Sunteți pe pagina 1din 1

INSTIINTARE DE INCEPERE A EXECUTARII LUCRARILOR

adresata Inspectoratului de Stat in Constructii

Constructor:
Sediu:..
Catre Inspectoratul de Stat in Constructii

Subsemnatul
cu domiciliul/sediul in judetul.
Municipiul/orasul/comuna..
Sectorul/satulcod postal
Strnr.bl..sc..et
aptelin calitate de executant al contractului
nr..din..pentru executarea lucrarilor de constructii
va comunicam ca la data
deora.vor incepe lucrarile de constructie la
obiectivul.

situat in municipiul/orasul/comuna
sectorul/satul..cod postal.
Str.nr.nr.fisa cadastrala
..

Data.
Semnatura

..