Sunteți pe pagina 1din 1

$caladestimii lesine

ss
Vd prezentbm
Instructiuni: mai jos 10 propozitiicaredescriu
sentimentedesprepropria
persoanS.
dumneavoastrd Vdrugdm cititicu
atentre propozitie
fiecare "X",pefoaia
si marcaticu
carevi sepotriveste
varianta
derdspuns, celmaibine.
fiecare
Analizati pe
afirmatie urmdtoarea scald.

Suntin totaldezacord
Nusuntdeacord
Suntdeacord
Suntintrutotuldeacord

1. In general suntsatisfacut(5)de mine 6. Cateodatdmd simt nefolositor


insumi(insdmi). (nefolos itoare).
2. Cateodat6 mdgandesc cd nu suntbun 7. Simtcdsunt0 pers0and lafeldevaloroasd
( b u n d )en i m i c . c as ic e i l a l t i .
3. Simtcdammulte calitbti. B.As dorisdammaimultrespect fatdde
4. Suntcapabil sdfaclucrurilelafeldebine mine insumi (ins5mi).
c as ic e i l a lot ia m e n i . f. in general sdcreddespre
suntinclinat(5)
5. Simtcd nuprea ammotive sdfiumdndru(d) mine insumi (insami) cdsuntunratat.
d em i n e . 10.Am0 atrtudine fatSdepersoana
pozitivb
mea.