Sunteți pe pagina 1din 2

Dinamica Populației

1.Evoluția numerică a populației:


î.e.n – pâna în 400 milioane locuitori
1650- 550 milioane locuitori
1830- 1miliard loc.
1930 -2 mld. Loc
1960 -3mld. Loc
1976 -4 mld.
1987 – 5 mld.
1999 – 6 mld.
2011 - 7 mld. Loc
Astăzi, pop. Globului este de 7,8 mld locuitori. Va mai crește până 9 mld loc. după care va
începe să scadă.

2. Medii de viață:
Oicumena- zone intens populate
Suboicumena - mediu populate
Anoicumena – zone nepopulate

Completați cu mediile de viață: Stepa-


Savana-
Păduri –
Zona mediteraneană-
Deșerturi-
Tundra –
3.Repartiția populației în latitudine:
Populația globului este răspândită între 80 grade latitudine nordică (cel mai nordic
oraș Thule din Groenlanda) și 55 grade latitudine sudică (cel mai sudic oraș Ushuaia-
Argentina).
4. Repartiția populației în altitudine:
Zona de câmpie (200 m.) – 50 % din populația Globului;
Zona de podiș ( 500 m) - 35% din populația Globului;
Zona de munte ( peste 800 m)- 15% din populația Globului.
Excepții: 4000m La Paz (Bolivia)
2850m Quito ( Ecuador)
2830m Bogota (Columbia)

5. Densitatea populației Globului:


D.P pe Glob : 43 loc/Kmp
Continente: Asia – 90 loc/Kmp
Europa- 70 loc/Kmp
Africa - 30 loc/Kmp
America de N și Sud- 20 loc/Kmp
Australia – 4 loc/ Kmp
Tări: densități mari: Monaco- 16.000 loc/Kmp
Singapore 6.300 loc/Kmp
densități mici: Mongolia – 1,66 loc/Kmp
Namibia – 2,4 loc/Kmp
Regiuni naturale:
densități mari peste 1000 loc/ Kmp: Văile unor mari fluvii: Nil, Gange;
Insule: Japonia
Câmpii: Marea câmpie Chineză
Densități mici: Deșerturile,
Zone subpolare etc.