Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Vladeni

Disciplina: Biologie Avizat Director,


Clasa: a VI a
Nr. ore: 2 ore/ săptămână
Profesor: State Ana Maria
An scolar 2020-2021

PLANIFICARE ANUALĂ

NR. NR
COMPETENŢE CONŢINUTURI
CRT SEM. NR. ORE OR SĂPT. OBS
SPECIFICE
. E
RECAPITULARE 2 S1
I
Predare- ORGANISMUL – UN TOT UNITAR
învăţare 1.1, 1.2, 1.3,  Organisme vii – caracteristici şi alcătuire
12 S2-S7
TOTAL: 26 ore 2.1, 2.2,  Organismul unei plante superioare
34 ore 3.1, 3.2,  Organismul unui mamifer şi al omului
1. 4.1, 4.2 II. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE
 Hrănirea la plante
 Hrănirea la animale 18 S8-S16
Recapitulare
 Respiraţia la plante
Evaluare
8 ore
RECAPITULARE ŞI EVALUARE SEMESTRUL I 2 S17
2. II 1.1, 1.2, 1.3, II. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE S 7-
2.1, 2.2,  Respiraţia la animale Săpt.
TOTAL: 3.1, 3.2,  Circulaţia la plante Altfe
Predare- 25 S1-S14
34 ore 4.1, 4.2  Circulaţia la animale l
2 ore/ învăţare
 Excreţia la plante
,,Săptămân 25 ore
 Excreţia la animale
a Altfel” III. RELAŢII ÎNTRE FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE
1 S14
 Relaţii între funcţiile de nutriţie
Recapitulare IV. ELEMENTE DE IGIENĂ ŞI DE PREVENIRE 4 S15-S16
Evaluare A ÎMBOLNĂVIRILOR
7 ore  Starea de sănătate, agenții patogeni și factorii
poluanți
 Reguli de igienă personală
 Comportamente cu risc asupra stării de sănătate
 Comportamente responsabile în situații de
urgență
RECAPITULARE ŞI EVALUARE FINALĂ 2 S17
Planificare realizată conform Programei Şcolare pentru disciplina Biologie, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28.02.2017, Bucureşti 2017.