Sunteți pe pagina 1din 42

Perioada : 3 săptămâni (S28 – S30) → 04.05.2020 – 22.05.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice

Luni MEM - măsurarea lungimii unor obiecte folosind etaloane Noi şi lumea din jurul nostru
de forme şi mărimi diferite;
- consemnarea rezultatelor şi discutarea lor ;
3.2.; 4.2.;
- compararea lungimii unor obiecte dintre care
lungimea unuia se cuprinde de un număr întreg de Măsurarea lungimii
5.1.;5.2.;
ori în lungimea celuilalt; a. manual, fişe de lucru,
6.1.; 6.4. - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării metrul tâmplarului / de
lungimii; croitorie, ruleta, laptop,
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite Despre gripă videoproiector Temă de lucru
pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica b.conversaţia,explicaţia, în clasă:
CLR de croitorie, metrul de tâmplărie); demonstraţia,exerciţiul, - aflarea unor
- măsurarea unor dimensiuni cu instrumente de problematizarea, munca lungimi
2.3.; 3.1. măsură potrivite; independentă, cadranele
- rezolvare de probleme; c.activitate frontală,
- citirea rubricii ,,Ne informăm” activitate individuală

- formulare de răspunsuri la întrebările


învăţătoarei;
MM
- audierea cântecului ,,Cât de lung e un viermişor”
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=fz1AQtkhIH4
CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce
tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
1.1.; 1.2.; citire ştafetă etc.); Cheile, după Tudor Arghezi
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi
2.3.; 3.1.; enunţuri a cuvintelor necunoscute;
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
3.2.; 4.1. a. manual, fişe de lucru
cu textul citit;
b. conversaţia euristică,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau
explozia stelară, harta
respectând un detaliu / o idee din text; Evaluare după
povestirii, exerciţiul,
- exerciţii de transcriere, după criterii date; rezolvarea
ghidul de anticipaţie,
- caracterizarea personajelor; sarcinilor de
reţeaua personajelor,
- formulare de răspunsuri , cu argumentare, la lucru
DP explicaţia, ciorchinele
întrebarea ,,Este corectă hotărârea familiei?”
c. activitate frontală,
- desenarea unei secvenţe din text
2.3. individuală, în perechi

AVAP

2.2.

CLR - recitirea textului ,,Cheile”; Cheile, după Tudor Arghezi


1.1.; 1.2.; - ordonarea unor enunţuri date, în ordinea în care s- a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.1.; au petrecut întâmplările; b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1.; - povestirea orală a textului; exerciţiul, jurnalul cu
dublă intrare, explicaţia, Evaluare după
4.2. - realizarea de corespondențe între citate din text și
metoda Philips 6/6, rezolvarea
explicațiile acestora;
jocul, RAI, diamantul sarcinilor de
- dezbatere pe baza întâmplărilor din text;
c. activitate frontală, lucru
DP - selectarea din text a unor cuvinte, după criterii
2.3. date; individuală, în perechi
- identificarea poziţiilor unor sunete în cuvinte date;

EFS Alergare de rezistenta - teren sport Apreciere


1.2.; 2.2.; Exercitii specifice insusirii ritmului:

3.1.;3.2.; 1 . copiii, tinandu-se de maini, cate 4 in linie, trec din Alergare in tempo moderat pe
mers peste obstacole joase asezate in asa fel incat sa distanta de 40-50 m
3.3. fie trecute la fiecare pasire;
- obstacole(bastoane,
2. aceeasi miscare executata din alergare, obstacolele
corzi, cuburi)
fiind asezate la o distanta mai mare intre ele;
CLR
- delimitarea
3. Alergare cu 3-5 pasi intre diferite obstacole si peste globală /
2.3.
ele, inaltimea fiind mica (bastoane, corzi, cuburi etc); spatiului de individuală
4. Alergare peste obstacole joase (30-40 cm); plecare si sosire

5. Alergare in tempo moderat pe distanta de 40-50 m


individual si pe perechi;

- corectari;

- Jocuri dinamice: ,,Urmarirea", ,,Labirintul"

Marti CLR - exerciţii de transcriere; Cheile, după Tudor Arghezi


1.1.; 1.2.; - discuţii despre învăţăturile desprinse din text; a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.1.; - găsirea unui alt titlu pentru text; b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1.; - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; exerciţiul, jurnalul cu
dublă intrare, explicaţia, Evaluare după
4.2. - transformarea unor cuvinte după model dat;
metoda Philips 6/6, rezolvarea
- alcătuiri de enunţuri cu sensurile diferite ale
jocul, RAI, diamantul sarcinilor de
cuvântului ,,cheie”;
c. activitate frontală, lucru
DP - cuvinte cu inţeles opus / asemănător;
2.3. -completarea unor enunţuri lacunare cu ortogramele individuală, în perechi
,,sa / s-a”;

- verificarea însuşirii cunoştintelor despre lungime; Măsurarea lungimii a. auxiliar, fişe de lucru,
MEM metrul tâmplarului / de
- măsurarea lungimii unor obiecte şi compararea croitorie, ruleta Evaluare
1.2.; 3.2.; acestora; b.conversaţia,explicaţia, predictivă
- consemnarea rezultatelor şi discutarea lor ; Despre gripă demonstraţia,exerciţiul,
4.2.; 5.1.;
5.2.; 6.1.; -folosirea altor noţiuni în compararea mărimii
fiinţelor şi obiectelor (lung-scurt, înalt-scund, lat-
6.4. îngust);
problematizarea, munca
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
independentă, cadranele
lungimii;
c.activitate frontală,
- completarea unor casete cu numere potrivite;
individuală, în perechi
CLR - rezolvarea de probleme practice folosind unităţile
de măsură pentru lungime;
2.3.; 3.1. - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată;
- discuţii despre gripă (mod de transmitere, de
tartare etc.);
Activitate practică: Plantarea unor flori, repectând
distanţa dată (de ex. 20 cm)

