Sunteți pe pagina 1din 26

Titlu proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială

Cod proiect: POCU 449/4/16/128122


CURS: MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA

PLAN de AFACERI

Numele și prenumele : GHEORGHIU LAURA


DINU BOGDAN
LUPU MIRELA
SAVU VICENTIU LUCIAN
SAVU LIZICA LILIANA

1
Titlu proiect: CRESC – Competențe antreprenoriale în economia socială
Cod proiect: POCU 449/4/16/128122
CURS: ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA

PLAN de AFACERI

Numele și prenumele : GHEORGHIU LAURA


DINU BOGDAN
LUPU MIRELA
SAVU VICENTIU LUCIAN
SAVU LIZICA LILIANA

2
I. DESCRIEREA AFACERII

1. Titlu plan de afaceri (poate fi numele entității juridice create sau brand-ul sub care va fi derulată
activitatea): O casa pentru fiecare
2.
3. Propunere denumire entitate juridică (maxim 3 opțiuni): CARTA PREST SRL

4. Locul de implementare a planului de afaceri (localitatea / județul): GALATI

5. Forma de organizare (ONG / SRL, COOPERATIVĂ / CASĂ DE AJUTOR SOCIAL): SRL

6. Numele complet al reprezentantului legal / administrator (persoana care va semna contractul de


subvenție) și date de contact (telefon și mail): GHEORGHIU LAURA ,DINU BOGDAN,LUPU
MIRELA,SAVU VICENTIU LUCIAN,SAVU LIZICA LILIANA

7. Componența membrilor care formează entitatea juridică:

Nr.crt Nume și prenume Poziția în cadrul companiei Cota de participare


. (administrator(i) /acționar(i) / reprezentant deținută (%) – doar pentru
legal / membri în ONG/cooperativă/Casă de SRL
Ajutor Reciproc) / angajat / voluntar
1 GHEORGHIU LAURA
2 DINU BOGDAN
3 LUPU MIRELA
4 SAVU VICENTIU
LUCIAN
5 SAVU LIZICA LILIANA

8. Coduri CAEN (enumerați)

CAEN Activitate economică Activitate socială


(dacă există cod CAEN)
Principal (un singur cod) 7112
Secundar (maxim 10 coduri)

I.1. Misiune și obiective economice ale întreprinderii sociale

1. Misiune:
- Oferirea unor servicii competitive sub aspectul raportului calitate-pret
- A fi in top pe piata de profil
- Obtinerea unui grad ridicat de satisfactie al clientilor firmei
- Asigurarea dezvoltarii si profitabilitatii firmei pe termen lung
- Asigurarea unor conditii de lucru decente, motivante si atractive pentru angajati
- Obiective (respectați regula de formulare SMART - specifice, măsurabile, abordabile, realiste si
posibil de atins într-un orizont de timp dat):
Obiectivul principal al firmei pe termen scurt este de a isi creste competitivitatea pe piata prin
dezvoltarea unui departament de servicii echipat cu echipamente noi si cu un personal pregatit in
domeniu. Prin indeplinirea acestui obiectiv societatea o sa isi asigure realizarea unor servicii
competitive care vor sprijini eforturile firmei de atragere a clientilor.
Un alt obiectiv major din anul 2019 este atragerea de proaspeti absolventi din marile centre
universitare (ex: Bucuresti, Iasi, Timisoara), pentru a forma o echipa tanara si capabila sa abordeze
obiective de importanta majora pentru dezvoltarea orasului Galati si a intregii zone (sud-estul tarii),
atat in mediul privat, cat si in cel de stat.

Obiectivele pe urmatorii trei ani sunt:

Cifra de afaceri: Cresterea cifrei de afaceri cu minim 25 % in anul 2019 si cu minim 50% in anul 2020.

3
Pozitia pe piata : Atingerea unei cote pe piata municipiului Galati de minim 15% in primul an de
activitate si marirea acesteia cu minim 5% pentru fiecare an urmator, astfel incat in anul 3 sa atingem
o cota pe piata municipiului Galati de aproximativ 25-30 %.
Calitate: Prestarea unor servicii calitative precum si imbunatatirea permanenta a calitatii lor
exprimata prin zero reclamatii din partea clientilor si recomandari din partea lor.
Clienti: Cresterea numarului clientilor cu minim 35-40% pe an, incepand din anul 2018 si atragerea
clientilor cu potential financiar mai mare pentru realizarea unor investitii de mare anvergura.
Personal angajat: Cresterea numarului de angajati, cu cate 1 din anul 2019. Dupa anul 2020 dorim
marirea numarului de angajati procentual cu numarul, complexitatea si valoarea lucrarilor
contractate.
Salarii personal angajat: marirea salariilor personalului angajat cu minim 50% din anul 2021, avand in
vedere preconizarea cresterii cifrei de afaceri cu minim 50 % din anul 2020
Perfectionare: Participarea, cel putin o data pe an, la cursuri de perfectionare si formare continua a
angajatilor din firma, dar si a noilor angajati.

2. Indicatori economici (completați în tabelul de mai jos. Vor fi monitorizați în implementarea planului
de afaceri):

INDICATORI UM An 1 (începe la An 2 An 3
data semnării
contractului de
subvenție)
Venituri încasate1 LEI 86000 107500 134375
2
Profit LEI 60441 164813 21487
3
Număr de salariați Persoane 2 3 4

I.2. Misiune și obiective sociale ale întreprinderii sociale

1. Misiune:
 - Oferirea unor servicii competitive sub aspectul raportului calitate-pret

 A fi in top pe piata de profil

 Obtinerea unui grad ridicat de satisfactie al clientilor firmei

 Asigurarea dezvoltarii si profitabilitatii firmei pe termen lung

 Asigurarea unor conditii de lucru decente, motivante si atractive pentru angajati

Obiective (respectați regula de formulare SMART - specifice, măsurabile, abordabile, realiste si posibil de atins
într-un orizont de timp dat).

