Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Profesionala Bordusani Avizat Director,

Disciplina: Biologie
Clasa: a V a
Nr ore: 1 oră/ săptămână
Profesor: State Ana Maria
An scolar 2020-2021
Nr.2578/08.10.2020 PLANIFICARE ANUALĂ
Planificare realizată conform Programei Şcolare pentru disciplina Biologie, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28.02.2017,
Bucureşti 2017
NR. NR
COMPETENŢE CONŢINUTURI
CRT SEM. NR. ORE OR SĂPT. OBS
SPECIFICE
. E

I. RECAPITULARE – TEST INIȚIAL 2 S1-S2


Predare-
învăţare
II. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 Laboratorul de biologie. Microscopul optic 3 S3-S5
12 ore
1.1, 1.2  Medii de viaţă. Ecosisteme. Biotop şi biocenoză
I
2.1, 2.2
3.1,3.2
1. 4.1, 4.2 III. VIEŢUITOARELE ÎN MEDIUL LOR
TOTAL:
Recapitulare DE VIAŢĂ
17 ore
Evaluare  Vieţiutoarele din mediul apropiat şi mai îndepărtat
(grădină/ parc /livadă, pajişte, pădure, ape 12 S6 -S17
5 ore curgătoare/ ape stătătoare)
 Alte medii de viaţă din ţara noastră (Delta Dunării
– Rezervaţie a Biosferei, Marea Neagră)

2. II Predare- 1.1, 1.2 III. VIEŢUITOARELE ÎN MEDIUL LOR S9–


învăţare 2.1, 2.2 DE VIAŢĂ Săpt.
TOTAL: 14 ore 3.1,3.2  Alte medii de viaţă din ţara noastră (peștera) şi din 2 S1-S2 Altfel
17 ore Recapitulare 4.1, 4.2 alte zone ale globului
1oră Evaluare IV. GRUPE DE VIEŢUITOARE
Săpt. 3 ore  Regnurile: Procariota, Protista, Fungi 14 S3-S16
Altfel  Regnul Plante
 Regnul Animale (nevertebrate)
 Regnul Animale (vertebrate) S17
V. RECAPITULARE /EVALUARE FINALĂ 1