Sunteți pe pagina 1din 1

Model

Solicitare adeverinţă de confirmare a plăţii cotelor 0,1% şi 0,5%

Către I.S.C. - Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti – Ilfov


Inspectoratul Judeţean în Construcţii ………………….

Subsemnatul …………………………………………………………………………….…….
domiciliat în: Localitate …………………………str. ………………………nr. ……….……
judet / sector….…………..…
Nr. telefon / adresă de e-mail:…………………………….…………………….....................
solicit eliberarea unei adeverinţe de confirmare a plăţii cotelor 0,1% şi 0,5% pentru
finalizarea lucrărilor de construire / desfiinţare a: ………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………
Localitate …………………………………………………………………………….…….…...
Str. / Bd / Sos. / Calea / Intrarea .………………………………….……………….………...
Nr. ………judet / sector….…………..……
Autorizaţia de construire / desfiinţare: nr.………………………/ data.………...…….…….
eliberată de: …………………………………………………..………………..…….…..……..

Nr. anunţ începere lucrări: ……………………data.…………………………………..


Nr. anunţ finalizare lucrări: ……………………data.…………………………………..

Data: ………………………………. Semnătura (locul ştampilei)