AVAP - discuţii despre lumea subacvatică; Lumea de sub ape a. 2 buc. carton presat, Apreciere
1.2.; 2.2; - observarea planşei model; 3 buc. carton colorat, globală
2.3.; 2.5. - descrierea materialele şi instrumentele folosite; adeziv aderpren Apreciere
Paşii de lucru: (prenadez) pentru scoici individuală
1. Cu ajutorul cutter-ului tăiaţi interiorul unei Peisaj subacvatic din scoici sau alt adeziv puternic
CLR
bucăţi de carton presat astfel încât să formaţi rama pentru a le susţine, nisip Expoziţie
2.3. lipici lichid pentru nisip,
cu lăţimea de 4 cm;
2. Lipiţi cartonul albastru peste cartonul presat cutter (cuţit pentru
întreg; hârtie), foarfecă,
3. Lipiţi rama peste cartonul obţinut la 2; carioca pentru orice
4. Formaţi vieţuitoare subacvatice din scoici, apoi suprafaţă
b. conversaţia euristică,
le lipiţi cu aderpren;
observarea dirijată,
5. Coloraţi-le cu carioca;
explicaţia, demonstraţia,
6. Presăraţi nisip peste lipiciul lichid pe care l-aţi
munca independentă,
întins în partea de jos a tabloului pentru a obţine turul galeriei
fundul mării; c. activitate frontală,
7. Creaţi decoraţiuni pentru ramă (se poate folosi individuală
tehnica Quilling, se pot lipi scoici mici albe)
EFS - alergari repetate pe distanta de 50 m, executate pe Alergare de rezistenta
teren plat cu start din picioare;
1.2.; 2.2.;
- exersarea startului din picioare la comenzile ,,pe locuri", - teren sport
3.1.;3.2.; ,,pleaca";
Aprecieri
- delimitarea
3.3. - alergari de durata mai lunga alternate cu mers; Pasul lansat in tempo moderat,
executat pe 50 m, pe grupe de 6-8 individuale si
spatiului de plecare si
- Jocuri dinamice: ,,Sarpele isi prinde coada", elevi sosire colective
,,Navodul"
CLR

2.3.

Miercuri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, data, a. manual, fişe de lucru Observarea
meteo, agenda zilei, impresii;
b. conversaţia euristică, sistematică:
2.3.; 3.2. - discuţii despre modul în care îşi organizează Abilităţi şi atitudini de învăţare
învăţarea;

- citirea rubricii ,,Exersăm şi învăţăm”;


CLR Cum poţi face învăţarea mai
- formulare de enunţuri la întrebări date; uşoară?
2.3.; 3.1.
- completarea fişei de lucru ,,Ce trebuie să fac ca să explicaţia, exerciţiul,
pot să învăţ?”; explozia stelară, jurnalul
cu dublă intrare, RAI, atitudinea
- realizarea unui poster cu titlul ,,Cum învăţăm?” elevilor faţă de
jocul, cadranele
AVAP sarcina dată
- exerciţiu-joc: ,,Jurnalul clasei în imagini şi cuvinte”;
c. activitate frontală,
2.6. - identificarea regulilor de igienă pentru învăţare; individuală, pe grupe

- JOC ,,O zi director la şcoală”

CLR - observarea biletului scris de Miţu şi Baruţu, a. manual, fişe de lucru Observare
părinţilor (manual pag. 110);
1.1.; 1.2.; Scrierea funcţională b. conversaţia euristică, sistematică
- explicarea modului de redactare a unui bilet; exerciţiul, , explicaţia,
2.3.; 3.1.; jocul, RAI, munca
3.2.; 4.1.; - transcrierea biletului; independentă,
Biletul
problematizarea
4.2.; 4.3. - scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de
solicitare, cu respectarea convenţiilor; c. activitate frontală,
Text suport: individuală, în perechi
DP

2.3. Cheile, după Tudor Arghezi

AVAP

2.6.

Miercuri MEM - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale Măsurarea capacităţii vaselor a. manual, fişe de lucru, Observarea
pentru măsurarea capacitătii; sticla de 1 litru,cana de sistematică
1.3.; 1.4.; 250 ml, seringa de 5 ml
3.2.; 4.2.; - vizionarea unui fragment dintr-un documentar ,, etc.
5.1.; 5.2.; Capacitatea, unităţi de măsură, litrul” (1 minut şi 14
6.1.; secunde); b.conversaţia,explicaţia,
Despre metode de prevenţie şi
demonstraţia,exerciţiul,
6.4. https://www.youtube.com/watch?v=Pu4ndK0B3EA tratare a unor boli
problematizarea, munca
independentă,
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea
cadranele
acestora în litri şi mililitri;
CLR
c.activitate frontală,
- ordonarea unor vase pe baza capacităţii acestora;
2.3.; 3.1. individuală
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite
pentru efectuarea unor măsurători (cana, paharul,
sticla, vasul gradat etc.);
AVAP
- aflarea unor sume / diferenţe;
2.6.
- compunere / rezolvare de problem;

- citirea rubricii ,,Ne informăm”;


- formulare de răspunsi pe baza celor citite;

MM - interpretarea cântecului ,,La pădure”, exersând Mişcare pe muzică


mişcările sugerate de text; a. manual, laptop,
2.1.; 3.1.; videoproiector
3.2.; 3.4. - învăţarea şi interpretarea cântecului ,,Coroana”, Observare
făcând mişcările sugerate de text; Mişcări sugerate de text / de ritm. b.conversaţia euristică,
sistematică
explicaţia, exerciţiul,
- audiţie ,,Dans slovac nr. 8” de Antonin Dvořák Dansul
CLR demonstraţia, audiţia
https://www.youtube.com/watch?v=P6-DVFsPnLI; Interpretare
1.4. c.activitate frontală,
vocală
- mişcări efectuate în ritmul muzicii individuală, în grup
EFS

2.3.

Joi Limba Engleza

CLR - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor Scrierea funcţională b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; exerciţiul, , explicaţia, sistematică
de punctuaţie);
3.2.; 4.1.; Biletul jocul, RAI, munca
4.2.; 4.3. independentă,
- reconstituirea unor bilete, din bucăţi de hârtie,
Text suport: problematizarea
transcrierea acestora; c. activitate frontală,
DP Cheile, după Tudor Arghezi individuală, în perechi
2.3. - exerciţii de completare a unor bilete cu
informaţiile care lipsesc;
AVAP
2.6. - descoperirea greşelilor din bilete date, rescrierea
acestora;

- colorarea unor bucăţi de bilete, două bilete


amestecate (cu culori diferite pentru fiecare bilet
identificat)
Religie

MEM Măsurarea capacităţii vaselor a. manual, auxiliar , Autoevaluare


diverse obiecte, laptop, controlată
- ordonarea unor vase pe baza capacităţii acestora;
1.3.; 1.4.; videoproiector, sticle de
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite
3.2.; 4.2.; Despre metode de prevenţie şi diverse mărimi, apă etc.
pentru efectuarea unor măsurători;
tratare a unor boli b.conversaţia,explicaţia,
5.1.; 5.2.; -rezolvare / compunerea de probleme;
exerciţiul, învăţarea prin
6.1.; - aflarea unor sume / diferenţe;
descoperire, RAI,
- completarea unor enunţuri lacunare / a unor
problematizarea
6.4. casete;
c.activitate frontală,
- experiment virtual şi practic ,,Volumul corpurilor”
individuală
https://www.youtube.com/watch?v=jUn0oHsb25M
- discuţii despre boli / metode de prevenire şi tratare
a unor boli;
CLR
Joc de rol : ,,La doctor”
2.3.; 3.1.

