Sunteți pe pagina 1din 4

Cuprins

Prefaþã ........................................................................................... 13
Apariþia ºi rolul astrologiei .............................................................. 15
Gânduri despre temele principale de viaþã .................................... 27
Ceea ce trebuie sã ºtim .................................................................. 31
Definiþia horoscopului .................................................................... 33

BERBEC .......................................................................................... 39
Primul semn zodiacal, 0° - 30°
Tema de viaþã 40 Motivaþia 43 Scopul 45
Învãþãtura de însuºit 47 Psihologia 50
Simbolul Berbec ............................................................................. 52
Simbolul Marte ............................................................................... 53
Despre mitologia Berbecului .......................................................... 55
Un basm despre arhetipul Berbec: Fiul de împãrat
care nu se temea de nimic .............................................................. 56
Înlãnþuiri analogice ........................................................................ 62
Cum acþioneazã Berbecul ºi planeta Marte asupra
horoscopului meu ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ............ 64
Citate legate de principiul Berbec .................................................. 65
TAUR .............................................................................................. 69 LEU ............................................................................................... 161
Cel de-al doilea semn zodiacal, 30°- 60° Cel de-al cincilea semn zodiacal, 120°– 150°
Tema de viaþã 70 Motivaþia 73 Scopul 74 Tema de viaþã 162 Motivaþia 164 Scopul 166
Învãþãtura de însuºit 76 Psihologia 78 Învãþãtura de însuºit 167 Psihologia 168
Simbolul Taur ................................................................................. 80 Simbolul Leu ................................................................................. 170
Simbolul Venus ............................................................................... 81 Simbolul Soarelui ......................................................................... 172
Despre mitologia Taurului .............................................................. 83 Despre mitologia Leului ................................................................ 173
Un basm despre arhetipul Taur: Pescarul ºi nevasta lui ................... 85 Un basm despre arhetipul Leu: Regele cel trufaº.......................... 179
Înlãnþuiri analogice ........................................................................ 90 Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 183
Cum acþioneazã Taur ºi Venus-Taur asupra horoscopului meu Cum acþioneazã Leul ºi Soarele asupra horoscopului meu
ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ......................................... 92 ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ....................................... 185
Citate legate de principiul Taur ...................................................... 92 Citate legate de principiul Leu ...................................................... 186

GEMENI.......................................................................................... 95 FECIOARA .................................................................................... 189


Cel de-al treilea semn al cercului zodiacal, 60°-90° Cel de-al ºaselea semn zodiacal, 150°– 180°
Tema de viaþã 96 Motivaþia 99 Scopul 100 Tema de viaþã 190 Motivaþia 193 Scopul 195
Învãþãtura de însuºit 101 Psihologia 104 Învãþãtura de însuºit 197 Psihologia 200
Simbolul Gemeni ....................................................................... 105 Simbolul Fecioara ......................................................................... 202
Simbolul Mercur ........................................................................... 107 Despre mitologia Fecioarei .......................................................... 203
Despre mitologia Gemenilor ........................................................ 108 Un basm despre arhetipul Fecioara: Prinþesa ºi
Un basm despre arhetipul Gemeni: Croitoraºul cel viteaz ............ 112 bobul de mazãre ........................................................................... 204
Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 117 Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 207
Cum acþioneazã Gemenii ºi Mercur asupra horoscopului meu Cum acþioneazã Fecioara ºi Mercur-Fecioara asupra
ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ....................................... 119 horoscopului meu ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? .......... 209
Citate legate de principiul Gemeni ............................................... 120 Citate legate de principiul Fecioara ............................................. 210

RACUL .......................................................................................... 125 BALANÞA...................................................................................... 215


