Sunteți pe pagina 1din 3

Test nr 3.

Statul român modern: de la proiect politic la formarea României Mari


I. Marcați litera corespunzătoare răspunsului pe care îl considerați corect:
1. La 11 iunie 1848, făcea un apel la unirea românilor, în articolul „Către fraţii noştri din Moldova”, publicat
în gazeta „Pruncul român”, revoluţionarul:
a) Nicolae Bălcescu b) C.A. Rosetti c) Avram Iancu d) Vasile Alecsandri
2. Adunările ad-hoc şi-au desfăşurat activitatea în Principatelor Române în anul:
a) 1856 b) 1857 c) 1859 d) 1864
3. Răscumpărarea de către guvernul României a acţiunilor Societăţii Strousberg era o condiţie impusă de
marile puteri pentru:
a) aducerea prinţului Carol I de Hohenzollern la conducerea României;
b) recunoaşterea unirii Moldovei cu Ţara Românească;
c) recunoaşterea independenţei României;
d) aderarea României la Tripla Alianţă.
4. În urma adoptării Convenţiei de la Balta Liman (1849), domnitori în Ţara Românească şi Moldova au
devenit:
a) Barbu Ştirbei şi Grigore A. Ghica b) Alexandru Ghica şi Mihail Sturdza c) Gh. Bibescu şi Barbu Ştirbei
d) Mihail Sturdza şi Gheorghe Bibescu.
5. În anul 1852, utiliza pentru prima dată sintagma „România Mare”:
a) Dinicu Golescu b) A.D. Xenopol c) Dimitrie Brătianu d) Ion C. Brătianu
6. Locotenenţa domnească instalată la conducerea Ţării Româneşti în anul 1848 era alcătuită din:
a) Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Ştefan Golescu;
b) C. A. Rosetti, Gh. Magheru, Nicolae Bălcescu;
c) Lascăr Catargiu, Gh. Magheru, Nicolae Haralambie;
d) I.H. Rădulescu, Nicolae Golescu, Christian Tell.
7. În anul 1718, prin Tratatul de pace de la Passarowitz, intrau sub stăpânirea Imperiului Habsburgic:
a) Basarabia şi Oltenia b) Banatul şi Oltenia c) Transilvania şi Bucovina d) Bucovina şi Crişana
8. Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus jurământul solemn în calitate de domnitor al
României la:
a) 1 iulie 1866 b) 11 februarie 1866 c) 10 mai 1866 d) 24 ianuarie 1866
9. Prin Tratatul de pace semnat în cadrul Congresului de la Berlin (1878), România primea:
a) judeţele Cahul, Ismail şi Bolgrad;
b) Dobrogea, Delta Dunării şi Insula Şerpilor;
c) sudul Dobrogei şi Delta Dunării;
d) sudul Basarabiei şi judeţele Durostor şi Caliacra.
10. În anul 1918, românii din Transilvania şi-au anunţat oficial hotărârea de autodeterminare prin
documentul numit: a) Către popoarele mele credincioase b) Petiţia Naţională c) Programul de la
Concordia d) Declaraţia de la Oradea
II. Marcați litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o considerați corectă:
11. A. Ion Câmpineanu elaborează Osăbitul act de numire a suveranului românilor;
B. Dinicu Golescu publică Însemnare a călătoriei mele;
C. Dumitrache Sturdza elaborează Plan de oblăduire aristo-democraticească.
a) CBA b) CAB c) ACB d) BAC
12. A. Convenţia româno-rusă;
B. Întâlnirea de la Livada dintre delegaţia României şi cea a Rusiei;
C. România îşi proclamă independenţa.
a) ACB b) BAC c) CBA d) ABC
13. A. Rusia iese din Primul Război Mondial;
B. Începutul domniei regelui Ferdinand;
C. Intrarea României în Primul Război Mondial.
a) BAC b) CBA c) BCA c) CAB
14. A. Rezoluţia de la Alba Iulia;
B. Se constituie Consiliul Naţional Român Central;
C. Se formează Sfatul Ţării.
a) CAB b) CBA c) ACB d) ABC
15. A. Se înfiinţează Casa de Economii şi Consemnaţiuni;
B. Se înfiinţează Banca Naţională a României;
C. Carol I promulgă Legea pentru organizarea puterii armate.
a) ABC b) BCA c) CBA d) ACB
16. A. Congresul de la Paris;
B. Al.I. Cuza este înlăturat de la conducerea statului;
C. Este adoptată Convenţia de la Paris.
a) BAC b) ACB c) CBA d) CAB
17. A. Instaurarea oficială a protectoratului rusesc în Principate;
B. Ioniţă Sandu Sturdza devine domn al Moldovei;
C. Mihail Sturdza este numit domn al Moldovei.
a) BCA b) CBA c) BAC d) ABC
18. A. Este adoptată Constituţia otomană care declară România „ o provincie privilegiată”;
B. Instalarea prinţului Carol I la conducerea României;
C. Se constituie societatea „Frăţia”.
a) ACB b) CBA c) BCA d) ABC
19. A. Act de unire şi independenţă;
B. Cererile norodului românesc;
C. Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei.
a) BAC b) BCA c) ACB d) ABC
20. A. Ion I.C. Brătianu devine lider al Partidului Naţional Liberal;
B. Lascăr Catargiu devine lider al Partidului Conservator;
C. Carol I introduce rotative guvernamentală.
a) CAB b) ACB c) BCA d) BAC