Vineri AVAP - discuţii despre lumea marină; Peisaj marin a. cartoane - desenate cu Aprecieri
- observarea planşei model; (pictură) peisaj marin, acuarele, globale și
1.2.; 2.2; - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor pensule individuale
2.3.; 2.5. utilizate; b. conversaţia euristică,
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop explicaţia, demonstraţia,
decorative în compoziţie; observaţia, exerciţiul,
- realizarea lucrării munca independentă
c. activitate frontală,
CLR
activitate individuală
2.3.
CLR *Lectură a. fişe de lectură, laptop, Evaluare după
videoproiector, creioane rezolvarea
1.1.; 1.2.; La cireşe, de Ion Creangă colorate / cerate, carioci sarcinilor de
b. conversaţia euristică, lucru
2.3.; 3.1.; - vizionarea filmuleţului ,,La cireşe” exerciţiul, , explicaţia,
3.2.; 4.1. https://www.youtube.com/watch?v=LMYTp7i8SL0 explozia stelară,
- formulare de răspunsuri la întrebări; cadranele, jurnalul cu
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri dublă intrare, jocul
scurte care testează înţelegerea textului vizionat; c. activitate frontală,
- formularea de enunţuri, după diverse criterii; individuală, în perechi
DP
- completarea unor enunţuri lacunare
- argumente PRO / CONTRA privind
2.3. comportamentul lui Nică şi al mătuşii Mărioara;
- povestirea orală a textului;
- recunoaşterea personajelor, după citate date;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
AVAP - numirea unor poveşti scrise de Ion Creangă;
- audierea poeziei ,,Păsărica-n timpul iernii” , de
2.2. Ion Creangă (copiii reţin că autorul era şi poet);
- discuţii despre poezie, cum putem ajuta păsărelele
în anotimpul rece etc.
- realizarea unui desen ,,La cireşe”
MEM

3.2.

MM - citirea rubricii ,,Să reţinem”; a. manual, laptop, boxe,


videoproiector
2.1.; 3.1.; - discuţii despre horă; Hora b.conversaţia euristică, Evaluare după
3.2.; 3.4. explicaţia, exerciţiul, corectitudinea
- vizionare ,,Învață Hora în 60 de Secunde - Curs demonstraţia, audiţia executării
online de Dansuri Populare” c.activitate frontală, în
https://www.youtube.com/watch? Melodia populară ,,Mândru-i jocul
v=O2B289FqZxw Haţegana”
CLR
- executarea paşilor de horă, după indicaţiile date;
1.4.; 3.1.
- vizionarea melodiei ,,Hora”;

https://www.youtube.com/watch?v=hhRelbxSx0Y
EFS
1.1.; 2.3. - executarea paşilor specifici horei; paşilor
perechi, în grup
- vizionarea melodiei populare ,,Mândru-i jocul
Haţegana”

https://www.youtube.com/watch?v=00Hr4hhl6eY

- executarea pasilor pe ritmurile acestei melodii;

- activitate outdoor: dansarea ,,horei / haţeganei”


se va face în curtea şcolii pentru a avea mai mult
spaţiu de mişcare
MEM Măsurarea masei corpurilor a. manual, fişe de lucru, Observare
- aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în diverse cântare, laptop, sistematică
propriile mâini ; videoproiector
1.2.; 1.3.;
- experiment virtual şi practice ,,Masa corpurilor” Despre vaccinare b.conversaţia,explicaţia,
1.4.; 3.2.; https://www.youtube.com/watch?v=DMikheqfQT4 exerciţiul, învăţarea prin
4.2.; 5.1.; - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de descoperire, cadranele,
5.2.; 6.1.; forme şi mărimi diferite; problematizarea
6.4. - măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea c.activitate frontală,
acesteia în kilograme/grame; individuală
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite
pentru efectuarea unor măsurători (cântarul,
balanţa);
- compararea greutăţii unor obiecte;
- identificarea unităţii de măsură potrivite pentru
CLR diverse corpuri illustrate;
- aflarea sumei / diferenţei unor greutăţi;
2.3.; 3.1. - rezolvare de probleme;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre vaccinare

Luni MEM - identificarea instrumentelor de măsură potrivite Măsurarea masei corpurilor a. auxiliar, fişe de lucru Interevaluare
pentru masa corpurilor; b.conversaţia,explicaţia,
1.4.; 1.5.; -rezolvarea / compunerea de probleme; exerciţiul, RAI,
3.2.; 4.2.; - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale Despre vaccinare organizatorul grafic,
pentru măsurarea masei; problematizarea
5.1.; 5.2.;
- aflarea unor sume / diferenţe / produse / câturi; c.activitate frontală,
6.1.; 6.4. - colorarea unor mase în funcţie de criterii date; individuală, în perechi
- completarea unor casete cu numere potrivite;
- discuţii despre importanţa vaccinării;
- exemplificarea unor boli care pot fi prevenite prin
CLR vaccinare

2.3.; 3.1.

AVAP

2.6.
CLR Scrierea cuvintelor care conţin a. manual, auxiliar Evaluare după
litera ,,x” b. conversaţia euristică, rezolvarea
1.1.; 1.2.; exerciţiul, , explicaţia, sarcinilor de
Text suport: ciorchinele, cadranele, lucru
2.3.; 3.1.; organizatorul grafic
3.2.; 4.1.; Cheile, după Tudor Arghezi c. activitate frontală,
- citirea replicilor personajelor illustrate (manual individuală, în perechi
pag. 111) – observarea cuvintelor scrise îngroşat;
4.2.; 4.3.
- exerciţii de scriere a cuvintelor care conţin litera x
- exemplificarea unor cuvinte care conţin litera x şi
se aud (citesc) ,, gz” şi ,,cs” ;
- identificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,cs”;
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor
DP de punctuaţie);
- exercitii de dictare;
2.3. - identificarea variantei corecte de scriere a
cuvintelor marcate dintr-un text dat;
- exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;
- completarea unui rebus didactic;
- alcătuirea unui scurt text cu titlul ,,În excursie”, în
care să folosească cuvinte care conţin litera ,,x”

CLR - exemplificarea unor cuvinte care conţin litera x şi Scrierea cuvintelor care conţin a. auxiliar, fişe de lucru
se aud (citesc) ,, gz” şi ,,cs” ; litera ,,x” b. conversaţia euristică,
1.1.; 1.2.; - identificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,cs”; exerciţiul, , explicaţia,
- extragerea cuvintelor care conţin ,,x” dintr-un text organizatorul grafic
2.3.; 3.1.; dat, alcătuiri de enunţuri cu acestea; c. activitate frontală, Autoevaluare
3.2.; 4.1.; - exerciţii de dictare / transcriere; individuală, în perechi controlată
- completarea unor cuvinte lacunare;
- cuvinte cu sens opus / asemănător , care include
4.2.; 4.3.
cuvinte care conţin litera ,,x”;
- colorarea variantei corecte a cuvintelor;
DP

2.3.
- completarea unor propoziţii lacunare cu cuvinte
care conţin litera ,,x”

AVAP

2.2.

