiscit prin care Constituției i-au fost aduse 79 de amendamente,
devenind astfel conformă cu legislația Uniunii Europene. Conform Constituției, România este
un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului
român este republică . Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului
puterilor — legislativă, executivă și judecătorească — în cadrul unei democrații
constituționale. Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
În urma amendamentelor din 2003, mandatul de președinte a fost prelungit de la 4 la 5 ani.
Președintele numește primul-ministru, care la rândul său numește Guvernul. În timp ce șeful
statului își are reședința la Palatul Cotroceni, primul-ministru împreună cu Guvernul își
desfășoară activitatea la Palatul Victoria.
In Romania, dupa revolutia din 1989, a avut mai multi presedinti deoarece mandatul
este de 4-5 ani insa cum scrie in citatul de mai sus, in anul 2003 s-a prelungit de la 4 la 5 ani.
In 1990 pana in 1992 si din 1992 pana in 1996, presedintele Romaniei a fost Ion Iliescu, din
1996 pana in anul 2000 a fost Emil Constantinescu si din 2000 pana in 2004 a fost reales Ion
1
“Politica Romaniei.”
2
“Reforma Constitutionala in Romania.”

1
Iliescu (fiecare presedinte are dreptul la 2 mandate prezidentiale), in anul 2004 s-au facut
alegeri prezidentiale si Traian Basescu in urma a doua mandate a fost presedintele tarii pana
in anul 2014 cand Klaus Iohannis a fost ales ca presedinte al statului.

 Atributiile presedintelui sunt stipulate in unele articole din Constitutie:


3
ARTICOLUL 80
(1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al
unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a
autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile
statului, precum şi între stat şi societate.
ARTICOLUL 81
(1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi
ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.
(3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al
doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute
în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult
două mandate. Acestea pot fi şi succesive.
ARTICOLUL 83
(1) Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii
jurământului.
(2) Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de
Preşedintele nou ales.
(3) Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război
sau de catastrofă.
ARTICOLUL 85
(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte
Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi
numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a
Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai
pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru
ARTICOLUL 91
(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le
supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri
internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.
(2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici
ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice.
(3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.
ARTICOLUL 94
Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 
a) conferă decoraţii şi titluri de onoare; 

3
“Constitutia Romaniei.”

2
b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral; 
c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege; 
d) acordă graţierea individuală.

Constitutia Frantei este asemanatoare cu cea a Romaniei insa are de asemenea


deosebirile sale. Franta este o republica semi-prezidentiala. O deosebire fata de Romania este
ca presedintele are mai mult un rol protocolar si statul este condus de guvern, guvernul este
desemnat de presedinte si votat de catre parlament.

 Atributiile presedintelui sunt stipulate in unele articole din Constitutie:


4
Art. 5
Președintele Republicii veghează la respectarea Constituţiei. Prin arbitrajul său, acesta
asigură funcţionarea corespunzătoare a autorităţilor publice, precum şi continuitatea statului.
Preşedintele este garantul independenţei naţionale, al integrităţii teritoriale şi al respectării
tratatelor.
Art. 6
Președintele Republicii este ales pentru un mandat de cinci ani, prin sufragiu
universal. Nicio persoană nu poate exercita mai mult de două mandate consecutive.
Modalităţile de aplicare a prezentului articol sunt stabilite prin lege organică.
Art. 8
Președintele Republicii numeşte Prim-ministrul. Preşedintele Republicii dispune
încetarea mandatului Primului ministru la prezentarea de către acesta a demisiei Guvernului.
La propunerea Prim-ministrului, Preşedintele îi numeşte în funcție şi dispune încetarea
mandatului celorlalți membri ai Guvernului.
Art. 9
Președintele Republicii prezidează Consiliul de Miniştri. Art. 10 Preşedintele
Republicii promulgă legile în termen de 15 zile de la transmiterea către Guvern a legii
definitiv adoptate. Înainte de expirarea acestui termen, Preşedintele poate cere Parlamentului
să redeschidă dezbaterile cu privire la lege sau cu privire la anumite articole din cuprinsul
acesteia. Această redeschidere a dezbaterilor nu poate fi refuzată.
Art. 12
După consultarea Prim-ministrului şi a președinților Camerelor Parlamentare,
Preşedintele Republicii poate pronunţa dizolvarea Adunării Naționale. Alegerile generale sunt
organizate cu cel puţin 20 şi cel mult 40 de zile de la dizolvare. Adunarea Națională se
reuneşte de drept în cea de-a doua zi de joi de după alegerea sa. Dacă această reuniune nu are
loc în perioada prevăzută pentru sesiunea ordinară, se va convoca de drept o sesiune cu durata
de 15 zile. În anul următor acestor alegeri nu se poate proceda la o nouă dizolvare.
Art. 14
Președintele Republicii acreditează ambasadorii şi trimişii extraordinari ai puterilor
străine; ambasadorii şi trimişii extraordinari străini sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele
Republicii. 642 Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

Art. 15

4
“Constitutia Republicii Franceze.”

