Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a VI-a

Indicatorii competențelor Nr. crt. Conținuturi Nr. Data Obser-


specifice (CS) și a de vații
unităților de competențe ore
(UC) conform
curriculumului
CS UC Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare. Recuperare/consolidare. 16
Recapitulare finală 2
Predare-învățare 110
Evaluare 8
Total: 136
Recapitulare 5
I. 2.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de fracție ordinară,
II. număr zecimal finit, raport în diverse context.
III. 2.2. Identificarea și reprezentarea în diverse forme a fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale
IV. finite.
V. 2.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea fracțiilor ordinare și a numerelor
VI. zecimale finite.
VII 2.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj contextual, rezolvarea problemei
. obținute, utilizând numere context, fracții ordinare, numere zecimale finite, raportul și
interpretarea rezultatelor obținute.
2.7. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor reale și/sau modelate, utilizând
fracții ordinare și/sau numere zecimale.
2.8. Rezolvarea tipurilor de context studiate, utilizând metodele adecvate.
3.1. Identificarea și aplicarea în diverse context, context în comunicare, a terminologiei aferente
noțiunilor geometrice și unităților de măsură studiate.
3.2. Identificarea, caracterizarea prin descrierea unor configurații geometrice, a unor contex, corpuri
geometrice și elemente ale acestora în situații reale și/sau modelate.
3.3.Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau a context /desena configurații geometrice în
diverse context.
2.1, 2.2, 2.3, 2.6 1 Fracții. Operații cu fracții (adunarea, 1
scăderea, înmulțirea, împărțirea)
2.1, 2.2, 2.3, 2.6 2 Numere zecimale. Operații cu 1
numere zecimale
2.6, 2.7, 2.8 3 Rezolvarea problemelor 1
3.1, 3.2, 3.3 4 Elemente de geometrie. 1
2.1-2.3, 2.6-2.8, 5 Evaluare inițială 1
3.1-3.3
Recuperare/Consolidare 11
I. 1.1. Identificarea și aplicarea în situații reale și/sau modelate a terminologiei aferente noțiunii de
II. număr, mulțime, divizibilitate.
III. 1.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale.
IV. 1.4. Aplicarea algoritmilor, a proprietăților operațiilor, pentru efectuarea și optimizarea calculelor
V. cu numere naturale.
VI. 1.5. Aflarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire și
VII împărțire cu numere naturale.
2.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de fracție ordinară,
număr zecimal finit, raport în diverse context.
2.2. Identificarea și reprezentarea în diverse forme a fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale
finite.
2.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea fracțiilor ordinare și a numerelor
zecimale finite.
2.4.Utilizarea algoritmilor și a proprietăților operațiilor pentru efectuarea și optimizarea calculelor
cu fracții ordinare și cu numerele zecimale finite, rotunjirea numerelor zecimale finite.
2.5.Determinarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire,
împărțire (termen necunoscut, descăzut, scăzător, factorul necunoscut, deîmpărțitul, împărțitorul)
cu fracții ordinare și cu numere zecimale.
2.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj contextual, rezolvarea problemei
obținute, utilizând numere context, fracții ordinare, numere zecimale finite, raportul și
interpretarea rezultatelor obținute.
2.7. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor reale și/sau modelate, utilizând
fracții ordinare și/sau numere zecimale.
1.1, 1.3 6-7 Mulțimea numerelor naturale (N, 2
I. N*). Reprezentare. Comparare.
II. Ordonare
III.
IV. 1.4, 1.5 8-9 Operații cu numere naturale 2
V. (adunarea, scăderea, înmulțirea,
VI. împărțirea, ridicarea la putere)
VII
2.1-2.3 10 Reprezentarea fracțiilor pe axa 1
numerelor. Compararea fracțiilor

2.4-2.5 11-12 Operații cu fracții (adunarea, 2


scăderea, înmulțirea, împărțirea)
2.6-2.7 13 Aflarea unei fracții dintr-un număr 1
2.4-2.5 14 Operații cu numere zecimale 1
(adunarea, scăderea, înmulțirea,
împărțirea la 10, 100, 1000 etc.)
2.4-2.5 15-16 Ridicarea unui număr zecimal finit 2
la pătrat și la cub.
I. Numere naturale 18

1.1, 1.2, 1.6 17 Mulțimea numerelor naturale (N, 1


N*).
1.1, 1.2, 1.3, 1.6 18 Divizor. Multiplu. Numere prime, 1
I. numere compuse.
II. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 19-20 Criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 2
III. 1.9 9, 10.
IV. 1.1, 1.2,1.31.4 21 Numere pare și numere impare. 1
VI. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 22 Descompunerea numerelor naturale 1
VII în produs de puteri de numere
. prime.
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 23-24 Divizor comun al două numere 2
naturale. C.m.m.d.c. al două numere
naturale.
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 25 Multipli comuni ai două numere 1
naturale. C.m.m.m.c. al două
numere naturale.
1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 26-27 Puterea cu exponent număr natural. 2
1.9 Proprietățile puterii cu exponent
natural.
1.1, 1.2, 1.7 28-29 Noțiunea de ecuație. Rezolvarea în 2
N a ecuațiilor.
1.7, 1.6, 1.8, 1.9 30-31 Rezolvarea problemelor prin ecuații. 2
1.1 – 1.9 32 Ora de sinteză 1
1.1 – 1.9 33 Evaluare sumativă 1
1.1 – 1.9 34 Analiza evaluării sumative 1
II. Numere întregi. Operații cu 20
numere întregi
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 35 Număr întreg. Mulțimea numerelor 1
I. întregi Z.
II. 2.1,2.2, 2.5,2.7, 2.8 36 Modulul unui număr întreg. 1
III. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 37-38 Ordonarea și compararea numerelor 2
IV. întregi.
VI. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 39-40 Adunarea numerelor întregi. 2
VII Proprietăți.
. 2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 41-42 Scăderea numerelor întregi.Ordinea 2
efectuării operațiilor.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 43-44 Înmulțirea numerelor întregi. 2
Proprietăți.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 45 Factor comun. 1
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 46-47 Împărțirea numerelor întregi. 2
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 48 Puterea unui număr întreg cu 1
exponent număr natural.
Proprietățile puterii.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 49 Ordinea efectuării operațiilor și 1
folosirea parantezelor.
2.1,2.2, 2.6, 2.8 50 Rezolvarea în Z a ecuațiilor. 1
2.1 – 2.8 51 Ora de sinteză. 1
2.1 – 2.8, 1.7 52 Ora de sinteză integrativă. 1
2.1 – 2.8 53 Evaluare sumativă. 1
2.1 – 2.8 54 Analiza evaluării sumative. 1
III. Numere raționale. Operații cu 27
numere raționale