Alergare de rezistenta - traseu marcat Observarea


- exersarea startului de sus, a pasului lansat de Alergare in tempo uniform pe - cronometru sistematica
EFS
semifond; distanta de 70 m, individual si pe
- parcurgerea in pluton (1 grupa fete si 1 grupa perechi: Proba practica
1.2.; 2.2.;
baieti); - ritmul respirator
- exersarea actului respirator;
3.1.;3.2.; Alergare de durata - 2 reprize a
- revenirea dupa efort;
- corectari; 2' (baietii) si 2 reprize a 1'45"
3.3. (fetele) -pauza 4' intre serii
- exersarea pasului lansat si a startului de sus;
- exersarea alergarii de durata in pluton in tempo
uniform moderat impus de elevul desemnat
conducator de pluton timp de 2' (baietii) si 1'45"
CLR (fetele) de doua ori;
- automatizarea structurii actului respirator; - evaluarea alergarii de rezistenja
2.3. - revenirea dupa efort;
Alergare cronometrata: 2' (baietii) si 1'45" (fetele) -
proba de control

Marti CLR - citirea în forme variate a textului dat (citire cu Text informativ. Afişul a. manual, fişe de lucru Observare
voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe b. conversaţia euristică, sistematică
1.1.; 1.2.; roluri, citire ştafetă etc.) ; Text suport: exerciţiul, explicaţia,
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi observarea dirijată,
2.3.; 3.1.; Întâlnire în lumea cărţilor reţeaua personajelor,
3.2.; 4.1.; explozia stelară
Text publicat în revista c. activitate frontală,
enunţuri a cuvintelor necunoscute; ,,Poveştile copilăriei” individuală, în perechi
4.2.; 4.3.
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”);
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu textul citit;
- discuţii pe marginea textului;
DP - observarea textului şi a imaginii, argumentarea
legăturii dintre cele două;
2.3. - transcrierea rubricii ,,REŢINEM!”

Lumea de sub ape a. manual Apreciere


b. conversaţia euristică, globală /
Evaluare exerciţiul, explicaţia, individuală
AVAP turul galeriei, analiza
-numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Swot, diagrama Venn Expoziţie
1.2.; 2.2; utilizate; c. activitate frontală,
2.3.; 2.5. - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii individuală, în perechi
și formei în opere de artă;
- discuţii despre ,,Lumea de sub ape”;
- identificarea a ceea ce li s-a părut gre / uşor /
CLR plictisitor / interesant;
- numirea lucrului cel mai valoros pe care l-au
2.3. învăţat;
- expunerea lucrărilor

MEM - identificarea unor instrumente de măsurare a Măsurarea timpului. Ceasul a. manual, fişe de lucru,
timpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul de magneţi, ace de gămălie, Evaluare după
1.5.; 3.2.; mână,cronometrul; diverse obiecte din fier, modul de
4.2.; 5.1.; - marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii ceasuri, carton rezolvare a
şi sfertului de oră; Despre forţe exercitate de b.conversaţia,explicaţia, sarcinilor de
5.2.; 6.2. magneţi exerciţiul, învăţarea prin lucru
descoperire, cadranele,
experimentul,
problematizarea
CLR c.activitate frontală,
individuală, în perechi
2.3.; 3.1. - realizarea unei corespondenţe între ora indicată de
ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;
- rezolvarea de probleme cu sarcini de măsurare a
timpului , în care se utilizează operaţia de adunare
AVAP şi de scădere ;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”
2.6. - discuţii despre magneţi;
- experiment : cu ajutorul magneţilor atragem
diverse obiecte, observăm că magneţii cu poli
diferiţi se atrag şi magneţii cu poli identici se
resping;
- realizarea unui ceas din hârtie

EFS Cumpana: Gimnastica acrobatica - sala de sport Observarea


sistematica
3.2.; 3.3. - explicare si demonstrare - din sprijin pe genunchi se - saltele
duce un picior spre inapoi cu extensia acestuia si a
capului, varful intins, cu mentinerea pozitiei; Cumpana pe un genunchi cu sprijinul - scara fixa
palmelor pe sol
- algoritmi specifici insusirii corecte a elementului:

CLR - pe saltea, pe genunchi sezand, sprijin pe palme,


ducerea unui picior intins in arcuire: cu sprijin pe scara Semisfoara
2.3. Aprecieri
fixa, cu partener;
individuale si
- cu latura stanga la scara fixa, mana apucat in dreptul
umarului, ducerea piciorului drept intins inapoi, bratul
drept intins inainte sau lateral;

- acelasi exercitiu cu latura dreapta la scara fixa


(perete);

- exersarea cumpenii pe un genunchi;

- corectari;

Semisfoara:

- explicare si demonstrare - pe genunchi, pe calcaie


asezat, cu celalalt picior intins inapoi;

- executarea de exercrtii pregatitoare:

- stand, mainile pe sold: t1- fandare inainte cu colective


piciorul stang; t2 - revenire; t3 - fandare inainte cu
piciorul drept; t4 - revenire in pozitia initiala;

- sezand, picioarele intinse inainte: t1- ridicarea


piciorului drept intins inainte; t2 - revenire; t3 —
ridicarea piciorului stang intins inainte; t4 - revenire.

- balansari de picioare in toate directiile din sprijin la


perete;

- culcat dorsal, ridicarea unui picior sus cu arcuire,


celalalt ramane intins pe sol;
- acelasi lucru cu partener care cauta sa apropie
piciorul la pieptul executantului;-
- exersarea elementului - semisfoara;
- corectari

Mierc uri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, data, Abilităţi şi atitudini de învăţare a. manual, fişe de lucru Observare
2.3.; 3.2. meteo, agenda zilei, impresii; b. conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul,
- discuţii despre învăţare; Recapitulare / Evaluare explozia stelară, jurnalul
cu dublă intrare, RAI,
CLR - exerciţiu-joc ,,Învăţarea nu are vârstă”;
diagrama Venn
2.3.; 3.1. - găsirea asemănărilor şi deosebirilor întremodul de
c. activitate frontală,
învăţare a lor şi cel al bunicilor / părinţilor;
individuală, pe grupe sistematică
- PROIECT ,,Cum invăţăm noi / Cum învăţau bunicii?”;
AVAP
- exerciţiu ,,Fructele învăţării”;
2.6.
- formulare de răspunsuri la întrebări date

Joi CLR - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, a. manual, fişe de lucru Autoevaluare
afişe, anunţuri etc.; controlată
1.1.; 1.2.; Text nonliterar / informativ b. conversaţia euristică,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea exerciţiul, explicaţia,
2.3.; 3.1.; intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie;
3.2.; 4.1.; observarea dirijată,
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc Afişul reţeaua personajelor,
4.2.; 4.3. textul citit; explozia stelară

- identificarea unor informaţii previzibile în diverse c. activitate frontală,


materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare etc.); individuală, în perechi

- realizarea unor afişe pe teme diverse;


DP
- redactarea unor texte literare şi nonliterare pentru
2.3.
revista clasei;
- realizarea unor afişe pe baza unor ilustraţii date;