Obiectivul principal al firmei pe termen scurt este de a isi creste competitivitatea pe piata prin
dezvoltarea unui departament de servicii echipat cu echipamente noi si cu un personal pregatit in
domeniu. Prin indeplinirea acestui obiectiv societatea o sa isi asigure realizarea unor servicii
competitive care vor sprijini eforturile firmei de atragere a clientilor.
Un alt obiectiv major din anul 2019 este atragerea de proaspeti absolventi din marile centre
universitare (ex: Bucuresti, Iasi, Timisoara), pentru a forma o echipa tanara si capabila sa abordeze
obiective de importanta majora pentru dezvoltarea orasului Galati si a intregii zone (sud-estul tarii),
atat in mediul privat, cat si in cel de stat.

Obiectivele pe urmatorii trei ani sunt:


1

4
Cifra de afaceri: Cresterea cifrei de afaceri cu minim 25 % in anul 2019 si cu minim 50% in anul 2020.
Pozitia pe piata : Atingerea unei cote pe piata municipiului Galati de minim 15% in primul an de
activitate si marirea acesteia cu minim 5% pentru fiecare an urmator, astfel incat in anul 3 sa atingem
o cota pe piata municipiului Galati de aproximativ 25-30 %.
Calitate: Prestarea unor servicii calitative precum si imbunatatirea permanenta a calitatii lor
exprimata prin zero reclamatii din partea clientilor si recomandari din partea lor.
Clienti: Cresterea numarului clientilor cu minim 35-40% pe an, incepand din anul 2020 si atragerea
clientilor cu potential financiar mai mare pentru realizarea unor investitii de mare anvergura.
Personal angajat: Cresterea numarului de angajati, cu cate 1 din anul 2021. Dupa anul 2021 dorim
marirea numarului de angajati procentual cu numarul, complexitatea si valoarea lucrarilor
contractate.
Salarii personal angajat: marirea salariilor personalului angajat cu minim 50% din anul 2021, avand in
vedere preconizarea cresterii cifrei de afaceri cu minim 50 % din anul 2022.
Perfectionare: Participarea, cel putin o data pe an, la cursuri de perfectionare si formare continua a
angajatilor din firma, dar si a noilor angajati.

2. Indicatori sociali (completați în tabelul de mai jos. Aceștia vor fi monitorizați în implementarea
planului de afaceri):
INDICATORI UM (dacă e cazul) An 1 An 2 An 3

Venituri încasate LEI 86000 107500 134375


Profit LEI 60441 164813 21487
Număr de salariați Persoane 2 3 4

I.3. Descrierea succintă a afacerii sociale

1. Ce nevoi de business ai identificat în comunitate la care răspunde afacerea ta?


Cererea pentru serviciile oferite de noi sunt continue, nu depind de sezon. Piata este in continua
crestere avand in vedere prevederile legislative care impun astfel de servicii, solicitarile existente
fiind numeroase.

2. Ce nevoi sociale ai identificat în comunitate la care răspunde afacerea ta?


Principala piata de desfacere a serviciilor oferite de firma noastra o constituie clientii care apeleaza la
serviciile de proiectare structurala si cadastru, segment de piata care sufera un deficit de personal calificat si
de calitate al serviciilor oferite. Utilizand echipamente si softuri de specialitate de ultima generatie, incercam
sa acoperim si sa imbunatatim acest segment, prin dezvoltarea unor solutii tehnico-economice care sa satisfaca
dorintele beneficiarilor.
Avand in vedere tendintele investitionale corelate cu tendintele de refacere si dezvoltare ale economiei
romanesti atat pe sectorul de stat (investitii de la bugetul de stat), dar mai ales din domeniul privat (investitii
in diverse domenii de activitate ale investitorilor particulari care prin acumulari de capital – profit, dezvolta
capital prin reinvestirea acestuia), cererea pe piata de servicii in domeniul proiectarii este mare si foarte
diversificata.

3. Ce produse / servicii vrei să oferi / prestezi în cadrul afacerii sociale?

a. Serviciile de cadastru si topografie constau in:


 Prima inscriere in cartea funciara;
 Planuri topografice;
 Actualizari informatii in cartea funciara a imobilului;
 Dezmembrari/Alipiri ale imobilelor;
 Trasari pentru executia lucrarilor retelelor edilitare, reabilitare drumuri, a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale si a punctelor de pe contur ale imobilelor;
 Urmarirea in timp a constructiilor (deplasari/tasari)
b. Proiectare structurala pentru Constructii Civile Industriale si Agricole (C.C.I.A.) se refera la:

5
 Conceptia structurii de rezistenta in concordanta cu functionalul cladirii in vederea stabilirii
unei solutii optime din punct de vedere tehnico-economic
 Calculul si verificarea structurii de rezistenta si al elementelor structural
 Intocmirea planurilor si detaliilor de executie, uzinare si montaj
 Intocmirea memoriilor, breviarelor de calcul, caietelor de sarcini, listelor de cantitati si a
devizului pentru stabilirea valorii de investitie
 Verificarea si avizarea proiectului de catre Experti tehnici si Verificatori atestati M.L.P.A.T.,
dupa analiza documentatiei elaborate/propuse
c. Consultanta tehnica pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructii.

Serviciile de cadastru si topografie se prezinta si se predau beneficiarului conform legislatiei in


vigoare, verificate si aprobate in prealabil de catre OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.
Serviciile de proiectare a structurilor de rezistenta pentru cladiri rezidentiale se prezinta sub forma
de proiect, verificate conform legislatiei in vigoare, de catre un specialist Verificator de proiecte
atestat M.L.P.A.T.

