Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat, Avizat,

Director,
Responsabil comisie metodică
prof. ......................
........................................

Aria curriculară: Sănătate şi motricitate


Disciplina de învăţământ: Educaţie fizică şi sport
Clasa pregătitoare
Varianta de curriculum: Curriculum nucleu
Nr. de ore: 2 ore/săptămână
An şcolar 2012-2013

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (13 săptămâni, 26 ore)
Nr.
Nr. Unitatea de
C.S. Conţinuturi de Săptămâna Observaţii
crt. învăţare
ore
1. Igienă şi 1.4 #Măsuri igienice
protecţie minimale după lecţia de
individuală educaţie fizică şi sport
2 I
#Măsuri de protejare
individuală şi a
colegilor/partenerilor
2. Elemente de 1.2, # Poziţii : drepţi, pe loc După
organizare a 1.3 repaus, şezând însuşire,
activităţilor #Formaţii de adunare : în aceste
motrice cerc, în semicerc, în linie elemente de
organizare a
pe un rând
activităţilor
#Formaţii de deplasare : 5 II-IV motrice se
în cerc, în coloană câte vor exersa
unul pe parcursul
#Întoarceri prin săritură anului
la stânga şi la dreapta şcolar.
#Evaluare
3. Elemente ale 1.1, #Cerinţele specifice şi Băile de aer
dezvoltării 1.3 regulile participării la şi de soare
fizice activităţile de educaţie se vor
armonioase psiho-motrică, în interior realiza pe
tot
şi în aer liber.
parcursul
#Băi de aer şi de soare
7 IV-VII anului
#Exerciţii de influenţare şcolar,
selectivă a aparatului adaptând
locomotor durata
#Educarea actului acestora la
respirator condiţiile
meteo.
4. Calităţi 1.3, #Dezvoltarea forţei 12 VIII-XIII
motrice 2.2, dinamice a membrelor
3.2, inferioare, a spatelui şi a

Şcoala cu clasele I-IV TarniŢA


Prof înv. Primar : Adriana Pruteanu
3.3 abdomenului
# Dezvoltarea rezistenţei
la eforturi aerobe
# Dezvoltarea vitezei de
reacţie şi de execuţie a
mişcărilor singulare, la
semnale acustice, vizuale
şi tactile
# Dezvoltarea vitezei de
deplasare pe distanţe
scurte (10-15m)
# Dezvoltarea vitezei de
execuţie a unor mişcări
repetate şi cunoscute
# Mobilitate şi stabilitate
articulară
#Evaluare

Semestrul al II-lea (21 săptămâni, 42 ore)

Şcoala cu clasele I-IV TarniŢA


Prof înv. Primar : Adriana Pruteanu
Nr.
Nr. Unitatea de
C.S. Conţinuturi de Săptămâna Observaţii
crt. învăţare
ore
1. Deprinderi 1.3, #Variante de mers :
motrice 2.1, obişnuit, pe vârfuri,
2.2, ghemuit
3.1, #Variante de alergare : în
3.2, tempo uniform moderat,
3.3 accelerată, cu ocolire de
obstacole, cu schimbare
de direcţie
#Sărituri : pe loc, de pe
loc în lungime, de pe loc
în adâncime, peste
obstacole
#Deplasări în echilibru
pe suprafeţe orizontale 23 I-XII
înguste şi înălţate
#Tracţiuni pe banca de
gimnastică, cu ajutorul
braţelor şi picioarelor
#Târâre pe genunchi şi
coate
#Aruncare azvârlită cu o
mână, la distanţă şi la
ţintă
#Prindere cu două mâini
la piept, din autoaruncări
şi de la partener
#Evaluare
2. Deprinderi 3.1, #Specifice atletismului :
motrice 3.2, -startul de sus, comenzile
specifice 3.3 şi regulile de deplasare la
atletismului şi alergarea de viteză
jocurilor -elanul-bătaia-
sportive desprinderea în ghemuit
şi aterizarea la săritura în
lungime
19 XII-XXI
#Specifice jocurilor
sportive : unu-două
procedee de prindere şi
pasare a mingii şi a unui
procedeu de finalizare
#ştafete şi jocuri
dinamice
#Evaluare finală

Şcoala cu clasele I-IV TarniŢA


Prof înv. Primar : Adriana Pruteanu