Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

LICEUL TEORETIC «LUCEAFĂRUL» or.VULCĂNEȘTI

Comisia metodică Educație și tehnologii

APROBAT______________ COORDONAT__________________
Chilimicenco Serghei - directorul liceului Petrov Tamara - director-adjunct
_______________________ 2020 ________________________ 2020

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la Educația muzicală pentru clasa a I -a
anul de studii 2020 – 2021
Profesor Cuiumju Ala, grad didactic _-_

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 18 33
Evaluare 3 3 6

Unități de competență/ Numărul de ore Evaluări Observații


Module Evaluare Evaluări sumative
inițială
Semestrul 1 2 15 1 1 -
Semestrul 2 2 18 1 1 -

Proiectul este elaborat conform Curriculumului național la Educația muzicală, 2018


Manualul de bază : _____________________________________________________
Produse curriculare auxiliare _______________________________________________

Discutat şi aprobat la şedinţa comisiei metodice


Proces - verbal nr.1 din 17 septembrie 2020
Şef comisie metodică: Cuiumju Ala _________