4. Cine ar fi clienții tăi business?


Principala piata de desfacere a serviciilor oferite de firma noastra o constituie clientii care apeleaza la
serviciile de proiectare structurala si cadastru, segment de piata care sufera un deficit de personal calificat si
de calitate al serviciilor oferite. Utilizand echipamente si softuri de specialitate de ultima generatie, incercam
sa acoperim si sa imbunatatim acest segment, prin dezvoltarea unor solutii tehnico-economice care sa satisfaca
dorintele beneficiarilor.
Avand in vedere tendintele investitionale corelate cu tendintele de refacere si dezvoltare ale economiei
romanesti atat pe sectorul de stat (investitii de la bugetul de stat), dar mai ales din domeniul privat (investitii
in diverse domenii de activitate ale investitorilor particulari care prin acumulari de capital – profit, dezvolta
capital prin reinvestirea acestuia), cererea pe piata de servicii in domeniul proiectarii este mare si foarte
diversificata.

5. Cine ar fi beneficiarii tăi sociali?


Persoanele vulnerabile fara un loc de munca.
6. Afacerea socială propusă este prietenoasă cu omul, mediu și comunitatea? Ce impact social va
genera afacerea ta? De ce este diferită de o afacere clasică?
Afacerea socială propusă este prietenoasă cu omul, mediu și comunitatea.
7. Povestește-ne cine ești tu, cine e echipa cu care vei înființa întreprinderea socială? Ce experiență
dețineți în domeniu?
Lucrez in implementarea unor proiecte care se adreseaza grupurilor vulnerabile.

8. Care e motivația ta și a echipei de a înființa o întreprindere socială?


Ajutorarea persoanelor vulnerabile.
9. Câte locuri de muncă îți propui să creezi și în ce domenii în primii 2 ani de funcționare 4?
2 locuri de munca in prestari servicii.
10. Îți propui după demararea afacerii să aplici pentru statutul de întreprindere socială de inserție
(minim 30% din angajați vor fi persoane din grup vulnerabil, care vor cumula 30% normă de muncă
din total norme angajați în întreprindere)?5
N/A
11. Care e valoarea planului de afaceri 6? Ce sumă nerambursabilă ți-ai planificat să soliciți ca subvenție? 7
Ce contribuție cash vei asigura (dacă e cazul)?8
Valoarea planului de afaceri este de 245.487,06 RON.
4

6
I.4. Analiza pieței de desfacere și a concurenței

1. Faceți o scurtă analiză a domeniului business (industrie) în care va activa întreprinderea socială.
Care este dimensiunea pieței în care veți activa? Furnizați date statistice dacă există și precizați
sursa.
Principala caracteristică a acestuia este obiectivitatea, dat fiind faptul că reprezintă realitatea de pe
teren. Mai mult decât atât, este dinamic, având în vedere faptul că există posibilitatea ca realitatea expusă să
se modifice în timp. Cadastrul este obligatoriu pentru toate bunurile imobile de pe teritoriul țării și este
unitar, pentru că se execută după instrucțiuni și normative unice și folosește un limbaj unic, atât pentru
utilizator, cât și pentru beneficiar. Nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont de faptul că acesta este
perfectibil pentru că oferă posibilitatea folosirii mijloacelor de automatizare a proceselor de culegere și
prelucrare a datelor, de obținere a documentelor finale și de întreținere.

De cadastru este nevoie atunci când imobilul (teren cu sau fără construcție) nu se regăsește în cartea
funciară.

Se demolează sau se construiește un imobil

Construcția înscrisă în cartea funciară se apartamentează sau se subapartamentează

Apartamentul sau construcția își schimbă destinația

Vom avea nevoie de cadastru și în cazul în care cartea funciară a fost distrusă, pierdută sau sustrasă

2. Cine sunt clienții cărora vă adresați cu produsele / serviciile business (persoane fizice sau
juridice)? Ce caracteristici / nevoi au acești clienți?
Potentialii clienti ai firmei “ CARTA CONCEPT L&M SRL “ vor fi la nivel regional, mediul urban si rural
din judetele Galati, Braila, Vrancea, Tulcea, Buzau, fiind formati din:
a. persoane fizice;
b.dezvoltatori imobiliari/persoane juridice;
c. autoritatile publice (Primarii, Consiliile locale/Judetene)

Distanta pana la principalii clienti: maxim 200 km


Modalitatea de distributie: vanzare directa, prin intermediari si site SEAP

Denumire client Zona (localitate sau regiune) Produse/servicii vizate

- Servicii de cadastru si topografie


Autoritatile publice - Proiectare structurala pentru
Judete: Galati, Braila, Vrancea, Tulcea,
(Primarii, Consiliile Constructii Civile Industriale si Agricole.
Buzau
locale/Judetene) (C.C.I.A.)

-Consultanta tehnica

- Servicii de cadastru si topografie

- Proiectare structurala pentru


Judete: Galati, Braila, Vrancea, Tulcea,
Constructii Civile Industriale si Agricole.
Persoane fizice Buzau
(C.C.I.A.)

-Consultanta tehnica

Dezvoltatori imobiliari/ Judete: Galati, Braila, Vrancea, Tulcea, - Servicii de cadastru si topografie
Persoane juridice Buzau
- Proiectare structurala pentru
Constructii Civile Industriale si Agricole.

7
(C.C.I.A.)

-Consultanta tehnica

3. Există potențial de creștere a pieței? Care ar fi dovezile / argumentele în acest sens?


Cererea pentru serviciile oferite de noi sunt continue, nu depind de sezon. Piata este in continua
crestere avand in vedere prevederile legislative care impun astfel de servicii, solicitarile existente
fiind numeroase.

