Sunteți pe pagina 1din 12

1.

În secolul al XIV-lea, domnitorul care a sprijinit „politica blocului românesc” a


fost:
a) Mircea cel Bătrân;
b) Vlad Ţepeş;
c) Vadislav Vlaicu;
d) Basarab I.
2. Teritoriul dintre Prut si Nistru căruia i-a fost dat numele dupa primul voievod al
Țării Românești a fost:
a) Bucovina;
b) Basarabia;
c) Dobrogea;
d) Banat.
3. Guvernul procomunist condus de dr. Petru Groza s-a constituit la:
a) 30 martie 1945;
b) 6 martie 1945;
c) 22 martie 1945;
d) 28 noiembrie 1947.
4. În România biserica greco-catolică a fost interzisă în anul:
a) 1948;
b) 1949;
c) 1951;
d) 1912.
5. “Revoluţia culturală”, care s-a manifestat prin exacerbarea propagandei
comuniste şi a cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, a debutat în:
a) 1970;
b) 1971;
c) 1973;
d) 1982.

6. Revolta lucrătorilor minieri din Valea Jiului a avut loc în:


a) 1970;
b) 1980;
c) 1977;
d) 1987.
7. Boierul Dinicu Golescu a susținut unirea provinciilor româneşti sub forma Daciei
Mari în lucrarea:
a) Act de unire şi independenţă;
b) Însemnare a călătoriei mele;
c) Cererile norodului românesc;
d) Proclamaţia de la Padeş.
8. Cea mai lunga domnie a unui voeivod român din Evul Mediu a fost cea a lui
Ștefan cel Mare între anii: 
a) 1365-1408;
b) 1457-1504;
c) 1520-1565;
d) 1519-1523.
9. În schimbul recunoaşterii suzeranităţii maghiare, domnitorul Vladislav I Vlaicu
a primit ca feude:
a) Almaşul şi Făgăraşul;
b) Severinul şi Almaşul;
c) Haţegul şi Severinul;
d) Severinul şi Făgăraşul.
10. Unirea formaţiunilor politice prestatale de la Răsărit de Munții Carpaţi a fost
favorizată de:
a) lupta Ungariei pentru înlăturarea dominaţiei tătare;
b) afirmarea Imperiului Bizantin;
c) afirmarea Papalității;
d) prezenţa otomanilor la Dunărea de Jos.
11. La 7 martie 1395 Mircea cel Bătrân şi Sigismund de Luxemburg au semnat
tratatul de alianță, cu caracter antiotoman, de la:
a) Severin;
b) Dealu;
c) Braşov;
d) Cozia.
12. Dreptul la iniţiativa legislativă a electoratului (art.73) este prevăzută în:
a) Constituţia din 1923;
b) Constituţia din 1938;
c) Constituţia din 1948;
d) Constituţia din 1991.
13. Constituirea Înaltei Curți de Justiţie şi Casaţie a fost prevăzută în:
a) Regulamentul Organic;
b) Convenţia de la Paris;
c) Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris;
d) Constituţia din 1866.
14. La începutul Evului Mediu Ţările Române s-au aflat sub sub suzeranitatea:
a) Ungariei şi Imperiului Otoman;
b) Ungariei şi Imperiului Bizantin;
c) Poloniei şi hanatului tătar;
d) Ungariei şi Poloniei.
15. Prin acceptarea, în 1402, a suzeranităţii Poloniei, voievodul Moldovei a încercat
să se apere față de ameninţările:
a) Imperiului Otoman;
b) Patriarhiei de la Constantinopol;
c) Ungariei;
d) hanului tătar.
16. Bătălia, în urma căreia oastea Țării Românești, condusă de Mihai Viteazul, a
repurtat o victorie împotriva principelui Transilvaniei, în anul 1599, a avut loc
în localitatea:
a) Bod;
b) Sibiu;
c) Șelimbăr;
d) Turnu Roșu.
