Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU- clasa a VI-a

Lecția: IISUS HRISTOS MÂNTUITORUL LUMII

2. Colorează literele din careu astfel încât să


obţii cuvintele următore: IISUS, TRUPUL, SÂNGELE, PÂINE şi VIN

M M V I N M M M M
M M M T R U P U L
M P A I N E M M M
M M M I I S U S M
S A N G E L E M M

1. Completează următoarele spaţii libere cu informaţia corectă:


Mântuitorul......................, Împărat al cerului și al pământului, i-a învățat
pe oameni cu ...................... și autoritate dumnezeiască. Mântuitorul a venit
la...................... cu o săptămână înainte de paştele iudaic.E a fost întâmpinat de
oameni cu ramuri verzi şi urale ca un..................... . Intrarea Domnului în Ierusalim
a provocat invidia cărturarilor, a………………. și a …………………. Templului.
Miercuri, Iuda Iscarioteanul L-a trădat pe…………………….. dându-L pe mâna
arhiereilor pentru 30 de arginți. Joi seara, la …………….. ….. …
………………,Domnul Iisus a întemeiat Sfânta Taină a Împărtășaniei și le-a dat
apostolilor ultimele sfaturi, apoi a mers în ……………… ……………………,
unde S-a rugat stăruitor Tatălui Ceresc: „Părinte, de voiești, treacă de la Mine acest
pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă” (Luca 22, 42). La miezul nopții,
Iuda și slugile înarmate ale arhiereilor, L-au …………. și L-au dus înaintea
sinedriului spre a fi judecat. Arhiereii au folosit martori ………………….. care au
susținut că Iisus S-a numit pe Sine ……………………… ,cee ace îl transforma
într-un răzvrătit față de împăratul roman. .Vineri dimineață, Pilat L-a judecat și L-a
condamnat pe Mântuitorul să fie biciuit și răstignit. A treia zi, …………………….
dis-de-dimineață, Domnul Hristos … ……………… și S-a arătat femeilor
purtătoare de miruri și apostolilor.
(blândețe, Ierusalim, fariseilor, arhiereilor, Învățătorul, Grădina Ghetsimani,
mincinoși, Împărat, a înviat, Hristos, împărat, Cina cea de Taină,duminică,prins,)