Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚ IE

Data: 3.06.2013
Clasa: a IV-a
Liceul ”Regele Ferdinand” Sighetu-Marmației
Propunător : prof. ANDREICA ANCA –PĂLĂGUȚA
Mentor : prof . metodist TRUȘ LIDIA
Obiectul: Educaţie fizică
Locul desfășurării : sala de sport
Subiectul lecției: Normă de control –gimnastică acrobatică
Obiectiv fundamental:Formarea deprinderii de execuție corectă și conștientă a unor exercitii
fizice de dificultate medie :*Rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit,
* Lumânarea
*Podul de jos
Tipul lecţiei: *formare de priceperi şi deprinderi motrice
*evaluare
Obiective cadru :
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta
3.Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare
şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente
4.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi
Obiective de referință :
1.4 – să adopte un comportament care să asigure prevenirea producerii unor accidente în timpul
activităţilor sportive;
2.1 – să menţină postura corectă a corpului în poziţii statice şi în acţiuni dinamice
2.2 – să execute un complex de dezvoltare fizică cu şi fără obiecte specifice;
2.5 – să manifeste interes pentru dezvoltarea forţei principalelor grupe musculare;
3.3 – să-şi perfecţioneze procedeele tehnice de bază ale probelor şi ramurilor de sport pentru a
le aplica în întreceri;
5.2 – să adopte un comportament adecvat în relaţiile cu partenerii şi adversarii.
Obiective operaţionale :
La sfârșitul lecției de educație fizică elevul va fi capabil:
-să efectueze corect elementele exerciţiilor de încălzire
-să execute corect structura de realizare a temei
-să manifeste spirit de disciplină
-să acţioneze prompt la comenzile date
-să execute corect rostogolirile înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit şi din depărtat în depărtat
-să execute corect poziţia stând în lumânare şi în podul de jos
Strategia didactica –de tip algoritmic
Resurse procedurale :explicația, demonstrația, exercitiul,conversația
Resurse materiale :saltele de gimnastică, fluier,
Resurse umane : 32 elevi
Resurse temporale : 50 minute
Bibliografie :
1.Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005, Programe școlare pentru
clasa a IV-a –Educație fizică
2.”Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului pentru examenul de definitivat și gradul
II”-Gheorghe Gatea, Editura București, 2000
VERIGA CONȚINUTUL INSTRUCTIV- FORMATII DOZARE INDICAȚII
LECȚIEI EDUCATIV METODICE

ORGANIZAREA ”Bună ziua!


CLASEI
-alinierea În linie pe un 1-2 minute Azi vom vedea dacă știm
-raportul rînd sa executăm corect
-verificarea echipamentului și a exercițiile de gimnastică
stării de sănătate XXXXXXX pe care le-am învățat orele
-comunicarea temei X trecute”

-la dreapta 3-5 min ”spatele drept, privirea


PREGĂTIREA -inainte marș înainte!”
ORGANIS- -mers normal 2 ture de
MULUI -alergare ușoară sală ”Ridică genunchii sus și
PENTRU
-mers pe călcâie cu mâinile la 1 tură sală mișcă brațele pe lângă
EFORT
ceafă ½ tură sală corp!”
-alergare cu genunchii la piept
-mers pe vârfuri cu mâinile sus ½ tură sală
-mers fandat cu arcuire ½ sala
-pas săltat ½ sală
-mers ghemuit 1 tură sală
-alergare cu joc de gleznă ¼ sală
INFLUEN- 1 tură sala
ȚAREA -ajunși în poziția inițială, elevii
SELECTI-VĂ primesc comanda ”la stânga” ”La stânga! ”
A -de la dreapta la stânga numară XXXXXX -nr.1 face 8 pași inainte
APARATU- cate 4 pentru formația de XXXXX -nr 2 face 6 pați înainte
LUI LOCO- gimnastică XXXXXX 10 min. -nr. 3 face 4 pași înainte
MOTOR P.I stând depărtat cu mâinile pe -nr.4 stă pe loc
șold, X
Exercițiul 1 (ex. Pentru cap și gât)
-rotirea capului de la stânga la 4Tx8 ”rotește capul”
dreapta şi invers;
-rotirea umerilor înainte şi înapoi; 4Tx8 ”spatele drept”
Exercițiul 2(pt. Încheietura mâinii)
-exerciții de rotire a incheieturii 4Tx4 „cum facem ≤la
mainilor; revedere≥?”
Exerciţiul 3(Pt. Trunchi, braţe)
-îndoirea trunchiului spre stânga şi 8Tx8
spre dreapta cu arcuire;
-răsucirea trunchiului spre stânga 8Tx4 „mâna la piciorul opus!”
şi spre dreapta cu arcuire;
P.I +stând depărtat cu braţele pe
lângă corp:
Exerciţiul 4:
-ridicarea braţelor sus şi extensie 8Tx4
de trunchi cu arcuire, urmată de
aplecare cu arcuire cu braţele
lateral

Exercițiul 5(ex. Pentru mâini și


picioare) 4Tx4
-fandări –laterale „mâinile întinse înainte”
--înainte
20
-genoflexiuni

”poziția ghemuit, mâinile


ÎNVĂȚAREA, -împărțiți pe 4 coloane, elevii vor X X X X pe saltea și bărbia în
FIXAREA face unul dupa altul cate o . . . . piept”
CONSOLIDA- rostogolire apoi se așează la rând . . . .
REA ȘI -în același mod se execută ”Stând . . . . „sprijinim mâinile pe
PERFECȚIO- pe omoplaţi „ apoi „Podul de jos” . . . . omoplat, ridicăm
NAREA 15 min, picioarele sus ”
PRICEPERI- - voi nominaliza câţiva elevi care -fiecare copil
LOR vor executa cele trei elemente de va executa de „palmele și talpa
gimnastica sub forma probei de 3 ori fiecare piciorului lipite de saltea”
control ex.
-restul elevilor vor sta pe bancuța
si își vor susține colegii 15 min.

-alinierea
-mers normal cu exerciții de
REVENIREA respirație
ORGANISMU -Joc ”Buchețele„
-LUI DUPĂ -elevii merituoşi vor fi
EFORT recompensaţi 2-3 min
-aprecieri verbale asupra
desfăşurării lecţiei
EXERCIȚIU
ROSTOGOLIRI STÂND PE OMOPLAŢI PODUL DE JOS
CALIFICATIV
-palmele pe saltea -trunchiul drept, în -palmele și talpa pe saltea
-bărbia în piept extensie -brațele întinse
FOARTE BINE -poziția ghemuit cu genunchii la -palmele la omoplați -capul pe spate
piept -vârful piciorului întins
-revenire în poziția inițială

-capul pe saltea -poziția incorectă a -poziția incorectă a


-poziția incorecta a corpului trunchiului palmelor și a tălpilor
BINE

-capul pe saltea -poziția incorectă a --poziția incorectă a


-poziția incorecta a corpului trunchiului palmelor și a tălpilor
SUFICIENT -rostogolire laterală -palmele așezate -brațele îndoite
necorespunzător
CALIFICATIV CRITERIU DE OBŢINERE

FOARTE BINE TREI ELEMENTE DE GIMNASTICĂ EXECUTATE CORECT


BINE DOUĂ ELEMENTE DE GIMNASTICĂ EXECUTATE CORECT

UN ELEMENT DE GIMNASTICĂ EXECUTAT CORECT


SUFICIENT