- organizarea unui concurs de afişe;

- crearea unui text nonliterar având diverse teme

MEM - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor a. manual, fişe de lucru, Autoevaluarea
săptămânii, respectiv ale lunilor anului; calendar, jetoane controlată
1.5.; 3.2.;
4.2.; 5.1.; - identificarea datei unor evenimente din viaţa b.conversaţia,explicaţia,
5.2.; 6.2. personală a copilului; exerciţiul, învăţarea prin
descoperire,
- completarea calendarului personal/calendarului Măsurarea timpului
organizatorul grafic
clasei cu evenimente care au importanţă pentru problematizarea
CLR copii/activităţi extraşcolare; c.activitate frontală,
2.3.; 3.1. Calendarul individuală, în perechi
- construirea unor grafice simple referitoare la
numărul zilelor lunilor anului;

- completarea calendarului naturii ;

- citirea rubricii ,,Ne informăm”; Despre magneţi

- identificarea lunilor corespunzătoare fiecărui


anotimp;

-rezolvare de probleme care include operaţii de


adunare;

- transcrierea ghicitorii din manual (pag. 107);

- discutii despre magneţi

MM - discuţii despre tradiţiile comunei noastre; Jocul sucenesc a. laptop, videoproiector


CD, boxe
2.1.; 3.1.; - identificarea unor evenimente cu ocazia cărora se
3.2.; 3.4. joacă; b.conversaţia euristică,
Observare
explicaţia, exerciţiul, sistematică
- vizionarea unui joc sucenesc (de pe CD propriu);
demonstraţia, audiţia
CLR - discuţii despre jocul sucenesc;
c.activitate frontală, în Aprecieri
1.4.; 3.1. - formarea perechilor şi executarea jocului pe perechi verbale
acorduri muzicale (vioara ca instrument principal); individuale şi
colective
- activitate outdoor: Jocul sucenesc se va face în
EFS curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu de mişcare

1.1.; 2.3.

Joi Limba Engleza

CLR - citirea în forme variate a textelor ,,Ferestrele Recapitulare a. manual, auxiliar, fişe Observare
1.1.; 1.2.; patriei”, de Ioan Popovici şi ,,Cântarea României”, b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; de Alecu Russo; Către vacanţă exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; - identificarea, explicarea şi integrarea în noi explozia stelară,
4.2.; 4.3. enunţuri a cuvintelor necunoscute; cadranelor, RAI
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură c. activitate frontală,
cu textele citite; individuală, în perechi
DP - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau
2.3. respectând un detaliu / o idee din text;

- exerciţii de transcriere, după criterii date;

- identificarea activităţilor unor afişe ilustrate;


- redactarea unor bilete, afişe

Religie
MEM - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, Banii. Schimburi echivalente
50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei ; valoric în concentrul 0 – 1000
1.2.; 1.5.; - schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o
3.2.; 4.2.; bancnotă/un alt grup de bancnote sau monede având
aceeaşi valoare; Despre corpuri şi materiale care a. manual, fişe de lucru,
5.1.; 5.2.;
- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind conduc electricitatea diverse bancnote şi
6.3. bancnotele şi monedele învăţate; monede, jetoane
Evaluare după
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă b.conversaţia,explicaţia,
modul de
singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma exerciţiul, învăţarea prin
rezolvare a
de bani de care dispun; descoperire, cadranele,
sarcinilor de
CLR - recunoasterea aparatelor care funcţionează cu problematizarea
lucru
ajutorul curentului electric; c.activitate frontală,
2.3.; 3.1. - compararea unor sume de bani compuse din individuală, în perechi
monede şi bancnote diferite;
DP - rezolvări practice de probleme ce se ivesc în viaţa
2.3. de zi cu zi;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”
- formulări de răspunsuri la întrebări;
- materiale conductoare / izolatoare
Vineri AVAP - discuţii despre poveşti; Cufărul cu poveşti a. manual, laptop, Observare
2.2.; 2.3.; - numirea poveştilor în care apar castele; videoproiector, creioane sistematică
- observarea celor două castele ilustrate din manual, La castel colorate, bloc de desen
2.4.; 2.5.;
pag. 38 (Castelul Peleş si un castel desenat); (Desen) b. conversaţia euristică,
2.6. - identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre exerciţiul, explicaţia,
cele două castele; observarea dirijată,
- crearea unor scurte texte pornind de la cele două munca independentă,
imagini (castele); diagrama Venn
CLR - realizarea unui desen cu titlul ,,Castelul” ; c. activitate frontală,
- audierea / interpretarea cântecului ,,A fost odată individuală
2.1.; 2.3. un castel”
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9V8g

MM
1.4.

Vineri CLR - citirea poeziei – identificarea titlului, autorul, *Lectură


numărul de strofe şi de versuri;
1.1.; 1.2.; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce Covoraşul cu bucluc, de Emilia
este vorba în această poezie?” Plugaru
2.3.; 3.1.; - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
3.2.; 4.1.; scurte care testează înţelegerea textului audiat
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre
a. fișe de lectură, laptop,
conţinutul poeziei;
4.2.; 4.3. videoproiector, creioane
- caracterizarea personajelor;
colorate, foi albe
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
b. conversaţia, explozia
- scrierea unui bilet bunicuţei;
stelară, explicaţia,
- desenarea unor secvenţe din poezie; Autoapreciere
AVAP exerciţiul, metoda
- audierea / vizionarea cântecului ,,Bunicuţa”
pălăriilor gânditoare,
https://www.youtube.com/watch?v=skctxg0uCvs
2.2. cadranele, reţeaua
personajelor, cubul
c. activitate frontală,
individuală, pe grupe
MM

1.4.

MM - citirea rubricii ,,Să reţinem”; a. manual, laptop, Observarea


- marşul – pas egal pe muzică – discuţii , executarea videoproiector sistematică
2.1.; 3.1.; paşilor; Pasul cadențat. Marșul b.conversaţia euristică,
3.2.; 3.4. - vizionare ,,Marşul lui Iancu”, după Timotei explicaţia, exerciţiul,
Popovici demonstraţia, audiţia,
https://doxologia.ro/video-marsul-lui-iancu-versuri- jocul
george-baritiu-muzica-timotei-popovici c.activitate frontală,
- executarea marşului pe acordurile muzicale, în individuală
CLR
timp ce interpretează vocal;
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica
1.4.; 3.1.
audiată sau pe cântec;
- interpretarea cântecului ,,Răsună codrul”
https://www.youtube.com/watch?v=nvz5TFVPzHE
- marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de
marș;
EFS
2.3.