17. Domnitorul moldovean, care a scris lucrarea Descriptio Moldaviae se numește:
a) Dimitrie Ghica;
b) Dimitrie Cantemir;
c) Mihail Sturdza;
d) Miron Barnovschi.
18. Tratatul din 1595 de la Alba Iulia s-a încheiat între:
a) Mihai Viteazul şi Sigismund Bathory;
b) o delegaţie de boieri munteni şi Sigismund Bathory;
c) Mihai Viteazul şţi Andrei Bathory;
d) Mihai Viteazul şi generalul Basta.
19. După lupta de la Rovine, otomanii au încercat să impună ca domnitor în Ţara
Românească pe:
a) Radu cel Frumos;
b) Musa;
c) Mustafa;
d) Vlad Uzurpatorul;
20. La 11 iunie 1848, C.A.Rosetti a publicat articolul Către fraţii noştri din Moldova,
în gazeta:
a) “Propăşirea”;
b) “Pruncul român”;
c) “Dacia literară”;
d) “Arhiva istorică”
21. România s-a proclamat regat în anul:
a) 1877;
b) 1878;
c) 1880;
d) 1881.
22. Bucovina a fost anexată Imperiului Habsburgic, ca urmare a Convenţiei de la
Constantinopol din anul:
a) 1777;
b) 1775;
c) 1867;
d) 1868
23. Tratatul de la Adrianopol, care a consacrat modificarea statutului politico-
juridic al Principatelor Române, a fost încheiat în anul:
a) 1821;
b) 1822;
c) 1829;
d) 1826
24. Prima revizuire a Constituţiei din 1866 a fost realizată în anul:
a) 1884;
b) 1879;
c) 1877;
d) 1914.
25. Societatea secretă, a cărui scop a fost eliberarea grecilor de sub stăpânire
otomană, cu sprijinul Rusiei, a purtat numele de:
a) Reconquista;
b) Junimea;
c) Carbonaria;
d) Eteria.
26. După domniile fanariote, primul domn pământean din Ţara Românească, a fost:
a) Grigore al IV-lea Dimitrie Ghica;
b) Ioniţă Sandu Sturdza;
c) Gheorghe Bibescu;
d) Mihail Sturdza.
27. Campania militară a lui Matia Corvin în Moldova din 1467 a fost „justificată”
prin atacurile lui Ştefan cel Mare asupra:
a) Cetăţiii Albe;
b) Bistriţa;
c) Chiliei;
d) Ciceului.
28. Principele Transilvaniei, Andrei Bathory, a fost adeptul unei politici:
a) filo-polonă şi filo-germană;
b) anti-polonă şi anti-habsburgică;
c) anti-otomană şi filo-habsburgică;
d) filo-polonă şi filo-otomană.
29. În 1688 a fost trimisă o delegație pentru a semna o alianţă cu Habsburgii, de
către:
a) Constantin Brâncoveanu;
b) Şerban Cantacuzino;
c) Dimitrie Cantemir;
d) sfatul boieresc de la Iaşi.
30. În 1422 voievodul Moldovei a sprijinit pe regele Poloniei în lupta împotriva:
a) cavalerilor ioaniţi;
b) cavalerilor templieri;
c) cavalerilor Sf. Cruci;
d) cavalerilor teutoni.
31. În secolele al XV-lea- al XVI-lea au promovat politica „blocului românesc”:
a) Vladislav Vlaicu, Litovoi; Vlad Ţepeş.
b) Nicolae Alexandru Basarab; Vlad Ţepeş; Ştefan cel Mare.
c) Petru Rareş; Iancu de Hunedoara; Mihai Viteazul.
d) Petru Rareş; Radu cel Frumos; Iancu de Hunedoara.