4. De ce credeți că produsele / serviciile business sunt necesare pe piața în care doriți să activați și
răspund nevoilor clienților?
Echipamentele si soft-urile noi, achizitionate prin proiect reduc semnificativ procesele de proiectare si studiile
de teren necesare, oferind plusvaloare serviciilor prestate;
2. Idei si solutii tehnico-economice care sa satisfaca dorintele si asteptarile beneficiarilor;
3.Diversitatea - serviciile oferite de noi deservesc o gama larga de clienti, de la persoane fizice la autoritati
publice, persoane juridice, dezvoltatori imobiliari;
4. Prezentarea studiilor si a proiectelor cu ajutorul echipamentelor si softurilor de ultima generatie va fi de
impact asupra beneficiarilor, acestea fiind prezentate si sub forma de modele tridimensionale - 3D

8
5. Cu cine veți concura în piață (puteți consulta și site-ul https://www.listafirme.ro/ )?
Nume companie Pagină web dacă Cifră de Nr mediu de Profit Puncte tari pe care o concurența în Puncte slabe pe care o are concurența în
există afaceri pe angajați pe raport cu afacerea ta raport cu afacerea ta
ultimul an ultimul an
fiscal fiscal
ALFA IM SRL, https://alfaim.ro 657 071 10 67 963 Idei si solutii tehnico-economice care sa Vulnerabilitate la presiunile concurentei
municipiul Galati satisfaca dorintele si asteptarile
beneficiarilor;

GEOCART SRL, https://geocart.com.ro 72 364 10 32 827 Disponibilitatea/flexibilitatea de a Capacitate financiara scazuta datorata lipsei
municipiul Galati dezvolta zona Braila-Vrancea-Tulcea- de activitate
Buzau
SUPERCON SRL, https://supercon.ro 101 685 11 3 001 Idei si solutii tehnico-economice care sa Presiunile concurentei
municipiul Galati satisfaca dorintele si asteptarile
beneficiarilor;

SMART PROJECT https://zebraproject.r 52 561 4 7 842 Solutii tehnico-economice care sa Flux de numerar instabil in etapele
SRL, municipiul o satisfaca dorintele si asteptarile incipiente;
Galati beneficiarilor;

PLANICAD SRL, https://planicad.ro 110 100 7 24 992 Solutii tehnico-economice care sa Vulnerabilitate la presiunile concurentei
municipiul Galati satisfaca dorintele si asteptarile
beneficiarilor;

9
6. Realizați analiza SWOT a afacerii sociale:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Experienta in domeniu a admnistratorului firmei, de Capacitate financiara scazuta datorata lipsei de


peste 4 ani, dobandita in cadrul unei firme de profil; activitate;
Idei si solutii tehnico-economice care sa satisfaca Flux de numerar instabil in etapele incipiente;
dorintele si asteptarile beneficiarilor; Firma nou infiintata, lipsa unei pozitii pe piata;
Spirit de echipa; Vulnerabilitate la presiunile concurentei
Capacitate de organizare, coordonare, evaluare;
Disponibilitatea/flexibilitatea de a dezvolta zona
Braila-Vrancea-Tulcea-Buzau

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Crearea unui portofoliu vast ; Portofoliul de clienti bogat al celorlalte firme;


Diversitatea beneficiarilor si a solutiilor de Intrarea unor noi competitori pe piata;
proiectare in acest sens; Firmele cu personal format in timp de cativa ani de
Retea de cunostinte, prieteni, familie care va activitate
contribui la asigurarea unei pozitii mai bune pe piata Schimbari nefavorabile ale cursului valutar
prin atragerea de clienti noi; Scaderea puterii de cumparare a clientilor potentiali
Diversificarea pietei actuale – mix intre servicii de Crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a
proiectare si masuratori cadastale pietei
Angajarea de personal care sa asigure necesarul de
resurse umane pentru dezvoltarea afacerii;
Accesarea unor fonduri nerambursabile menite sa
asigure capacitatea financiara pentru dezvoltarea
firmei

10
II. STRATEGIA DE MARKETING

1. Descrieți produsele / serviciile business care fac obiectul întreprinderii sociale 9

Nr. Tip produs / serviciu Descriere / caracteristici minime


crt. care va fi comercializat
1. Servicii de cadastru si Prima inscriere in cartea funciara;
tipografie Planuri topografice;
Actualizari informatii in cartea funciara a imobilului;
Dezmembrari/Alipiri ale imobilelor;
Trasari pentru executia lucrarilor retelelor edilitare, reabilitare drumuri,
a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si a punctelor de pe contur ale
imobilelor;
Urmarirea in timp a constructiilor (deplasari/tasari)

2. Proiectare structurala Conceptia structurii de rezistenta in concordanta cu functionalul cladirii


pentru Constructii Civile in vederea stabilirii unei solutii optime din punct de vedere tehnico-
Industriale si Agricole economic
(C.C.I.A.) Calculul si verificarea structurii de rezistenta si al elementelor structural
Intocmirea planurilor si detaliilor de executie, uzinare si montaj
Intocmirea memoriilor, breviarelor de calcul, caietelor de sarcini, listelor
de cantitati si a devizului pentru stabilirea valorii de investitie
Verificarea si avizarea proiectului de catre Experti tehnici si Verificatori
atestati M.L.P.A.T., dupa analiza documentatiei elaborate/propuse

3. Consultanta tehnica Pe tot parcursul executiei lucrarilor de constructii


4.
5.

2. Strategia de preț în raport cu concurența

Concurent (nume firmă) Produs / serviciu Preț vânzare fără TVA Preț vânzare fără TVA
comercializat10 concurent (RON) întreprindere socială
(RON)
SC Planicad SRL Cadastru si intabulare
pentru apartamente,
case, vile, terenuri
intravilane si
extravilane;
Actualizari / Rectificari
de cadastru, modificarea
limitei de proprietate
si / sau modificarea
suprafetei imobilului;
Intabulare constructii noi
- Inscriere constructie
noua in Cartea Funciara;
SC Planicad SRL Ridicari topografice
necesare proiectelor de
infrastructura (drumuri,
poduri, canalizare, gaze,
telefonie, etc) - oriunde
in tara;
Planuri de situatie in
vederea obtinerii: PAC,
PUD, PUZ, PUG, sau a
Certificatului de
Urbanism;
Planuri de situatie curbe
de nivel;
9

10

11
Profile longitudinale si
transversale;
Planuri de amplasament
pentru platforme
industriale/retele
edilitare;
Monitorizarea si
actualizarea bazei de
date a starii volumelor
din stocuri;
Masuratori si determinari
pentru calcularea
volumelor de excavatie;
Nivelment de joasa si
inalta precizie;
Urmarirea evolutiei in
timp a constructiilor;
Consultanta de
specialitate;
Asistenta topografica de
santier.