MEM - schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o Banii. Schimburi echivalente a. manual, auxiliar,
bancnotă/un alt grup de bancnote sau monede valoric în concentrul 0 – 1000 Autoevaluare
1.5.; 3.2.; b.conversaţia,explicaţia controlată
având aceeaşi valoare;
4.2.; 5.1.; , exerciţiul, învăţarea
Despre corpuri şi materiale care
- adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind prin descoperire,
5.2.; 6.3. conduc electricitatea
bancnotele şi monedele învăţate; cadranele,
problematizarea,
- implicarea copiilor în experienţe în care să brainstormingul
CLR decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect c.activitate frontală,
cu suma de bani de care dispun – Joc de rol ,,La individuală, în perechi
2.3.; 3.1. magazin”;

- compararea unor sume de bani compuse din


monede şi bancnote diferite;
DP
- rezolvare şi compunere de probleme;
2.3.
- mici experimente despre curentul electric,
pericolele la care se pot expune;

- identificarea unor vieţuitoare care produc


electricitate / a unor aparate care funcţionează cu
ajutorul curentului electric;

- formulare de răspunsuri la întrebarea ,,Ce s-ar


întâmpla dacă energia electrică ar dispărea
definitiv?”
Luni MEM

1.5.; 3.2.;
- exerciţii de observare a unor date dintr-un tabel şi
4.2.; 5.1.; citirea acestora;
5.2.; 6.1.; - exerciţii de observare şi citire a unui grafic; a. manual, fişe de lucru
6.2.; 6.3.; - trasarea corectă a unui tabel; b.conversaţia,explicaţia,
6.4. - exerciţii de compunere a unor probleme după Organizarea şi reprezentarea exerciţiul, învăţarea prin
datele unui tabel şi rezolvarea acestora; datelor din mediul cunoscut descoperire, cadranele, Observare
- desenarea unor obiecte; problematizarea, sistematică
- completarea unor tabele, după cerinţe date; organizatorul grafic
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; Despre unde şi vibraţii c.activitate frontală,
CLR
- discuţii despre unde şi vibraţii; individuală, în perechi
- exerciţii de imitare / identificare a unor sunete,
2.3.; 3.1. după cerinţe date;
- citirea unor curiozităţi din lumea animalelor
AVAP
2.6.

CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru


enunţuri date;
- citirea textelor ,,La secere”, după Ion a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.; Agârbiceanu, ,,Pământul românesc şi
frumuseţile lui”, de George Vâlsan, şi ,,Freamăt b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; de codru”, de Mihai Eminescu – identificarea explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1.; tipului de text de care care aparţin; Recapitulare Autoevaluare
cadranele, RAI,
- redactarea unor bilete, după diverse cerinţe; controlată
- realizarea unui afiş despre serbarea de sfârşit Către vacanţă ciorchinele
4.2.; 4.3.
de an şcolar;
- realizare de corespondenţe între mesaje date şi c. activitate frontală,
DP tipurile de bilete; individuală, în perechi
- ordonare de enunţuri pentru a forma bilete /
2.3 afişe

CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă
1.1.; 1.2.; sumativă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia,
3.2.; 4.1.; munca independentă
4.2.; 4.3. c. activitate individuală

EFS Podul de jos: Gimnastica acrobatica - sala de sport Observare


- explicare si demonstrare - din culcat, bratele se sistematica
3.2.; 3.3. indoaie si palmele iau contact cu solul sub umeri cu Podul de jos - saltele de gimnastica
degetele mari langa Rulari
urechi, genunchii se indoaie, cu asezarea talpilor cat Rostogoliri
mai
aproape de bazin. Urmeaza ridicarea corpului prin
intinderea
energica a bratelor si picioarelor;
CLR
- exercitii pregatitoare:
- balansari si rotari de brate; Aprecieri
2.3. - extensii si indoiri ale trunchiului cu bratele in
prelungire; individuale si
- rotari si rasuciri de trunchi.
- exersarea podului de jos in perechi (cu ajutor);
DP colective
- corectari
Rulari:
2.3. explicarea-demonstrarea tipurilor de rulari:
rulare laterala - se executa din culcat cu bratele in
prelungirea corpului si se porneste cu incrucisarea
piciorului opus partii spre care se face rularea,
intins peste celalalt si rularea in culcat facial,
revenirea facandu-se inversand piciorul care
incruciseaza. Doua rulari executate In continuare,
pe aceeasi directie, reprezinta o rostogolire
laterala;
rulare pe spate - din stand cu spatele la saltea
ghemuit, rulare inapoi pe spate corpul grupat -
bratele imbratiseaza genunchii, capul aplecat cu
barbia in piept, rulare inainte cu revenire in
ghemuit si ridicare in stand;
- rulare pe abdomen si piept – din culcat facial,
palmele sprijinite pe sol la nivclul pieplului cu
dcgetele inainte, irnpulsie prin intinderea bratelor o
data cu extensia ampla a capului si trunchiului si
ridicarea picioarelor intinse si lipite, corpul in
extensie (bratele pot fi pozitionate in prelungirea
corpului, la ceafa, lateral, pe solduri);
Marti CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Exerciţii diverse a. fişe de lucru Autoevaluarea
1.1.; 1.2.; adaptarea intonaţiei impusă de semnele de b. conversaţia euristică, controlată
2.3.; 3.1.; exerciţiul, explicaţia,
punctuaţie; observarea dirijată,
reţeaua personajelor,
3.2.; 4.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări; explozia stelară
4.2.; 4.3. c. activitate frontală,
- cuvinte cu sens asemănător / opus; individuală, în perechi
DP
2.3. - completarea unui scurt text cu cuvinte care conţin
litera ,,x”;
AVAP
2.6. - formularea unui bilet , după cerinţe date;
- realizarea unui afiş pe o temă dată;

- exerciţii de scriere corectă


- vizionarea documentarului ,, Top 20 - Cele mai Cufărul cu poveşti a. manual, laptop,
Frumoase Castele din Europa” videoproiector, diverse
materiale
https://www.youtube.com/watch? b. conversaţia euristică,
La castel exerciţiul, explicaţia,
v=pnmWfaFQ2Hg;
observarea dirijată,
( construcţie) munca independentă,
- discuţii despre castelele vizionate; diagrama Venn
AVAP c. activitate frontală,
2.2.; 2.3.; - identificarea materialelor şi tehnicile de lucru individuală
2.4.; 2.5.; pentru construirea unor castele;
2.6. Apreciere
- observarea castelelor ilustrate în manual, pag. 39; globală /
CLR individuală
2.3.; 4.2. - identificarea materialelor din care au fost făcute
şi a modului de realizare a acestora;
MM
1.4. - construirea unui castel, folosind diverse material
(carton, cuburi, hârtie etc.);

- redactarea unei scurte poveşti despre castelul


propriu
MEM - exerciţii de observare a unor date dintr-un tabel / Organizarea şi reprezentarea a. auxiliar, fişe de lucru
grafic şi citirea acestora; datelor din mediul cunoscut b.conversaţia,explicaţia,
1.5.; 3.2.; - trasarea corectă a unui tabel; exerciţiul, învăţarea prin
4.2.; 5.1.; - exerciţii de compunere a unor probleme după descoperire, cadranele,
datele unui tabel şi rezolvarea acestora; Despre unde şi vibraţii problematizarea,
5.2.; 6.1.;
- completarea unor tabele, după cerinţe date; organizatorul grafic
6.2.; 6.3.; - desenarea unor obiecte într-un tabel, respectând c.activitate frontală,
6.4. coordonate date; individuală, în perechi Interevaluare
- aflarea unor sume / diferenţe, pentru a completa
tabele;
- completarea unor enunţuri lacunare cu date care
CLR reies dintr-un grafic;
- discuţii despre unde şi vibraţii
2.3.; 3.1.