III. Analizați conținuturile și marcați cu:


a) Dacă ambele enunțuri sunt adevărate și există relație cauzală între ele;
b) Dacă ambele enunțuri sunt adevărate și nu există relație cauzală între ele;
c) Dacă primul enunț este adevărat și al doilea este fals;
d) Dacă primul enunț este fals și al doilea este adevărat.
21. În anul 1838, Ion Câmpineanu elabora documentul denumit Act de unire şi independenţă, în care
preconiza crearea unui „regat al Daciei” independent. În timpul revoluţiei de la 1848, ideea de unire a apărut
cu claritate în gazetele „Pruncul român” şi „ Poporul suveran”
22. „ Chestiunea orientală” în Balcani, prin declanşarea răscoalelor antiotomane din Bulgaria şi Bosnia-
Herţegovina, a reprezentat cadrul extern favorabil cuceririi independenţei de stat a României. La 9 mai 1878,
în Parlamentul de la Bucureşti, a fost adoptată declaraţia de independenţă a României.
23. Dreptul popoarelor la autodeterminare a fost formulat de preşedintele american W.Wilson, în
documentul intitulat Cele 14 puncte, emis la începutul anului 1918. Consiliul Directorilor, organ executiv al
Basarabiei, a fost condus de Ion Inculeţ.
24. Revoluţionarii paşoptişti au cerut „desfiinţarea iobăgiei fără nicio despăgubire”, în documentul intitulat
Petiţia Naţională. Proclamaţia de la Izlaz solicita „unirea Moldovei cu Muntenia într-un stat independent.”
25. Autonomia Basarabiei în cadrul Rusiei sovietice a fost proclamată de către Consiliul Dirigent. În anul
1918, Rusia sovietică semnează cu Puterile Centrale pacea de la Brest-Litovsk.
26. O consecinţă a obţinerii independenţei a fost proclamarea României ca regat şi a lui Carol I ca rege în
anul 1881. În acelaşi an, Biserica Ortodoxă şi-a proclamat autocefalia în raport cu Patriarhia din
Constantinopol.
27. În contextul izbucnirii Primului Război Mondial, România s-a aflat într-o situaţie dificilă datorată
obligaţiilor faţă de aliaţi şi prioritatea interesului naţional. După doi ani de neutralitate, în august 1916,
România a declarat război Austro-Ungariei.
28. Tratatul de la Adrianopol a marcat instaurarea oficială a protectoratului ţarist în Principatele Române, în
condiţiile înlăturării suzeranităţii otomane. În anul 1856, prin Tratatul de pace de la Paris, protectoratul
rusesc din Principate era înlăturat.
29. Din punct de vedere guvernamental, începutul domniei lui Carol I s-a caracterizat prin instabilitate şi
confruntări între diversele grupări politice. Constituirea partidelor politice şi introducerea rotativei
guvernamentale, în anul 1885, au adus şi stabilitate guvernelor.
30. În perioada 1718-1739, Oltenia s-a aflat sub stăpânirea austriacă. În anul 1775, Austria anexează
Bucovina.