32. Lupta de la Ankara din 1402 a avut ca urmare:
a) victoria lui Timur Lenk;
b) victoria lui Baiazid;
c) un armistiţiu favorabil puterii otomane;
d) stabilitate politică în statul otoman
33. În anul 1526 armata maghiară, condusă de regele Ludovic al II-lea, a suferit un
dezastru în faţa otomanilor la:
a) Mohacs;
b) Buda;
c) Varna.
34. În bătălia de la Călugăreni din 1595, Mihai Viteazul a obținut:
a) un succes ofensiv;
b) o victorie strategică;
c) un succes defensiv;
d) înfrângerea totală a otomanilor.
35. Principala consecință a bătăliei de la Mirăslău din 1600 a fost că:
a) Andrei Bathory a redevenit principe al Transilvaniei;
b) Mihai Viteazul s-a apropiat de nobilimea maghiară;
c) Sigismund Bathory a redevenit principe al Transilvaniei;
d) Rudolf al II-lea a ocupat Transilvania.
36. Alianța din timpul Primului Război Mondial, Tripla Alianță, era constituită din :
a) Germania, Austro-Ungaria, Italia;
b) Rusia, Franța, Marea Britanie;
c) Turcia, Serbia, România;
d) Rusia, Marea Britanie, Germania.
37. La jumătatea secolului al XVIII-lea domnii Principatelor Române au fost
desemnați de către ambasadorii Franţei cu titlul de:
a) Alteţă;
b) Principe;
c) Rege;
d) Voievod.
38. Constituţia din 1866 a prevăzut împărţirea teritoriului ţării în:
a) judeţe şi ţinuturi;
b) regiuni şi raioane;
c) judeţe, plăşi şi comune;
d) judeţe.
39. Documentul care menționa că în secolul al-XII-lea ungurii, la trecerea lor prin
Carpații Păduroși spre Panonia, i-au găsit acolo pe români si pe slavi era:
a) Cronica lui Anonymus;
b) Legenda Sfântului Gerard;
c) Cronica lui Nestor;
d) Diploma cavalerilor ioaniţi.
40. Primul domn al Țării Românești care s-a intitulat “singur stăpânitor “ a fost:
a) Basarab I;
b) Nicolae Alexandru Basarab;
c) Vladislav Vlaicu;
d) Dan I.
41. Primele monede au fost emise in Dobrogea în timpul domniei lui:
a) Balica;
b) Dobrotici;
c) Ivanco;
d) jupan Dimitrie.
42. Congregaţiile Generale au fost convocate pentru prima dată în Transilvania în
timpul domniei voievodului:
a) Leustachius;
b) Roland Borsa;
c) Ladislau Kan;
d) Știbor
43. Regele maghiar care a organizat Banatul de Serverin ca o marcă de apărare, a
fost:
a) Ştefan cel Sfant;
b) Andrei al-II-lea;
c) Andrei al-III-lea;
d) Carol Robert de Anjou.
44. Preşedinte al Adunării Generale a O.N.U., în anul 1967, a fost ales ministrul de
externe român:
a) George Macovescu;
b) Corneliu Mănescu;
c) Ana Pauker;
d) Gheorghe Tătărescu.

45. România a semnat Actul Final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în


Europa, în anul:
a) 1965;
b) 1969;
c) 1975;
d) 1971.
46. Regele maghiar care a condiționat calitatea de nobil de apertenența la religia
catolică a fost:
a) Carol Robert de Anjou;
b) Ludovic cel Mare;
c) Andrei al-III-lea;
d) Andrei al-II-lea.
47. România a devenit membră a Consiliului Europei, în anul:
a) 1995;
b) 1998;
c) 1993;
d) 1999.
48. Centrul puteriil voievodului Gelu a fost cetatea:
a) Bălgrad;
b) Dăbâca;
c) Morisena;
d) Biharea.
49. Dreptul la vot acordat bărbaţilor de peste 21 ani a fost prevăzut în:
a) Constituţia din 1866;
b) Constituţia din 1923;
c) Constituţia din 1938;
d) Constituţia din 1948.
