Sunteți pe pagina 1din 1

AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce
(screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de
Denumire apel prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II Regiunea de dezvoltare
Nord Vest”

Cod apel POCU/856/4/9/

Lista intermediară a proiectelor aprobate

Evaluare tehnico-financiara

Obiectiv Obiectivul
Cod proiect

Contributie
Buget (UE)
Beneficiar
Asistenta

beneficiar
Categorie
Solicitant

solicitant specific general al

Regiune/

Buget de
stat (BS)
Nr. crit.

Punctaj

proprie
proiect

Adresa

Județ
Buget total financiarea
Titlu

proiectului
eligibil nerambursa
bila (AFN)

Obiectivul general al
Fii Municipiul institute, Nord- Creşterea proiectului vizeaza
responsabila Cluj- centre sau Vest numărului de reducerea poverii
de sănătatea Napoca, staţiuni de persoane
ta – programe România, cercetare ale care
cancerului în
regionale de Str. Academiei beneficiază populaie prin
prevenție, Republicii Române şi de de programe depistarea în faze
depistare nr. 34-36, , cercetare- de sănătate şi incipiente de boala si
precoce, județul dezvoltare ale de servicii reducerea
diagnostic si Cluj, cod academiilor de orientate pe termen mediu-
tratament poștal ramură către lung a mortalitaii
INSTITUTUL
precoce al 400015, prevenţie,
ONCOLOGIC specifice prin
cancerului de România depistare
PROF.DR.I. intervenii de
1 140501
CHIRICUTA
col uterin - 87 precoce 50 708 577.82 49 532 178.67 43 102 291.17 6 429 887.5 1 176 399.15
etapa II- (screening), screening organizat
CLUJ- si implicit facilitarea
Regiunea diagnostic şi
NAPOCA
Nord Vest tratament accesului unui numar
precoce de 170.002 de
pentru femei la servicii de
principalele sanatate constand in
patologii
depistarea precoce,
diagnosticul si
tratamentul leziunilor
precanceroase ale
colului uterin.

Total Lei 50 708 577.82 49 532 178.67 43 102 291.17 6 429 887.5 1 176 399.15

Total Euro 10 494 759.27 10 251 289.10 8 920 545.38 1 330 743.72 243470.17