Sunteți pe pagina 1din 3

1.Legea nr. 319/2006 si H.G. 1425/2006 sunt actele normative in domeniul SSM?

DA NU

2.Legislatia SSM se aplica pentru toti lucratorii, indiferent de functia sau


activitatea pe care o desfasoara in unitate?

DA NU

3.Dreptul la masuri de securitate si sanatate in munca au:

a)toti salariatii;
b)numai salariatii care lucreaza in mediu toxic;
c)numai salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii de munca deosebite sau
speciale;

4.Salariatul este obligat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire


profesionala:

a)propria persoana;
b)celelalte persoane participante la procesul de munca;
c)ambele categorii;

5. Prevederile hotararii privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru


manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare nu se aplica:
a) santierelor temporare sau mobile;
b) vaselor de pescuit;
c) ambele variante;
6. Personalul care lucreaza in conditii de izolare trebuie sa fie informat cu privire
la:
a) unde isi desfasoara activitatea ceilalti angajati;
b) riscurile de accidentare si modul de actiune in caz de aparitie a acestora;
c) noile echipamente care se folosesc la locul de munca;

7.Caile de urgente trebuie sa:

a) aiba usi care se deschid dinspre interior;


b) aiba usi care sunt incuiate si fixate;
c) ramana in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai direct posibil in aer
liber sau in spatii sigure;

8. În toate cazurile de acordare a primului ajutor, este important să se:

a) stabilească contactul cu persoana bolnavă sau accidentată;


b) acţioneze corespunzător când persoana accidentată sau bolnavă este lipsită de
cunoştinţă; aline durerea; stabilească priorităţile;
c)ambele variante;

9. Un bandaj are următoarele funcţii:

a) protejarea împotriva infecţiilor: bandajul pe rană;


b) sa mentina temperatura corpului;
c) sa acopere semnele distinctive ale corpului;

10. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru


prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au
următoarele obligaţii:

a) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice,


sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl
aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;
b) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor
exercitate;
c) ambele variante;