Sunteți pe pagina 1din 22

Australia

Australia –
continentul
de la celălalt capăt al lumii
Cu animalele şi plantele sale sălbatice neobişnuite, Munţi şi câmpii
cu formaţiunile stâncoase fantastice şi cultura Un şir aproape neîntrerupt de munţi se întinde în
misterioasă a băştinaşilor, Australia este una partea de est a Australiei, de la insula Tasmania, din
dintre cele mai uluitoare ţări din lume şi unică prin sud, şi până la peninsula Capul York, în nord. Este
faptul că teritoriul său constituie un întreg conti- cunoscut sub denumirea de Cordiliera Australiană
nent. Cu o suprafaţă de circa 7,7 milioane km², (Munţii Marii Cumpene de Ape) deoarece constituie
ŢARĂ o graniţă între fâşia îngustă de coastă şi câmpiile din
Australia este cea mai mare ţară din întreaga
Denumire oficială emisferă sudică. interior.
Uniunea Australiană Cele mai înalte vârfuri muntoase ale Cordilierei
Cod internaţional Australiene se află în regiunea Alpilor Australieni.
AU Geografie
Deşi mare parte din continentul australian se Cel mai înalt vârf muntos, Kosciusko (2 229 m), se
Localizare geografică află în Munţii Snowy. Beneficiind de zăpadă din
Oceania; află în cadrul centurii deşertice care acoperă
între 10° şi 44° lat. S globul de ambele părţi ale Tropicului Capricornului, belşug din iulie şi până în septembrie, acesta este
şi 113° şi 153°30' long. E relieful său nu cuprinde doar porţiuni de deşert singurul loc din Australia unde pot fi practicate
Suprafaţă fierbinte. Din punct de vedere geografic, Australia sporturi de iarnă.
7 686 850 km2 este, de fapt, extrem de diversificată. Vârfurile Cordilierei Australiene scad în înălţime de
Capitală la sud către nord şi, cu excepţia celor din lanţul
Canberra muntos New England, majoritatea au o înălţime mai
Climă mică de 1 000 m. Către est, Cordiliera Australiană
Climă maritimă în est este mărginită de o câmpie de coastă cu o suprafaţă
şi sud‑est; climă caldă cu veri variabilă. Datorită ploilor şi condiţiilor prielnice de
secetoase în sud şi în sud‑vest;
regiunile de coastă din nord‑est sol, această câmpie este cea mai intens cultivată şi
au o climă caldă cu ierni cea mai populată regiune din Australia.
uscate; climă tropicală în nord; În vestul Cordilierei Australiene se întinde o vastă
în zona centrală, climat regiune de câmpie. Lacul Eyre, situat la peste 15 m
de stepă; climat deşertic
pe continent; sub nivelul mării, se află în centrul acestui mare
Canberra 20,1°C/1 584 mm; bazin. După o perioadă de ploi abundente, zone mari
Adelaide 22,8°C/536 mm; ale bazinului, mai multe mii de kilometri pătraţi, pot
Brisbane 25°C/1 135 mm; fi acoperite cu apă, însă, deseori, acestea se reduc la
Perth 23,4°C/882 mm;
Sydney 22,3°C/1 181 mm câteva lacuri mici.
Fus orar
CET +7 până la +9 ore Scutul Australian
Scutul Australian acoperă întreaga jumătate vestică
a Australiei. Cândva, făcea parte din Gondwana,
Cel mai cunoscut marsupial supercontinentul străvechi format în urmă cu 2,2 mi-
din Australia este cangurul. liarde de ani. Cu excepţia câmpiei joase Nullarbor din
Există 43 de specii de cangur, sud şi a regiunilor muntoase care îl mărginesc,
printre care cangurul uriaş, acesta are înălţimi cuprinse între 200 şi 900 m.
care atinge o înălţime Scutul Australian este mărginit în special de masivi
de 1,8 m, şi cangurul‑şobolan, muntoşi străvechi şi de platouri. Lanţurile muntoase
care nu depăşeşte mărimea din partea de est sunt cele mai impresionante: lanţul
unui şobolan. Cangurii gri, Macdonnell, unde vârful Ziel atinge 1 510 m, şi
din regiunea de est, îşi poartă Musgrave, unde vârful Woodroffe ajunge la 1 440 m.
puii într‑o pungă abdominală Între aceste două lanţuri muntoase, din vastul terito-
timp de 11 luni şi îi înţarcă riu se ridică abrupt aflorimente izolate, cum ar fi
după circa 18 luni. masivul stâncos Uluru (Ayers Rock) şi Munţii Olga.

australia.indd 4 11/2/2009 3:59:15 PM


Geografie şi mediu natural Australia 917

INDONEZIA TIMORUL DE EST Str. Torres


Marea Arafura Cap York

Marea Timor I. Melville


Pe n.

Ma
I. Bathurst rence
Str. Cla Golful Cap
ea

r
Golful Arn h em
A N J. Bonaparte
York
Marea Coralilor
DI
. te La n d
ip par
IN a Carpentaria

Bo Arh
n
Ile
Wellesley

M ŢI I
L

Pl
NU

at
ou OC

Ba
EA

e
l B
E

ri
MA
Des˛ertul a

ră
rk
OC

Tanami ly

A
RII

NU
Ile Cumberland

CU

L
Ile Northumberland
Marele Des˛ert

M
I. Barrow

M
de Nisip

cor
PE
M on
Capul de Nord Vest

de i
ac

al
NE
ţii n
d
Ha Mţ i

PAC I F I C
me i el A

A
Marele
Tropicul Capricornului r sle
y Des˛ertul Gibson l PE I. Fraser
Des˛ertul LO
Bazin R
M Simpson
Cap Inscription ţ i
i M Artezian
usgr ve
a

R
Marele Des˛ert

PELO
Victoria L. Eyre
ng

A A
ţ i i D a r l i

Nullarbor
m pia

NE
PE
r
nce

M
M

pe
lS

U
Cap Arid
lfu

Mare

C
le G Golful
II
Go

olf St Vincent
Au
str I. Kangaroo AR
al M
ia II
M Ţ
n
Cap Howe

OCEANUL INDIAN
St r. B a ss
I. King Ile Furneaux
(Flinders)
Ma re a Ta s m a n
AUSTRALIA Tasmania
0 500 1000 km
South East Cap

Zone climatice diferite măsură ce aerul umed dinspre Oceanul Indian Deşert Victoria alcătuiesc un mediu neprimi-
Nordul Australiei este o zonă cu o climă este împins spre centrul ţării. Totuşi, precipi- tor, cu foarte puţine plante. Australia este
tropicală toridă şi se bucură de ploi abun- taţiile sunt încă neregulate în această renumită pentru speciile sale neobişnuite de
dente în timpul verii. Ploile sunt aduse de regiune şi sunt mai frecvente vara: fermierii animale şi plante sălbatice, multe dintre ele
alizee, care bat spre continent în timpul verii. se luptă cu secete care pot dura mai multe nefiind înrudite cu nici o altă specie de pe
Iarna, acestea suflă paralel cu ţărmul săptămâni. În schimb, regiunea cea mai su- alte continente. Marsu­pialele, un ordin
Pacificului, aducând astfel foarte puţine ploi. dică a Australiei se caracterizează prin ierni străvechi de mamifere care îşi poartă puii
În regiunea centrală a Australiei cad ploioase şi veri secetoase. într‑o pungă abdominală, sunt caracteristice
foarte puţine precipitaţii, deseori sub formă Australiei. Cel mai cunoscut marsupial este
de averse puternice şi de lungă durată. Floră şi faună cangurul. Există nu mai puţin de 43 de specii.
Valorile medii ale precipitaţiilor sunt atât de Vegetaţia Australiei este extrem de bogată, Datorită asemănării sale cu un ursuleţ, koala,
scăzute încât albiile râurilor sunt de obicei cuprinzând o multitudine de specii unice în un marsupial nocturn, se bucură şi el de o
secate câteva zile pe an. În plus, regiunea ţară. Pădurile musonice sunt larg răspândite popularitate deosebită. Deoarece se hrăneşte
centrală se caracterizează prin variaţii mari în nord. Zonele cu vegetaţie stufoasă sau cu doar cu frunzele anumitor specii de eucalipt,
de temperatură de la zi la noapte: temperaturi arbori pitici sunt caracteristice centrului ţării. koala poate fi întâlnit doar în unele regiuni.
care ziua depăşesc 40°C sunt la fel de obiş- Tot aici, în zonele aride, vegetaţia constă din Emu, o pasăre nezburătoare, face şi ea parte
nuite ca îngheţul de pe timpul nopţii. Spre păşuni şi plante ierboase izolate. Marele din speciile endemice. Emu şi cangurul sunt
sud, cad precipitaţii mai abundente, pe Deşert de Nisip, Deşertul Gibson şi Marele animale emblematice pentru Australia.

australia.indd 5 11/2/2009 3:59:34 PM


918 Australia Populaţie

POPULAŢIE
Număr de locuitori
Imigranţi de pretutindeni
20,4 milioane
Densitate
3 loc./km² Există probabil foarte puţine ţări în lume în care
Distribuţie populaţia a trecut prin atât de multe schimbări
91% urban precum cea a Australiei, iar aceste schimbări mai
9% rural au loc şi astăzi. Populaţia băştinaşă a devenit o
Rată anuală de creştere minoritate în propria ţară la doar câţiva ani de
0,8% la sosirea primilor europeni. Imigranţii care s‑au
Speranţă de viaţă stabilit în Australia în ultimii ani provin din
Femei 84 ani
Bărbaţi 78 ani toate colţurile lumii: nu alcătuiesc un grup omo­
Religii gen, majoritatea păstrându‑şi cultura şi stilul de
Romano‑catolică, anglicană viaţă proprii.
şi altele
Limbă vorbită Populaţie
Engleză (limbă oficială) Primii oameni au ajuns în Australia în epoci atât
Rată a analfabetismului de îndepărtate, încât este dificil de stabilit cu
1% exactitate momentul sosirii lor. Totuşi, există dovezi
care arată că aceştia ar fi venit în Australia din
sud‑estul Asiei, în urmă cu 40 000 de ani. Numeroasele Mulţi australieni albi au ca descendenţi deţinuti englezi.
schelete antice descoperite arată că această populaţie Ei au ajuns pentru prima dată în Australia în 1788
originară s‑a răspândit relativ repede pe tot teritoriul şi au fost debarcaţi în golful Botany.
continentului australian.
a crescut, au început să sosească din ce în ce mai
De la colonie penitenciară britanică mulţi colonişti, iniţial din Marea Britanie, însă mai
la teritoriu al imigranţilor târziu şi din Germania, Grecia, Italia, Polonia şi din
Datorită trecutului În schimb, cel de‑al doilea eveniment major din is- estul Europei.
multicultural al populaţiei toria populaţiei australiene poate fi datat cu Primele conflicte dintre imigranţi şi băştinaşi au
sale, Sydney este un oraş exactitate: sosirea flotei britanice, alcătuită din apărut la puţină vreme după întemeierea coloniei şi
cosmopolit, o metropolă 11 vase cu 1 030 de oameni la bord, pe 26 ianuarie s‑au intensificat pe măsură ce coloniştii s‑au stabilit
extrem de interesantă 1788. Încărcătura umană număra 548 de bărbaţi şi pe teritoriul actualului Queensland. Populaţia băşti-
şi atrăgătoare, care oferă 188 de femei deţinuţi. Dintre miile de deţinuti naşă a fost aproape în întregime exterminată în
posibilităţi nelimitate transportaţi către Australia din Marea Britanie de‑a regiunea sudică din cauza expulzării şi a masacrelor,
de distracţie şi o mulţime lungul deceniilor care au urmat, mulţi au ales să precum şi a bolilor pe care europenii le‑au adus cu
de magazine. În imagine, rămână în colonie chiar şi după terminarea pedepsei, ei. În prezent, populaţia autohtonă constituie o mi-
Pitt Street Promenade, situată profitând de posibilitatea de a începe o nouă viaţă în noritate, supravieţuind doar în număr mic chiar şi în
în centrul oraşului Sydney. Australia. Pe măsură ce numărul navelor de transport alte zone ale ţării.
Veştile referitoare la descoperirea unor zăcăminte
de aur au adus un influx considerabil de imigranţi în
anii 1850. Mulţi oameni din ţări din afara Europei,
în special din China şi din America de Nord, au fost
atraşi de Australia, sperând să‑şi îmbunătăţească
stilul de viaţă şi să se îmbogăţească.
Numărul imigranţilor a crescut considerabil după
cele două războaie mondiale. Numărul imigranţilor
din Asia a crescut în mod deosebit începând din anii
1960. În prezent, există cartiere distincte în multe din
marile oraşe, cum ar fi Cartierul Chinezesc din Sydney
şi districtul imigranţilor din Hindley Street din
Adelaide, unde locuiesc chinezi, greci, italieni şi li-
banezi. În timp ce populaţia din marile oraşe şi
districte lasă impresia unei societăţi multiculturale
cosmopolite, în majoritatea oraşelor mici aceasta
este încă dominată de populaţia albă.

