Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIVITATEA 2.

2a

Abordarea majoră  a referințelor actuale în predarea- invățarea-evaluarea biologiei 


constă in mutarea accentului de la predarea de informații la formarea unor competențe, de
aplicare a cunoștințelor dobândite în vederea dezvoltării creativității elevilor, prin:
- Dezvoltarea unor strategii didactice pornind de la competențele specifice din programa
scolară
- Asigurarea corelării între competențele specifice si conținuturile învățării tinând seama
de nevoile de invățare, de nivelul de vârstă al elevului
- Asigurarea continuitații și a progresului de la o clasă la alta, urmărind centrarea pe
elev, ca subiect al activitații instructiv-educative
- Construirea unor secvențe de învățare care să permită activități de
explorare/investigare la nivelul noțiunilor de bază studiate.