Sunteți pe pagina 1din 6

Interval orar Numele Activitatii

1 Aplicarea normelor de tehnica securităţii şi de prevenire şi stingere a incendiilor


- legislaţia şi normele de protecţia muncii – instructajul periodic

- legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor

- identificarea pericolelor

Interval orar Numele Activitatii

2 Elementele componente ale unui sistem de calcul


Descrierea resurselor hardware

- carcasa (placa de bază, procesor, memorie, hard disk, floppy disk, sursa de
alimentare)

- monitor

- tastatura

- mouse -ul

Descrierea resurselor software

3 Tipuri de reţele
În funcţie de tipul de partajare a datelor

- reţele peer-to-peer

Interval orar Numele Activitatii

3 Tipuri de reţele
- reţele bazate pe server

În funcţie de dispunerea în teren

- Topologii magistrale

- Topologii inel
- Topologii stea

În funcţie de răspândirea geografică

- reţele LAN

- reţele MAN

- reţele WAN

4 Nivelurile de referinţă
Evolutia retelelor

Interval orar Numele Activitatii

4 Nivelurile de referinţă
- Organizaţii de standardizare

- Nivelul de referinţă OSI

- Nivelul de referinţă TCP/IP


5 Plasarea datelor pe cablu
 Metoda de acces multiplu, cu detectarea coliziunilor CSMA/CD,
- Să-şi însuşească cunoştinţele despre rolul şi metodele de plasare a datelor pe cablu
- Să descrie modul de funcţionare al metodei CSMA/CA
- Să compare metodele CSMA/CD şi CSMA/CA
 cu evitarea coliziunilor CSMA/CA

Interval orar Numele Activitatii

5 Plasarea datelor pe cablu


Metoda Token Ring

Metoda cu prioritate la cerere


6 Elementele hardware ale unei reţele de calculatoare
- Placa de retea (NIC)

- Concentrator (HUB)

- Concentrator nerepetor

- Punte (Bridge)

- Router
Interval orar Numele Activitatii

6 Elementele hardware ale unei reţele de calculatoare


- Mediul fizic de transmisie

* Mediul Tangibil

* Mediul Intangibil

- Comutator ( swich)

* Repetor

Interval orar Numele Activitatii

6 Elementele software ale unei reţele de calculatoare


- Protocolul

- Driver

- Soft pentru comunicatii


7 Arhitecturi de reţele
- Arhitectura Ethernet

- Arhitectura FastEthernet

- Arhitectura Token Ring

Interval orar Numele Activitatii

8 Sistemul de operare windows NT


- Noţiuni generale despre sistemele de operare windows 7

- Instalarea sistemul de operare win7 ca staţie de lucru

Configurarea unei reţele peer-to-peer folosind sistemul de operare win7

- Instalarea sistemul de operare Win NT server

Tipuri de server NT (PDC, BDC, stand alone server)


Interval orar Numele Activitatii

8 Sistemul de operare windows NT


- Construirea şi gestionarea conturilor de utilizatori (folosirea programului User
Manager for Domains local şi de la distanţă)

Construirea şi gestionarea grupurilor de utilizatori (folosirea programului User


Manager for Domains local şi de la distanţă)

Interval orar Numele Activitatii

Construirea şi gestionarea grupurilor de utilizatori (folosirea programului User


Manager for Domains local şi de la distanţă)

Partajarea directorilor şi fisierelor in retea

Permisiuni de partajare şi permisiuni speciale NTFS

- Instalarea şi configurarea serviciului DHCP-server

- Instalarea şi configurarea serviciului DNS-server

Interval orar Numele Activitatii

Instalarea şi configurarea serviciului Telnet-Server

Conectarea clienţilor la serverul de ftp

Instalarea si configuarea serviciului Internet Information Server – web si ftp

Configurarea si conectare clientilor la serverul de ftp si web


Interval orar Numele Activitatii

Instalarea si configurarea serviciului e-mail-Server

Configurarea clientilor si conectarea la serverul de email

9 Sistemul de operare Linux


Planificare instalarii, notiuni generale despre sistemul Linux, despre instalare
si configurare

Interval orar Numele Activitatii

9 Sistemul de operare Linux


Instalarea sistemului de operare Linux

Alegerea pachetelor, comenzi de baza ale sistemului de operare Linux

Instalarea si dezistalarea programelor din binare utilizand RPM-ul

Interval orar Numele Activitatii

9 Sistemul de operare Linux


Instalarea şi dezinstalarea programelor din surse utilizând arhive tar.gz şi
comenzile configure, make şi make install

Instalarea şi configurarea serviciului Samba-server pentru interconectivitatea


dintre reţele Linux şi Windows

Interval orar Numele Activitatii

9 Sistemul de operare Linux


Instalarea şi configurarea serviciului SSH-Server pentru administrarea
serverului de la distanţă

Configurarea unui router

Testearea vulnerabilităţii propriului server prin verificarea porturilor deschise


şi a parolelor slabe la conturile de utilizator
Interval orar Numele Activitatii

10 Administrarea serverelor
Resursele hardware (tipul de calculator, numărul de procesoare, tipul şi
numărulde hard discuri, numărul şi tipul adaptoarelor de reţea)

10 Administrarea serverelor
Resursele software (sistemul de operare, protocoalele folosite, procedurile de
filtrare a accesului folosite)
- Să instaleze, configureze şi să administreze echipamentele de hardware ale
serverului

Interval orar Numele Activitatii

10 Administrarea serverelor
Permisiunile de administrare
- Să instaleze, configureze şi să administreze serviciile (serviciu=funcţie oferită
pentru altcineva de un program sau calculator)
- Să supravegheze utilizarea serviciilor