SC Planicad SRL Trasari terenuri -


transpunerea pe teren a
limitelor de proprietate
(intarusari terenuri);
Transpunerea pe teren a
punctelor caracteristice
cladirilor;

Trasarea axelor
constructiilor;
Trasarea si marcarea
"cotei zero" a
proiectului;

Trasarea contururilor
cladirilor in interiorul
complexului;
Trasarea axelor si
punctelor de elevatie ale
proiectului.

3. Menționați care sunt canalele de vânzare / distribuție pentru produsele / serviciile business ale
întreprinderii sociale.

Canalele de distributie vor fi on-line si la sediul firmei.

4. Sub ce brand veți promova produsele / serviciile business? Justificați alegerea!


O casa pentru fiecare

5. Care va fi strategia de marketing și vânzare?


Serviciile de cadastru si topografie se prezinta si preda beneficiarului conform legislatiei in vigoare,
verificat si aprobat in prealabil de catre OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.
Serviciile de proiectare a structurilor de rezistenta pentru cladiri rezidentiale se prezinta sub forma
de proiect, verificate conform legislatiei in vigoare, de catre un specialist Verificator de proiecte
atestat M.L.P.A.T.
Politica de produs consta in prestarea de servicii cu un raport optim calitate-pret. Firma va avea in
vedere calitatea superioara a serviciilor la un pret cat mai accesibil.
Din punct de vedere al strategiei de marketing se vor evidentia mai ales noutatile aduse pe piata de
catre fiecare echipament si soft utilizat. Aceasta necesita o strategie ofensiva de extindere pe piata si
cresterea cotei de piata mai ales pe plan regional.

12
6. Ce canale veți utiliza? Ce rezultate vă propuneți să obțineți? Ce buget vă este necesar?

Canale de Activități derulate Perioada de Rezultate Buget necesar


promovare implementare (ex. estimate: impact / (corelați cu
utilizate lunile 2-4 de vânzări bugetul de
implementare investiții) - RON
contract
subvenție)
Canale de Activități derulate Perioada de Rezultate Buget necesar
promovare implementare (ex. estimate: impact / (corelați cu
utilizate lunile 2-4 de vânzări bugetul de
implementare investiții) - RON
contract
subvenție)
ON-LINE Ex. Google Ads L 2-10 1000 vizite Aprox. 2000 lei
site/lună
Facebook Ads L 2-10 1000 vizite Aprox. 1500 lei
site/lună
Instagram Ads L 2-10 1000 vizite Aprox. 2200 lei
site/lună
TV Reclame L 4-10 400 vizite site/luna Aprox. 2000 lei
PRINT Reviste specialitate L 6-10 400 vizite site/luna Aprox. 2000 lei
EVENIMENTE Nunti, botezuri, L 2-10 1000 vizite Aprox. 2200 lei
evenimente la care site/lună
livram

13
III. PLANUL OPERAȚIONAL

1. Prezentați organigrama întreprinderii sociale (inserați o imagine grafică care să includă organele
de conducere și angajații):

2. Oferiți informații cu privire la locurile de muncă care vor fi create în întreprinderea socială:

Nr. Denumire post Normă Responsabilități principale Cerințe de ocupare Salarizare din
crt. de lucru a postului subvenția primită?
/zi DA NU
1 Manager 8 ore/zi Manager 1. Studii
întreprindere -Stabileste strategia si obiectivele universitare in DA
socială societatii; domeniul
-Urmareste realizarea inginerie
corespunzatoare a tuturor geodezice
activitatilor din proiect; 2. Studii
-Identifica directii de dezvoltare si se postuniversitare
preocupa de promovarea serviciilor; in domeniul
- Asigura calitatea serviciilor pre- ingineriei
vanzare; geodezice
-Gestioneaza riscurile afacerii; Certificat de
- Coordoneaza si organizeaza autorizare Categoria
activitatea salariatilor din subordine; B emis de ANCPI
- Executa activitati specifice
domeniului, ca inginer geodez,
respectiv: asigura interfata cu
beneficiarii, executa si prelucreaza
masuratori cadastrale, intocmeste
documentatiile cadastrale, intretine
relatia cu OCPI/ BCPI

2
3
4
5

3. Dacă ați optat să angajați 30% persoane din grupuri vulnerabile, vă rugăm să oferiți informații cu
privire la tipul de vulnerabilitate, modul de recrutare și serviciile suplimentare de suport și
inserție socio-profesionale pe care le veți oferi.11

4. Infrastructură necesară pentru derularea activității. Descrieți ce tip de spațiu aveți nevoie pentru
funcționare, compartimentare necesară (dacă e cazul) și dotările minime necesare.

5. Ce echipamente / utilaje / dotări /servicii veți achiziționa pentru derularea afacerii?


Nr. crt. Echipament / Cantitat Valoare Cod CPV Tip Scopul utilizării
utilaj / dotare e estimată procedură
/ servicii cu TVA achiziție
(RON)12
1. Statie de 1 4925 30213300-8 Achiziție Desfasurarea activitate firma
lucru: directă
PC+Mouse+
tastatura
2. Monitor 1 450 32323100 Achiziție Desfasurarea activitate firma
directă
3. 1 4285 30213100-6 Achiziție Desfasurarea activitate firma
Laptop directă
11

12

14
4. Multifunctiona 1 4017.66 30232110-8 Achiziție Desfasurarea activitate firma
la directă