EFS Gimnastica acrobatica

3.2.; 3.3.
- intreceri pe grupe;
- sala de sport
- evaluarea deprinderilor specifice gimnasticii Proba de control -elemente de Probă practică
gimnastica acrobatica izolate - saltele de gimnastica
acrobatice
CLR

2.3.

Miercuri DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, Explorarea meseriilor a. manual, fişe de lucru Observare
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii; sistematică
2.3.; 3.3. b. conversaţia euristică,
- discuţii despre meserii;
explicaţia, exerciţiul,
Oamenii şi meseriile lor. Meseria, explozia stelară, jurnalul
- exemplificarea unor meserii cunoscute;
brăţară de aur cu dublă intrare, jocul, Tehnica
CLR - formulări de răspunsuri la întrebarea ,,De ce ,,Colegii
ciorchinele, diagrama
e important să avem o meserie?”; întreabă”
2.3.; 3.1. Venn, brainstormingul
- citirea rubricii ,,Învăţăm şi experimentăm”;
c. activitate frontală,
- identificarea uneltelor folosite de anumite
meserii;

- joc ,,De-a bucătarul”;

- discuţii despre bunele maniere când


mergem la cumpărături;
AVAP individuală, pe grupe
- jocuri ,,De-a vânzătorul”; ,,De-a
prezentatorul TV”; Meseria de poet”;
2.6.
- citirea poeziei ,,Bunicul şi cele patru rase”,
de Nichita Stănescu;

- formulare de răspunsuri la întrebările


învăţătoarei;

- completarea unor versuri lacunare

CLR Ameliorare/ dezvoltare


a. fișe de ameliorare /
1.1.; 1.2.; - exerciții de ameliorare – Evaluare
de dezvoltare,
dezvoltare
2.3.; 3.1.; după
b. conversația,
3.2.; 4.1.; Oră de ameliorare-dezvoltare:
explicația, exercițiul, rezolvarea
– Activităţile de învăţare cu caracter problematizarea sarcinilor de
4.2.; 4.3.
ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/
problemele (individuale/ale majorităţii c. frontală, individuală, dezvoltare:
DP elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea în perechi, pe grupe
sumativă.
2.3.

AVAP Autoreflecţia

2.6.

MEM - enumerarea unităţilor de măsură studiate; Autoevaluare


- citirea datelor dintr-un tabel / înregistrarea Recapitulare
unor date într-un tabel;

- stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri;

- identificarea unor instrumente de măsură;

- rezolvări de exerciţii şi probleme; a. manual, fişe de lucru


1.5.; 3.2.;
4.2.; 5.1.; - compunerea de probleme, după diverse
criterii; b.conversaţia,explicaţia,
5.2.; 6.1.;
exerciţiul, învăţarea prin
6.2.; 6.3.;
- stabilirea orei după imagini; descoperire, cadranele,
6.4.
problematizarea, RAI, controlată
- completarea unor enunţuri lacunare cu
informaţii potrive legate de unităţile de organizatorul grafic
măsură;
CLR c.activitate frontală,
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri individuală, în perechi,
2.3.; 3.1. date;
pe grupe
- identificarea unor metode de evitare a
îmbolnăvirii, după imagini date;

- discuţii despre magneţi, unde şi vibraţii;

- numirea zilelor săptămânii, lunilor anului


etc.

MM - vizionarea unui filmuleţ despre explicarea Braşoveanca a.laptop, Evaluare după


paşilor făcuţi în dansul ,,Braşoveanca”; videoproiector, boxe corectitudinea
2.1.; 3.1.; https://www.youtube.com/watch? paşilor
3.2.; 3.4. v=qVr4Bjb9EGY b.conversaţia euristică,
explicaţia, exerciţiul,
- vizionarea jocului ,,Braşoveanca” –
interpretare ritmică
https://www.youtube.com/watch? demonstraţia, audiţia,
CLR jocul
v=BTWqNC72EFk

- activitate outdoor: dansarea c.activitate frontală, în


1.4.; 3.1.

perechi
EFS ,,braşovencei” se va face în curtea şcolii pentru a
avea mai mult spaţiu
1.1.; 2.3.

Joi Limba Engleza

CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare


1.1.; 1.2.; - exerciții de ameliorare – a. fișe de ameliorare / de Evaluare
2.3.; 3.1.; – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat dezvoltare dezvoltare, după
3.2.; 4.1.; de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor b. conversația, rezolvarea
4.2.; 4.3. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de explicația, exercițiul, sarcinilor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. problematizarea
DP ameliorare/
c. frontală, individuală,
2.3. în perechi, pe grupe dezvoltare:

AVAP
2.6. Autoreflecţia

Religie
MEM Itemii probei de evaluare

1.5.; 3.2.; a. fișe de evaluare


4.2.; 5.1.; Probă de evaluare sumativă
sumativă
5.2.; 6.1.; b.conversaţia, Probă scrisă
6.2.; 6.3.; munca independentă
c. activitate individuală
6.4.

Vineri AVAP Cufărul cu poveşti a. manual, laptop, Observare


2.2.; 2.3.; - citirea fragmentului ,,Harap Alb” , de Ion Creangă
2.4.; 2.5.; şi textul despre unicorn;
- formulare de răspunsuri la întrebări; Cai şi unicorni
2.6.
- observarea imaginilor cu cai şi unicorni;
- discuţii despre cai şi unicorni – asemănări / videoproiector, bloc de
deosebiri; desen, creioane colorate
- numirea unor poveşti / texte în care au întâlnit cai; b. conversaţia euristică,
CLR - vizionarea unor imagini cu unicorni (fără sonor) exerciţiul, explicaţia,
https://www.youtube.com/watch?v=cQMfo8-LpJg observarea dirijată, sistematică
2.3.; 3.1. - desenarea unor cai / unicorni; munca independentă,
- audierea / interpretarea cântecului ,,Căluţul” diagrama Venn
https://www.youtube.com/watch?v=iQwrqhHSoDA c. activitate frontală,
individuală
MM

1.4.