50. Parlamentul României care a adoptat Constituţia din 1923 a avut o majoritate:
a) ţărănistă;
b) naţional ţărănistă;
c) liberală;
d) conservatoare.
51. Legea electorală adoptată în 1926 a prevăzut:
a) votul universal masculin acordat cetăţenilor de peste 21 ani;
b) extinderea dreptului de vot şi asupra femeilor;
c) abolirea piedicilor de natură religioasă la acordarea dreptului de vot;
d) acordarea „primei electorale” partidului sau care obţinerea 40% din voturi.
52. Prin Constituţia din 1923 puterea judecătorească a căpătat dreptul de control al
actelor puterii executive, prin:
a) înfiinţarea Consilului Legislativ;
b) înfiinţarea contenciosului administrativ;
c) înfiinţarea Curţii de Casaţie şi Justiţie;
d) înfiinţarea Consiliului de Stat.
53. Constituţia din 1938 a fost elaborată de:
a) Ion C.Brătianu;
b) Nicolae Titulescu;
c) Armand Călinescu;
d) Istrate Micescu.
54. Constituţia din 1938 a fost supusă unui plebiscite, precum:
a) Constituţiei din 1866;
b) Constituţiei din 1923;
c) Constituţiei din 1965;
d) Statutului Dezvoltator al Convenţiei de la Paris.
55. .Poarta Otomană s-a declarat de acord cu statutul de stat tributar pentru:
a) Ţara Românească din 1395;
b) Transilvania din 1444;
c) Moldova din 1456;
d) Dobrogea din 1425.
56. Declaraţia Partidului Muncitoresc Român din 1964 a apărut în contextul disputei
politico-ideologice dintre:
a) URSS şi Cehoslovacia;
b) URSS şi partidele comuniste din Europa Occidentală;
c) URSS şi Iugoslavia;
d) URSS şi R.P. Chineză.
57. Rezistenţa armată a grupurilor din munţi, care a constituit o formă a luptei
anticomuniste în România, a fost specifică perioadei:
a) 1944-1947;
b) 1944-1960;
c) 1944-1945;
d) 1980-1989.
58. În 1971, România a devenit membru în:
a) G.A.T.T.;
b) O.N.U.;
c) N.A.T.O.;
d) C.A.E.R.
59. Căderea Zidului Berlinului a avut loc la:
a) 15 decembrie 1989;
b) 3 octombrie 1989;
c) 9 noiembrie 1989;
d) 3 octombrie 1990.
60. În martie 1989, Nicolae Ceauşescu a anunţat:
a) decizia de a achita cât mai repede datoria externă a României;
b) achitarea plăţii datoriei externe a României;
c) aderarea României la Fondul Monetar Internaţional;
d) ieşirea României din C.A.E.R.
61. În anul 1956, a avut loc o revoluție anticomunistă în:
a) Polonia;
b) Cehoslovacia;
c) Ungaria;
d) Albania.
62. Reprezentantul României a deținut vicepreşedenţia celei de-a XIV-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., în anul:
a) 1955;
b) 1957;
c) 1959;
d) 1969.
63. Agresiunea sovietică în Afganistan a început în anul:
a) 1973;
b) 1978;
c) 1979;
d) 1987.
64. România a devenit membră a O.N.U., în anul:
a) 1945;
b) 1947;
c) 1952;
d) 1955.
65. În august 1969, România a fost vizitată de președintele S.U.A.:
a) John Fitzgerald Kennedy;
b) Gerald Ford;
c) Richard Nixon;
d) George W.Bush.
66. La 5 noiembrie 1947, Gheorghe Tătărescu a fost înlocuit din funcţia de ministru
de externe al României, de:
a) Petru Groza;
b) Ana Pauker;
c) Lucreţiu Pătrăşcanu;
d) Emil Haţieganu.
