Sunteți pe pagina 1din 3

NUMERALUL

1. Numeralul cardinal

Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) exprimă o cifră sau numărul obiectclor.
Numerele cardinale de la 1 la 12 în limba engleza sunt urmatoarele:

0 – zero   (zero, null)


1 – one   (unu)
2 – two   (doi)
3 – three   (trei)
4 – four   (patru)
5 – five   (cinci)
6 – six   (sase)
7 – seven   (sapte)
8 – eight   (opt)
9 – nine   (noua)
10 – ten   (zece)
11 – eleven   (unsprezece)
12 – twelve   (doisprezece)

- Intre 13 si 19 numerele se compun prin adaugarea terminatiei "-teen" la numerele 3-9.


(Numeralele 13 si 15 prezinta deosebiri ortografice si de pronuntie fata de numeralele 3 si 5 de la
care sau format)

13 – thirteen   (treisprezece)
14 – fourteen   (patrusprezece)
15 – fifteen   (cincisprezece)
16 – sixteen   (saisprezece)
17 – seventeen   (saptesprezece)
18 – eighteen   (optsprezece)
19 – nineteen   (nouasprezece)

Zecile (20-90) se formeaza de la numerele 2-9 la care se adauga terminatia "-ty" (cu deosebiri
ortografice la numerele 20, 30, 40 si 50).
20 – twenty   (douazeci)
30 – thirty   (treizeci)
40 – forty   (patruzeci)
50 – fifty   (cincizeci)
60 – sixty   (saizeci)
70 – seventy   (saptezeci)
80 – eighty   (optzeci)
90 – ninety   (nouazeci)

- Numele zecilor se leaga de unitati direct, cu ajutorul unei liniute de unire:


21 – twenty-one   (douazeci si unu)
35 – thirty-five   (treizeci si cinci)
NUMERALUL

68 - sixty-eight   (saizeci si opt)


79 – seventy-nine   (saptezeci si noua)
89 - eighty-nine   (optzeci si noua)

Sutele se formeaza adaugand dupa numar cuvantul "hundred", iar miile se formeaza adaugand
cuvantul "thousand".
100 – one hundred   (o suta)
700 – seven hundred   (sapte sute)
1000 - one thousand   (o mie)
3000 – three thousand   (trei mii)

Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin "and" de cele care denumesc
zeci si unitati.
115 - a/one hundred and fifteen
735 - seven hundred and thirty-five
3008 - three thousand and eight

2. Numeralul ordinal

Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral), numerele ordinale, exprimă ordinea obiectelor sau
locul unui obiect într-o seris. In general, se formează prin adăugarea terminatiei -th, la numeralul
cardinal, cu exceptia primelor trei: first (primul, prima), second (al doilea, a doua) si third (al
treilea, a treia).
- Cateva numerale isi schimba ortografia inaintea adaugarii terminatiei "-th".
      Ex.: fifth (al cincilea, a cincea), eighth (al optulea, a opta), ninth (al noulea, a noua), si altele
la fel.

- La numeralele compuse, numai ultimul numar primeste terminatia "-th".


      Ex.: twenty-seventh (al douăzeci şi şaptelea, a douăzeci şi şaptea), two hundred and thirty-
sixth (două sute treizeci
şi şaselea)
- Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele "hundred", "thousand", "million" pot fi precedate
numai de one, nu si de a, iar articolul hotarât (the) poate fi omis: one hundred and thirty-second
(al o suta treizeci si doilea).

- Abrevierea numeralelor ordinale (forma lor prescurtata) se face prin adaugarea ultimelor doua
litere la cifra.
      Ex.: 1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 8th (eighth), 21st (twenty-first).

- La zeci, terminatia "-ty" devine -tieth.


      Ex.: twentieth, thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eightieth, ninetieth.
NUMERALUL

- In general, numeralul ordinal este însotit de arilcolul the.

1 - the first     (the 1st)


2 - the second     (the 2th)
3 - the third     (the 3rd)
4 - the fourth     (the 4th)
5 - the fifth     (the 5th)
6 - the sixth     (the 6th)
7 - the seventh     (the 7th)
8 - the eigth     (the 8th)
9 - the ninth     (the 9th)
10 - the tenth     (the 10th)
11 - the eleventh     (the 11th)
12 - the twelfth     (the 12th)
13 - the thirteenth     (the 13th)
14 - the fourteenth     (the 14th)
15 - the fifteenth     (the 15th)
16 - the sixteenth     (the 16th)
17 - the seventeenth     (the 17th)
18 - the eihteenth     (the 18th)
19 - the nineteenth     (the 19th)
20 - the twentieth     (the 20th)
21 - the twenty-first     (the 21st)
30 - the thirtieth     (the 30th)
32 - the thirty-second     (the 32nd)
40 - the fortieth     (the 40th)
43 - the forty-third     (the 43rd)
50 - the fiftieth     (the 50th)
54 - the fifty-fourth     (the 54th)
60 - the sixtieth     (the 60th)
65 - the sixty-fifth     (the 65th)
70 - the seventieth     (the 70th)
80 - the eightieth     (the 80th)
90 - the ninetieth     (the 90th)
100 - the hundreth     (the 100th)
101 - the hundred and first     (the 101st)
1000 - the one thousandth     (the 1000th)