55 Numere raționale. Reprezentarea pe 1


3.1, 3.2, 3.3, 3.5 axă a numerelor raționale.
56 Modulul unui număr rațional. 1
3.1, 3.2, 3.5, 3.9, 3.10 57 Scrierea numerelor raționale în 1
I. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 diverse forme.
II. 58 Compararea numerelor raționale. 1
III. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 Rotunjirea numerelor raționale.
IV. 59-60 Adunarea numerelor raționale. 2
VI. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 Proprietăți.
VII 61-62 Scăderea numerelor raționale. 2
. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 63 Ordinea operațiilor și utilizarea 1
3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10 parantezelor.
64-65 Înmulțirea numerelor raționale. 2
3.2, 3.4, 3.5, 3.6 Proprietăți. Factor comun.
66 Puterea unui număr rațional cu 1
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, exponent număr natural.
3.9 67-68 Împărțirea numerelor raționale. 2
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.8, 3.9 69-70 Ordinea efectuării operațiilor și 1
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 folosirea parantezelor.
71 Evaluare sumativă 1
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9 72-73 Aflarea fracției dintr-un număr. 2
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9 Aflarea numărului fiind dată fracția.
74-75 Rezolvarea problemelor. 2
3.6, 3.7, 3.9, 3.10 76 Mulțimi. Moduri de definire a 1
3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9 mulțimilor.
3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9 77-78 Operații cu mulțimi . 2
3.1 – 3.10 79 Ora de sinteză 1
3.1 – 3.10, 2.4, 2.6, 2.7 80 Ora de sinteză integrativă 1
3.1 – 3.10 81 Evaluare sumativă 1
3.1 – 3.10 82 Analiza evaluării sumative 1
IV. Rapoarte și proporții 21
4.1, 4.2 83 Rapoarte. Șiruri de rapoarte egale. 1
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 84 Proporții. Proprietatea fundamentală 1
I. a proporției.
II. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 85 Aflarea unui termen necunoscut al 1
III. proporției.
IV. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 86-87 Mărimi direct proporționale. 2
VI. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 88-89 Mărimi invers proporționale. 2
VII 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 90-91 Regula de trei simplă. 2
. 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 92-93 Procente. Aflarea procentelor dintr- 2
un număr dat.
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 94 Aflarea unui număr când cunoaștem 1
procentele din el.
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 95 Aflarea raportului procentual. 1
Probleme.
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 96 Elemente de organizare a datelor. 1
4.5, 4.6, 4.7 97 Media aritmetică. 1
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 98 Elemente de probabilități. 2
4.1 – 4.7 99 Ora de sinteză 1
4.1 – 4.7, 2.5, 2.6 100 Ora de sinteză integrativă 1
4.1 – 4.7 101 Evaluare sumativă 1
4.1 – 4.7 102 Analiza evaluării sumative 1
V. Figuri și corpuri geometrice 32

5.1, 5.2, 5.3 103 Figuri geometrice. 1


5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 104-105 Lungimea segmentului. Segmente 2
I. congruente.
II. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 106-107 Triunghi, patrulater. Perimetrul 2
III. triunghiului, patrulaterului.
IV. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 108-109 Poligon. Perimetrul poligonului. 2
V. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7,5.8 110 Aria pătratului, dreptunghiului. 1
VI. 5.6, 5.7 111-112 Unghiuri. Măsura în grade a 2
VII unghiurilor.
. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 113-114 Calcule cu măsuri de unghiuri. 2
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 115-116 Clasificarea unghiurilor. 2
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 117-118 Unghiuri congruente. 2
5.1 – 5.5, 5.7 119 Bisectoarea unghiului. 1
5.1, 5.6, 5.7-5.9 120 Evaluare sumativă 1
5.1 – 5.5, 5.7 121-122 Drepte concurente, drepte paralele și 2
perpendiculare.
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 123-124 Mediatoarea unui segment. 2
5.4, 5.5,5.8, 5.9 Construirea mediatoarei segmen-
tului.
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 125-126 Linie curbă. Cerc. Disc. Elemente. 2
5.6, 5.7, 5.8, 5.9 Numărul π . Lungimea cercului.
Aria discului.
5.1-5.3, 5.5,5.7-5.9 127-128 Corpuri geometrice. Desfășurarea 2
corpului geometric studiat.
5.1, 5.2, 5.6, 5.7 129-130 Volumul cubului și a cuboidului. 2
5.1 – 5.9 131 Ora de sinteză 1
5.1 – 5.9, 4.4, 4.5 132 Ora de sinteză integrativă 1
5.1 – 5.9 133 Evaluare sumativă 1
5.1 – 5.9 134 Analiza evaluării sumative 1
1.1-5.9 135-136 Oră de recapitulare 2

S-ar putea să vă placă și