Vineri CLR *Lectură a. fișe de lectură Tehnica


- ghicirea personajelor, după caracterizarea în b. conversaţia, ,,Partenerul
1.1.; 1.2.; versuri; explicaţia, exerciţiul, întreabă”
- transcrierea unor versuri; munca independentă,
2.3.; 3.1.; - stabilirea de asemănări / deosebiri dintre Ghiceşte personajul de poveste, după jocul didactic, jurnalul
3.2.; 4.1.; personaje; caracterizarea în versuri cu dublă intrare
- redactarea unui afiş despre un spectacol la care c. activitate frontală,
participă personaje din poveste; individuală, în perechi
4.2.; 4.3.
- formulări de răspunsuri la diverse întrebări;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- desenarea personajului preferat;
- audierea cântecului ,,Zăpăceşti poveştile”
DP https://www.youtube.com/watch?
v=GiedNkQNvTU;
2.3. - exerciţii de corectare a poveştilor
prezentate;
JOC: Cine sunt?
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor, apoi se
lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să vadă ce
scrie pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un coleg
AVAP pe care să-l întrebe ,,Cine sunt?”, iar acesta va
trebui să mimeze personajul respectiv, iar colegul să
ghicească cine este.
2.2.

MM

2.1.; 3.1.; - audierea unui text despre originea periniţei şi a


3.2.; 3.4. semnificaţiei acesteia; a.laptop, videoproiector,
boxe
b.conversaţia euristică,
- formulări de propoziţii la întrebările învăţătoarei; Evaluare după
explicaţia, exerciţiul,
corectitudinea
demonstraţia, audiţia,
CLR - vizionarea paşilor în jocul ,,Periniţa” – executarea paşilor
Periniţa jocul popular
paşilor pe melodia acesteia; c.activitate frontală,
1.4.; 3.1. individuală, în perechi,
https://www.youtube.com/watch?v=i9ElNJwsrjE; în grup
- activitate outdoor: dansarea ,,periniţei” se
va face în curtea şcolii pentru a avea mai mult
EFS spaţiu
1.1.; 2.3.

MEM Oră de ameliorare-dezvoltare:

– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ


1.5.; 3.2.;
se vor stabili în funcţie de problemele
4.2.; 5.1.; a. fișe de ameliorare /
(individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Ameliorare/ dezvoltare
5.2.; 6.1.; de dezvoltare, Evaluare
identificate după evaluarea sumativă.
6.2.; b. conversația, după
- exerciții de ameliorare –
explicația, exercițiul, rezolvarea
6.3.; 6.4. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad dezvoltare problematizarea sarcinilor de
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii c. frontală, ameliorare/
care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor individuală, în perechi, dezvoltare
de evaluare vizate prin proba de evaluare pe grupe
DP sumativă.

2.3.
COVORAŞUL CU BUCLUC

de Emilia Plugaru
                        Dragă-i este Irinuţei,
                        Casa mic-a bunicuţei.
                        Are şi Irina casă –
                        Nouă, mare, luminoasă.
 
                        Însă Irinucă-i pare
                        C-a bunică-i mult mai mare,
                        Fiindcă-n ea încap deodată,
                        Picii toţi de lângă poartă.
 
                        Maică-sa o pedepseşte,
                        Când fetiţa îndrăzneşte
                        Să adune-n casa nouă,
                        Copilaşi vreo zece, nouă.
 
                        – Mămicuţo, te rugăm,
                        Doar un pic ne mai jucăm
                        Grămăjoară, împreună,
                        Pe covorul cel de lână.
 
                        Pe covorul cel pufos
                        Care stă întins pe jos…
                        Maică-sa nu vrea s-audă,
                        E mereu la toate surdă.
 
                        Şi-atunci buna bunicuţă,
                        Ia micuţii de mânuţă
                        Şi îi duce-n casa ei.
                        La căsuţa cu doi tei.
 
                        Dragă-i este Irinuţei
                        Casa mic-a bunicuţei,
                        Fiindc-aici încap deodată,
                        Picii toţi de lângă poartă
 
                        Şi nu are covoraş,
                        Chiar atât de buclucaş.
VERSURI PRIN CARE POT FI CARACTERIZATE PERSONAJE DIN POVESTI INDRAGITE DE COPII

ALBA-CA-ZAPADA :

In casuta din padure

Eu indata fac curat :

Farfurii , cescute , oale ,

Stau acum frumos in raft ,

Si hainute si patuturi

Astazi am aerisit ,

Iar piticii pot sa vina ,

Totul este pregatit.

CAPRA CU TREI IEZI :

Iezii mamei , iezi frumosi

Mai ramaneti sanatosi…

Insa lupul daca vine ,

Sa incuiati usa bine !


IEZII :

Mergi sanatoasa , mamuca ,

Usa o vom incuia

Si cuminti te-om astepta !

LUPUL :

Cred ca ma cunosteti bine !

Eu sunt lupul cel vestit

Si pe iezi si pe Scufita

Uneori i-am inghitit .

Mi-a venit de hac cumatra ,

Vanatorul iscusit ,

Dar , sa stiti , de-atunci , prieteni ,

Jur pe par , m-am cumintit !

URSUL :

Stiti ? Eu am avut o coada

Lunga , mare si stufoasa …

Si o mai aveam si astazi ,


Daca nu ma lacomeam

Sa prind peste mult din balta ,

Precum vulpea m-a-nvatat .

Si … sunt tare … suparat !

VULPEA :

Vai , ce greu e sa fii vulpe ,

Caci toti te vorbesc de rau !

Spun ca-s hoata , ca-s vicleana

Ori … ca mint …

Si-mi pare rau .

M-ati vazut , copii , vreodata

C-o gaina de furat ?

Uite , sacu-i gol acum … ,

De … trei zile n-am mancat !

FATA MOSULUI :

Eu de munca nu ma sperii :

Curat , perii si gatesc ,


Doar mamuca mea si sora

Tot mereu ma necajesc .

Si-am sa plec acum in lume ,

Dar tatuca m-a-nvatat

Sa fiu harnica si buna

Si voi urma al sau sfat !

FATA BABEI :

Cum sa spal cu mana-mi fina

Javra asta de catel …

Ori sa-mi rup ia cea noua ,

Cocotandu-ma in par ?

Iar fantana cea murdara

Si cuptorul cel stricat

Cu aste manute gingase

Cum sa le fi curatat ?

MOTANUL INCALTAT :

Nu cred c-ati vazut vreodata


Cand in lume ati umblat ,

Un motan istet ca mine …

Si cu cizme incaltat !

Soarecii nu sunt ca mine …

Eu de mult n-am mai mancat .

La stapanul meu acasa

Eu traiesc ca-ntr-un palat .

COCOSUL :

Cucurigu ! Cucurigu !

Hai , deschide iute poarta ,

Mosule , ca am venit

Cu doi bani gasiti in punga

Si cu ce-am agonisit .

Cucurigu ! Cucurigu !

Strig de zor sa m-auziti ,

In ograda mosului

Rog cu totii sa poftiti !


LIZUCA :

Hai , Patrocle , hai odata ,

Sa fugim acum

In Dumbrava minunata ,

Unde-s oameni buni .

Drumu-i lung , necunoscut ,

Inserarea vine …

Sa ajungem de indat’

La bunici , ca-i bine .