Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Subiectul I. 26 puncte
1–A;
2–A;
3–F;
4 – A;
5 – A;
6 – F; Răspuns corect: sistem multitasking
7 – A;
8 – F; Răspuns corect: necesită un procesor mai puternic
9 – A;
10 – F; Răspuns corect: Pentru ca un utilizator sã poată tipări la o imprimantă de reţea,
aceasta trebuie sã fie instalată fizic şi logic - prin intermediul unui driver, sã fie partajată şi să
existe drept de acces asupra ei pentru utilizatorul respectiv sau pentru grupul (grupurile) din
care acesta face parte.
11 – A;
12 – A;
13 – A;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. (2px13=26p)
II. 30 puncte
1 – b; 2 – b; 3 – c; 4 – b,d; 5 – b; 6-a; 7 - b, d; 8 – a, 9 – d, 10 – b, c, 11 – b, c, 12 – c, 13 –
b, 14 – d, 15 – d.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2puncte. (2px15=30p)
III. 8 puncte
1–C
2–A
3–D
4–B
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. (2x4p=8p)
IV. 6 puncte
a. 3 puncte
1. Un grup de calculatoare şi echipamente periferice care partajează (folosesc în comun)
resurse formează o ______retea______.
Pentru răspuns corect se acordă 3 puncte.
b. 3 puncte
2. De obicei, într-o reţea unul din calculatoare este mai puternic şi gestionează activitatea
întregului sistem. Acesta este denumit ___________server_________.
Pentru răspuns corect se acordă 3 puncte.
Subiectul V - PROBĂ PRACTICĂ - 20 puncte
Activitatea se va desfăşura în laboratorul de tehnica de calcul.
Resurse: Rețea de calculatoare.
Organizare: Elevii vor lucra organizaţi pe echipe.
Pentru fiecare cerinta rezolvata corect se acorda 4 puncte (5x4p=20p)
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Total 100 puncte.