Sunteți pe pagina 1din 2

Dos.nr.

3-310/19
2-19170528-02-3-28102019-1
HOTĂRÂRE
În numele legii
dispozitiv
07 decembrie 2020 mun.Chişinău

Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ


al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

În componență:
Președintele ședinței, judecătorul Anatolie Minciuna
Judecătorii Veronica Negru și Ecaterina Palanciuc
Grefier Liliana Matei

examinînd, în ședință publică, cauza în contencios administrativ la acțiunea


înaintată de către Ion Druță împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, persoane terțe
Procuratura Generală, judecătorii Curții de Apel Chișinău Grigore Dașchevici și Maria
Guzun cu privire la anularea hotărîrii nr.375/25 din 24 octombrie 2019 cu privire la
sesizarea procurorului General interimar, Dumitru Robu, referitor la eliberarea acordului
pentru pornirea urmării penale, reținerea, aducerea silită, arestarea, perchiziționarea și
atragerea la răspundere penală în privința judecătorului și președintelui Curții Supreme de
Justiție, Ion Druță,
Conform art.224 al.(1) lit.a) Cod Administrativ, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se anulează hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.375/25 din 24


octombrie 2019 cu privire la sesizarea procurorului General interimar, Dumitru Robu,
referitor la eliberarea acordului pentru pornirea urmării penale, reținerea, aducerea silită,
arestarea, perchiziționarea și atragerea la răspundere penală în privința judecătorului și
președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță.
Hotărîrea este executorie din momentul emiterii, însă poate fi atacată cu recurs la
Curtea Supremă de Justiţie în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului
hotărîrii, prin intermediul Curții de Apel Chișinău, iar motivarea recursului se prezintă în
termen de 30 de zile de la notificarea hotărîrii motivate, prin depunerea la Curtea
Supremă de Justiție. Dacă se depune împreună cu cererea de recurs, motivarea recursului
se depune la Curtea de Apel Chișinău.

Preşedintele şedinţei, judecătorul Anatolie Minciuna


Judecător Veronica Negru

Judecător Ecaterina Palanciuc