Viaţa la periferie
Pentru majoritatea australienilor, periferia, sau orice
altă zonă din afara centrelor urbane bine întreţinute
unde se găsesc case pentru o singură familie, repre-
zintă un teritoriu străin. Totuşi, periferia constituie o
sursă de mândrie naţională şi joacă un rol deosebit
în conştiinţa australienilor, aşa cum frontiera Vestului
Sălbatic constituie o imagine romanţată a modului
de viaţă din America de Nord.

australia.indd 6 11/2/2009 3:59:38 PM


Populaţie Australia 919

Puţinii locuitori albi care trăiesc la perife- acest moment nu făcea parte din trecut, ci se
rie constituie forţa de muncă a companiilor extindea la momentul prezent. În mod simi-
miniere izolate şi se ocupă foarte puţin cu lar, nu exista o lipsă de continuitate între
agricultura; tot la periferie, în gospodării viaţă şi moarte. Aborigenii aveau o legătură
răzleţe sau la stâne de oi, trăiesc şi familii de profundă cu trecutul şi un puternic simţ al
fermieri. Ceilalţi locuitori de la periferie sunt armoniei cu pământul.
aborigenii, care ori au locuit acolo încă din Majoritatea aborigenilor moderni încă mai
vremuri străvechi, ori s‑au întors la periferie păstrează credinţa conform căreia pământul
după ce au locuit o perioadă alături de po- şi natura sunt însufleţite. Ei cred că strămoşi
pulaţia albă. ai grupurilor individuale au lăsat posterităţii
Viaţa în gospodăriile de la periferie este un teritoriu anume, clar definit, cu condiţia
dură şi singuratică. Deoarece pentru creşterea ca urmaşii lor să practice ritualurile pe care
vitelor este nevoie de suprafeţe mari de pă- ei le‑au stabilit. Crearea de obiecte de cult
mânt, mărimea acestora depinzând de pentru aceste ritualuri sau repictarea stânci-
calitatea păşunilor şi a resurselor locale de lor le asigură dreptul asupra pământului.
apă, o călătorie până la cei mai apropiaţi Conform acestui concept, tratarea pămân-
vecini presupune mai multe ore pe drumuri Datorită verilor calde şi însorite, plajele tului ca o posesiune materială este de
accidentate sau chiar un drum cu avionul. reprezintă o a doua natură pentru locuitorii din neînţeles. Mai degrabă, popularea pământu-
Proiectul celebrelor avioane „Flying Doctors“ Australia. lui este darul unei legături spirituale
ale Australiei a reprezentat munca de o viaţă profunde, o stare de a fi, care se întrepătrun-
a misionarului John Flynn (1880–1951), care, a australienilor iese în evidenţă şi prin de cu cea a strămoşilor. Aborigenii alungaţi
în 1927, a luat iniţiativa de a asigura servicii multitudinea de evenimente sportive pe care de pe teritoriul „lor“ nu au mai putut practi-
medicale populaţiei care locuia în gospodă- aceştia le găzduiesc, de la curse de câini ca ritualurile prestabilite în locuri sacre. Ei
riile răzleţe de la periferie. până la celebra „regatta“ de pe Todd River au pierdut mai mult decât locul lor strămo-
În prezent, serviciile medicale în regiunile din Alice Springs. şesc; au pierdut legătura cu strămoşii şi au
periferice ale Australiei dispun de o flotă de Seara, cluburile australiene sunt întotdeau- devenit oameni dezrădăcinaţi în cel mai
circa 30 de avioane. Doctorii zboară cu avio- na pline de veselie şi aici poate fi remarcat adevărat sens al cuvântului.
nul către aşezările sau gospodăriile izolate nu cel mai bine spiritul australian. Australienii
doar în caz de urgenţă, ci şi pentru a asigura nu acceptă aroganţa sau superioritatea soci-
servicii medicale sau consultaţii de rutină. ală de nici un fel şi, în general, reacţionează
la acestea prin derâdere şi dispreţ. Un astfel
Stilul de viaţă australian de comportament este în total dezacord cu
Preţul pe care australienii îl pun pe sport, pe profundul respect pe care îl au pentru valo-
activitatea fizică şi pe mişcarea în aer liber rile democratice.
este specific modului lor de viaţă. Navigaţia,
înotul, surfingul, scufundările, precum şi Cultura populaţiei indigene
alte sporturi nautice sunt foarte populare, iar Din timpuri străvechi, aborigenii australieni
coasta, în lungime de peste 30 000 km, asi- au trăit în grupuri mici de vânători‑culegători
gură multe posibilităţi de practicare a acestor răspândite pe întreg continentul. Ducând un
obsesii naţionale. Sporturile de echipă, pre- trai armonios şi modest, aceştia se adaptase-
cum crichetul sau rugby‑ul, sunt, de ră uimitor de bine la mediul instabil şi
asemenea, foarte populare. Natura sociabilă adeseori neprimitor. Aborigenii nu alcătuiau
o populaţie omogenă, ci erau împărţiţi în
entităţi culturale cu tradiţii diferite. Limbile
pe care le vorbeau alcătuiau mai multe fa-
milii lingvistice.
În secolul XIX, misionarii şi antropologii
au început să cerceteze cultura şi limbile mai Patrick White (1912–1990)
multor triburi aborigene. Observaţiile pe Autor de reputaţie internaţională, Patrick
care le‑au făcut sunt dovezi unice ale cultu- White este unul dintre cei mai importanţi
rii bogate şi sofisticate a aborigenilor şi influenţi scriitori australieni. Piesele de teatru,
povestirile şi în special romanele sale sunt
înainte ca aceasta să fi fost alterată de influ-
de multă vreme cunoscute şi apreciate în afara
enţa populaţiei albe. lumii vorbitoare de engleză. Când i s‑a acordat
Se cunosc foarte puţine lucruri despre Premiul Nobel pentru literatură, în 1973,
cultura originală a primilor australieni. Modul pentru romanul Voss, el a primit atât elogii
lor modern de viaţă oferă foarte puţine indi- naţionale, cât şi internaţionale.
cii referitoare la traiul de dinaintea contac- Patrick White s‑a născut la Londra
tului cu populaţia albă. Deşi anu­mite ritualuri şi şi‑a petrecut mare parte din copilărie atât
străvechi au renăscut, acestea au o cu totul în Anglia, cât şi în Australia. După câteva
altă semnificaţie: adevărata însemnătate a încercări timpurii, prima sa lucrare a fost
publicată în 1939. A trăit o perioadă în SUA
acestor ritualuri le este străină chiar şi abo-
şi în Europa înainte de a se întoarce în
rigenilor. Australia şi de a se stabili la o fermă de lângă
Sydney, unde a scris majoritatea romanelor
Un băştinaş mai în vârstă care ţine un scut „Timpul Visării“ sale. După o boală lungă, Patrick White
pictat în culori tradiţionale şi un didgeridoo „Timpul Visării“ se referea iniţial la momen- a murit pe 30 septembrie 1990, la Sydney.
(instrument muzical specific băştinaşilor). tul creaţiei. Totuşi, în viziunea aborigenilor,

australia.indd 7 11/2/2009 3:59:42 PM


920 Australia Istorie şi politică

ISTORIE amestecaţi. Majoritatea aborigenilor au contact direct


1606 cu populaţia albă, însă doar câţiva au reuşit să se
W. Janszoon este primul integreze lumii lor devenind profesori, avocaţi sau
european care ajunge politicieni. Majoritatea aborigenilor se încadrează în
pe teritoriul Australiei păturile inferioare ale societăţii.
1642 Există mişcări în rândul aborigenilor pentru aban-
A. Tasman descoperă Ţara Van donarea lumii albilor şi pentru reîntoarcere la vechiul
Diemen (Tasmania)
lor stil de viaţă. În regiunile fostelor rezervaţii şi
1770
Căpitanul Cook explorează misiuni au fost înfiinţate centrale şi posturi telefoni-
coasta de est şi o revendică ce. Aborigenii care locuiesc aici primesc ajutor de la
în numele Marii Britanii, stat şi de la instituţiile regionale, sub forma unor
denumind‑o New South Wales resurse adecvate de apă şi a îngrijirilor medicale.
1788 Teoretic, nu există nici un mijloc de câştigare a
Marea Britanie întemeiază existenţei în aceste aşezări extrem de izolate din
o colonie penitenciară
în New South Wales regiunile centrale şi nordice.
1851 Restituirea pământurilor către aborigeni, care au
Este întemeiată colonia făcut o petiţie în acest sens încă din anii 1960, este
Victoria; goana după aur un subiect mult discutat în Australia. Deşi teoretic
în New South Wales guvernul federal este foarte deschis acestor cereri – şi
1868 zone importante au fost redate comunităţilor de
Marea Britanie încetează aborigeni – în practică există multe conflicte legale,
deportarea condamnaţilor Această pictură pe stâncă se află la Nourlangie Rock, în
în Australia care apar mai ales atunci când la mijloc se află tere-
Parcul Naţional Kakadu, sit al Patrimoniului Cultural nuri arabile sau bogate în resurse minerale.
1901 Mondial UNESCO.
Unirea celor şase colonii În 1985, dreptul de proprietate asupra regiunii
în Uniunea Australiană masivului Uluru (Ayers Rock) din Alice Springs a fost
(fondarea statului) Strămutarea populaţiei aborigene transferat legal unui trust aborigen. Totuşi, creşterea
1914–1918 Când Australia a fost revendicată de către Marea
turismului în Uluru, cererile aborigenilor ca locurile
Australia se aliază cu Marea Britanie în urmă cu mai bine de două secole, puţini
lor sacre să fie respectate şi problemele ambientale
Britanie în timpul Primului au luat în considerare drepturile aborigenilor ori s‑au
Război Mondial nu sunt uşor de împăcat.
gândit că aceştia ar avea vreun drept demn de a fi
1931 luat în seamă. Nici aborigenii înşişi nu conştientizau
Marea Britanie recunoaşte faptul că un rege dintr‑un teritoriu îndepărtat, aflat
Istorie şi politică
independenţa Australiei Primul navigator european care a văzut con­
în Statutul de la Westminster în Europa, se considera conducătorul teritoriilor lor.
tinentul australian a fost olandezul Willem
1939–1945 Nu ar fi înţeles acest lucru nici dacă ar fi ştiut, de-
Australia intră în al Doilea oarece conceptul european de proprietate le era
Război Mondial de partea străin. Au simţit însă pe propria piele expulzarea şi
puterilor aliate persecuţiile exercitate de coloniştii albi care fie erau
1945 împroprietăriţi de guvernul britanic, fie luau pur şi
Australia devine membră ONU. simplu pământul în posesie.
Un val de imigranţi europeni
începe să vină în ţară În primele decade ale secolului XIX, băştinaşii din
1967 sud‑estul continentului au fost repede strămutaţi.
Aborigenilor li se acordă Această regiune din Australia oferea cele mai bune
drepturi egale cu cele condiţii de trai, prin urmare, a fost cea mai râvnită
ale populaţiei albe zonă de către coloniştii albi.
1977 Aborigenii au suferit o perioadă mai lungă de
Drepturile funciare ale persecuţie în Queensland. Adeseori, singurul motiv
aborigenilor sunt recunoscute
în Teritoriile de Nord prin pentru care coloniştii albi s‑au bucurat de succes în
Legea privind drepturile această regiune a fost acela că au apelat la ajutorul
funciare ale aborigenilor poliţiei, recrutată din rândul populaţiei băştinaşe. Însă
1983 majoritatea coloniştilor albi şi‑au făcut singuri
R. Hawke (Partidul Laburist) „dreptate“ şi s‑au făcut vinovaţi pentru multe masa-
devine prim‑ministru
cre. Pătrunderea lor în regiunea de frontieră şi
1986 extinderea continuă a păşunilor au condus la con-
Legea Australia din 1986
marchează sfârşitul legăturilor flicte cu aborigenii pentru care vitele erau o sursă de
politice şi juridice dintre hrană uşor de obţinut. Ultimile masacre la scară
Australia şi Marea Britanie mare au avut loc în anii 1920. Deşi a opus o oareca-
1989 re rezistenţă, această populaţie băştinaşă nu a avut
Aborigenilor din Teritoriile nici o şansă de izbândă împotriva armelor superioa-
de Nord li se acordă dreptul
la autoguvernare re ale albilor. Populaţia a fost şi mai grav decimată
ca rezultat al bolilor aduse de albi, precum tubercu-
1994
Compromis important făcut de loza, pojarul, variola şi sifilisul.
guvern în raport cu populaţia
aborigenă cu privire la Viaţa într‑o lume Căpitanul Arthur Phillip, primul guvernator al coloniei
problema drepturilor funciare care nu mai e a lor penitenciare australiene, înalţă steagul britanic în golful
În prezent, populaţia aborigenă este estimată la circa Botany, în ianuarie 1788, lângă locul care, mai târziu,
380 000 de locuitori, dintre care mulţi au strămoşi a devenit oraşul Sydney.

australia.indd 8 11/2/2009 3:59:44 PM


Istorie şi politică Australia 921

Janszoon (cunoscut şi ca Jansz, m. cca 1638) care a 1996


acostat în 1606 pe coasta de vest a actualei peninsu- J. Howard devine
prim‑ministru
le Cape York. Mai târziu, au fost trimise şi alte
1999
expediţii din Olanda, în scopul descoperirii potenţi- Australienii votează împotriva
alelor bogăţii ale ţării. introducerii unui guvern
republican; declaraţie
Noua Olandă de reconciliere cu aborigenii
Curând, a devenit evident că teritoriul era destul de 2001–2004
J. Howard este reales
neprimitor şi foarte diferit de imaginea pe care cei
2007
din Lumea Veche şi‑o construiseră despre terra aus‑ Aborigenilor le sunt redate
tralis. Mai târziu, europenii s‑au referit la ea simplu, drepturile asupra pădurilor
ca Noua Olandă. Abia în secolul XIX cel de‑al cinci- tropicale dintr‑o regiune
lea continent a fost denumit Australia. Totuşi, nume din South Queensland; în urma
alegerilor, K. Rudd (Partidul
ca Arnhem Land, Groote Eylandt, Dirk Hartog Island Laburist) devine prim‑ministru
şi Kap Leeuvin amintesc de perioada primilor explo-
ratori olandezi.
Rapoartele întocmite de navigatorul şi exploratorul POLITICĂ
britanic James Cook (1728–1779), care a explorat Regim politic
coasta de est în 1770, au retrezit interesul europeni- Monarhie constituţională
lor faţă de Australia. Iniţial, Cook a regretat faptul în Commonwealth
că, aparent, pământul nu oferea nici o sursă de negoţ. Şef de stat
Totuşi, el a întrezărit posibilităţi în ce priveşte agri- Regina Elisabeta a II‑a, prin
Canberra – clădirea parlamentului a fost inaugurată guvernator general
cultura. Deoarece nici o altă naţiune europeană nu
în 1988. Legislativ
avusese anterior vreo pretenţie asupra teritoriului, el Senat din 76 de membri aleşi
a revendicat oficial partea de est a continentului în pe 6 ani şi Cameră
1770, în numele Coroanei britanice, numind‑o New Drumul spre independenţă a Reprezentanţilor din 148 de
South Wales. Nimeni nu s‑a gândit că acest lucru ar Viaţa coloniştilor care se stabiliseră lângă regiunile membri aleşi pe 3 ani
însemna încălcarea drepturilor aborigenilor. de coastă a fost mult mai uşoară. Bucurându‑se de Organizare administrativă
prosperitate economică datorită profiturilor crescân- 6 state, Teritoriile de Nord
(Northern Territory), Australian
Lagăr de prizonieri de de pe urma înfloritoarei industrii a lânii şi a Capital Territory şi teritoriile
şi colonie înfloritoare exploatării zăcămintelor de aur descoperite la jumă- externe (Insulele Chrismas,
În 1788, la 18 ani de la transformarea estului tatea secolului XIX, unii colonişti au reuşit să Insulele Cocos, Insulele Norfolk,
câştige autonomie legislativă. Insulele Ashmore şi Cartier,
Australiei în colonie britanică, a fost întemeiată Insula Macquerie, Insulele
prima aşezare europeană pe locul actualei metropo- După negocieri îndelungate, cele mai vechi şase Heard şi McDonald şi Teritoriul
le Sydney. Această aşezare fusese iniţial lagăr de colonii s‑au unit şi, cu aprobarea parlamentului bri- Australian Antarctic)
prizonieri: deoarece statele nord‑americane, care îşi tanic, s‑au proclamat parte a Imperiului Britanic sub
câştigaseră recent independenţa, nu mai erau dis- denumirea de Uniunea (Commonwealth) Australiană.
puse să accepte prizonieri britanici, Marea Britanie Statul Teritoriul de Nord (Northern Territory), care se
a hotărât să‑i deporteze în Australia. Mai târziu, mai afla sub jurisdicţia guvernului federal, a fost adăugat
celor şase colonii în 1911.
multe colonii penitenciare au fost întemeiate şi în
Aşa cum s‑a demonstrat prin introducerea dreptu-
alte regiuni de coastă, printre acestea Hobard, pe
lui de vot pentru femei în 1902, Australia era mult
Tasmania, în 1803, şi Brisbane, între anii 1824–1825.
mai progresistă decât multe ţări din Europa în acea
Până în 1868, în Australia au fost aduşi mai mult
epocă. Totuşi, abia în 1967, în urma votului popular,
de 160 000 de prizonieri, iar majoritatea au rămas aborigenilor li s‑au acordat drepturi egale cu cele ale
pe continent chiar şi după ispăşirea pedepselor. Au albilor, iar asta doar teoretic deoarece în practică
urmat şi alte aşezări întemeiate pe coasta de sud‑est foarte puţine lucruri s‑au schimbat.
de către coloniştii liberi care au populat Tasmania, Deşi în 1931 Australiei i s‑a acordat suveranitate
dar care s‑au întors pe continent în căutarea de noi totală, aceasta şi‑a menţinut legăturile cu Imperiul
păşuni pentru oi. O astfel de aşezare a fost Britanic, păstrându‑l pe suveranul britanic în pozi-
Melbourne, întemeiată în 1835. New South Wales a ţia de şef al statului. Aceste legături au devenit
primit statutul de colonie britanică, deşi colonizarea evi­dente în special de‑a lungul celor două războaie
s‑a limitat iniţial la regiunile de coastă. Multe mondiale: Australia s‑a implicat în aceste conflicte
aşezări se aflau atât de departe, încât nu exista nici ca aliat al Marii Britanii, chiar dacă expunea ţara
o legatură pe uscat cu Sydney, unde locuia guver- unui pericol mult mai mare, cum a fost atacul cu
natorul. Prin urmare, unele regiuni din New South bombă al japonezilor asupra oraşului Darwin în al
Wales au fost declarate colonii independente şi de Doilea Război Mondial.
sine stătătoare. În prezent, Australia nu se mai percepe ca un
Abia la jumătatea secolului XIX a început explora- avanpost britanic, ci ca o putere independentă din
rea continentului australian. Însă europenii care s‑au vestul Pacificului. Drept dovadă, Australia oferă
aventurat în regiunile periferice vaste şi neospitalie- ajutor pentru dezvoltarea ţărilor insulare vecine şi Un băştinaş cântă la
re au întâmpinat multe greutăţi. Unii exploratori, şi‑a luat angajamente militare faţă de ţări precum didgeridoo, un instrument
precum germanul Ludwig Leichhardt (1813–1848) şi Papua‑Noua Guinee şi Timorul de Est, a căror inde- de suflat, unul dintre cele
britanicul Robert O'Hara Burke (1821–1861), au pendenţă a încurajat‑o. În plus, Australia susţine mai vechi instrumente
plătit cu viaţa expediţiile pe continent. Indonezia în lupta împotriva terorismului islamic. muzicale din lume.