Cel de-al patrulea semn zodiacal, 90°– 120° Cel de-al ºaptelea semn zodiacal, 180°– 210°
Tema de viaþã 126 Motivaþia 128 Scopul 130 Tema de viaþã 216 Motivaþia 219 Scopul 220
Învãþãtura de însuºit 132 Psihologia 134 Învãþãtura de însuºit 222 Psihologia 224
Simbolul Rac ................................................................................. 139 Simbolul Balanþã .......................................................................... 226
Simbolul Luna ............................................................................... 141 Despre mitologia Balanþei ............................................................ 228
Despre mitologia Racului ............................................................. 143 Un basm despre arhetipul Balanþa : Blanã-împestriþatã .............. 232
Un basm despre arhetipul Rac: Fiertura cea dulce ....................... 151 Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 237
Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 154 Cum acþioneazã Balanþa ºi Venus-Balanþa
Cum acþioneazã semnul Rac ºi Luna asupra horoscopului meu asupra horoscopului meu ºi care sunt
ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ....................................... 156 manifestãrile influenþei lor? ......................................................... 239
Citate legate de principiul Rac...................................................... 157 Citate legate de principiul Balanþa ............................................... 239
SCORPION.................................................................................... 243 Citate legate de principiul Capricorn ............................................ 333
Cel de-al optulea semn zodiacal, 210°– 240°
Tema de viaþã 244 Motivaþia 248 Scopul 250 VÃRSÃTORUL ............................................................................... 337
Învãþãtura de însuºit 251 Psihologia 252 Cel de-al unsprezecelea semn zodiacal, 300°– 330°
Simbolul Scorpion ......................................................................... 256 Tema de viaþã 339 Motivaþia 341 Scopul 342
Simbolul Pluto .............................................................................. 258 Învãþãtura de însuºit 343 Psihologia 345
Despre mitologia Scorpionului ..................................................... 260 Simbolul Vãrsãtor ......................................................................... 349
Un basm despre arhetipul Scorpion: Privighetoarea ................... 263 Simbolul Uranus ........................................................................... 350
Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 269 Despre mitologia Vãrsãtorului ..................................................... 353
Cum acþioneazã Scorpionul ºi Pluto(Marte) asupra horoscopului Un basm despre arhetipul Vãrsãtor: Sãlãþica ............................... 355
meu ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ............................... 271 Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 359
Citate legate de principiul Scorpion ............................................. 271 Cum acþioneazã Vãrsãtorul ºi Uranus asupra horoscopului meu
ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ....................................... 361
SÃGETÃTORUL ............................................................................. 277 Citate legate de arhetipul Vãrsãtor ............................................. 362
Cel de-al nouãlea semn zodiacal, 240°– 270°
Tema de viaþã 278 Motivaþia 281 Scopul 283 PEªTII ........................................................................................... 365
Învãþãtura de însuºit 285 Psihologia 287 Cel de-al doisprezecelea semn zodiacal, 330°– 360°
Simbolul Sãgetãtor ...................................................................... 290 Tema de viaþã 367 Motivaþia 371 Scopul 372
Simbolul Jupiter ........................................................................... 292 Învãþãtura de însuºit 376 Psihologia 380
Despre mitologia Sãgetãtorului ................................................... 295 Simbolul Peºti ............................................................................... 382
Un basm despre arhetipul Sãgetãtor: Prezicerea se va împlini .... 298 Simbolul Neptun ........................................................................... 383
Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 301 Despre mitologia Peºtilor ............................................................. 387
Cum acþioneazã Sãgetãtorul ºi Jupiter asupra horoscopului meu Un basm legat de arhetipul Peºti : Mica sirenã ............................. 391
ºi care sunt manifestãrile influenþei lor?....................................... 303 Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 395
Citate legate de principiul Sãgetãtor ........................................... 304 Cum acþioneazã Peºtii ºi planeta Neptun asupra horoscopului
meu ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ............................... 397
CAPRICORNUL ............................................................................. 307 Citate legate de principiul Peºti .................................................... 399
Cel de-al zecelea semn zodiacal, 270°– 300°
Tema de viaþã 309 Motivaþia 311 Scopul 312
Învãþãtura de însuºit 313 Psihologia 316
Simbolul Capricorn ....................................................................... 318
Simbolul Saturn ............................................................................ 319
Despre mitologia Capricornului ................................................... 323
Un basm despre arhetipul Capricorn: Regele broaºtelor
sau Heinrich cel oþelit .................................................................. 325
Înlãnþuiri analogice ...................................................................... 330
Cum acþioneazã Capricorn ºi Saturn asupra horoscopului meu
ºi care sunt manifestãrile influenþei lor? ....................................... 332
B
Taur
Cel de-al doilea semn zodiacal, 30°- 60°

Simbol: un cerc pe care este aºezat un semicerc . Pe prin-


cipiul sufletesc (Soarele) reprezentat prin cerc, stã principiul
senzitiv-sufletesc, reprezentat de semicercul deschis, gata
sã primeascã, sã accepte (Luna).
Altã interpretare: Coarnele Taurului ºi Taurul însuºi:
simboluri ale forþei zãmislitoare ºi ale rodniciei.
Anotimp: Primãvara plinã (21 aprilie –21 mai), Mai, luna
bucuriilor.
Calitate: feminin-receptivã, Yin. Elementul: pãmânt. Semn
zodiacal fix (stabil), un semn care consolideazã, concretizeazã
ºi valorificã.
Dominanta: T Venus.
Amplasarea casei: A doua casã (casã fixã).
Semnul zodiacal situat pe partea opusã a cercului: Scorpion.
Dicton-cheie, mesaj: Eu am.
Caracteristici: pragmatism, realism, spirit practic, temeinicie,
obiectivitate, statornicie, seriozitate, stabilitate, rezistenþã,

68 69