5. Acumulator 1 610 31430000-9 Achiziție Desfasurarea activitate firma


UPS directă

6. Aparat 1 18063 38112011-4 Achiziție Desfasurarea activitate firma


masurare directă
statie totala
7. Aparat 1 22123 38112100-4 Achiziție Desfasurarea activitate firma
masurare directă
echipament
GPS/GNSS
8. MICROSOFT
OFFICE 2 885 48310000-4 Desfasurarea activitate firma
9. Platforma CAD
(ProgeCad 2 1277,2 48321100-5 Desfasurarea activitate firma
2018)
10. Soft detaliere
structuri
metalice,
beton si lemn 1 35000 Desfasurarea activitate firma
- TEKLA
STRUCTURES
Primary
11. SOFT DE
CALCUL
STRUCTURAL - 1 13684 Desfasurarea activitate firma
AXIS VM13
Professional
12. Program
Devize/Antem 1 2340 Desfasurarea activitate firma
asuratori- ISDP
2015

6. Ce echipamente / utilaje / dotări veți pune la dispoziție prin contribuție proprie la derularea
afacerii (în afara contribuției proprii în bani din proiecțiile financiare - anexa Buget plan de
afaceri / sheet 6 / coloana B / rând 10), ci eventuale active / bunuri deținute și care vor fi alocate
fizic pentru funcționarea întreprinderii sociale înființate prin această linie de finanțare)?

Nr. Echipament / utilaj / dotare Cantitate Scopul utilizării


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Descrieți tipurile de autorizații / certificări necesare pentru funcționare:

Tip autorizație / Condiții care trebuie îndeplinite conform Taxe de Timp aproximativ
certificare legislației autorizare / pentru obținerea
certificare (dacă autorizației /
e cazul) certificării

15
8.Dacă este alocată o contribuție cash pentru implementarea planului de afaceri, pentru ce anume
va fi utilizată?13
Nr. Suma aproximativă RON cu Tipuri de cheltuieli pentru care se vor utiliza fondurile proprii 14
crt. TVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Descrieți fluxul de producție / procesul de furnizare servicii.

10. Identificați și descrieți principalii furnizori ai afacerii dumneavoastră pentru materiile prime /
servicii pe care le veți utiliza în procesul de producție / prestare de serviciu (dacă e cazul).

Nr. Nume furnizor Pagină web (dacă există) Produsele / serviciile pe care le veți achiziționa
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Parteneriate / potențiali clienți care vă pot ajuta la începutul afacerii. Dacă există, despre cine e
vorba și care ar fi rolul partenerului / potențialului client?15

Nr. Nume partener / Pagină web (dacă există) Rolul pe care îl va avea în afacerea ta
crt. potențial client
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12. Descrieți activitățile care vor fi derulate pentru implementarea planului de afaceri și rezultatele
așteptate16 (de ex. asigurarea spaţiului productiv/comercial, elaborare proiecte tehnice necesare;
amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipamente, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării afacerii; punerea în functiune a utilajelor, echipamentelor etc.,
recrutare/selecţie/angajare personal; instruire personal; acţiuni de promovare a
produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, mărfuri etc., asigurarea
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc).

Pentru implementarea in conditii corespunzatoare a proiectului va fi necesara desfasurarea urmatoarelor


activitati :

- inchirierea spatiului necesar desfasurarii activitatii - spatiul de desfasurare a activitatii va fi


asigurat, in baza unui contract de inchiriere, incheiat cu proprietarul imobilului.

13

14

15

16

16
Activitatea implica urmatoarele: - cautarea si gasirea spatiului, incheierea unui contract de inchiriere cu
proprietarul imobilului, inregistrarea punctului de lucru la Oficiul Registrul Comertului si asigurarea chiriei si
utilitatilor pentru spatiul respectiv;
- obtinere autorizatii necesare desfasurarii activitatii – consta in autorizarea codului CAEN vizat de
proiect la locatia de implementare a proiectului;
- achizitionarea de mobilier, respectiv birouri, scaune, dulapuri, din contributia proprie a beneficiarului
proiectului; activitatea implica prospectarea pietei, analiza furnizorilor, a ofertelor, alegerea
furnizorilor si achizitia propriu-zisa a mobilierului;
- achizitia de echipamente – implica incheierea de contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de
achizitie pentru urmatoarele: Statie de lucru (PC, mouse, tastatura), multifunctionala, monitor, laptop,
acumulator UPS ( pentru a nu pierde datele in cazul unor avarii de curent), aparat de masurare tip STATIE
TOTALA (utilizat in masuratori si trasari), aparat de masurare tip echipament GPS/GNSS (utilizat pentru
determinarea corecta a coordonatelor si efectuarea masuratorilor cadastrale, topografice);
- achizitia de software-uri: implica incheierea de contracte cu furnizorii, cu respectarea procedurilor de
achizitie pentru urmatoarele: softuri specializate pentru prelucrarea datelor masurate: platforma Cad
(Progecad), soft pentru calculul structurilor de rezistenta a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, soft
pentru detalierea structurilor de rezistenta metalice, beton si lemn, soft pentru intocmirea
antemasuratorilor si devizelor (pentru estimarea corecta a valorilor de investitie pentru lucrarile proiectate),
soft pentru redactarea si prelucrarea partilor scrise – ex: memorii, caiete de sarcini;
- angajarea personalului necesar – se vor crea doua locuri de munca pentru doi absolventi de facultate
dupa anul 2012, respectiv pentru un manager si un inginer proiectant, cu respectarea prevederilor
Codului Muncii privind modalitatea de angajare si a etapelor necesare: recrutare, selectie, angajare,
instruire personal cu privire la fluxul tehnologic, utilizarea echipamentelor, Regulamentul Intern,
Normele de Protectia Muncii si PSI; activitatea implica deasemenea asigurarea salariilor personalului
angajat; acestea vor fi angajate cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, iar locurile de munca vor
fi mentinute pe o perioada de minimum 2 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
- instruirea personalului: se va efectua prin participare la cursuri de specialitate (curs de evaluari
imobiliare), participare la Conferinte de specialitate pentru aparatura/soft, cursuri de perfectionare in
domeniul IT pentru utilizare soft-uri; instruirea se va realiza din bugetul propriu al beneficiarului
proiectului;
- promovarea afacerii si a serviciilor sale – se va realiza atat online pe diverse site-uri (ex. Facebook),
cat si prin distribuire de materiale publicitare diverse (pliante, carti de vizita); cheltuielile de marketing
vor fi suportate din bugetul propriu al beneficiarului proiectului;
- aprovizionarea cu marfuri si materiale consumabile – implica prospectarea pietei, alegerea funizorilor
pentru achizitionarea de materiale consumabile (ex:toner imprimanta, papetarie, produse de curatenie),
pentru desfasurarea optima a activitatilor;
- asigurarea consultantei necesare pentru scrierea si implementarea proiectului – implica cautarea,
alegerea si incheierea unui contract de prestari servicii cu un consultant de specialitate
Intrucat administratorul societatii isi doreste ca proiectul sa se implementeze eficient si activitatea
ulterioara sa genereze profit, considera oportuna consultanta de specialitate pentru: intocmirea proiectului,
intocmirea documentatiei de achizitii publice prin care vor fi selectati furnizorii proiectului, intocmirea
cererilor de plata si a cererilor de rambursare; intocmirea rapoartelor periodice de progres pe care
finantatorul le poate solicita in perioada de implementare; alte documente necesare in perioada de cel mult
12 luni de la semnarea contractului de finantare;
- asigurarea activelor corporale achizitionate prin proiect impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada
de 4 ani – implica identificarea firmelor de asigurare, alegerea fimei si incheierea contractului de
asigurare cu aceasta;
- asigurarea serviciilor cu tertii:
1. de mentenanta echipamente – de intretinere, reparatii presupun cautarea, alegerea si
incheierea de contracte de prestari servicii cu firme specializate;
2. Protectia Muncii si a sanatatii angajatilor, PSI – activitatea presupune instruirea
angajatilor pe linie de protectia muncii, PSI si situatii de urgenta, inclusiv instructajul periodic;
activitatea implica cautarea, alegerea si incheierea unui contract de prestari servicii cu o firma
specializata;
3. de contabilitate – activitatea implica cautarea, alegerea si incheierea unui contract de prestari
servicii cu o firma de profil.
- prestarea serviciilor specifice domeniului de activitate – implica identificarea clientilor, incheierea
contractelor de prestari servicii si derularea activitatilor specifice