australia.indd 9 11/2/2009 3:59:47 PM


ANTARcTIca
ŢARĂ
Graniţe
Mai
frig decât în Siberia
şi mai uscat decât în Sahara
(dimensiuni separate
pe regiuni)
Cercul Antarctic 66°33’S:
21,2 mil. km² Peisajul îngheţat al Antarcticii emană o frumuse- printre care Georgia de Sud, Insulele Sandwich de
Convergenţa Antarctică 55° ţe fascinantă, fatală. Frigul extrem şi uscăciunea, Sud, Insulele Orkney de Sud şi Insulele Shetland de
până la 62°S: 52 mil. km² Sud. Antarctica de Vest se întinde către nord spre
Defineşte zona extremităţilor înălţimile de necuprins, întunericul iernii şi furtu-
sudice ale oceanelor Pacific, nile extraordinar de puternice nu pot fi suportate peninsula Antarctica, care, la rândul ei, se întinde
Atlantic şi Indian, unde apa nici de animale, nici de plante. Antarctica este un spre nord de‑a lungul Cercului Polar Antarctic.
rece a mării care curge către
nord din Antarctica se duce continent neprimitor. Aflându‑se la mare distanţă
la fund sub apa mai caldă, de celelalte continente şi cu ţărmurile blocate de Antarctica – opusul Arcticii
pe măsură ce curge spre sud gheaţă compactă, Antarctica a fost nelocuită timp Privată de viaţă şi nelocuită, Antarctica este încon‑
Suprafaţă de milioane de ani. Nu se găseşte nimic de mân- jurată din toate părţile de apele oceanelor, spre
Continentul Antarctic: deosebire de ţinutul arctic care este cuprins între
care, iar turiştii şi oamenii de ştiinţă sunt nevoiţi
12,4 mil. km² întinderi de pământ acoperite cu vegetaţie şi locuite
Antarctica de Est: 10,1 km² să‑şi aducă toate cele necesare şederii aici.
de peste 2 milioane de oameni. Continentul Antarctic
Antarctica de Vest:
2,3 mil. km² e acoperit de un scut de gheaţă de mai bine de
Marea Polară de Sud:
Geografie 4 800 m grosime, pe când marea îngheţată de la Polul
32,5 mil. km² Antarctica este congelatorul Pământului. Marea Nord nu e mai groasă de 4 m.
Cantităţi de gheaţă Weddell şi Marea Ross, acoperite de pături de În interiorul Antarcticii este considerabil mai frig
în Antarctica: 30 mil. km² gheaţă, precum şi lanţul muntos transantarctic împart decât în Arctica, atât vara cât şi iarna. Media de
Gheţari: 1,5 mil. km² regiunile acoperite de gheaţă în Antarctica de Vest şi temperatură, iarna, în Antarctica variază între ‑40°C
Gheţarul Ross: 540 000 km² Antarctica de Est. Continentul este înconjurat de şi ‑60°C. Cea mai scăzută temperatură înregistrată la
Gheţarul Filchner‑Ronne:
530 000 km² mări furtunoase. Prinse între curenţii reci ai mării se staţia de cercetare de la Vostok la 21 iulie 1983 a fost
Gheaţă compactă (iarna): află numeroase grupuri de insule polare şi subpolare, de ‑89,2°C. Vara, temperaturile se ridică doar puţin
21 mil. km²
Gheaţă compactă (vara):
3 mil. km²
Adâncimea unui gheţar:
2 000–4 720 m
Adâncimea gheţarului
la Polul Sud: 2 832 m
Lungimea peninsulei
Antarctica: 1 200 km
Lungimea Munţilor
Transantarctici: 3 000 km
Înălţimea medie a Munţilor
Transantarctici: 2 300 m
Înălţimea Munţilor
Transantarctici: 4 528 m
Înălţimea masivului Vinson:
5 140 m
Zonă fără gheaţă
a Antarcticii: sub 5%
Distanţe faţă de Antarctica
America de Sud: 950 km
Africa de Sud: 3 900 km
Australia: 3 000 km
Noua Zeelandă: 2 300 km

Pinguinii şi‑au găsit un habitat ideal în Antarctica, ostil însă oamenilor, cu temperaturi iarna între –40°C şi –60°C.

60

antarctica.indd 60 11/2/2009 5:51:27 PM


Geografie şi mediu natural AntArctica 973

Georgia de Sud (MB) Ile


Sandwich
de Sud
(MB)
Marea
Scoţiei

UL C
Ile Falkland (MB) Orcade
Ile Orkney de Sud N I
EA NT
(MB) Capul
Ile Falkland de Est Knowles Pen.
a L. t. Muh
Ile Falkland de Vest e C A arth M
s MPlatoul Hofmann
lig- Pri Riiser-
I. Clarence
O L n es Ritscher Ragnncess Larsen
ak

r-La rul
h ild L.

O
rse
I. Elephant

AT

c
Riise heţa

in
Dr

ea ll
Ile ul Amundsen
Golf

Pr
ar dde

G
I. King George

C
Shetland I. Snow Hill Q ue e n M a u
d La
Pen.

M
Capul Horn nd

e
Golful
de Sud

E
W
Gheţarul King
Ile
.

Larsen Edward VIII


Str

nt
A

Capul
Bis

arc

A N
Knowles
tica Mţii Shackleton
coe

I. Berkner Gheţarul

ola
I. Alexander Amery

Pen Mţ ii
Gheţarul Golful

sa c
ne Prydz
Ron
lful
Go

U L
An
Marea Ronne Leopold
and
Gheţarul
West
Bellingshausen

tar
Platoul Polar Astrid
M ţi i o r t h M Polul Sud Land
ţ i

cti
Marea
Gheţarul E ll e s w
An

I. Peter I
Abbot i I. Drigalski

ca
Platoul Queen D a v i s
Tr
ta r

Hollick- Mary I. Masson


I. Thurston an

de
Land Gheţarul
c ti

l Kenyon
lfu

I N
Go ine I. Mill
ca

de

Est
P
Marea
s
I. Bowman
Ve s t
OCE

a
Shackleton
n
Amundsen
ta
Golful
PA

Gheţarul Vincennes

rc
Ross

D
Capul Dart Pen.
ti
Capul Poinself
Edward VII I. Roosevelt
CI

Gheţarul
ci
AN

I A
Getz Golful
Sulzburger Gheţarul
o

Marea Wojeikow
u rd
FI

c
Ross Golful M Golful
UL

Porpoise

N
C

Antarctica Capul Adare


polul sud magnetic

0 500 1000 1500 km Golful


ille
rea Urv
Buckley
Il e
Ce r
c ul P I. Sturge all
B
Mant-d'
olar A n I. Buckle eny o
tarctic I. Young
D um

peste limita de îngheţ pe coasta peninsulei Dacă s‑ar topi, în schimb, întreaga cuver‑ cerinţele din industrie şi agricultură cât şi pe
Antarctica, iar cantitatea de precipitaţii – tură de gheaţă din interior, nivelul mării s‑ar cele de consum casnic.
care sunt aici sub formă de zăpadă – este înălţa cu 60 m. Cantitatea estimată de
extrem de scăzută (68 mm la Polul Sud), gheaţă din Antarctica ar ajunge timp de Lungul drum al gheţii
deoarece aerul rece nu poate absorbi decât zece ani pentru cinci miliarde de oameni, din interior către mare
cantităţi mici de umezeală. Aerul rece şi greu fiecare primind o tonă de gheaţă pe minut. Gheţii din interior, din centrul Antarcticii, îi
e atras către coastă de zonele cu presiune Cantitatea de apă proaspătă pe care gheaţa trebuie peste 100 000 de ani ca să ajungă pe
scăzută şi pluteşte desupra mării ca vânt din interior o revarsă în oceane în fiecare an coastă. Ea alunecă cu o viteză de 19 m pe an
puternic, adesea cu viteze ce depăşesc ar satisface nevoile populaţiei întregului glob către America de Sud şi, odată ce a atins
300 km/h. timp de un an şi mai bine, acoperind atât ţărmul, se varsă în mare şi pluteşte la supra‑
faţă, formând un gheţar care depăşeşte
Cantităţi de gheaţă 1 500 m grosime, dar care nu e mai gros de
de neimaginat 200 m la extremităţi. Icebergurile care se rup
Antarctica este cel mai înalt continent de pe din stratul principal alunecă încet către nord.
Pământ (media depăşeşte 2 300 m). Precipi­ În călătoria lor, care le poate purta până în
taţiile aici sunt numai sub formă de zăpadă. America de Sud sau la Cape Town (Africa de
Timp de cel puţin 13 milioane de ani, dacă Sud), icebergurile se sfărâmă şi se topesc
nu 20 sau chiar 50 de milioane de ani, deasupra şi dedesubtul suprafeţei apei.
continentul de la Polul Sud a fost acoperit de În fiecare iarnă, suprafaţa mărilor de la sud
gheaţă. În centrul Antarcticii de Est grosimea îngheaţă, formând pături de gheaţă groase
gheţii atinge 4 800 m în unele locuri. de câţiva metri, dar care sunt sparte mai apoi
În Antarctica de Vest (Ţara Marie‑Byrd), de curenţi şi de vânturi. Gheaţa care se for‑
stratul de gheaţă, care e de 4 300 m grosime, mează acoperă circa 21 de milioane km² din
se găseşte pe vârful stâncilor care ies din Marea Polului Sud. Vara, centura de gheaţă
mare. Unii oameni de ştiinţă au exprimat Polul Sud se găseşte la o altitudine de 2 900 m compactă care încercuieşte Polul Sud se
temerea că încălzirea Pământului ar putea pe scutul de gheaţă din interior, care măsoară micşorează la 3 milioane km², dar rămâne un
topi gheaţa de pe vârfuri, ridicând nivelul 4 200 m grosime. În imagine, steaguri în faţa obstacol periculos şi extrem de dificil de
mării cu circa 6 m. unei staţii de cercetare de la Polul Sud. traversat pentru ambarcaţiuni.

61

antarctica.indd 61 11/2/2009 5:51:44 PM


974 AntArctica Istorie şi politică

ISTORIE Iceberguri uriaşe plutind în derivă Bogăţii inaccesibile sub gheaţă


31 d.Hr. către America de Sud Din Precambrian şi până în Evul Mediu, Antarctica
Prima hartă a lumii care În 1997 s‑a descoperit în stratul de gheaţă al Mării făcea parte din Gondwana, marele continent sudic
înfăţişează ceea ce se credea Ross o fisură de 240 km, dar de abia în martie 2000 care traversa Polul Sud. Acum 300 de milioane de
a fi continentul sudic s‑a format un iceberg enorm de 295 km lungime şi ani, cam pe unde Antarctica de azi atinge regiunea
ianuarie 1773 37 km lărgime. Grosimea păturii de gheaţă era de polară, a început să se formeze gheaţa din interioriul
James Cook traversează Cercul 150 m, din care numai 45 m erau vizibili deasupra teritoriului.
Polar şi descoperă Georgia
de Sud suprafeţei mării. Acest lucru se poate observa în dispunerea gheţii şi
1790 Susţinătorii teoriei încălzirii globale au văzut în acest în depozitele morenice de piatră. După glaciaţiune,
Vânătoare de foci în Georgia fapt o confirmare a temerilor lor: gheaţa Antarcticii clima a devenit mai caldă şi au început să crească
de Sud (în 1904, se înfiinţează se sparge şi nivelul mării va creşte dramatic. păduri dese (Glossopterisflora) care s‑au transformat
tabăra vânătorilor de balene Specialiştii n‑au fost însă de acord cu acest punct de ulterior în enorme depuneri de carbon.
Grytviken)
vedere. Atâta vreme cât bucăţile de gheaţă plutitoare Acum 170 de milioane de ani, Antarctica a început
1820 au ridicat deja nivelul mării forţând apa să se reverse, să se separe de Gondwana. Şuvoaie enorme de
Edward Bransfield descoperă
peninsula Antarctica. Fabian nu mai poate apărea o nouă creştere a nivelului magmă au curs prin crăpăturile stâncilor şi vulcanii
von Bellingshausen este primul mării. Înainte vreme, icebergurile nici nu puteau fi au format straturi gigantice de bazalt; astfel s‑au
om care a văzut continentul localizate în proporţie de 70% din an. Începând însă format lanţurile muntoase din Antarctica de Vest şi
Antarctica. din 1960, au apărut noi tehnici pentru studierea ice‑ din peninsula Antarctica.
februarie 1821 bergurilor. Imaginile multispectrale din satelit în
Vânătorul de foci american
John Davis pretinde a fi primul lumină normală sau în infraroşu arătau limpede ice‑ Istorie
om care a păşit pe continentul bergurile, iar imaginile de pe radare permiteau Acum mai bine de 2 000 de ani, vechii greci
Antarctica monitorizarea traseului lor chiar şi pe timp de noapte credeau în existenţa unui continent sudic miste‑
februarie 1823 sau în zilele înnorate. Informaţii suplimentare aduceau rios care trebuia să existe drept contrapondere la
James Weddell navighează şi vapoarele şi instrumentele fixate în gheaţă. Senzorii Arctica (de aici şi numele, Antarctica). Dar era explo‑
de‑a lungul Mării Weddell radio pot urmări în permanenţă viteza de plutire, rărilor a început abia după 1 500 de ani, odată cu
până sub 74° sud
direcţia deplasării şi chiar gradul de rotire. primele călătorii ale vânătorilor de foci şi de balene.

Exploratorul francez al Mărilor Sudului, Jules Sébastien César Dumont d’Urville a descoperit ţările (ţinuturile) Louis‑Philippe, Adélie şi Claire în călătoria
sa spre Antarctica la sfârşitul anului 1830.

62

antarctica.indd 62 11/2/2009 5:51:50 PM


Istorie şi politică AntArctica 975

ianuarie 1841
Sir James Clark Ross soseşte
în Ţara Victoria, Marea Ross
şi Insulele Ross cu vapoarele
Erebus şi Terror
martie 1898
Vaporul Belgica al lui Adrien
de Gerlach e prins între
banchize în peninsula
Antarctica în timpul iernii
februarie 1902
Gauss, vaporul lui Erich von
Drygalski, e prins între
banchize timp de un an
1901–1904
Expediţia Discovery: Robert F.
Scott, Edward Wislon şi Ernest
Shackleton ajung la 82°17’ sud
1907–1909
Expediţia Nimrod: Shackleton
se apropie la aproximativ
160 km de Polul Sud
(88°23’ sud)
ianuarie 1909
Douglas Mawson atinge polul
sud magnetic
Staţia germană Georg‑von‑Neumayer a fost instalată încă din 1981 pe banchiza Ekström.
14 decembrie 1911
Roald Amundsen este primul
om care ajunge la Polul Sud.
Întâi explorăm, apoi cercetăm pentru distanţe foarte mari. Spărgătoarele de gheaţă, Robert Scott va ajunge la Pol
Corăbiile lor au fost prinse în sloiurile enorme de avioanele prevăzute cu schiuri, elicopterele, vehicu‑ de abia la 17 ianuarie 1912
gheaţă sau în cel mai bun caz n‑au mai putut înainta lele cu şenile sau săniile motorizate au făcut 1915–1916
prin stratul de gheaţă. Au mai trecut încă 300 de ani Antarctica un loc accesibil. Acolo unde odinioară Endurance, vaporul
până când oamenii au fost capabili să păşească pe numai exploratorii plini de eroism ajungeau pe lui Shackleton, e strivit de
continentul Antarctica. Vapoarele erau folosite iniţi‑ continent trecând prin greutăţi şi suferinţe de nede‑ banchizele din Marea Weddell.
Salvare eroică a membrilor
al ca tabere pentru expediţiile în interior; mai târziu scris, astăzi turiştii cu dare de mână pot ancora pe echipajului
au fost înfiinţate pe coastă staţii unde exploratorii îşi coastă cu vapoare de croazieră şi, dacă doresc, pot noiembrie 1929
puteau petrece iarna. chiar zbura în interiorul continentului cu avioane Richard Byrd zboară
Dar adevărata descoperire a Antarcticii a început uşoare sau cu elicoptere. spre Polul Sud
în secolul XIX. Fabian Gottlieb von Bellingshausen noiembrie 1935
(1778–1852), navigând în jurul Antarcticii la 1829, Lincoln Ellsworth zboară
a fost prima persoană care a descoperit pământ la deasupra continentului
Antarctic
sud de Cercul Antarctic, iar în 1840, Charles Wilkes
1938–1939
(1798–1877) a reuşit să producă probe privind carac‑ Expediţia Schwabenland
terul continental al regiunii polare sudice. Britanicul condusă de Alfred Ritscher
Sir James Clark Ross (1800–1862) a străpuns brâul descoperă Neuschwabenland
de gheaţă şi a navigat de‑a lungul coastei Ţării ianuarie 1947
Victoria în 1841. Roald Amundsen (1872–1928) a Operaţiunea Highjump
câştigat cursa către Polul Sud în 1911, urmat la scurt a Marinei americane (4 700 de
oameni, 13 vapoare şi 23 de
timp de Robert F. Scott (1868–1912). Odată cu apa‑ aparate de zbor) inaugurează
riţia aparatelor de zbor introduse de Richard E. Byrd epoca modernă a cercetărilor
(1888–1957), a început o nouă epocă în explorarea în Antarctica
Antarcticii. iulie 1957
Cercetările ştiinţifice au luat avânt însă abia după 67 de ţări întreprind cercetări
în Antarctica în Anul Geofizic
Al Doilea Război Mondial. În 1957, Anul Geofizic Internaţional. Se înfiinţează
Internaţional, 67 de ţări au participat la cercetarea 12 staţii de cercetare
Antarcticii moderne, cercetări uşurate şi intensificate decembrie 1959
considerabil de realizările tehnicii. Astăzi, multe din Tratatul Antarctic e semnat
programele de măsurători funcţionează automat, iar de 12 ţări (e ratificat în 1961)
în timpul lunilor reci şi întunecate de iarnă rezulta‑ 1981
tele pot fi trimise regulat prin satelit oriunde în lume, Staţia germană
Georg‑von‑Neumayer se
urmând ca evaluarea investigaţiilor să se facă la zeci instalează pe banchiza Ekström
de mii de kilometri depărtare, în laboratoarele bine (reconstruită în 1992)
încălzite ale universităţilor. 2003–2006
Se construieşte un drum
Nu mai trebuie să faci de gheaţă între staţia McMurdo
călătorii periculoase pe jos şi Polul Sud
Pe timpul verii, transportul oamenilor şi al materia‑ Liv Arnesen din Norvegia şi Ann Bancroft din SUA
lelor, care odinioară era atât de dificil, nu mai pune au fost primele femei care au traversat Antarctica
acum nici o problemă demnă de menţionat, chiar pe schiuri în anul 2000.

63

antarctica.indd 63 11/2/2009 5:51:53 PM


976 AntArctica Istorie şi politică

Când au ajuns la Polul Sud, Robert F.Scott şi echipa sa au găsit acolo cortul lui Roald Amundsen. Pierduseră deci cursa.

Antarctica oameniilor de ştiinţă 28 de oameni de ştiinţă şi personalul auxiliar


Proiectele de cercetare în Antarctica zilelor îşi pot petrece iarna la Polul Sud.
noastre sunt extrem de variate şi nu se limi‑ Vara, se află pe continentul Antarctic circa
tează la explorarea ştiinţifică directă şi exclu‑ 4 000 de oameni, plus aproximativ 1 000 pe
sivă a Antarcticii. Regiunea Polului Sud vapoarele de la sud, la 60° sud. Lor li se
oferă condiţii unice de cercetare vizând solu‑ alătură pentru scurtă vreme câteva sute de
ţii pentru problemele globale ale Pământului. turişti estivali. Vara, vin aici cam tot atâţia
Cele mai noi domenii de cercetare, cum sunt oameni câţi într‑un oraş mic, pe o suprafaţă
paleoclimatologia, schimbările climaterice din mai mare decât Europa, iar iarna rămân doar
prezent, creşterea emisiilor de CO2, gaura de câţi ar ocupa un sătuc.
ozon, activitatea solară în schimbare, dar şi
astrofizica şi cercetarea meteoriţilor devin din „Dumnezeule,
ce în ce mai importante. Regiunea Polului Sud locul acesta e îngrozitor!”
e deschisă cercetătorilor de pretutindeni, aşa Robert F. Scott, ofiţer britanic şi cercetător, „E cumplit. Am suferit atât de mult ca
cum s‑a convenit prin Tratatul Antarctic din în biroul său, în timpul Expediţiei Terra Nova. să ajungem aici şi nu suntem răsplătiţi
1959, dar, în ciuda tuturor investigaţiilor nici măcar cu victoria…”, scria Scott în jur‑
întreprinse până acum, zone întinse din regi‑ nalul său după ce el şi cei patru tovarăşi ai
unea polară de sud au rămas încă necunos‑ verii, staţia McMurdo, aflată pe Insula Ross, săi au ajuns la Polul Sud la 18 ianuarie 1912.
cute. Antarctica rămâne încă terra australis în spatele vechiului adăpost al lui Scott, Chiar de la distanţă, britanicii au zărit cortul
incognita. găzduieşte circa 1 000 de oameni de ştiinţă şi pe care Amundsen îl lăsase în urmă după ce
asistenţi. În fiecare an, Proiectul American reuşise să atingă Polul Sud. Era limpede că
Tehnologie şi confort, de Cercetare a Antarcticii facilitează călăto‑ pierduseră cursa. Norvegianul ajunsese la
chiar şi la Polul Sud ria a 650 de cercetători. De ei se ocupă alţi Polul Sud cu 30 de zile mai devreme
Staţiile de cercetare sunt aproape toate exce‑ 2 500 de lucrători, numărul lor reducându‑se (la 14 decembrie 1911). De la baza cu provi‑
lent echipate. Pe tot cuprinsul Antarcticii cu 90% în timpul iernii. Noua staţie america‑ zii din Golful Balenelor, el şi ai lui
sunt aproximativ 80 de staţii de cercetare, nă de la Polul Sud are o capacitate de peste acoperiseră distanţa până la Polul Sud în
din care numai 32 locuite şi iarna. Pe timpul 130 de oameni pe timpul verii, dar numai numai 57 de zile, fără dificultăţi serioase.

64

antarctica.indd 64 11/2/2009 5:52:02 PM


Istorie şi politică AntArctica 977

După încă 43 de zile pe schiuri, la 26 ianu‑ stabilită de el se afla cu 100 km mai aproape
arie 1912, au reuşit să ajungă întregi şi de Polul Sud decât adăpostul britanicilor de
nevătămaţi la bază, la Framheim. la Cape Evans.
Călătoria lui Scott la Pol a fost încă de la
O tragedie eroică început plină de probleme pentru care explo‑
cu deznodământ fatal ratorii înşişi erau răspunzători. Dar cel mai
Pentru echipa de cinci oameni a lui Scott, mult au avut de suferit de pe urma deciziei
drumul înapoi de la Pol s‑a sfârşit cu o ca‑ lui Scott de a călători fără câini înhămaţi la
tastrofă. După 70 de zile de greutăţi sănii. Scott şi cei patru tovarăşi au avut
incomensurabile, Scott a scris ultimul paragraf multe de îndurat în cele mai bine de două
din jurnalul său pe 29 martie 1912: „Suntem luni pe drumul de întoarcere de la Pol.
din ce în ce mai slăbiţi şi sfârşitul nu poate
fi departe. În numele lui Dumnezeu, vă rugăm, Experienţa lui Amundsen
aveţi grijă de familiile noastre.“ La numai în ambele regiuni polare Ernest Shackleton şi echipa sa.
17 km de adăpost şi la 150 km de baza lor Încă de tânăr, Amundsen făcuse pe schiuri
principală, o furtună de zăpadă de 9 zile i‑a călătorii de câte o săptămână în munţii Sir Ernest Shackleton
forţat să rămână în corturi. Fără mâncare şi Norvegiei. Mai apoi, a luat parte la multe Ca membru al Expediţiei Discovery a lui Robert
combustibil, înfometaţi şi degeraţi, Scott şi călătorii pe vasul‑balenieră Magdalena şi a F. Scott, Ernest Shackleton (1874–1922)
a învăţat în 1902–1903 ce înseamnă să tragi
doi din tovarăşii lui, Wilson şi Bowers, au fost timonier secund pe Belgica, vasul expe‑
singur o sanie. Expediţia a fost un eşec. Nimeni
murit de epuizare. Evans şi Oates muriseră diţiei lui Adrien de Gerlache de Gomery nu ştia să înhame câini husky şi nici să schieze
deja înainte. Echipa a aşteptat în van la baza (1866–1934). Această expediţie (1897–1899) prea bine, iar lipsa proviziilor şi scorbutul s‑au
de pe insula Ross ca Scott şi ceilalţi să se a fost prima care şi‑a petrecut iarna în adăugat la lista problemelor. Numai printr‑un
întoarcă. De abia pe 12 noiembrie 1912 au Antarctica. efort suprem şi cu foarte mult noroc au reuşit
fost descoperite cortul şi corpurile lor de către participanţii să ajungă la barca de salvare.
o echipă care pornise să‑i caute. Au fost lăsaţi Dar nu după multă vreme, Shackleton îşi
în mormântul lor de gheaţă. plănuia propria expediţie (1907–1909), pornind
către Antarctica din Noua Zeelandă în Expediţia
Secretul succesului lui Amundsen: Nimrod. Nici această expediţie n‑a stat însă sub
semnul norocului, dar problemele au fost mai
câini husky şi sănii
mult din vina organizatorilor, pentru că nici
Timpii destul de diferiţi obţinuţi de cele două de această dată n‑au avut încredere în puterea
expediţii la Polul Sud arată cât de rapid şi de câinilor husky. Vehiculele cu motor nu erau
uşor s‑au deplasat Amundsen şi echipa sa pe fiabile şi s‑au stricat, iar poneii de Manciuria
drumul de 2 500 km spre Pol şi înapoi. pe care i‑au luat cu ei au murit, aşa că oamenii,
Amundsen călătorise 100 de zile fără dificul‑ care luaseră hotărârea să se dispenseze de
tăţi importante, ba mai mult, tabăra de bază schiuri, au fost nevoiţi să tragă singuri săniile.
Mai aveau numai 160 km până la Polul Sud
când Shackleton a dat ordinul de întoarcere.
După eforturi supraomeneşti, dar nevătămaţi,
membrii echipei s‑au întors la bază.
În timpul Expediţiei Trans‑Antarctice
(1914–1916), Shackleton a încercat să
Cercetător făcând măsurători de temperatură: traverseze continentul de la Marea Weddell
până la Marea Ross, dar vaporul său,
munca pe teren e posibilă numai în scurtul
Endurance, a fost prins între banchize şi strivit.
răstimp al verii Antarctice. Echipajul s‑a suit în bărcile de salvare şi s‑a
îndreptat către Insula Elefantului.
Ceva mai târziu, Shackleton şi cinci
Între 1903 şi 1906, Amundsen a fost primul din oamenii săi au format o nouă echipă
care a navigat prin Pasajul de Nord‑Vest. şi au pornit într‑o călătorie de 1 300 km
A învăţat de la eschimoşi (sau inuiţi) cum să prin mările furtunoase către Georgia de Sud.
supravieţuiască pe gheaţă şi în zăpadă; a Trebuiau să traverseze un lanţ de munţi
adoptat îmbrăcămintea băştinaşilor cu haine de gheaţă extrem de periculos ca să poată
călduroase făcute din piei care îi fereau pe ajunge la tabăra vânătorilor de balene. De aici,
oameni de îngheţ, dar mai presus de toate a Shackleton a organizat salvarea celorlalţi
membri ai echipajului, încununată de succes.
învăţat cum să conducă sănii trase de câini.
La începutul celei de‑a patra Expediţii
Ştia de ce pot fi în stare câinii polari şi nu Antarctice, Shackleton a murit în Georgia de Sud.
s‑a gândit nici o clipă să ia cai sau sănii cu
motor care, pe atunci, erau încă destul de
puţin fiabile. pe cele ale lui Sir Ernest Shackleton în
Expediţia Nimrod (1907–1909). Amundsen
Amundsen a evitat n‑a lăsat nimic la voia întâmplării şi şi‑a
greşelile predecesorilor planificat propria expediţie cu multă rigoare
Spre deosebire de Scott, Amundsen a studiat şi profesionalism, până în cele mai mici
cu multă atenţie lucrările tuturor explorato‑ detalii. Echipa lui era formată din experţi în
Graţie unei minuţioase pregătiri combinate rilor renumiţi. Cu şi mai multă atenţie a fiecare din sarcinile ce urmau să fie îndepli‑
cu experienţa, Roald Amundsen a fost primul studiat însă greşelile făcute chiar de Scott în nite în Antarctica şi erau cu toţii, ca şi el,
om care a ajuns la Polul Sud. timpul Expediţiei Discovery (1901–1904) şi foarte buni schiori.

65

antarctica.indd 65 11/2/2009 5:52:09 PM


978 AntArctica Economie, transporturi, comunicaţii

vaste de resurse minerale, dar, cum sunt în‑


gropate sub scutul de gheaţă, nu vor fi
nicicând accesibile omului.
Din pricina condiţiilor climaterice şi a
costului ridicat al extragerii şi al transportu‑
lui, exploatarea resurselor minerale accesibi‑
le n‑ar fi, pentru moment, viabilă din punct
de vedere economic, astfel încât numai tu‑
rismul rămâne mijlocul economic principal
al exploatării Antarcticii.

Antarctica
aparţine întregii omeniri
Tratatul Antarctic de la 1 decembrie 1959 (în
vigoare din 1961) declară sudul Antarcticii
la latitudinea de 60°S ca fiind teritoriu inter‑
naţional. Acordul garantează cooperarea
paşnică internaţională; operaţiunile militare
şi armele nu sunt admise. Orice pretenţie
naţională asupra teritoriului este „îngheţată“
pentru moment. Tuturor statelor li se garan‑
tează dreptul de a face cercetări în Antarctica.
Testele nucleare şi depozitarea de deşeuri
atomice sunt interzise cu desăvârşire. Centrala
Peste 15 000 de turişti vizitează anual Antarctica. Se poate ajunge la mal cu bărci cu motor americană de energie atomică McMurdo tre‑
sau cu elicoptere. buie să fie demontată şi înlăturată. Protecţia
mediului este monitorizată cu cea mai mare
Cai, sănii cu motor sau oameni? aproape ajunsese la tabăra norvegiană. Dar stricteţe. În anexa la Tratatul Antarctic care a
Nu. Câini! veştile despre moartea lui Scott au umbrit fost negociată în 1991, exploatarea resurselor
Interesul lui Scott pentru regiunile polare a victoria lui Amundsen – în fond, un adevărat minerale rămâne interzisă pentru încă 50 de
fost trezit de Sir Clements Markham, preşe‑ erou trebuia să şi moară ca un erou. ani, până în 2041. Membrii cu drept de vot ai
dintele Societăţii Regale de Geografie, care Amundsen era învingătorul cursei spre Polul Tratatului se întâlnesc anual pentru discuţii şi
l‑a numit conducător al Expediţiei Discovery. Sud, dar Scott era marele erou celebrat. stabilirea de politici în materie.
Prim‑locotenentul Scott a văzut în această Amundsen visase întreaga viaţă să fie pri‑
numire o şansă de promovare în cadrul mul care atinge Polul Nord, dar exploratorii Mediul înconjurător –
Marinei britanice. americani Robert Edwin Peary (1856–1920) probleme şi cercetări
Deşi atât Expediţia Discovery cât şi Nimrod şi Frederick Edwin Cook (1865–1940) i‑au Delicata floră şi faună a Antarcticii se află
au arătat cu durere cât de dificil a fost să se luat‑o înainte. Dar faima şi onorurile încă îl într‑o situaţie foarte precară. Chiar şi proble‑
acopere distanţe foarte mari fără câini înhă‑ mai aşteptau la Polul Sud. me minore pot provoca distrugeri pe termen
maţi la sănii, Scott s‑a încăpăţânat să aleagă Într‑un imbold de moment, şi fără să îm‑ lung. Durează zeci de ani, de exemplu, pentru
pentru Expediţia Terra Nova (1910–1912) părtăşească nimănui hotărârea luată, ca muşchiul să se refacă după distrugerea
aceeaşi combinaţie perdantă de cai mici şi Amundsen şi‑a schimbat planurile şi a hotă‑ provocată. O problemă căreia nu i s‑a găsit
sănii motorizate, cum făcuse şi Shackleton rât să facă o expediţie la Polul Sud. încă rezolvarea o reprezintă munţii de deşeuri
înaintea lui. Deja îmbarcat şi încredinţat că se îndreap‑ care s‑au acumulat lângă staţiile de cercetare.
Luase şi câini cu el şi animalele au dovedit tă către strâmtoarea Bering, echipajul a aflat Anumite substanţe nocive şi toxice, ajunse
de ce erau în stare în timpul excursiilor de abia după ce trecuseră de Madeira care urma aici prin atmosferă din alte regiuni ale
explorare, dar Scott nu putea să‑i conducă. să fie adevărata destinaţie a călătoriei lor. Pământului, au fost descoperite în corpurile
Nu ştia că echipele de câini de sanie trebuiau Această decepţie avea să‑i fie imputată mai pinguinilor. Poluarea atmosferică crescândă
să fie înhămate cu câinii potriviţi care să provocată de gazele de seră, în special hidro‑
târziu lui Amundsen şi va fi tratat ca şi cum
conducă; el a încercat să mâne câinii din clorofluorocarbonaţii (HCFC), a dat naştere
l‑ar fi înşelat pe Scott.
spate, dar animelele au refuzat să se supună. unei uriaşe găuri de ozon deasupra Antarcticii.
Acesta a fost motivul pentru care el şi cei Câteodată e mare cât suprafaţa Americii de
patru membri ai echipei sale au hotărât să Economie Nord. Stratul de ozon, la o altitudine de
tragă ei înşişi săniile, folosindu‑se numai de Exploatarea economică de odinioară a 15–50 km, protejează de radiaţiile ultraviolet
propriile puteri. Erau schiori neexperimentaţi resurselor maritime (foci, balene, peşti nocive şi este extrem de important pentru
şi aveau mari dificultăţi, săniile fiind prea sau crustacee) a fost redusă drastic sau chiar viaţa pe Pământ.
grele. Efortul le‑a consumat până la urmă interzisă. Convenţiile privitoare la protecţia
toată vlaga şi, nehrăniţi fiind, au sfârşit prin naturii au ca scop protejarea totală a Accidente rutiere
a claca şi apoi au murit. Antarcticii. Unele state cu interese economi‑ chiar şi la Polul Sud
ce în zonă refuză însă să accepte acest lucru. Transportul către numeroasele staţii de cer‑
Amundsen se îndreaptă către Exploatarea resurselor minerale care se cetare este făcut în principal cu avionul sau
Polul Nord? Nu, către Polul Sud! cunosc deja şi sunt accesibile (cărbune, gaze cu elicopterul. Călătoriile lungi din toate
Pe când echipa lui Scott, la capătul puterilor, naturale, petrol şi minereuri metalifere) este colţurile lumii sunt astfel reduse la doar
ajungea în sfârşit la Polul Sud, Amundsen interzisă prin Tratatul Antarctic. Ca pe ori‑ câteva zile, faţă de cele epuizante de odini‑
era deja pe drumul de întoarcere la bază şi care alt continent, există şi aici depozite oară, care durau câteva luni bune.

66

antarctica.indd 66 11/2/2009 5:52:10 PM


Turism AntArctica 979

staţia meteo a bazei ruseşti Mirnîi a ars în


doar 30 de minute. La –46°C şi o viteză a
vântului de 200 km/h, nici unul din cei opt
oameni ai staţiei n‑a reuşit să scape.

Călătorind
în Antarctica
Anual, peste 15 000 de turişti vizitează
Antarctica; mai bine de 200 călătoresc
la Polul Sud. Majoritatea sosesc cu vapoare
de croazieră; la sud de peninsula Antarctica,
se face frecvent apel la spărgătoarele de
gheaţă pentru o traversare ulterioară fără
probleme. Pasagerii sunt aduşi la ţărm cu
bărci cu motor sau cu elicoptere. Avioane
mici prevăzute cu schiuri pentru aterizare şi
decolare pot zbura în interioriul continentu‑
lui, chiar până la Polul Sud.
Cei care nu vor să se alăture unor astfel de
aventuri pot rezerva un zbor rapid de 12 ore
deasupra continentului. Astăzi, oricine poate
vizita Antarctica fără dificultate, atâta vreme
cât are mijloacele financiare necesare.
O  croazieră ce durează câteva săptămâni
Spărgătoarele de gheaţă, cum e Polar Queen, au partea din faţă ascuţită, ceea ce le permite costă între 4 000 şi 45 000 de euro.
să facă faţă banchizelor masive şi să‑şi croiască drum printre ele, spărgându‑le în sloiuri. Turismul Antarcticii a devenit o afacere
profitabilă. Mulţi oameni se mulţumesc cu un
Zborul până în Antarctica este totuşi o crevasele au trebuit să fie umplute, dar se zbor scurt de la extremitatea sudică a Americii
operaţiune periculoasă, iar aterizarea poate deschid mereu altele. de Sud până în peninsula Antarctica. Expe­
fi o chestiune de noroc. Atunci când căile de Mai ales în timpul iernii, focurile sunt un diţiile mai lungi şi pregătite în particular pot
acces – făcute din zăpadă şi gheaţă – ale mare pericol pentru staţiile de cercetare. atinge şi chiar depăşi 100 000 de euro. Cu
staţiilor de cercetare sunt brusc acoperite de La  temperaturi foarte joase, apa necesară toate acestea, turiştii care se aventurează aici
ceaţă, este imposibil sau oricum extrem de pentru stingerea unui foc îngheaţă şi furtu‑ trebuie să poată suporta condiţiile aspre de
periculos să încerci să aterizezi. Există un loc nile înteţesc flăcările. Pe 3 octombrie 1960, campare la –20°C.
de unde nu te mai poţi întoarce, mai ales
dacă nu a rămas suficient combustibil pentru
drum. În Antarctica nu există variante de
aterizare care pot fi folosite în caz de vreme
nefavorabilă. Majoritatea proviziilor sunt
aduse cu vase comerciale însoţite de spărgă‑
toare de gheaţă.
Chiar şi istoria recentă a cercetării este
umbrită de numeroasele accidente în care
sunt implicate avioane, elicoptere sau vapoa‑
re. Deşi nu sunt decât câţiva kilometri de
drum în Antarctica, în preajma staţiilor de
cercetare, au existat totuşi destule accidente
rutiere mortale.

Ravene de gheaţă
adânci de 200 m
Crevasele ascunse sunt un pericol permanent
pentru toţi cercetătorii care traversează ghea‑
ţa în vehicule cu şenile sau în snowmobile.
Chiar prima traversare a gheţii din interioriul
teritoriului, din 1957–1958, în tractoare cu
lanţuri de către Sir Edmund Hillary şi Sir
Vivian Fuchs a sfârşit rău. Traversarea zonelor
cu crevase e la fel de periculoasă ca traversa‑
rea unui câmp de mine. Sir Fuchs a folosit
echipe de câini ca să găsească un drum sigur
pentru maşinile sale.
Crevasele sunt obstacolul principal şi
pentru drumul de gheaţă ce se construieşte
între golful McMurdo şi Polul Sud. Toate Husvik, tabăra vânătorilor de balene din golful Stromness din Georgia de Sud.

67

antarctica.indd 67 11/2/2009 5:52:14 PM


NOUA
ZEELAND{

Minuni naturale ale lumii


Două mari insule – Insula de Nord şi Insula de Sud, Întreaga lume pe două insule
separate de strâmtoarea Cook, care are o lungime Insulele de Nord şi de Sud sunt extrem de diferite. În
de 23 km – alcătuiesc majoritatea teritoriului Noii regiunile centrale ale Insulei de Nord se găsesc nu-
Zeelande. Gheţarii şi gheizerele, fiordurile şi feri‑ meroase forme de relief vulcanice – vulcani activi,
gile arborescente, vulcanii şi mlaştinile mâloase, gheizere, lacuri glaciare şi izvoare termale. Muntele
câmpiile acoperite cu zăpadă, lacurile şi plajele Ruapehu, un vulcan activ de 2 797 m, este cel mai
dovedesc că Noua Zeelandă este o ţară extrem de înalt munte din Insula de Nord. În estul lanţului de
diversificată. De asemenea, are păduri paradisiace, munţi vulcanici se află câmpii de coastă înguste, iar
cascade şi o imensă varietate de plante, animale în vest, regiuni cu dealuri şi păduri.
ŢARĂ şi păsări neobişnuite. Relieful Noii Zeelande cu‑ Insula de Sud cuprinde Alpii Noii Zeelande sau Alpii
prinde tot spectrul de medii naturale. Sudici, unde mai multe vârfuri muntoase ating peste
Denumire oficială 3 000 m înălţime. Muntele Cook, cunoscut şi sub
Noua Zeelandă
Cod internaţional
Geografie denumirea de Aoraki sau Aorangi (care în maori în-
NZ În afară de cele două insule principale, teritoriul seamnă „Vârf care străpunge norii“), este cel mai
ţării mai cuprinde şi unele insule mici: printre înalt vârf din Noua Zeelandă. Majoritatea munţilor
Localizare geografică
Oceania; acestea, Insulele Stewart, în sudul Insulei de Sud, înalţi sunt acoperiţi în mare parte cu gheţari; unii
între 34° şi 47° lat. S Insulele Chatham, la 800 km est de Insula de Sud, dintre ei, cum ar fi gheţarul Fox, ajung până în
şi 166° şi 179° long. E Tokelau, la nord de Samoa, în Polinezia, şi Insulele apropiere de coastă. În sud‑vestul Insulei de Sud,
Suprafaţă Kermadec din nordul Insulei de Nord, nelocuite. fiordurile înaintează până aproape de centrul ţării.
268 680 km2
Capitală
Wellington
Climă
Climat oceanic;
Wellington 12,7°C/1 204 mm;
Auckland 15°C/1 106 mm;
Christchurch 11,6°C/638 mm
Fus orar
CET +11 ore

Strâmtoarea Milford este unul


dintre multele fiorduri care se
întind până aproape de centrul
ţării şi se află în sud‑vestul
Insulei de Sud. Vârful Mitre,
care se reflectă în apele
strâmtorii, se ridică
la o înălţime de 1 695 m.
Denumirea sa provine
de la faptul că se aseamănă
cu mitra unui episcop.

44

noua zeelanda.indd 44 11/2/2009 5:13:29 PM


Geografie şi mediu natural NOUA ZEELANDĂ 957

Climă oceanică Specii endemice


În timp ce regiunile din sud ale Noii Zeelande în luptă cu izolarea Cap de Nord
se află în zona de climă temperată rece, re- Izolarea geografică a ţării
giunile din nord se încadrează în zona climei a influenţat dezvoltarea
subtropicale. Clima este influenţată în prin- vegetaţiei de pe teritoriul
cipal de apropierea de ocean şi de cantitatea său. Mai mult de 70% din
anuală de precipitaţii. Cea mai mare cantita- speciile de plante care cresc
aici nu se găsesc în nici o Golful Plenty
te de precipitaţii se înregistrează în partea de
vest a lanţurilor muntoase: precipitaţiile altă regiune din lume, Noua Insula de Nord
L.Taupo
medii anuale ajung până la 4 000 mm în Alpii Zeelandă deţinând un nu- Mare a
măr foarte mare de specii

IC
Sudici. Deoarece se află într‑o zonă în care
cad foarte puţine precipitaţii, regiunea de est endemice. Izolarea timp de

CIF
Cap
a munţilor este mult mai aridă. mai multe milioane de ani, Tas m a n Farewell

St r.
topografia vulcanică şi

PA
Influenţa oceanului înseamnă că variaţiile
de temperatură de la un anotimp la altul sunt erele glaciare au influenţat

L
Coo
dezvoltarea autonomă a

U
destul de mici. În Auckland, în Insula de N
Nord, temperatura medie în ianuarie este de florei locale. EA

k
Cea mai răspândită specie C
O

i
19°C, iar în iulie de 11°C. În Dunedin, în

ic
Golful Pegasus
Insula de Sud, temperaturile medii în aceleaşi de arbore este fagul austral. Ile Chatham

d
u
luni sunt de 15°C şi, respective, de 6°C. În timp ce în pădurile de Câmpiile Cante

S
rbury
fagi australi subarboretul

ii
I. Pitt

lp
este foarte puţin răspândit, Insula de Sud

A
pădurile mixte cuprind Cap
coronamente şi subarboret de Vest
NOUA ZEELANDǍ
din belşug, printre care
muşchiul de copac, feriga I. Ste wa r d 0 500 1000 km
(în special specia de ferigă
argintie) şi tufişurile. Pinii
roşii sunt răspândiţi pe
întreg teritoriul ţării. Unii arbori, foarte a rezultat din agrişele care cresc în China,
apreciaţi datorită lemnului lor de esenţă tare, este cultivat pe scară largă.
Kiwi, o nezburătoare deosebită, au o vechime de circa 1 000 de ani. În
este pasărea naţională a Noii Zeelande. această categorie intră şi arborele kauri, care Fauna – dominată de păsări
poate atinge o înălţime de 60 m şi a cărui Deşi deţine un număr foarte mic de specii de
Pasărea kiwi răşină naturală este o materie primă extrem reptile şi de mamifere, Noua Zeelandă are un
Kiwi este o pasăre destul de modestă, timidă de apreciată. număr foarte mare de specii de păsări. Lipsa
şi stângace. Însă locuitorii Noii Zeelande iubesc Regiuni extinse de câmpii înalte din Insula animalelor de pradă a însemnat că mai
această creatură ciudată şi liniştită de Nord sunt acoperite cu păşuni. În unele multe specii de păsări care nu pot zbura –
şi au transformat‑o într‑un simbol naţional. zone de coastă cresc mangrove. Copacul cum ar fi kiwi sau moa, care se aseamănă cu
Pasărea nezburătoare a dat şi numele de alint pohutukawa cu florile lui de un roşu aprins struţul – au putut să se dezvolte pe insulă.
al locuitorilor ţării, cărora le place să‑şi spună (sau Pomul de Crăciun) înfloreşte pe plajele Moa a fost vânată atât de mult de către cei
unul altuia kiwi. În plus, această pasăre a dat din Insula de Nord în perioada Crăciunului. din triburile Maori încât aproape că dispăru-
şi numele fructului bogat în vitamine, kiwi,
Corespondentul său în Insula de Sud este se înainte de sosirea coloniştilor europeni.
care provine din Asia, însă a fost cultivat
cu un asemenea succes în Noua Zeelandă, copacul rata. Copacul cu flori galbene kowhai, Cea mai cunoscută specie de papagali este
încât a devenit unul dintre principalele care creşte în pădurile ţării, dă naştere unor kea, care trăieşte în regiunile munţilor înalţi:
exporturi ale ţării. adevărate explozii de culoare atunci când şi această specie se numără printre cele
Deoarece nu pot zbura, păsările kiwi parcurg înfloreşte. aflate pe cale de dispariţie. Tot în această
adeseori distanţe mari prin pădure în căutarea categorie intră şi kakapo (sau papagalul‑buf-
hranei. În drumul lor, ciugulesc viermi şi insecte, Specii de plante niţă), o pasăre de noapte; pasărea takahe cu
însă le place şi gustul fructelor de pădure. din toată lumea penaj în nuanţe de violet, despre care se
Aceste păsări gri‑maronii sunt active pe timpul Atunci când europenii au descoperit Noua credea că este o specie dispărută; taiko, o
nopţii şi pot fi găsite doar în Noua Zeelandă Zeelandă, acest paradis natural a început pasăre de mare cu pieptul alb; piciorongul şi
şi pe insulele înconjurătoare. Cu o lungime de să‑şi piardă din frumuseţe. În ultimii 200 de kiwi. De‑a lungul coastelor pot fi întâlnite
40 cm, femelele sunt cu 10 cm mai mari decât
ani, multe specii de plante şi arbori au numeroase păsări de mare, precum cormora-
masculii. Pasărea kiwi are două trăsături
distincte: are ciocul extrem de lung, la capătul dispărut şi multe altele sunt pe cale de nii, pescăruşii de mare sau furtunarii.
căruia se află nările, o trăsătură unică în rândul dispariţie. Defrişările masive au dus la de- Singurele mamifere indigene sunt două
păsărilor, şi nu are coadă. cimarea drastică a zonelor împădurite. Noi specii de lilieci. Câinii şi şobolanii au fost aduşi
Pasărea kiwi şi‑a pierdut capacitatea de specii de arbori precum pinul, sequoia sau din Polinezia de către triburile maori, iar
a zbura din cauza lipsei animalelor de pradă în bradul Douglas au fost importate din mistreţii sălbatici, iepurii şi jderii au fost aduşi
Noua Zeelandă. Totuşi, când imigranţii europeni America de Nord. Aceste specii, importante în special din Europa. Printre animalele săl-
au adus în ţară jderi şi pisici, păsările kiwi s‑au pentru silvicultură, cresc în multe regiuni batice care trăiesc aici se numără şi o specie
confruntat cu un real pericol, iar numărul lor ca monoculturi. Unele specii de eucalipt şi de şopârlă, tuatara. Existând de mai bine de
a scăzut drastic. Odată cu implementarea
acacia au fost aduse din Australia, în timp 200 de milioane de ani, această fosilă vie nu
programelor ample de protecţie a păsărilor
kiwi, numărul lor a început să crească. Kiwi ce o serie de plante ornamentale şi plante a suferit foarte multe transformări şi, în pre-
a devenit pasăre protejată în 1953. cu fructe au fost importate din Asia, fapt zent, este întâlnită doar pe câteva dintre
care a avut consecinţe de durată. Kiwi, care insulele care alcătuiesc teritoriul Noii Zeelande.

45

noua zeelanda.indd 45 11/2/2009 5:13:33 PM


958 NOUA ZEELANDĂ Populaţie

POPULAŢIE
Număr de locuitori
Tradiţii maori şi tradiţii occidentale
4,1 milioane
Densitate
15 loc./km² Din secolul XIX, când europenii, în special brita‑
Distribuţie nicii, au început să se stabilească în Noua
86% urban Zeelandă, cultura triburilor maori a fost grav
14% rural afectată. Zecile de ani de război şi persecuţie
Rată anuală de creştere aproape că au condus la exterminarea lor. În
0,95%
prezent, ambele părţi aflate în conflict încearcă
Speranţă de viaţă
Femei 82 ani să coopereze pentru a ajunge la o soluţie con‑
Bărbaţi 76 ani structivă. Din fericire, societatea cosmopolită din
Religie Noua Zeelandă se caracterizează mai degrabă prin
Creştină (anglicană, catolică, cooperare, decât prin stări conflictuale.
prezbiteriană)
Limbi vorbite
Engleză, maori (limbi oficiale)
Populaţie Şcolari în uniforma Christ’s College din Christchurch;
Noua Zeelandă este foarte puţin populată. un memento al tradiţiilor englezeşti înrădăcinate
Rată a analfabetismului Densitatea populaţiei în Insula de Sud este chiar
1% în sistemul educaţional al Noii Zeelande.
mai mică decât cea din Insula de Nord, care benefi-
ciază de condiţii economice şi climatice mult mai triburi, războaiele cu europenii şi bolile pe care
bune. Creşterea migraţiei dinspre regiunile rurale aceştia le‑au adus au reprezentat cauzele decimării
POLITICĂ către oraşe, precum şi dinspre Insula de Sud către populaţiei maori. În prezent, trăiesc în special pe
Regim politic Insula de Nord, este caracteristică evoluţiei demogra- Insula de Nord, mulţi în Auckland sau în împrejurimi.
Monarhie parlamentară fice a ţării. Principalele aglomerări de populaţie se În afară de maori, mari segmente de populaţie sunt
în Commonwealth înregistrează în oraşele Auckland, Wellington, capi- alcătuite din locuitori de origine polineziană (veniţi
Şef de stat tala ţării, şi Hamilton, din Insula de Nord, şi în din Tonga sau din Samoa) sau asiatică (în special
Regina Elisabeta a II‑a, oraşele Christchurch şi Dunedin, din Insula de Sud.
reprezentată de un guvernator chinezi şi indieni).
general Circa trei pătrimi din populaţia ţării este de origine
europeană. Majoritatea locuitorilor provin din Marea Ţinutul triburilor maori
Legislativ
Parlament din 121 de membri Britanie sau sunt descendenţi ai coloniştilor britanici Înainte de sosirea coloniştilor europeni, viaţa de pe
aleşi pe 3 ani care s‑au stabilit pe teritoriul Noii Zeelande în seco- insule era guvernată de triburile maori. Deşi s‑au
Organizare administrativă lul XIX. Pe măsură ce nou‑veniţii se răspândeau pe adaptat de mult la stilul de viaţă al populaţiei albe,
16 regiuni; teritorii insulare: teritoriul ţării, numărul locuitorilor maori, populaţia care alcătuieşte segmentul majoritar, mulţi maori şi‑au
Insulele Cook, insulele Niue aborigenă, a început să scadă. Strămoşii de origine
şi Tokelau, Insulele Chatham, păstrat tradiţiile străvechi. Totuşi, din cauza popu­
Insulele Kermadec, precum polineziană ai populaţiei maori ajunseseră pe terito- laţiei albe dominante, acest lucru este din ce în ce
şi un număr de insule riul Noii Zeelande cu circa 1 000 de ani înainte de mai dificil. Deşi Noua Zeelandă nu se confruntă cu
subarctice sosirea primilor colonişti europeni. Luptele dintre probleme interetnice, populaţia maori este încă dez-
avantajată economic şi social.
Recent, au existat semne de revigorare a culturii
maori. Un număr tot mai mare de locuitori albi în-
vaţă limba maori, nu din curiozitate, ci din interes
real faţă de limba şi cultura maori. Prin înfiinţarea
învăţământului de specialitate, guvernul încearcă să
promoveze arta maori de sculptură în lemn şi ţesutul
de mână.

Protejarea mediului
Noua Zeelandă este o ţară paşnică unde stilurile de
viaţă sunt în principal liniştite. Atmosfera care
domneşte în oraşe este mai relaxată decât cea din
multe alte oraşe ale lumii. Totuşi, un ritm de viaţă
mai alert se înregistrează în Auckland, cel mai vestic
oraş din Noua Zeelandă. Majoritatea locuitorilor ţării
trăiesc în mediul urban, însă aleg să‑şi petreacă
timpul liber în regiunile rurale şi mulţi deţin case de
vacanţă la ţară.
Legătura cu lumea rurală şi cu mediul înconjurător
este larg răspândită, iar locuitorii ţării militează
pentru conservarea şi protejarea mediului. Pentru ei,
conservarea mediului este un obiectiv de suflet şi un
motiv de mândrie. Ei păstrează în memorie proteste-
Maori în costume tradiţionale, le împotriva testelor nucleare realizate de Franţa în
pe care le îmbracă adeseori anii 1990 în atolul Mururoa din Polinezia Franceză.
în cadrul ceremoniilor oficiale Mai multe organizaţii care militează pentru protejarea
şi al reprezentaţiilor culturale. mediului îşi au sediul în Noua Zeelandă.

46

noua zeelanda.indd 46 11/2/2009 5:13:35 PM


Istorie şi politică NOUA ZEELANDĂ 959

Sport deoarece puteau călători la distanţe mari în şi în 1856 a fost ales parlamentul ţării.
Rugby‑ul, urmat îndeaproape de cricket, bărcile lor cu furcheţi ficşi. După ce au ajuns În  1861, după ce a fost descoperit aur pe
este cel mai popular sport din Noua Zeelandă. în Insulele Cook, în vestul Polineziei, maori Insula de Sud, un alt val de imigranţi din
Echipa naţională de rugby, All Blacks, face au înaintat către sud spre Noua Zeelandă a Marea Britanie a inundat ţara. Aurul care se
întotdeauna o figură frumoasă în cadrul zilelor noastre pe care au denumit‑o Aotearoa, găsea din belşug în minele de pe insulă a
competiţiilor internaţionale. Negrul este, de „Teritoriul Marelui Nor Alb“. Aici, maori au trezit dorinţa de independenţă a Insulei de
asemenea, culoarea hainelor din tricot pur- găsit ape bogate în peşte şi un sol fertil. Ei Nord. În 1865, guvernul a răspuns prin
tate de canotori; cei 8 membri ai echipajului trăiau din vânat şi pescuit (vânau păsări şi mutarea capitalei la Wellington.
se află adeseori printre favoriţii concursurilor foci) şi adunau fructe de pădure şi rădăcini. În ciuda Tratatului de la Waitangi, coloniş-
internaţionale de canotaj. Printre sporturile tii britanici au reuşit să pună mâna pe
preferate ale locuitorilor Noii Zeelande se Abel Tasman şi James Cook pământurile triburilor maori în mod ilegal.
numără şi hockey‑ul, goful, squashul, spor- Primul european care a ajuns pe insule a fost Conflictele care au urmat au condus la mai
turile nautice şi ecvestre. Triatlonul anual, olandezul Abel Janszoon Tasman (1603–1659). multe războaie pe parcursul cărora populaţia
„Ironman New Zeeland“, atrage un număr Plecând din Tasmania, el a zărit Noua maori a fost decimată. Abia mult mai tâziu,
impresionat de spectatori, iar munţii ţării sunt Zeelandă în 1642 şi a crezut că face parte din autorităţile bitanice au început să aplice
ideali pentru sporturile de iarnă. Totuşi, în terra australis, sau continentul de sud, despre politici de guvernare mai moderate.
Noua Zeelandă, fotbalul nu se bucură de care oamenii de ştiinţă credeau că există de
aceeaşi popularitate ca în Europa. partea cealaltă a lumii. Acest teritoriu a fost
Printre cele mai importante evenimente denumit Nieuw Zeeland, după numele provin-
naţionale se numără şi Ellerslie Flower Show, ciei olandeze Zeeland. În ciuda curiozităţii lor
cea mai mare expoziţie de flori din emisfera faţă de aceată nouă lume insulară, olandezii,
australă, care are loc la Manukau, în noiem- slăbiţi în urma unui război naval cu o flotă a
brie, şi National Boat Show, care are loc în Marii Britanii, nu s‑au mai aventurat în
septembrie, la Hamilton. Un alt festival popu- Oceania după această descoperire.
lar este şi Auckland’s Big Day Out, un festival Majoritatea descoperirilor ulterioare au fost
muzical în luna ianuarie, în toiul verii. făcute de către navigatorul şi exploratorul
britanic căpitanul James Cook (1728–1779).
În octombrie 1769, pe parcursul primei sale
Ţara oilor călătorii, Cook a acostat pe Insula de Nord şi
În Noua Zeelandă, consumul de carne de a luat în posesiune teritoriul în numele
oaie pe cap de locuitor este cel mai mare din Coroanei britanice. Continuăndu‑şi călători-
lume. Credinţa unanimă conform căreia Casă de adunare maori tradiţională.
ile de explorare pe mare, Cook şi‑a dat seama
există 20 de oi pe cap de locuitor nu se că teritoriul pe care îl revendicase cuprindea
adevereşte, deoarece perioadele lungi de se- Arta şi cultura triburilor maori
două mari insule. În curând, el a început să
cetă au avut efecte grave asupra creşterii facă troc cu triburile maori pe care le‑a în- Dovezi referitoare la cultura maorilor, una
oilor. Cu toate acestea, carnea de miel (cotlet, dintre cele mai dezvoltate culturi polineziene,
tâlnit pe insule. Ele furnizau echipajelor se găsesc pretutindeni în Noua Zeelandă. Arta
rinichi, ficat) contribuie în mare măsură la britanice alimente, peşte şi apă proaspătă şi
alcătuirea dietei naţiunii şi o depăşeşte în este foarte strâns legată de credinţele
primeau în schimb tutun şi unelte din fier. religioase ale triburilor şi este reprezentată
popularitate pe cea de pui sau de peşte. În Marea Britanie, rapoartele lui James cel mai bine prin sculpturile în lemn, cele mai
O metodă tradiţională maori de preparare a Cook au declanşat valuri de entuziasm cu frumoase exemple de artă din Oceania.
mâncării, denumită şi hangi, constă în înve- privire la descoperirea noii ţări. La sfârşitul Maorii practică intens venerarea strămoşilor,
lirea cărnii şi a legumelor în frunze şi secolului XVIII, primii vânători de foci au iar zugrăvirea figurilor umane este una dintre
coacerea lor la aburi într‑un cuptor de lut. venit în Noua Zeelandă şi s‑au stabilit iniţi- temele centrale ale artei lor. Aceste figuri sunt
Peştele cu cartofi prăjiţi şi sandvişurile fac al de‑a lungul coastei. Triburile maori erau extrem de stilizate şi proporţiile sunt în mod
parte din dieta specific britanică şi sunt deliberat exagerate, punându‑se un accent
predispuse la îmbolnăviri din cauza bolilor evident pe forma capului. Majoritatea acestor
foarte populare în rândul locuitorilor, alături pe care albii le aduseseră cu ei şi sufereau
de ceaiul de la ora cinci, o tradiţie care se figuri din lemn prezintă o atitudine războinică.
din cauza nerespectării tradiţiilor de către Strămoşii maorilor sunt şi ei personificaţi
menţine şi în prezent. În plus, există o gamă aceştia. Convertirea triburilor maori la creş- în desenele din casele de adunare, clădiri
largă de fructe cultivate în gospodării, tinism, care a început în 1814 odată cu comunale în care se strâng de obicei triburile.
printre care fructul kiwi, bogat în vitamine, întemeierea primelor baze misionare, a avut La aceste clădiri, coama acoperişului
care a devenit un simbol al fructelor din Noua loc foarte repede, iar britanicii au continuat este încoronată cu un desen al strămoşilor,
Zeelandă. oprimarea lor, atât politic, cât şi militar. ferestrele au de obicei forma ochilor, iar
grinzile de susţinere proeminente simbolizează
Istorie şi politică Tratatul de la Waitangi o pereche de braţe întinse. Marginea grinzilor
din interior simbolizează şira spinării,
În timp ce Australia a fost colonizată şi urmările lui iar stâlpii, coastele. Obiectele funcţionale sunt
pentru prima dată în urmă cu peste Tratatul de la Waitangi, semnat pe 6 februa- realizate după acelaşi tipar. Canoele meticulos
40 000 de ani de către strămoşii aborigenilor rie 1840, este considerat a fi marcat naşterea cioplite, instrumentele muzicale, ustensilele
care au venit din Asia de Sud‑Est pe podu- Noii Zeelande moderne. Conform tratatului, pentru pescuit şi vânat îmbină elemente
rile de pământ care existau la acea vreme, triburile maori cedau ţara Coroanei britanice. ale formelor umane. Multe obiecte sunt pictate
colonizarea Noii Zeelande a avut loc mult În schimb, britanicii garantau proprietatea şi în nuanţe de roşu – culoarea zeilor, cu o mare
mai târziu. Insulele au fost probabil coloni- posesiunile triburilor. Unele căpetenii au semnificaţie simbolică.
zate de polinezieni începând cu anul 800 d. Hr. refuzat condiţiile tratatului, iar o parte din Ca şi în cazul sculpturilor în lemn, formele
populaţia maori respinge tratatul şi în pre- umane reprezintă motivul principal în arta
cioplirii pietrei. Alte aspecte ale culturii maori
Migraţia triburilor maori zent. În 1841, Noua Zeelandă a devenit cuprind fabricarea bijuteriilor din jad şi smarald
Triburile maori aveau o reputaţie de marinari colonie a Coroanei britanice. În 1852, i s‑a şi cântecele acompaniate de mişcări ritmice.
extrem de pricepuţi în rândul polinezienilor, acordat dreptul de a avea propria constituţie

47

noua zeelanda.indd 47 11/2/2009 5:13:36 PM


960 NOUA ZEELANDĂ Istorie şi politică

ISTORIE
cca 800
Colonizarea ţării de către maori
veniţi din Polinezia
1642
Abel J. Tasman descoperă
Noua Zeelandă
1769
Căpitanul J. Cook revendică
Noua Zeelandă pentru
Imperiul Britanic
1839
Devine protectorat britanic
1840
Prin Tratatul de la Waitangi,
maorii cedează Noua Zeelandă
Marii Britanii
1841
Devine colonie britanică
1861–1871
Revoltă a triburilor maori
1907
Devine dominion britanic
1914–1918
Noua Zeelandă participă
la Primul Război Mondial
de partea puterilor aliate
1931
Devine stat independent Clădirea circulară sau „Stupul“, cum este denumită popular, este sediul parlamentului Noii Zeelande.
în Commonwealth
1939–1945
Noua Zeelandă participă Noua Zeelandă începând cu secolul XX Lână de calitate superioară
la al Doilea Război Mondial În 1907, a fost deschisă calea spre suveranitate a Noii Noua Zeelandă este al doilea mare producător de
de partea puterilor aliate
Zeelande atunci când colonia a devenit dominion. În lână din lume, după Australia. Creşterea oilor se află
1951
Semnează pactul defensiv Primul Război Mondial, Noua Zeelandă a trimis la baza sectorului agricol al ţării: numărul de oi,
ANZUS soldaţi în Europa în sprijinul trupelor britanice. În al estimat la peste 40 de milioane de capete, depăşeşte
1974 Doilea Război Mondial, Noua Zeelandă, care‑şi câş- cu mult numărul locuitorilor ţării. Clima relativ
Marş de protest al maorilor tigase independenţa în 1931, a susţinut puterile umedă a Noii Zeelande oferă condiţii extrem de fa-
către Wellington aliate în Europa şi a luptat împotriva japonezilor în vorabile pentru agricultură, aici existând păşuni cu
1984 Pacific. În 1945, Noua Zeelandă a devenit unul dintre vegetaţie luxuriantă. Unele rase de oi dau o lână de
D. Lange (Partidul Laburist) membrii fondatori ai Naţiunilor Unite. calitate mai slabă, însă sunt mai valoroase datorită
devine prim‑ministru; Noua
Zeelandă se declară zonă În anii următori, ţara a trecut printr‑un proces de calităţii superioare cărnii. Totuşi, din cauza unor
interzisă testelor nucleare reorientare politică şi economică inspirat mai puţin de factori interni şi externi, creşterea oilor a trecut şi
1988 modelul din Marea Britanie şi mai mult de cel din prin perioade de criză. În ultimii ani, Noua Zeelandă
Acord de Liber Schimb Australia, Asia de Sud‑Est şi din ţările vecine din a fost lovită repetat de secetă, iar creşterea oilor a
cu Australia Oceania. Această nouă poziţie a fost consolidată când avut de suferit din cauza micşorării preţului lânii pe
1993 Noua Zeelandă a devenit membră a unor organizaţii piaţa mondială.
Introducerea reprezentării internaţionale precum ANZUS (în 1951) şi SEATO Tot mai multe bovine, capre şi cai cresc în regiu-
proporţionale
(1954–1977). În 1987, Noua Zeelandă s‑a declarat te- nile deluroase. Ţara e celebră mai ales datorită
1995–1996 ritoriu în care testele cu arme nucleare sunt interzise. creşterii cailor de curse.
Pământul deţinut de stat este
redat triburilor maori Din 1995, Noua Zeelandă a semnat mai multe tra-
Whakatohea şi Tainui, care tate prin care pământurile deţinute de stat erau Produse agricole
primesc şi despăgubiri redate triburilor maori. În plus, Noua Zeelandă a bogate în vitamine
financiare plătit importante sume de bani drept despăgubire Produse agricole crescute în scop comercial, precum
2004 triburilor maori pentru nedreptatea la care au fost kiwi şi strugurii, domină sectorul agricol. Deşi viile
Este inaugurată o nouă Curte
Supremă a Noii Zeelande supuşi în trecut de către imigranţii britanici. Scena şi livezile ocupă mai puţin teren decât păşunile,
politică din Noua Zeelandă este guvernată de două ambele sectoare agricole au o importanţă economică
partide puternice: Partidul Laburist şi Partidul Naţional. deosebită atât pentru piaţa locală, cât şi pentru
ECONOMIE Din 1999, la guvernare se află Partidul Laburist, în piaţa de export. Noua Zeelandă este principalul ex-
frunte cu Helen Clark (n. 1950), prim‑ministru al ţării. portator de kiwi.
Produs intern brut În secolul XIX, industria de cultivare a viţei de vie
112,6 mld. $
Economie, transporturi a avut de suferit de pe urma dăunătorilor şi a legilor
Produs naţional brut/loc. şi comunicaţii restrictive. Însă în prezent, circa 6 000 ha de viţă de
25 920 $
Aproape jumătate din veniturile obţinute din vie produc din nou vinuri excelente. Mai mult, Noua
Comerţ exterior
Importuri 29,8 mld. $ export provin din agricultură. Totuşi, în ciuda Zeelandă este celebră şi pentru creşterea perilor şi a
Exporturi 28,2 mld. $ importanţei economice şi a caracterului intensiv al merilor verzi şi pentru cultivarea fructelor precum
Datorie externă acesteia, doar 10% din populaţia aptă de muncă este prunele şi caisele. Se cultivă, de asemenea, la scară
50,0 mld. $ angajată în acest sector. mare, grâne şi hamei.

48

noua zeelanda.indd 48 11/2/2009 5:13:38 PM


Economie, transporturi, comunicaţii NOUA ZEELANDĂ 961

Resurse minerale, de la aur la jad


O perioadă lungă de timp, Noua Zeelandă a
fost privită ca o ţară cu foarte puţine resurse
minerale. Totuşi, descoperirea unor zăcămin-
te de cărbune şi fier, precum şi a unor
materiale precum calcarul şi pietrişul, au
lansat industria de minerit a ţării. După
descoperirea aurului în 1861 în provincia
Otago, în Insula de Sud, acesta a devenit o
forţă motrice pentru britanici, care au început
dezvoltarea insulelor. Înainte de sosirea co-
loniştilor englezi, triburile maori nu erau
conştiente de existenţa metalelor şi foloseau
jadul, care se găsea din belşug, pentru fabri-
carea uneltelor şi pentru troc.
Unele materii prime sunt folosite în indus-
tria de inginerie mecanică şi în cea de
prelucrare a metalelor. Industria alimentară,
de manufactură şi textile, şi de prelucrare a
lemnului şi a hârtiei constituie, de asemenea,
ramuri importante. Oraşul Auckland este
principalul centru industrial al ţării.

Comerţ Vinul de calitate superioară al Noii Zeelande provine din mai mult de 6 000 ha de podgorii.
Intrarea Marii Britanii în Comunitatea
Europeană (în prezent Uniunea Europeană)
în 1973 a avut consecinţe asupra comerţului piaţa Marii Britanii. Prin urmare, standardul emite în limba maori din 1996 şi un post de
exterior al Noii Zeelande. Deoarece, în urma de viaţă din Noua Zeelandă, care se numă- televiziune în limba maori a fost înfiinţat în
aderării, Marea Britanie folosea Europa ca rase printre cele mai înalte din lume în anii 2004. Reţeaua de telefonie mobilă funcţio-
sursă convenabilă de produse agricole precum 1960, a înregistrat o scădere importantă. nează excelent, iar în marile oraşe există
lâna, carnea şi untul, Noua Zeelandă, fosta În prezent, Australia, Japonia şi SUA sunt internet café‑uri.
sa colonie, pierdea o parte importantă din principalii parteneri de afaceri ai ţării. În plus,
Noua Zeelandă deţine relaţii comerciale Exploatarea energiei geotermale
apropiate şi bune cu ţări din UE.
Energia nucleară a fost respinsă în Noua
În afară de lână, carne şi produse lactate, Zeelandă. Pentru a face faţă nevoilor de energie
principalele exporturi ale ţării sunt cherestea- ale ţării, Noua Zeelandă trebuie să‑şi îndrepte
ua, fructele, vinul şi fructele de mare. atenţia către alte surse. Resursele interne devin
Principalele importuri cuprind instalaţii me- principala opţiune, mai ales că, în prezent,
canice, automobile, petrol şi produse chimice guvernul a hotărât să reducă dependenţa ţării
şi farmaceutice. de combustibilii din import, în special de petrol.
În afară de energia hidroelectrică, energia
Infrastructură bine dezvoltată geotermală a devenit extrem de importantă.
Noua Zeelandă deţine aeroporturi internaţi- După consumul de energie geotermală pe cap
de locuitor, Noua Zeelandă se află pe locul al
onale în oraşele Auckland, Wellington şi doilea, după Islanda.
Christchurch. Timpul de zbor Europa–Noua Energia care se acumulează în scoarţa
Zeelandă este de 30 de ore (include escalele). Pământului este eliberată prin gheizere şi
Linia aeriană naţională, Air New Zeeland, a izvoare termale. Aceste surse naturale
fost privatizată în 1998. de energie sunt exploatate mai ales în Rotorua
Unele companii de transport europene fo- şi Taupo, aflate în centrul Insulei de Nord.
losesc porturile Auckland şi Wellington, din Deşi principiul energiei geotermale este unul
Insula de Nord, precum şi portul Lyttelton, simplu, procedeul este complicat: în regiunile
de lângă Christchurch, şi portul Chalmers, de în care straturile de magmă se află aproape
de suprafaţă, apa este dirijată în jos prin
lângă Dunedin, din Insula de Sud. Serviciile conducte săpate în pământ. Când vine
de feribot pentru maşini şi pasageri funcţio- în contact cu magma, apa se supraîncălzeşte.
nează în ambele sensuri între insule. Reţeaua Vaporii de apă rezultaţi sunt purtaţi printr‑un
rutieră a ţării acoperă 93 000 km; circa două sistem de conducte către suprafaţă, unde sunt
treimi reprezintă drumuri asfaltate şi bine acumulaţi în turbine electrice care produc
întreţinute. alternativ electricitate.
Energia geotermică are un potenţial ridicat.
Mass‑media Centrala electrică de la Waireki, de lângă
Aproape jumătate din suprafaţa Noii Zeelande Noua Zeelandă are 27 de cotidiene, însă doar Taupo, funcţionează de la începutul anului
este folosită pentru păşunatul oilor. Turmele cinci sunt de importanţă naţională. New 1958. De atunci, au fost construite şi alte
centrale geotermice. Din cauza norilor de gaz
sunt crescute în regiuni muntoase vaste, Zeeland Herald are cel mai mare tiraj. Tele­
sulfuros care se ridică la suprafaţa pământului,
acoperite cu o vegetaţie luxuriantă, ale Insulei viziunea naţională, Television New Zeeland locuitorii Noii Zeelande au denumit Rotorua
de Sud, aproape exclusiv pentru producţie de Ltd, emite pe două canale; există şi canale „Oraşul puturos“.
lână merinos. private de televiziune. Un post de radio

49

noua zeelanda.indd 49 11/2/2009 5:13:42 PM


962 NOUA ZEELANDĂ Turism

Vulcani înalţi şi fiorduri adânci


numără şi gheizerele, cu jeturi de apă arun- ridică la 1 968 m, muntele Ruapehu, 2 797 m,
cate în aer de la adâncimi foarte mari. Cu mult şi muntele Ngauruhoe, 2 292 m. Deoarece
înainte de sosirea coloniştilor, triburile maori sunt încă activi, cei trei munţi sunt monito-
foloseau izvoarele termale pentru scăldat şi rizaţi constant.
pentru proprietăţile lor curative. Mai târziu, Pe versanţii munţilor se află izvoarele
Rotorua a devenit o staţiune balneară constru- termale de la Ketetahi care au creat lacuri
ită după modelul celor europene. Datorită albastre în văile stâncoase; cratere vulcanice
centrului balnear dotat cu tot confortul unui se ridică din relieful selenar. În regiunea de
design modern şi a poziţionării sale într‑un est a parcului, Autostrada 1, cunoscută şi sub
cadru natural spectaculos, Rotorua a devenit denumirea de Desert Road, conduce către un
extrem de populară printre turişti. ţinut deşertic de neuitat, mărginit de munţi
Satul maori Whakarewarewa, la sud de acoperiţi cu lavă întărită.
Rotorua, cuprinde o casă de rugăciuni în stil
maori şi un centru cultural care ilustrează
tradiţiile maori. Şcoala maori de sculptură în
lemn, aflată într‑o anexă a centrului, a fost
înfiinţată pentru păstrarea tradiţiilor maori.

Parcul Naţional Tongariro


Creat în 1894, Parcul Naţional Tongariro
este cel mai vechi parc naţional al Noii
Zeelande. Acoperind o suprafaţă de 765 km²,
este situat la sud de lacul Taupo, pe Insula
de Nord, şi se bucură de popularitate în
rândul amatorilor de turism montan. În 1990,
Copacul pohutukawa cu florile sale de un roşu parcul a fost declarat sit al Patrimoniului
aprins, sau Pomul de Crăciun, înfloreşte în Natural şi Cultural Mondial UNESCO.
perioada Crăciunului, la mijlocul verii. În parc se găsesc trei vulcani, care alcătu-
iesc un peisaj impresionant de lanţuri
Noua Zeelandă poate susţine că este una muntoase înalte: muntele Tongariro, care se
dintre cele mai virgine destinaţii turistice
din lume. Nu are întinderi de asfalt şi nici
colonii de şezlonguri pe plajele sale. Cam o
zecime din relieful său virgin este protejat
ca parc naţional şi acelaşi lucru este valabil
şi pentru apele sale de coastă. Toate rezer‑
vaţiile naturale sunt deschise publicului. În Pentru turiştii curajoşi, saltul în gol cu o coardă
elastică de pe un pod într‑un cadru natural
afară de numeroase minuni naturale, Noua
pitoresc reprezintă o experienţă de neuitat.
Zeelandă oferă o istorie şi o cultură unice
în lume şi o mulţime de posibilităţi de a
practica tot felul de sporturi. Fiorduri, cascade, peşteri
şi trasee turistice
Călătorind în Noua Zeelandă Platoul înalt al Insulei de Sud cuprinde Parcul
Noua Zeelandă are multe de oferit vizi- Naţional Fiordland, pe coasta de sud‑vest a
tatorilor săi, în special celor aflaţi în insulei. Această regiune, care a devenit zonă
căutarea unei vacanţe antrenante. Practicanţii protejată în 1952, a fost inclusă în Patrimoniul
de snorkeling şi amatorii de scufundări pot Natural Mondial UNESCO în 1990. Acoperind
descoperi o lume acvatică plină de culoare, o suprafaţă de 1 166 km², este cel mai mare
iar canotorii pot explora râurile şi fiordurile parc naţional al Noii Zeelande: cuprinde o
line, în timp ce amatorii de turism montan varietate de forme de relief şi reprezintă
nu vor fi dezamagiţi urmând multitudinea de habitatul a numeroase specii de păsări.
poteci care conduc la peisaje impresionante. Coasta de vest a Insulei de Sud este tra-
versată de fiorduri, care ajung până în
Gheizere, staţiuni centrul insulei. Cel mai impresionant, din
şi cultură maori în Rotorua punct de vedere al poziţionării, şi mai lung
Împrejurimile lacului Rotorua se află pe ma- (44 km) este Dusky Sound, denumit astfel de
joritatea itinerariilor de călătorie ale căpitanul Cook (1728–1779) care l‑a explo-
vizitatorilor. Pe lângă relieful vulcanic, regiu- rat în 1770. Regiunea de est a Insulei de Sud
nea mai cuprinde izvoare termale şi unele Această magnifică sculptură maori se află cuprinde lacuri şi lanţuri muntoase acoperi-
exemple extrem de frumoase de artă maori. la Whakarewarewa, centru important pentru te cu păduri dese. Precipitaţiile abundente
Aici, printre atracţiile turistice vulcanice se cultura şi arta sculpturii în lemn a maorilor. dau naştere unor cascade spectaculoase care

50

noua zeelanda.indd 50 11/2/2009 5:13:46 PM


Turism NOUA ZEELANDĂ 963

se revarsă în văi adânci. Cea  mai impresionantă INFO DE CĂLĂTORIE


este cascada Sutherland (580 m). Peşterile cu stalac- Vaccinări
tite şi stalagmite de lângă lacul Te Anau cuprind Vaccinările nu sunt obligatorii
formaţiuni bizare. în cazul intrărilor directe.
Focile au trăit cândva în colonii numeroase în jurul Se recomandă vaccinări
împotriva tetanosului, difteriei
coastei Noii Zeelande, însă numărul lor s‑a redus şi poliomielitei.
foarte mult din cauza vânării. În această regiune
Vamă
poate fi întâlnit papagalul kea, care poartă numele Pot fi introduse fără taxe
ţipătului pe care îl scoate. Păsări nezburătoare precum articole de uz personal
cârstelul de baltă şi kiwi trăiesc în regiunile munţilor şi o cantitate limitată de ţigări,
înalţi. Peisajele naturale şi animalele şi păsările săl- tutun, băuturi alcoolice
şi cadouri care să nu
batice de aici atrag amatorii de drumeţii: Milford depăşească 700 NZD.
Track, care se întinde pe 50 km, este unul dintre Este interzisă scoaterea
cele mai frumoase trasee turistice din lume. Însă Rothmann Building, în stil Art Deco, este una dintre cele din ţară a scoicilor paua,
pentru vizitatorii care doresc să acopere distanţe mai mai impresionante clădiri din oraşul de coastă Napier. a midiilor, a jadului
şi a obiectelor de artă vechi.
lungi într‑un mod comfortabil există zboruri de Pot fi introduse valute
agrement care pleacă de la Te Anau şi Milford. turiştii se bucură de priveliştea impresionantă oferită naţionale şi străine în orice
Dintr‑un elicopter sau dintr‑o aeronavă uşoară, de fiordurile, de pădurile şi de munţii insulei. cantitate, dar sumele care
depăşesc 10 000 NZD trebuie
declarate.
Monedă şi mijloace de plată
1 dolar neo‑zeelandez (NZD) =
100 cenţi.
Valuta europeană poate fi
schimbată la bănci. Sunt
disponibile bancomate. Cecurile
de călătorie pot fi încasate
la bănci, la hotelurile mari
şi în magazine. Cărţile de credit
internaţionale sunt acceptate.
Transport
Infrastructura este bine
dezvoltată. Autobuzele
reprezintă un mijloc
de transport popular şi ieftin.
Trenurile circulă între
majoritatea oraşelor mari
şi mijlocii. Transportul se mai
poate realiza şi cu maşini
închiriate, cu furgonete
şi taxiuri. Feriboturile circulă
între Insula de Nord şi Insula
de Sud de mai multe ori pe zi.
Legăturile aeriene locale sunt
foarte bune. Există aeroporturi
internaţionale la Auckland,
Christchurch şi Wellington.
Pentru şoferi
Deşi permisul naţional
de conducere este suficient,
se recomandă un permis
internaţional de conducere.
O privelişte impresionantă a oraşului Auckland. În prim‑plan, portul de ambarcaţiuni; în spatele său, clădirile Limita de viteză este
înalte dominate de Sky Tower, în partea dreaptă. de 50 km/h în localităţi
şi de 100 km/h pe drumurile
Auckland, capitala neoficială expres şi pe autostrăzi.
Se circulă pe stânga. Limita
Auckland, cel mai mare oraş al ţării, a fost capitala Noii Zeelande timp de un sfert de secol. Din 1840 şi până în 1865, alcoolemiei: 0,3–0,8, în funcţie
Auckland a reprezentat centrul politic al Noii Zeelande coloniale. Deşi capitala a fost transferată la Wellington, de vârsta conducătorului auto.
Auckland rămâne principala metropolă a ţării. Cazare
Deoarece deţine o populaţie cosmopolită, care cuprinde inclusiv un număr mare de locuitori maori şi populaţii venite Turiştii au posibilitatea
din Pacificul de Sud, oraşul constituie o oglindă demografică a Noii Zeelande. Caracterul cosmopolit al oraşului de a alege între hoteluri
este evident: pe străzi şi în pieţele sale, terase italieneşti stau alături de baruri cu specific neo‑zeelandez şi de cafenele de toate categoriile, cazare
cu specific asiatic. Gheretele care vând falafel sau clătite franţuzeşti sunt la fel de obişnuite. la ferme şi în case private, vile,
Auckland mai este cunoscut şi sub denumirea de City of Sails (Oraşul Corăbiilor) deoarece aici se găsesc foarte multe bungalow‑uri de vacanţă, case
iahturi şi ambracaţiuni ancorate în port, în apele golfului Huaraki, în nord‑estul oraşului. Situat pe o limbă de pământ de odihnă ieftine pentru tineri,
pe Insula de Nord, Auckland este principalul port de escală folosit de majoritatea vizitatorilor. Centrul oraşului se pensiuni şi campinguri.
concentrează în jurul bazinului portuar de la Waitema. Linia orizontului este impresionantă în acest oraş, fiind dominată Perioadă optimă de vizitare
de aspectul futurist al Sky Tower, cea mai înaltă clădire din ţară (328 m). Turnul face parte din complexul comercial Intervalul septembrie–martie.
şi hotelier Sky City, deschis în 1997. La prima vedere, conurile vulcanice, presărate de‑a lungul oraşului, au un aspect Numere de urgenţă
bizar. Deşi sunt stinse, amintirea lor se împleteşte cu atmosfera vie a oraşului. Varietatea şi marile contraste de aici sunt Număr de urgenţă naţional 111
adunate în War Memorial Museum, care deţine o colecţie impresionantă care cuprinde istoria naturală şi culturală Salvare 0800/500222
a Pacificului de Sud. Canoea maori lungă de 25 m expusă aici contrastează puternic cu navele de linie luxoase ancorate
în portul oraşului.

Informaţii utile www.newzealand.com 51

noua zeelanda.indd 51 11/2/2009 5:13:52 PM