67. În anul 1865, România a încheiat o convenţie privind sistemul poştal şi cel de
telegraf, cu:
a) Franţa;
b) Serbia;
c) Austro-Ungaria;
d) Rusia.
68. Preşedintele Conferinţei de pace de la Bucureşti, din anul 1913, a fost:
a) Take Ionescu;
b) Titu Maiorescu;
c) Ion I. C. Brătianu;
d) Petre P. Carp.
69. Deviza „Acum ori niciodată” a fost folosită de armata română în perioada:
a) eliberării Transilvaniei de sub stăpânirea austro-ungară;
b) eliberării Cadrilaterului;
c) eliberării Basarabiei şi nordului Bucovinei de sub stăpânirea sovietică;
d) eliberării Dobrogei de sub stăpânirea otomană.
70. Lozinca „Noi vrem să ne unim cu ţara” a fost afirmată de revoluţionarii de la
1848, la:
a) Islaz;
b) Braşov;
c) Blaj;
d) Iaşi.
71. Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei, la data de:
a) 24 ianuarie 1859;
b) 5 ianuarie 1859;
c) 11 ianuarie 1859;
d) 24 ianuarie 1858.
72. Planul de operaţiuni militare, numit „Ipoteza Z” a prevăzut că:
a) Austro–Ungaria ataca Serbia;
b) România ataca Austro–Ungaria;
c) Germania ataca România;
d) România ataca Rusia.
73. În anul 1875, Partidul Naţional–Liberal s-a constituit în urma:
a) Coaliţiei de la Mazar-Paşa;
b) Constituţiei lui Midhat-Paşa;
c) Programului de la Iași;
d) Convenţiei de la Balta Liman.
74. Diploma cavalerilor ioaniți a menționat existența cnezatelor conduse de:
a) Seneslau și Ioan;
b) Seneslau și Litovoi;
c) Ioan și Litovoi;
d) Ioan și Farcaș.
75. În anul 1822, Constituţia cărvunarilor a fost întocmită de:
a) Dinicu Golescu;
b) Ion Câmpineanu;
c) Ionică Tăutu;
d) Dumitrache Sturdza.
76. Documentul redactat în revoluția de la 1848, în Banat a fost:
a) Aşezământul politicesc;
b) Act de unire şi independenţă;
c) Cererile norodului românesc;
d) Petiţia Țării.
77. Instituirea protectoratului țarist asupra Principatelor Române s-a realizat ca
urmare a tratatului de pace, semnat la:
a) Passarowitz;
b) București;
c) Belgrad;
d) Adrianopol.

78. În timpul Războiului Crimeii (1853–1856), de partea Imperiului Otoman, au


intervenit:
a) Rusia şi Prusia;
b) Rusia şi Franţa;
c) Franţa şi Anglia;
d) Anglia şi Rusia.
79. Doctrina „paşilor mărunţi” a fost promovată de:
a) conservatori;
b) liberali-radicali;
c) liberali;
d) partida naţională.
80. În anul 1822, Constituţia cărvunarilor a fost întocmită de:
a) Dinicu Golescu;
b) Ion Câmpineanu;
c) Ionică Tăutu;
d) Dumitrache Sturdza.
81. Lozinca „Noi vrem să ne unim cu ţara” a fost afirmată de revoluţionarii de la
1848, la:
a) Islaz;
b) Braşov;
c) Blaj;
d) Iaşi.
82. În anul 1865, România a încheiat o convenţie privind sistemul poştal şi cel de
telegraf, cu:
a) Franţa;
b) Serbia;
c) Austro-Ungaria;
d) Rusia.
83. ”Greva regală” din 1945 a semnificat:
a) refuzul regelui de veni în faţa Parlamentului;
b) refuzul regelui de a semna legile elaborate de guvern;
c) refuzul regelui de a participa la şedinţele de guvern;
d) refuzul regelui de a numi primul ministru.