Activitatile privind obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii, achizitia de mobilier,


aprovizionarea cu marfuri si materiale consumabile, instruirea personalului prin participare la diverse cursuri
de specialitate, promovarea serviciilor si a afacerii, asigurarea serviciilor cu tertii si de asigurare a tuturor
activelor corporale achizitionate prin proiect vor fi suportate din bugetul propriu al beneficiarului
proiectului.

17
Mentionam activitatile relevante pe perioada de implementare a proiectului, care implica cheltuieli
eligibile si perioada in care se vor derula:
ACTIVITATEA 1 - Inchirierea spatiului de desfasurare a activitatii; asigurarea chiriei si a utilitatilor
Activitatea consta in:
A 1.1 Cautarea si gasirea spatiului
A 1.2 incheierea unui contract de inchiriere cu proprietarul imobilului
A 1.3 Inregistrarea punctului de lucru la ORC
A 1.4 Asigurarea chiriei si utilitatilor pentru spatiul inchiriat
Subactivitatile A1.1, A1.2 si A1.3 se vor desfasura in prima luna de implementare a proiectului
Subactivitatea A1.4 se va desfasura lunar, pe toata perioada de derulare a proiectului

ACTIVITATEA 2 – Autorizarea Codului CAEN vizat de proiect – se va realiza in prima luna de implementare
a proiectului

ACTIVITATEA 3 - Organizarea procedurilor de achizitie echipamente si soft-uri


Activitatea consta in:
A 3.1 Transmiterea cererilor de oferta
A 3.2 Receptia ofertelor
A 3.3 Analiza si departajarea ofertelor
A 3.4 Informarea participantilor cu privire la procesul de selectie
A 3.5 Semnarea contractelor cu toti furnizorii proiectului

Activitatea 3 se va desfasura in prima luna de implementare a proiectului.

ACTIVITATEA 4 - Achizitia efectiva a bunurilor din proiect : echipamente si soft-uri


Activitatea consta in:
A 4.1 Livrarea bunurilor
A 4.2 Receptia bunurilor
A 4.3 Punerea in functiune
A 4.4 Certificarea bunurilor
A 4.5 Plata bunurilor

Subactivitatile 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 se vor desfasura in primele 2 luni de implementare a proiectului.
Subactivitatea 4.5 se va realiza in luna a 3-a de implementare a proiectului.

ACTIVITATEA 5 - Angajarea si instruirea personalului


Activitatea consta in:
A5.1 Recrutarea personalului – consta in transmitere locuri de munca nou create la AJOFM
A5.2 Selectia personalului - organizare sesiuni de interviuri si testare cunostinte teoretice si practice
A5.3Angajarea personalului – incheierea si semnarea contractelor de munca, a fiselor de post, conform
Codului Muncii
A5.4Instruirea personalului angajat cu privire la: fluxul tehnologic, utilizarea echipamentelor, Regulamentul
Intern, Normele de Protectia Muncii si PSI
A5.5 Asigurarea salariilor personalului angajat – plata salariilor (inclusiv cheltuieli aferente) personalului
angajat

Subactivitatile A5.1 - A 5.4 se vor desfasura in prima luna de implementare a proiectului.


Subactivitatea A5.5 se va desfasura pe toata perioada de derulare a proiectului.
ACTIVITATEA 6 – Asigurarea consultantei de specialitate necesare pentru scrierea si implementarea
proiectului

Activitatea consta in:


A 6.1 Cautarea si alegerea consultantului de specialitate
A 6.2 Incheierea contractului de consultanta pentru:
 Scrierea proiectului
 intocmirea documentatiei de achizitii publice, prin care vor fi selectati furnizorii proiectului;
 intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare;
 intocmirea rapoartelor periodice de progres pe care finantatorul le poate solicita in perioada de
implementare;
 alte documente necesare in perioada de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finantare

Activitate periodica, functie de: perioada efectuarii achizitiilor publice, intocmirii cererilor de plata si a
cererilor de rambursare, intocmirii rapoartelor periodice de progres pe care finantatorul le poate solicita in

18
perioada de implementare; necesitatea intocmirii altor documente in intervalul de 12 luni de la semnarea
contractului de finantare.