3
Președintele Republicii este Comandantul Suprem al Forţelor Armate. Acesta
prezidează consiliile şi comitetele superioare de apărare naţională.
Art. 18
Președintele Republicii comunică cu cele două Camere ale Parlamentului prin mesaje
care sunt citite în mod public şi care nu sunt urmate de nicio dezbatere. Preşedintele poate lua
cuvântul în faţa Parlamentului întrunit, în acest scop, în Congres. Declaraţia sa poate fi
urmată, fără ca Preşedintele să fie prezent, de o dezbatere care nu face obiectul unui vot. Dacă
nu sunt în sesiune, Camerele Parlamentului se întrunesc special, în acest scop.

Germania este un stat federal alcatuit din 16 landuri. Puterea presedintelui in stat
este limitata si trebuie sa fie neutru deoarece cancelarul este cel care detine puterea suprema,
presedintele este doar de protocol in functie. Presedintele are dreptul sa dizolve parlamentul
atunci cand cancelarul primeste un vot de neincredere, aproba legile si are un mandat de 5 ani
fiind ales de catre Adunarea Federala (membrii fac parte din Parlament).

 Atributiile presedintelui sunt stipulate in unele articole din Constitutie:


5
Art. 54. Alegeri – mandat

1. Președintele Federal este ales fără dezbateri de Convenția Federală. Orice cetățean german
care are drept de vot la alegerile pentru Bundestag și care a împlinit vârsta de 40 de ani poate
fi ales Președinte.
2. Mandatul Președintelui Federal este de cinci ani. Realegerea pentru un mandat consecutiv
este permisă doar o singură dată.
3. Convenția Federală este formată din membrii Bundestagului și dintrun număr egal de
membri aleși pe principiul reprezentării proporționale de reprezentanţele populare ale
landurilor.
4. Convenția Federală se întrunește cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea mandatului
Președintelui Federal sau, în cazul unei încetări premature, în cel mult 30 de zile de la acea
dată. Convenția Federală este convocată de Președintele Bundestagului.
5. După expirarea mandatului electoral, perioada specificată în prima teză a alineatului 4 din
acest articol începe odată cu prima întrunire a Bundestagului.
6. Este aleasă persoana care primește voturile majorității membrilor Convenției Federale.
Dacă, după două scrutine, niciun candidat nu obține respectiva majoritate, este aleasă
persoana care primește cel mai mare număr de voturi la următorul scrutin
Art. 55. Incompatibilități
1. Președintele Federal nu poate fi membru al guvernului sau al unui organ legislativ al
Federației sau al unui land.
2. Președintele Federal nu poate să dețină nicio altă funcție remunerată sau să practice vreo
meserie sau profesie ori să facă parte din conducere sau comisia de supraveghere a unei
întreprinderi administrate pentru profit.

Art. 59.Reprezentarea Federației în sensul dreptului internațional

5
“Constitutia Republicii Federale Germania.”

4
1. Președintele Federal reprezintă Federația în temeiul dreptului internațional. Acesta încheie
tratate cu statele străine, în numele Federației. Președintele Federal acreditează și primește
ambasadori.
2. Tratatele care reglementează relațiile politice ale Federației sau se referă la probleme de
legislație federală necesită acordul sau participarea, sub forma unei legi federale, a
organismelor responsabile, în acest caz, cu adoptarea legii federale. În cazul acordurilor
executive, dispozițiile referitoare la administrația federală se aplică mutatis mutandis.

Rezumat

Atributiile Presedintelui
Romania Franta Germania
Republica semi-prezidentiala Republica Semi-prezidentiala Republica Federala
Mandat de 5 ani Mandat de 5 ani Mandat de 5 ani
Ales de catre popor Ales de catre popor Ales de Adunarea Federala
Aproba legile
Guvern condus de ministru Guvern condus de ministru Guvern codus de cancelar
-imparte puterea cu -imparte puterea cu -putere absoluta
presedintele desi are rol presedintele ca in Romania
protocolar are drept de veto

Bibliografie
“Constitutia Republicii Federale Germania,” n.d. http://codex.just.ro/Tari/Download/DE.
“Constitutia Republicii Franceze,” n.d. http://codex.just.ro/Tari/Download/FR.
“Constitutia Romaniei,” n.d. http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4.
“Politica Romaniei,” n.d. https://ro.wikipedia.org/wiki/Politica_Rom%C3%A2niei.
“Reforma Constitutionala in Romania,” n.d.
file:///C:/Users/user/Downloads/Reforma_constitutionala_in_Romania._Aspe.pdf.

Proiect realizat de Ticu Maria Alexandra


Grupa 7 RISE
Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative