Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ PREDARE VERSET

INTRODUCERE
Voi avea pregătite câteva exerciții pe care ei tb să le rezolve. voi scoate în evidență
faptul că, dacă li se cere să facă un ex într-un anumit fel, doar așa îl pot face. și vom discuta
despre consecințele rezolvării unei sarcini în cel mai simplu mod posibil,,,dar mod care nu e
cel cerut și vom observa diferența dintre rezultatele obținute.
PREZENTARE
„Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” ​(Filipeni
3:14)

EXPLICAȚIE
- Alerg​: viața, în primul rând. nu e o trândăveală, e o alergare! si, ce e cel mai important,
nu putem alerga oricum!!! ​„Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă,
dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!” (1
Corinteni 9:24)
- spre țintă: ​alergarea aceasta are un scop...să ajungi la țintă! nu e indiferent cum alergi și
încotro
- pentru premiul: ​ținta este premiul chemării lui Dumnezeu
- chemării crești: ​această chemare e cerească! nu vizează premiu pământesc. nu pt lucrurile
acestei lumi tb să alergăm. avem o chemare mult mai măreață!
- a lui Dumnezeu: ​Cel care ne cheamă la alergare este Dumnezeu...deci tb să alergăm după
standardele Lui!
- în Hristos Isus: ​Nimeni nu poate alerga prin puterea lui spre țintă...dacă ne uităm la
această propoziție eliminând conținutul dintre virgule, citim astfel: „Alerg spre țintă în
Hristos Isus” ⇒ doar în El pot alerga și ajunge la țintă!

APLICAȚIE
- începe și tu alergarea pentru premiul chemării cerești!

REPETARE
Câțiva copii vor fi chemați să facă anumite lucruri pentru obținerea unui premiu. ex:
➢ să strângă anumte obiecte într-un recipient (toate obiectele expuse)
➢ să aranjeze câteva obiecte într-un anumit fel
➢ să pună pahare unele într-altele
➢ să scrie câteva numere pe tablă intr-o anumită ordine
➢ să alerge printre obstacole
la finalul fiecărei „curse”, copiii vor recita versetul împreună cu colegii