Sunteți pe pagina 1din 2

NUME:________________________________

RECAPITULARE VIATA LUI PAVEL VOL II

I. TITLU LECȚIE: Eliberarea de sub puterea lui Satan (Text biblic – Fapte 19:8-41)
Notează pe spațiile punctate acțiunile sau vorbele următoarelor personaje, după modelul dat:
a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală
Pavel:………………...………………………………………………………………….........(19:8)
Nişte exorcişti iudei, care umblau din loc în loc...............................................................................
................................................................................................................................................(19:13)
Duhul cel rău le-a răspuns:................................................................................................................
................................................................................................................................................(19:15)
unii din cei ce făcuseră vrăjitorii........................................................................................................
...............................................................................................................................(19:19)
Dimitrie..................................................................................................................................(19:24)

II. TITLU LECȚIE: Răscoală în Ierusalim (Text biblic: Fapte 21-23)


Răspunde la urmăatoarele întrebări:
 De ce s-a dus Pavel la Ierusalim? (21:13)
__________________________________________________________________________

 Ce promisiune specială i-a făcut Domnul Isus lui Pavel când a venit la el noaptea? (23:11)
__________________________________________________________________________

III. TITLU LECȚIE: Mărturisirea înaintea împăraților (Text biblic: Fapte 23:26-30, 24-26)
Asociază cuvintele din coloana A cu cele din coloana B

A B
Au luat pe Pavel (23:31) Cred tot ce este scris în Lege
A încercat să spurce chiar și Templul (24:6) De Cezar
slujesc Dumnezeului părinților mei (24:14) Să fiți așa cum sunt eu
Trăgea nădejde că Pavel (24:26) l-au dus noaptea până la Antipatrida
Cer să fiu judecat (25:11) Preaalesule Festus
Vi se pare de necrezut (26:8) Are să-i dea bani
Nu sunt nebun (26:25) Am vrut să-l judecăm după Legea noastră
Să dea Dumnezeu (26:29) Să fiți așa cum sunt eu
IV. TITLU LECȚIE: Naufragiul (Text biblic: Fapte 27-28:11)
Trasează o linie la cuvintele potrivite de pe corabie:
Pavel a călătorit cu
Corabia a fost prinsă de o
În timpul vieții lor, creștinii vor avea parte de
Lui Pavel i-a vorbit un
Dumnezeu nu ne va lăsa
Au ajuns pe insula

V. TITLU LECȚIE: Sfârșirea alergării (Text biblic: Fapte 28:11-31)


1. Cum poți începe alergarea în viața de credință?
 Te întorci de la __ __ __ __ __ __ şi te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tău.
2. Cu cine I s-a îngăduit lui Pavel să rămână: (28:16)
 Cu un __ __ __ __ __ care-l păzea
3. Ce le-a adus Pavel mai marilor iudeilor când le vestea pe Isus? (28:23)
 Le-a adus __ __ __ __ __ __
4. Ce a spus Pavel cu privire la mântuirea în care nu au crezut unii iudei? (28:28)
 Mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5. Potrivit 1 Corinteni 9:24 (pg. 1119), cum trebuie să alergăm?
 Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi __ __ __ __ __ __ __!

1. Ă C E
2. O A
3. O Z
4. N A I R
5. R M L

VI. Versete de memorat – completează spațiile goale:

 „Oricine este _________ ____ _____________, biruieşte _________; şi ceea ce __________


____________ asupra lumii, este __________noastră.“ (1 Ioan 5:4)
 „Sunt bine___________ că nici ________, nici viaţa ... nu vor fi în_______să ne_________
de dragostea lui ___________, care este în ______ ______, Domnul nostru.“Romani 8:38-39
 „Fiţi _______________ ________ să răspundeţi oricui vă ______ socoteală de
__________care este în voi.“ 1 Petru 3:15
 „___________ este Acela care ___________ în voi, şi ___ ___, după ____________ ____, şi
voinţa şi ______________.“ Filipeni 2:13
 „Alerg spre ________ , pentru __________ chemării __________ a lui Dumnezeu, în
_________ Isus.“ Filipeni 3:14