84. Dreptul la vot acordat bărbaţilor de peste 21 ani a fost prevăzut în:
a) Constituţia din 1866;
b) Constituţia din 1923;
c) Constituţia din 1938;
d) Constituţia din 1948.
85. Regele maghiar care a organizat Banatul de Serverin ca o marcă de apărare, a
fost:
a) Ştefan cel Sfant;
b) Andrei al-II-lea;
c) Andrei al-III-lea;
d) Carol Robert de Anjou.
86. Congregaţiile Generale au fost convocate pentru prima dată în Transilvania în
timpul domniei voievodului:
a) Leustachius;
b) Roland Borsa;
c) Ladislau Kan;
d) Știbor
87. Documentul care menționa că în secolul al-XII-lea ungurii, la trecerea lor prin
Carpații Păduroși spre Panonia, i-au găsit acolo pe români si pe slavi era:
a) Cronica lui Anonymus;
b) Legenda Sfântului Gerard;
c) Cronica lui Nestor;
d) Diploma cavalerilor ioaniţi.
88. . Constituţia din 1866 a prevăzut împărţirea teritoriului ţării în:
a) judeţe şi ţinuturi;
b) regiuni şi raioane;
c) judeţe, plăşi şi comune;
d) judeţe.
89. La jumătatea secolului al XVIII-lea domnii Principatelor Române au fost
desemnați de către ambasadorii Franţei cu titlul de:
a) Alteţă;
b) Principe;
c) Rege;
d) Voievod.
90. Funcția de ministru al Casei Regale a României, între 1938–1940, a fost deținută
de:
a) Armand Călinescu;
b) Ernest Urdăreanu;
c) Iuliu Maniu;
d) Istrate Micescu.
91. Viena a fost asediată de către armata otomană în anul:
a) 1685;
b) 1683;
c) 1699;
d) 1654.
92. Descălecatul lui Dragoş, voievod din Maramureş a avut la origine un ordin al
regelui Ungariei:
a) Carol Robert de Anjou;
b) Arpad;
c) Geza I;
d) Ludovic I de Anjou.
93. În 1933, conducătorul Partidului Nazist, Adolf Hitler a fost numit cancelar al
Germaniei de către preşedintele:
a) Gustav Stresseman;
b) Erich von Luddendorf;
c) Paul von Hindenburg;
d) Friedrich Ebert.
94. În 1955 România a aderat la:
a) Liga Naţiunilor;
b) Consiliul Europei;
c) Organizaţia Naţiunilor Unite;
d) NATO.
95. Ion I.C. Brătianu semnează tratatul de alianţă cu Antanta în:
a) 1916;
b) 1912;
c) 1919;
d) 1920.
96. România a fost ocupată de Armata Roşie, după lovitura de stat de la:
a) 30 decembrie 1947;
b) 23 august 1944;
c) 6 martie 1945;
d) 16 noiembrie 1947.
97. Cea mai înaltă demnitate politică care a fost exercitată de către Iancu de
Hunedoara a fost cea de:
a) voievod al Transilvaniei;
b) ban de Severin;
c) voievod al Transilvaniei;
d) guvernator al Ungariei.
98. Domnitorul Ţării Româneşti, Vlad Ţepeş a fost arestat în 1462 din ordinul lui:
a) Ştefan cel Mare;
b) Mahomed al II-lea;
c) Matia Corvin;
d) Ludovic cel Mare.
99. Autorul proiectului de unitate din secolul al XVII-lea, a Transilvaniei, Moldovei
şi Ţării Româneşti într-un regat al Daciei, de religie protestantă, a fost:
a) Gabriel Bethlen;
b) Constantin Şerban;
c) Sigismund Bathory;
d) Mihail Apafi I.
100. Convenţia de la Balta Liman a fost încheiată în anul 1849, între:
a) Rusia şi Imperiul Habsburgic;
b) Rusia şi Prusia;
c) Rusia şi Sardinia;
d) Rusia şi Imperiul Otoman.