19
NR. Descriere succintă Rezultate L117 L L3 L L5 L L7 L L9 L L L L L L L L L L L L L L L
activitat așteptate 2 4 6 8 1 11 1 13 1 15 1 17 1 19 2 21 2 23 24
e 0 2 4 6 8 0 2
A1. Inchirierea spatiului de Contract de x
desfasurare a închiriere spațiu
activitatii; asigurarea semnat la notar.
chiriei si a utilitatilor

A1.1 Cautarea si gasirea x


spatiului
A1.2 Incheierea unui x
contract de inchiriere
cu proprietarul
imobilului
A1.3 Inregistrarea punctului x
de lucru la ORC

A1.4 Asigurarea chiriei si x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


utilitatilor pentru
spatiul inchiriat
A2. Autorizarea Codului Autorizare x
CAEN
A3. Organizarea x
procedurilor de
achizitie echipamente
si soft-uri
A3.1 Transmiterea cererilor x
de oferta
A3.2 Receptia ofertelor x
A3.3 Analiza si departajarea x
ofertelor
A3.4 Informarea x
participantilor cu
17

20
privire la procesul de
selectie
A3.5 Semnarea contractelor x
cu toti furnizorii
proiectului
A4. Achizitia efectiva a Achizitie bunuri
bunurilor din proiect :
echipamente si soft-
uri

A4.1 Livrarea bunurilor x x


A4.2 Receptia bunurilor x x
A4.3 Punerea in functiune x x
A4.4 Certificarea bunurilor x x
A4.5 Plata bunurilor x
A5. Angajarea si instruirea
personalului
A5.1 Recrutarea x
personalului – consta
in transmitere locuri
de munca nou create
la AJOFM
A5.2 Selectia personalului - x
organizare sesiuni de
interviuri si testare
cunostinte teoretice si
practice
A5.3 Angajarea personalului x
– incheierea si
semnarea contractelor
de munca, a fiselor de
post, conform Codului
Munci
A5.4 Instruirea personalului x
angajat cu privire la:
fluxul tehnologic,

21
utilizarea
echipamentelor,
Regulamentul Intern,
Normele de Protectia
Muncii si PSI
A5.5 Asigurarea salariilor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
personalului angajat –
plata salariilor
(inclusiv cheltuieli
aferente) personalului
angajat
A6. Autorizare ca Certificat de x x
intreprindere sociala intreprindere
sociala emis
A7. Asigurarea
consultantei de
specialitate necesare
pentru scrierea si
implementarea
proiectului
A7.1 Cautarea si alegerea x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
consultantului de
specialitate
A7.2 Incheierea x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
contractului de
consultanta pentru:
Scrierea proiectului
intocmirea
documentatiei de
achizitii publice, prin
care vor fi selectati
furnizorii proiectului;
intocmirea cererilor de
plata si a cererilor de
rambursare;
intocmirea rapoartelor
periodice de progres

22
pe care finantatorul le
poate solicita in
perioada de
implementare;
alte documente
necesare in perioada
de cel mult 12 luni de
la semnarea
contractului de
finantare

23
13. Prezentați analiza de risc și măsurile pe care le veți lua pentru a preveni / corecta anumite
situații:
Arii care pot Riscuri identificate Potenţiale măsuri de combatere a
prezenta riscuri riscurilor

Furnizori

Prestatori

Producție

Infrastructură

Legal

Stoc

Administrare

Organizație

Luarea deciziilor

Resurse umane

Evaluarea
performanțelor
economice

Evaluarea impactului
social

Cunoștințe de
management

Comunicare

Vânzări

Marja comercială

Concurență

Alte riscuri

IV. PRIORITĂȚI ORIZONTALE ȘI TEME SECUNDARE

1. Vă rugăm să descrieți modul în care se asigură participarea membrilor, voluntarilor și a altor


actori interesați, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile (dacă e cazul) la deciziile privind
activitățile în acord cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

2. Inovare socială. Prezentați măsurile efective sau modul cum contribuie în mod concret afacerea la
inovarea socială.

3. Impactul estimat asupra misiunii sociale. Ce indicatori vă propuneți să realizați în primii 3 ani de
derulare a afacerii sociale și care se vor regăsi în rapoartele de activitate aferente funcționării unei
întreprinderi sociale.

24
4. Nediscriminare. Prezentați măsurile efective sau modul cum contribuie în mod concret afacerea la
tema nediscriminării.

5. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor. Prezentați măsurile efective sau modul cum contribuie în
mod concret afacerea la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

25
V. SUSTENABILITATE

1. Cum arată pentru dvs succesul și cum vă imaginați o eventuală creștere? De ce?

2. Unde credeți că va ajunge afacerea peste un an? Dar peste 3 ani? De ce?

3. Ce impact social v-ar mulțumi pe termen lung?

4. Ce veți face dacă afacerea nu merge conform previziunilor?

5. Dacă aveți un plan B pentru continuarea activității, în ce ar consta?

DOCUMENTE DE SUPORT PLAN DE AFACERI18:

1. CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal – obligatoriu

2. CV-ul membrilor asociați – obligatoriu

3. Studiu de piață - dacă e cazul

4. Note de estimare valoare însoțite de oferte de preț, pentru achizițiile care vor fi realizate din
subvenția acordată – obligatoriu

5. Fotografii, extrase din documente, studii, articole, precontracte, contracte de


parteneriat/închiriere/comodat și alte documente care sunt relevante și care completează cu dovezi
anumite aspecte descrise în planul de afaceri - dacă e cazul.

18

26